Postup : 2020/2777(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0279/2020

Předložené texty :

B9-0279/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0279/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0279/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného

(2020/2777(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a používání chemických zbraní a o jejich zničení (Úmluva o chemických zbraních, CWC),

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že výsledky klinických a toxikologických testů provedených německými lékařskými odborníky a specializovanou laboratoří německých ozbrojených sil ukázaly, že se ruský opoziční politik pan Navalný stal obětí útoku  nervově paralytickou látkou typu „Novičok“, která byla přidána na seznam zakázaných chemických látek Úmluvy o chemických zbraních; vzhledem k tomu, že pan Navalný byl otráven na ruském území a poté se souhlasem ruských úřadů převezen do jedné berlínské nemocnice, kde zůstává na jednotce intenzivní péče;

B. vzhledem k tomu, že účastníci 24. konference stran Úmluvy o chemických zbraních konané dne 28. listopadu 2019 se rozhodli aktualizovat seznam 1 úmluvou zakázaných chemických látek a zařadit na něj velmi účinnou nervově paralytickou látku, která je známá pod označením Novičok;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva o chemických zbraních jasně stanoví kroky v případě jejího údajného porušení, a to i v situacích, kdy je nutné upřednostnit postup podle ustanovení úmluvy před jednostrannými opatřeními jednotlivých států nebo skupiny států;

D. vzhledem k tomu, že Rusko je stranou Úmluvy o chemických zbraních;

1. vítá zprávu, že se pan Navalný probral z kómatu, doufá v jeho plné a rychlé uzdravení a vyjadřuje podporu jeho rodině;

2. zdůrazňuje, že pokud kdokoli v jakémkoli místě a v jakékoli situaci použije chemické látky, které jsou zakázané Úmluvou o chemických zbraních, porušuje mezinárodní právo a že takový trestný čin musí být transparentně vyšetřen a odpovědné osoby pohnány před spravedlnost; vyzývá Rusko, aby plnilo své povinnosti podle Úmluvy o chemických zbraních a aby spolupracovalo s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW); vyzývá OPCW a její členské státy, aby jednaly v souladu s požadavky Úmluvy o chemických zbraních;

3. naléhavě žádá vládu Ruské federace, aby ve spolupráci s OPCW důkladně, transparentně a nestranně vyšetřila otrávení pana Navalného, aby OPCW sdělila veškeré informace, které jsou důležité pro její práci, aby zveřejnila výsledky vyšetřování a aby osoby, které jsou zodpovědné za použití zakázaných chemických látek podle Úmluvy o chemických zbraních, postavila před soud;

4. žádá německé orgány, aby úzce spolupracovaly s ruskými protějšky a OPCW, má-li být zaručeno úspěšné vyšetřování;

5. je znepokojen počtem případů otrávení nebo jiných forem cílených vražd současných nebo bývalých ruských občanů, k nimž v posledních dvaceti letech došlo přímo v Rusku nebo na cizí půdě; zdůrazňuje, že v mnoha případech se nepodařilo pohnat pachatele k odpovědnosti a zajistit spravedlnost obětem a jejich rodinám, což je těžko vysvětlitelné či ospravedlnitelné; vyzývá Rusko, aby v těchto případech okamžitě ukončilo beztrestnost a zaručilo svým občanům bezpečnost;

6. s hlubokým znepokojením konstatuje, že pokus o zavraždění pana Navalného zvyšuje napětí mezi Ruskem a EU a že se používá k dalšímu vyostření jejich obtížných vztahů; se znepokojením se všímá toho, že politici a sdělovací prostředky vytvářejí nepřátelsky naladěné stereotypy a že vyhrocená rétorika má na společnost v EU a Rusku nebezpečný dopad;

7. zdůrazňuje, že současná konfrontace mezi EU a Ruskem není v zájmu ani jednoho z partnerů, jejich občanů a ekonomik; zdůrazňuje, že je zapotřebí vyvinout konkrétní úsilí na překonání obnovené konfrontace, která rozděluje evropský kontinent; zdůrazňuje, že bezpečnost a prosperitu národů na obou stranách lze zachovat jedině vyřešením neshod prostřednictvím dialogu a jednání;

8. zdůrazňuje, že parlamentní dialog není odměnou, nýbrž nástrojem k otevírání citlivých témat, výměně argumentů a podpoře vzájemného porozumění a důvěry; poukazuje na to, že Parlament tento nástroj využívá v rámci vztahů s mnoha jinými partnery, s nimiž ho dlouhodobě dělí  hluboké názorové rozdíly; konstatuje, že meziparlamentní vztahy s ruskou Dumou jsou zamrzlé více než šest let, a zastává názor, že absence dialogu přispěla ke vzájemné nedůvěře; žádá, aby byl mezi ruskou Dumou a Evropským parlamentem obnoven normálně fungující dialog;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

 

Poslední aktualizace: 16. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí