Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0278/2020

Predkladané texty :

B9-0278/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bielorusku</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Vlad‑Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2020

B9‑0278/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenie z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku[1], zo 6. apríla 2017 o situácii v Bielorusku[2], z 19. apríla 2018 o Bielorusku[3] a zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, najmä o prípade webovej lokality Charter 97[4],

 so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009, ktoré je výsledkom spoločného úsilia EÚ a jej šiestich východných európskych partnerov – Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2009 v Prahe, v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse, v roku 2015 v Rige a v roku 2017 v Bruseli,

 so zreteľom na vyhlásenie  podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene Európskej únie z 11. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 13. augusta 2020 a vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich politických skupín zo 17. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po tzv. prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

 so zreteľom na mimoriadne zasadnutie Rady pre zahraničné veci zo 14. augusta 2020 a zasadnutie Európskej rady z 19. augusta 2020 o situácii v Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenie PK/VP zo 7. septembra 2020 o svojvoľnom a nevyjasnenom zatýkaní a zadržiavaní z politických dôvodov,

 so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ a na revidovanú európsku susedskú politiku,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Bielorusku nebola od roku 2000 napriek opakovaným pokusom zaregistrovaná žiadna nová politická strana;

B. keďže od začiatku mája bolo v celej krajine zadržaných viac ako 650 pokojných demonštrantov, novinárov a občianskych aktivistov za protest proti režimu Alexandra Lukašenka;

C. keďže bieloruské volebné procesy sa neriadili usmerneniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré požadujú dodržiavanie základných slobôd, rovnosti, univerzálnosti, politického pluralizmu, dôvery, transparentnosti a zodpovednosti;

D. keďže počas volieb boli hlásené systematické nezrovnalosti a porušovanie medzinárodných volebných noriem;

E. keďže Ústredná volebná komisia Bieloruska vyhlásila úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka za víťaza takzvaných volieb;

F. keďže bezprostredne po oznámení takzvaných volebných výsledkov sa začali pokojné protesty, ktoré nemajú obdobu a pri ktorých sa v uliciach Bieloruska zhromaždili státisíce ľudí;

G. keďže protesty v Bielorusku dosiahli bezprecedentné rozmery, sú celonárodné a medzigeneračné, konajú sa pod pod viditeľným vedením žien a zúčastňujú sa na nich ľudia rôznych profesií;

H. keďže bezpečnostné sily zareagovali na mierové protesty veľmi tvrdo a často používajú nadmerné, zbytočné a nerozlišujúce násilie;

I. keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o viac ako 6 700 osobách zadržaných v posledných týždňoch pri uplatňovaní ich práva na slobodu pokojného zhromažďovania; keďže experti dostali správy o najmenej 450 prípadoch mučenia a zlého zaobchádzania s ľuďmi pozbavenými slobody; keďže šesť osôb je stále nezvestných (1. septembra 2020); keďže niekoľko nezvestných ľudí bolo nájdených mŕtvych;

J. keďže popredná predstaviteľka opozície Sviatlana Cichanovská, ktorú bieloruský ľud považuje za zvolenú prezidentku, bola nútená utiecť z krajiny spolu s ďalšími opozičnými politikmi, vodcami hnutia pracujúcich a aktivistami;

K. keďže šesť zo siedmich členov predsedníctva Národnej koordinačnej rady bolo buď uväznených (Lilija Vlasovová, Maxim Znak, Siarhej Dylevski, Maryja Kalesnikavová), alebo nútených opustiť Bielorusko (Pavel Latuška, Voľha Kavaľkovová) a boli podniknuté pokusy o zadržanie Sviatlany Alexijevičovej;

1. zdôrazňuje, že v súlade s pozíciou Európskej rady neuznáva výsledky tzv. prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnili 9. augusta 2020 v Bielorusku;

2. dôrazne odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie a prenasledovanie predstaviteľov opozície, pokojných demonštrantov, aktivistov občianskej spoločnosti a nezávislých novinárov;

3. požaduje okamžité zastavenie násilia a okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané z politických dôvodov pred voľbami 9. augusta 2020 a po nich;

4. odsudzuje tvrdý zákrok bieloruských orgánov proti aktivitám Národnej koordinačnej rady, najmä zatknutie a vyhostenie jej členov a ďalších opozičných aktivistov z Bieloruska;

5. požaduje nezávislé a účinné vyšetrenie úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadza Šutova a Konstantina Šišmakova v súvislosti s protestmi;

6. vyjadruje solidaritu s bieloruským ľudom, ktorý požaduje slobodu, demokraciu a dodržiavanie svojich ľudských práv a práva zvoliť si vlastný osud;

7. podporuje pokojnú výmenu moci po inkluzívnom národnom dialógu pri plnom rešpektovaní demokratických a základných práv bieloruského ľudu; v tejto súvislosti vyzýva na zorganizovanie nových, slobodných a spravodlivých volieb, ktoré budú spĺňať medzinárodne uznávané volebné normy a uskutočnia sa pod medzinárodným dohľadom pod vedením Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva;

8. odsudzuje potláčanie médií a internetu, ako aj zastrašovanie novinárov;

9. odsudzuje hybridné zasahovanie Ruskej federácie v Bielorusku, najmä delegovanie takzvaných mediálnych expertov do bieloruských štátnych médií a poradcov do vojenských orgánov a orgánov presadzovania práva, a vyzýva vládu Ruskej federácie, aby toto zasahovanie zastavila a zdržala sa akéhokoľvek ďalšieho zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska; vyzýva Ruskú federáciu, aby zohrávala konštruktívnu úlohu pri hľadaní mierového riešenia situácie v Bielorusku;

10. vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za falšovanie volieb a represie v Bielorusku;

11. zdôrazňuje, že je potrebné komplexne vyšetriť zločiny, ktoré režim spáchal proti obyvateľom Bieloruska;

12. kladie dôraz na to, že je dôležité komplexne preskúmať vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom s cieľom podporiť bieloruský ľud a jeho demokratické ambície; žiada zvýšenie finančných prostriedkov EÚ, ktoré má Bielorusko k dispozícii, a vyčlenenie prostriedkov pre bieloruskú občiansku spoločnosť, pričom sa zmrazia všetky prevody finančných prostriedkov EÚ pre súčasnú bieloruskú vládu;

13. nabáda členské štáty EÚ, aby zjednodušili a urýchlili postupy na získanie víz pre osoby, ktoré utekajú z Bieloruska z politických dôvodov alebo potrebujú lekárske ošetrenie kvôli násiliu, ktoré na nich bolo spáchané, a aby týmto osobám a ich rodinám poskytli potrebnú podporu;

14. zdôrazňuje význam boja proti šíreniu dezinformácií o EÚ, jej členských štátoch a inštitúciách v Bielorusku;

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Bielorusko už naložilo jadrové palivo do prvého reaktora v jadrovej elektrárni Astravec a v novembri 2020 plánuje začať s výrobou energie bez toho, aby v plnej miere vykonalo odporúčania vyplývajúce zo záťažových testov, čo je v dnešnej dobe značnej politickej nestability ešte znepokojujúcejšie;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a orgánom Bieloruskej republiky.

 

[1] Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135.

[2] Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 60.

[3] Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.

[4] Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 18.

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia