Prijedlog rezolucije - B9-0280/2020Prijedlog rezolucije
B9-0280/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0280/2020

Postupak : 2020/2777(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0280/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0280/2020
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0280/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Rusiji: trovanje Alekseja Navaljnog

(2020/2777(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i odnosima EU-a i Rusije,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

 uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju,

 uzimajući u obzir izjave potpredsjednika Komisije / visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella o trovanju Alekseja Navaljnog od 24. kolovoza 2020. i 2. rujna 2020., kao i njegovu izjavu u ime EU-a od 3. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet od 8. rujna 2020. u kojoj se poziva na provedbu neovisne istrage u slučaju trovanja Alekseja Navaljnog,

 uzimajući u obzir izjavu ministara vanjskih poslova skupine zemalja G7 o trovanju Alekseja Navaljnog od 8. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je Aleksej Navaljni, kao odvjetnik, bloger i antikorupcijski aktivist, otkrio brojne korupcijske afere u koje su bili uključeni poduzeća i ruski političari, predvodio nekoliko javnih prosvjeda diljem Rusije i postao jedan od rijetkih stvarnih vođa ruske oporbe; budući da je prethodno bio pritvoren, uhićen i osuđen te da ga se pokušavalo zaustaviti u njegovim političkim i javnim aktivnostima; budući da je Europski sud za ljudska prava niz tih postupaka proglasio zlouporabom i u suprotnosti s načelom poštenog suđenja; budući da je Navaljni 2017. bio fizički napadnut medicinskim dezinficijensom od kojeg je gotovo oslijepio i da je 2019. u pritvoru na njega izvršen pokušaj trovanja; budući da ni u jednom od tih slučajeva počinitelji nisu privedeni pravdi;

B. budući da se Navaljni srušio tijekom leta od Tomska do Moskve 20. kolovoza 2020. te je stavljen u induciranu komu dva tjedna kako bi se ublažila ozbiljna životna ugroženost; budući da je 22. kolovoza prevezen u bolnicu Charité u Berlinu;

C. budući da je njemačka vlada 2. rujna 2020. izjavila da su klinička i toksikološka ispitivanja koja je proveo njemački vojni laboratorij pokazala da je Navaljni otrovan nervnim otrovom iz skupine novičok;

D. budući da su ruski liječnici koji su ga prvi liječili zbog trovanja kasnije tvrdili da u njegovu tijelu nema tragova otrova te su pokušali spriječiti da ga se preveze iz Rusije te budući da ruske vlasti poriču bilo kakvu povezanost s tim slučajem;

E. budući da su nervni otrovi iz skupine novičok sofisticirane tvari koje su smrtonosne, vrlo složene i da ih je iznimno teško nabaviti, da su za njih potrebni posebni laboratoriji i da je poznato da ih je razvio Sovjetski Savez, a kasnije Rusija; budući da je Organizacija za zabranu kemijskog oružja tvari iz te skupine uvrstila na popis zabranjenih kemijskih sredstava;

F. budući da je tijekom protekla dva desetljeća zabilježen niz slučajeva trovanja ili drugih oblika ciljanih atentata ili pokušaja atentata na protivnike režima i neovisne novinare, bilo u Rusiji bilo na stranom tlu, među kojima su bili Ana Politkovskaja, Aleksander Litvinenko, Sergej Skripalj, Boris Nemcov, Pjotr Verzilov i Vladimir Kara-Murza;

G. budući da se stanje ljudskih prava i vladavine prava u Rusiji i dalje pogoršava i da vlasti ulažu sustavne napore kako bi ušutkale slobodu govora, ograničile slobodu okupljanja, ometale oporbene aktivnosti, reagirale represijom na sve aktivnosti usmjerene na razotkrivanje korupcije i gušile aktivnosti ruskog civilnog društva;

H. budući da je trenutačna represija nad onima koji izražavaju društveno neslaganje dodatno ojačana nekažnjavanjem policijskih i sigurnosnih snaga i nespremnošću sudova da kazneno gone stvarne počinitelje tih zločina;

I. budući da su predstavnici oporbe sustavno izloženi verbalnim napadima, kampanjama s osobnim napadima i dehumanizaciji od strane vlade ili provladinih medija;

J. budući da su prava na slobodu mišljenja i govora, udruživanja i mirnog okupljanja zapisana u ustavu Ruske Federacije;

K. budući da je Ruska Federacija potpisnica Opće deklaracije o ljudskim pravima i Europske konvencije o ljudskim pravima te da je članica Vijeća Europe i stoga se obvezala na međunarodne standarde i načela vladavine prava i ljudskih prava i temeljnih sloboda;

L. budući da su ta načela ključni stupovi otpornog i pluralističkog društva; budući da je slobodan i neovisan rad oporbe, organizacija civilnog društva i medija temelj demokratskog društva koje se zasniva na vladavini prava;

M. budući da je Parlament u više navrata izrazio zabrinutost zbog stanja demokracije u Rusiji, sustavnog nepoštovanja vladavine prava i temeljnih prava i načela te sužavanja prostora za neovisne aktere i protivnike službene politike u Rusiji;

N. budući da je Parlament službeno zaključio da se Rusija više ne može smatrati „strateškim partnerom”, između ostalog i u svjetlu svoje antagonističke vanjske politike, uključujući vojne intervencije i nezakonite okupacije u trećim zemljama;

1. izražava svoje iskrene želje za brzim i potpunim oporavkom Alekseja Navaljnog, najpoznatijeg pripadnika ruske oporbe;

2. snažno osuđuje pokušaj ubojstva Alekseja Navaljnog i upotrebu kemijskog oružja, što predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i međunarodnih standarda u području ljudskih prava;

3. izražava svoju solidarnost s demokratskim snagama u Rusiji, koje su predane otvorenom i slobodnom društvu, te svoju potporu svim pojedincima i organizacijama koji su mete napada i represije;

4. poziva potpredsjednika Komisije / visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njemačko predsjedništvo Vijeća da s Organizacijom za zabranu kemijskog oružja, Ujedinjenim narodima i Vijećem Europe rade na međunarodnoj istrazi u slučaju trovanja Alekseja Navaljnog; odlučno poziva ruske vlasti na potpunu, transparentnu i nepristranu suradnju s međunarodnim akterima kao i na to da se počinitelje pozove na odgovornost;

5. odlučno poziva ruske vlasti da prestanu s uznemiravanjem, zastrašivanjem i napadima na oporbu, civilno društvo, medije, borce za ljudska prava i druge aktiviste te da umjesto toga ruskom narodu omoguće ostvarivanje temeljnih sloboda i provođenje legitimnih političkih aktivnosti i aktivnosti civilnog društva; osuđuje neuspjeh ruskih vlasti da te aktere zaštite od napada, zlostavljanja i zastrašivanja te da nepristrano istraže slučajeve takvih napada;

6. poziva rusku vladu i državnu Dumu da revidiraju pravni okvir za izbore i zakonodavstvo o stranim agentima i nepoželjnim organizacijama kako bi se olakšao pluralizam te slobodni i pošteni izbori u skladu s međunarodnim standardima i kako bi se stvorili ravnopravni uvjeti za oporbene kandidate;

7. poziva potpredsjednika Komisije / visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeće da osmisle novu strategiju za odnose EU-a s Rusijom; smatra da takva strategija mora bolje podupirati organizacije civilnog društva koje promiču demokratske vrijednosti, vladavinu prava, temeljne slobode i ljudska prava u Rusiji, uključujući Navaljnovu Zakladu za borbu protiv korupcije, i jačaju međuljudske kontakte s građanima Rusije;

8. poziva Vijeće i potpredsjednika Komisije / visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da što prije donesu ciljani režim EU-a za sankcioniranje kršenja ljudskih prava koji će se primjenjivati na pojedince ili subjekte koji su teško prekršili ljudska prava ili temeljne slobode, posebno u vezi s represijom nad civilnim društvom, oporbenim aktivistima i novinarima; poziva na uvođenje mehanizama sankcija kojima bi se omogućilo prikupljanje i zamrzavanje europske imovine korumpiranih pojedinaca u skladu s nalazima Navaljnove Zaklade za borbu protiv korupcije; smatra da bi tim sankcijama trebali biti obuhvaćeni i propagandisti u ruskoj vladi i provladini mediji koji aktivno doprinose dezinformiranju i napadima mržnje na rusku oporbu i u vezi s njom;

9. odlučno poziva institucije EU-a i sve države članice da zaustave dovršenje plinovoda Sjeverni tok 2 kako bi se izbjegla veća ovisnost Europe o ruskoj opskrbi energijom i omogućilo Rusiji da koristi i financira svoju agresivnu vanjsku politiku i vojne intervencije iz prihoda od takvog izvoza energije u EU; poziva na sustavno preispitivanje sličnih bilateralnih projekata u EU-u kojima se potkopava načelo solidarnosti, podupire korupcija ili dovodi do kršenja ljudskih prava;

10. potiče EU da i dalje ponavlja svoje pozive Rusiji da stavi izvan snage ili izmijeni sve zakone koji nisu u skladu s međunarodnim standardima; poziva Rusiju da da prednost takvim međunarodnim normama, u skladu s odredbama članka 15. odjeljka 4. ruskog Ustava od kojeg se ne može odstupiti, i da ne primijeni nedavno nezakonito donesene izmjene ruskog Ustava koje su tome protivne; naglašava da se dijalog s Rusijom mora temeljiti na poštovanju međunarodnog prava;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Vijeća Europe te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije.

 

 

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti