Propunere de rezoluţie - B9-0279/2020Propunere de rezoluţie
B9-0279/2020

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

  14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Idoia Villanueva Ruiz
  în numele Grupului GUE/NGL

  Procedură : 2020/2777(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0279/2020
  Texte depuse :
  B9-0279/2020
  Texte adoptate :

  B9‑0279/2020

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

  (2020/2777(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (Convenția privind armele chimice sau CWC),

   având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât testele clinice și toxicologice efectuate de experți medicali germani și un laborator specializat al forțelor armate germane au stabilit că dl Navalnîi, politician rus de opoziție, a fost victima unui atac cu un agent neurotoxic din grupul „Noviciok”, o substanță pusă pe lista de agenți interziși în temeiul Convenției privind armele chimice; întrucât Navalnîi a fost otrăvit pe teritoriul Rusiei și transferat cu acordul autorităților ruse la un spital din Berlin, unde se află în continuare la terapie intensivă;

  B. întrucât cea de-a 24-a conferință a statelor părți la Convenția privind armele chimice (CWC) a convenit la 28 noiembrie 2019 să actualizeze lista 1 a substanțelor chimice interzise prin convenție, incluzând agenții neurotoxici avansați cunoscuți sub denumirea de Noviciok;

  C. întrucât Convenția privind armele chimice prevede clar cum trebuie procedat în cazurile de presupuse încălcări ale convenției, inclusiv în cazurile în care trebuie aplicate mai degrabă dispozițiile convenției decât măsuri unilaterale luate de un stat sau un grup de state;

  D. întrucât Rusia este parte la Convenția privind armele chimice;

  1. se bucură să afle că dl Navalnîi a ieșit din comă, speră că se va recupera complet și rapid și își exprimă solidaritatea cu familia sa;

  2. subliniază că folosirea agenților interziși în temeiul Convenției privind armele chimice oriunde, de oricine și în orice caz, constituie o încălcare a dreptului internațional și că o astfel de infracțiune trebuie investigată transparent, iar cei responsabili trebuie aduși în fața justiției; îi cere Rusiei să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Convenției privind armele chimice și să coopereze cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW); invită OPCW și statele sale membre să acționeze în conformitate cu prevederile CWC;

  3. îndeamnă Guvernul Federației Ruse, în cooperare cu OPCW, să desfășoare o anchetă minuțioasă, transparentă și imparțială cu privire la otrăvirea domnului Navalnîi, să îi dezvăluie OPCW orice informații relevante pentru activitatea sa, să publice rezultatele propriilor investigații și să îi aducă în fața justiției pe cei vinovați de utilizarea agenților interziși în temeiul Convenției privind armele chimice;

  4. roagă autoritățile germane să coopereze strâns cu autoritățile ruse și cu OPCW pentru a asigura succesul anchetelor;

  5. se arată șocat de numărul de cazuri de otrăvire sau de alte forme de asasinate care au ca țintă cetățeni și foști cetățeni ruși, fie în Rusia, fie pe teritorii străine, petrecute în ultimele două decenii; subliniază că în numeroase cazuri este greu de explicat sau justificat de ce făptașii nu au fost trași la răspundere și de ce nu li s-a făcut dreptate victimelor și familiilor acestora; invită Rusia să pună capăt imediat impunității în astfel de cazuri și să garanteze securitatea propriilor cetățeni;

  6. este profund mâhnit de faptul că tentativa de asasinat împotriva dlui Navalnâi alimentează și mai mult tensiunile puternice dintre Rusia și UE și este folosită pentru a escalada și mai mult aceste relații; constată cu îngrijorare că politicienii și mass-media au creat stereotipuri ostile și că escaladarea retoricii are un impact periculos asupra societăților din UE și Rusia;

  7. relevă că confruntarea actuală dintre UE și Rusia nu este în interesul celor doi parteneri, nici în interesul cetățenilor sau economiilor lor; subliniază că trebuie depuse eforturi concrete pentru a depăși această nouă dezbinare conflictuală a continentului european; subliniază că singura opțiune pentru a ocroti securitatea și prosperitatea cetățenilor ambelor părți este rezolvarea diferențelor prin dialog și negociere;

  8. subliniază că dialogul parlamentar nu este o recompensă, ci un instrument pentru a ridica probleme, a purta discuții argumentate și a promova înțelegerea și încrederea reciprocă; subliniază că Parlamentul utilizează el însuși acest instrument în relațiile sale cu mulți alți parteneri marcate de disensiuni persistente profunde; semnalează că relațiile interparlamentare cu Duma rusească au fost înghețate de peste șase ani și consideră că această lipsă de dialog a contribuit la climatul de neîncredere reciprocă; cere să se restabilească funcționarea normală a dialogului interparlamentar dintre Duma rusească și Parlament:

  9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 16 septembrie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate