Postup : 2020/2777(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0279/2020

Predkladané texty :

B9-0279/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0279/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0279/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného

(2020/2777(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (Dohovor o chemických zbraniach – CWC),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže klinické a toxikologické zistenia nemeckých lekárskych expertov a špecializovaného laboratória nemeckých ozbrojených síl odhalili, že ruský opozičný politik Navaľný sa stal obeťou útoku chemickou nervovo paralytickou látkou skupiny novičok, ktorá bola v zmysle Dohovoru o chemických zbraniach pridaná do zoznamu zakázaných látok; keďže bol otrávený na ruskom území a so súhlasom ruských orgánov bol presunutý do berlínskej nemocnice, kde zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti;

B. keďže na 24. konferencii štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o chemických zbraniach (CWC), sa 28. novembra 2019 jej účastníci dohodli na aktualizácii zoznamu 1 chemických látok zakázaných dohovorom a doplnili doň pokročilé nervovo paralytické látky známe ako novičok;

C. keďže v Dohovore o chemických zbraniach je jasne stanovené, ako postupovať v prípadoch údajného porušenia dohovoru, a to aj v prípadoch, keď sa musia uplatniť ustanovenia dohovoru namiesto jednostranných opatrení jednotlivých štátov alebo skupiny štátov;

D. keďže Rusko je zmluvnou stranou Dohovoru o chemických zbraniach;

1. víta správu o tom, že pán Navaľný už nie je v kóme, verí v jeho úplné a rýchle zotavenie a vyjadruje solidaritu s jeho rodinou;

2. zdôrazňuje, že používanie látok zakázaných podľa Dohovoru o chemických zbraniach kdekoľvek, kýmkoľvek a za akýchkoľvek okolností je porušením medzinárodného práva a takýto trestný čin treba transparentne vyšetriť a vinníkov postaviť pred súd; vyzýva Rusko, aby si splnilo svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o chemických zbraniach a spolupracovalo s Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW); vyzýva OPCW a jej členské štáty, aby konali v súlade s ustanoveniami Dohovoru o chemických zbraniach;

3. vyzýva vládu Ruskej federácie, aby v spolupráci s OPCW dôkladne, transparentne a nestranne vyšetrila otravu pána Navaľného, aby poskytla OPCW všetky informácie, ktoré môžu byť pre jej činnosť dôležité, zverejnila výsledky svojich vyšetrovaní a postavila pred súd osoby zodpovedné za používanie látok zakázaných v Dohovore o chemických zbraniach;

4. žiada nemecké orgány, aby úzko spolupracovali s ruskými orgánmi a s OPCW v záujme úspešného výsledku vyšetrovania;

5. vyjadruje znepokojenie nad množstvom prípadov otráv alebo iných foriem cielených atentátov na súčasných a bývalých ruských občanov, či už v samotnom Rusku alebo na cudzom území, za posledné dve desaťročia; zdôrazňuje, že je ťažké vysvetliť alebo odôvodniť, prečo nie jej v mnohých prípadoch voči páchateľom vyvodená zodpovednosť a obetiam a ich rodinám zabezpečená spravodlivosť; vyzýva Rusko, aby okamžite skoncovalo s beztrestnosťou v takýchto prípadoch a zaručilo bezpečnosť svojich občanov;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že pokus o vraždu pána Navaľného ešte viac zvyšuje napätie medzi Ruskom a EÚ a využíva sa na ďalšiu eskaláciu už aj tak zložitých vzťahov; so znepokojením konštatuje, že politici a médiá vytvorili stereotypné obrazy nepriateľa a že eskalácia rétoriky má nebezpečný vplyv na spoločnosť v EÚ a v Rusku;

7. zdôrazňuje, že súčasná konfrontácia medzi EÚ a Ruskom nie je v záujme oboch partnerov, ich občanov a ani ich hospodárstiev; zdôrazňuje, že treba vyvinúť konkrétne úsilie na prekonanie opätovného rozdelenia európskeho kontinentu z dôvodu konfrontácie; zdôrazňuje, že jedinou možnosťou, ako zachovať bezpečnosť a blahobyt osôb na oboch stranách, je vyriešiť spory na základe dialógu a rokovaní;

8. zdôrazňuje, že parlamentný dialóg nie je odmenou, ale nástrojom na diskusiu o otázkach, ktoré vyvolávajú obavy, na výmenu názorov a budovanie vzájomného porozumenia a dôvery; poukazuje na to, že samotný Parlament využíva tento nástroj vo vzťahoch s mnohými ďalšími partnermi, od ktorých ho odlišujú dlhodobo zásadne odlišné postoje; konštatuje, že medziparlamentné vzťahy s ruskou Dumou sú zmrazené už viac ako šesť rokov, a zastáva názor, že tento nedostatok dialógu prispel k vzájomnej nedôvere; žiada obnoviť bežný medziparlamentný dialóg medzi ruskou Dumou a Parlamentom;

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia