Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0279/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0279/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az oroszországi helyzetről: Alekszej Navalnij megmérgezése

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Idoia Villanueva Ruiz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2020/2777(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0279/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0279/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0279/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása az oroszországi helyzetről: Alekszej Navalnij megmérgezése

(2020/2777(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményre (vegyifegyver-tilalmi egyezmény),

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel német orvosszakértők és a német fegyveres erők szakosított laboratóriuma klinikai és toxikológiai vizsgálatok alapján megállapították, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a Novicsok csoportba tartozó idegméreggel elkövetett támadás áldozata lett, mely anyag a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján tiltott anyagnak minősül; mivel Navalnijt orosz területen mérgezték meg, majd az orosz hatóságok hozzájárulásával egy németországi – berlini – kórházba szállították, ahol intenzív kezelésben részesül;

B. mivel a vegyifegyver-tilalmi egyezmény részes feleinek 24. konferenciája 2019. november 28-án elfogadta az egyezmény hatálya alá tartozó vegyi anyagok 1. sz. listájának frissítését, felvéve arra a Novicsokként ismert fejlett idegmérgeket;

C. mivel a vegyifegyver-tilalmi egyezmény egyértelműen tartalmazza, hogy az egyezmény feltehető megsértései esetén miképpen kell eljárni, beleértve azokat az eseteket, amikor egyes államok vagy államcsoportok egyoldalú intézkedései helyett az egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni;

D. mivel Oroszország részes fele a vegyifegyver-tilalmi egyezménynek;

1. üdvözli a hírt, hogy Navalnij már nincs kómában, remélve, hogy Navalnij – akinek családját biztosítja együttérzéséről – teljes mértékben és gyorsan felépül;

2. hangsúlyozza, hogy a vegyifegyver-tilalmi egyezmény által tiltott anyagok használata bárhol, bárki által és bármilyen körülmények között a nemzetközi jog megsértését jelenti, mely bűncselekményt átlátható módon ki kell vizsgálni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani; felszólítja Oroszországot, hogy teljesítse a vegyifegyver-tilalmi egyezmény alapján rá háruló kötelezettségeit, és működjön együtt a Vegyifegyver-tilalmi Szervezettel (OPCW); felszólítja az OPCW-t és tagállamait, hogy az egyezmény előírásai szerint járjanak el;

3. sürgeti az Oroszországi Föderáció kormányát, hogy az OPCW-vel együttműködésben alaposan, átlátható módon és pártatlanul vizsgálja ki Navalnij megmérgezését, közölje az OPCW-vel a fellépése számára releváns információkat, hozza nyilvánosságra lefolytatott vizsgálatai eredményét, a vegyifegyver-tilalmi egyezmény által tiltott anyagok használatáért felelős személyeket pedig állítsa bíróság elé;

4. elvárja a német hatóságok szorosan együttműködését az orosz hatóságokkal és az OPCW-vel a vizsgálatok eredményessége érdekében;

5. aggasztja a számos mérgezési eset és a célzott gyilkosságok más formái, amelyeket az utóbbi két évtizedben jelenlegi és korábbi orosz állampolgárok ellen elkövettek magában Oroszországban vagy külföldön; hangsúlyozza, hogy nehezen megmagyarázható vagy igazolható az elkövetők elszámoltatásának sikertelensége és az igazságszolgáltatás elmaradása az áldozatok és családjaik számára; felszólítja Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget a hasonló esetekkel kapcsolatos büntetlenségnek, és garantálja polgárai biztonságát;

6. mélyen aggasztja, hogy a Navalnij elleni gyilkossági kísérlet tovább növeli az Oroszország és az EU közötti súlyos feszültséget, és tovább zilálja nehézségekkel terhelt kapcsolataikat; aggodalommal állapítja meg, hogy a politikusok és a média ellenségképet hoztak létre, és az ezzel kapcsolatos retorika terjedése veszélyes hatással van az EU és Oroszország társadalmaira;

7. hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti jelenlegi konfrontáció nem áll sem a két fél, sem polgáraik és gazdaságaik érdekében; hangsúlyozza, hogy konkrét erőfeszítésekre van szükség az európai kontinens újjáéledt konfrontatív megosztásának meghaladása érdekében; hangsúlyozza, hogy az emberek biztonsága és jóléte megőrzésének egyedüli kulcsa mindkét oldalon a konfliktus párbeszéd és tárgyalás útján történő megoldása;

8. hangsúlyozza, hogy a parlamentek közötti párbeszéd nem jutalom, hanem az aggodalom kifejezésének, az érvek ütköztetésének, valamint a kölcsönös megértés és bizalom előmozdításának eszköze; rámutat, hogy az EP maga ezt az eszközt sok más olyan partnerrel fenntartott kapcsolataiban is alkalmazza, akikkel szemben súlyos nézetkülönbségek állnak fenn; megjegyzi, hogy az orosz Dumával fenntartott parlamentközi kapcsolatok több mint hat éve befagytak, és véleménye szerint a párbeszéd eme hiánya is okolható a kölcsönös bizalmatlanságért; felhív az orosz Duma és az EP parlementközi kapcsolatainak rendes mederbe való visszaterelésére;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat