Proċedura : 2020/2777(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0280/2020

Testi mressqa :

B9-0280/2020

Dibattiti :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0280/2020</NoDocSe>
PDF 156kWORD 46k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà</TitreSuite>

<TitreRecueil>skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}f'isem il-Grupp Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0280/2020

B9-0280/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei Navalny

(2020/2777(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja u dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà Josep Borrell dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny tal-24 ta' Awwissu 2020 u tat-2 ta' Settembru 2020, kif ukoll id-dikjarazzjoni tiegħu f'isem l-UE fit-3 ta' Settembru 2020,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem Michelle Bachelet tat-8 ta' Settembru 2020, li appellat li ssir investigazzjoni indipendenti dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-ministri tal-affarijiet barranin tal-G7 dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny tat-8 ta' Settembru 2020,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi Alexei Navalny, bħala avukat, blogger u attivist kontra l-korruzzjoni, kixef għadd kbir ta' affarijiet ta' korruzzjoni li jinvolvu intrapriżi kummerċjali u politiċi Russi, mexxa għadd ta' protesti pubbliċi madwar ir-Russja kollha u sar wieħed mill-ftit mexxejja effettivi tal-oppożizzjoni Russa; billi huwa kien ġie detenut, arrestat, u kkundannat preċedentement, f'attentati biex jitwaqqfu l-attivitajiet politiċi u pubbliċi tiegħu; billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem iddikjarat li għadd minn dawk il-proċeduri huma abbużivi u jmorru kontra l-prinċipju ta' proċess ġust; billi Navalny kien ġie attakkat fiżikament fl-2017 bl-użu ta' diżinfettant mediku li ħallih kważi għama, u permezz ta' allegat avvelenament matul id-detenzjoni tiegħu fl-2019; billi fl-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma tressqu l-awturi quddiem il-ġustizzja;

B. billi Navalny ikkollassa waqt li kien qed itir minn Tomsk għal Moska fl-20 ta' Awwissu 2020 u tqiegħed f'koma indotta għal ġimagħtejn biex tittaffa theddida serja għal ħajtu; billi ġie ttrasportat lejn l-Isptar Charité f'Berlin fit-22 ta' Awwissu;

C. billi l-Gvern Ġermaniż ħabbar fit-2 ta' Settembru 2020 li t-testijiet kliniċi u tossikoloġiċi mwettqa minn laboratorju militari Ġermaniż urew li Navalny kienet ġiet ivvelenata b'aġent nervin tal-klassi Novichok;

D. billi kienu tobba Russi l-ewwel li ttrattawh minħabba avvelenament u wara sostnew li ma kienx hemm traċċi ta' velenu f'ġismu u ppruvaw iżommuh milli jiġi ttrasportat 'il barra mill-pajjiż, u billi l-awtoritajiet Russi jiċħdu kwalunkwe konnessjoni mal-inċident;

E. billi l-aġenti nervini bħan-Novichok huma sustanzi sofistikati li huma letali, kumplessi ħafna u estremament diffiċli biex jinkisbu, li għalihom huma meħtieġa laboratorji speċjali u li huma magħrufa li ġew żviluppati mill-Unjoni Sovjetika u aktar tard, mir-Russja; billi l-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi poġġiet din is-sustanza fil-lista tal-aġenti kimiċi projbiti;

F. billi kien hemm għadd ta' każijiet ta' avvelenament, jew forom oħra ta' assassinju mmirat jew attentat ta' assassinju, ta' avversarji tar-reġim u ġurnalisti indipendenti, jew fir-Russja nnifisha jew f'art barranija, matul l-aħħar għoxrin sena, li l-vittmi tagħhom jinkludu lil Anna Politkovskaya, Alexander Litvinenko, Sergei Skripal, Boris Nemtsov, Pyotr Verzilov u Vladimir Kara-Murz;

G. billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt qed tkompli tiddeterjora fir-Russja, bi sforzi sistematiċi mill-awtoritajiet biex isikktu l-libertà tal-kelma, jillimitaw il-libertà tal-għaqda, jostakolaw l-attivitajiet tal-oppożizzjoni, jirreaġixxu bir-repressjoni għal kwalunkwe attività mmirata biex tesponi l-korruzzjoni u joħonqu l-attivitajiet tas-soċjetà ċivili Russa;

H. billi din ir-ripressjoni kontinwa tad-dissidenza soċjali hija msaħħa mill-impunità tal-pulizija u tal-forzi tas-sigurtà kif ukoll min-nuqqas ta' rieda min-naħa tal-qrati li jħarrku lill-awturi reali ta' dawn ir-reati;

I. billi r-rappreżentanti tal-oppożizzjoni huma sistematikament soġġetti għal attakki verbali, kampanji ad hominem u diżumanizzazzjoni mill-gvern jew mill-midja ta' favur il-gvern;

J. billi d-drittijiet għal-libertà tal-ħsieb u tal-kelma, tal-assoċjazzjoni u tal-għaqda paċifika huma minquxa fil-kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa;

K. billi l-Federazzjoni Russa hija firmatarja tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u hija wkoll membru tal-Kunsill tal-Ewropa, u għaldaqstant impenjat ruħha li tirrispetta l-istandards u l-prinċipji li jirregolaw l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali;

L. billi dawn il-prinċipji huma pilastri kruċjali ta' soċjetà reżiljenti u pluralista; billi l-ħidma ħielsa u indipendenti tal-oppożizzjoni, tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-midja hija ġebla tax-xewka ta' soċjetà demokratika bbażata fuq l-istat tad-dritt;

M. billi l-Parlament, f'għadd kbir ta' okkażjonijiet, esprima t-tħassib tiegħu dwar l-istat tad-demokrazija fir-Russja, in-nuqqas sistematiku ta' osservanza tal-istat tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet u l-prinċipji fundamentali, u l-ispazju dejjem jiċkien għall-atturi indipendenti u dissidenti fir-Russja;

N. billi l-Parlament uffiċjalment wasal għall-konklużjoni li r-Russja ma tistax tibqa' titqies bħala “sieħba strateġika”, anke fid-dawl tal-politika barranija antagonistika tagħha, inklużi l-interventi militari u l-okkupazzjonijiet illegali f'pajjiżi terzi;

1. Jestendi x-xewqat sinċiera tiegħu għall-irkupru malajr u sħiħ lil Alexei Navalny, l-aktar figura magħrufa tal-oppożizzjoni tar-Russja;

2. Jikkundanna bil-qawwa l-attentat ta' assassinju fuq Alexei Navalny, kif ukoll l-użu ta' armi kimiċi, li jikkostitwixxi ksur serju tad-dritt internazzjonali u tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

3. Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-forzi demokratiċi fir-Russja, li huma impenjati favur soċjetà miftuħa u ħielsa, u l-appoġġ tiegħu għall-individwi u l-organizzazzjonijiet kollha li huma fil-mira ta' attakki u repressjoni;

4. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill jaħdmu favur investigazzjoni internazzjonali dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny mal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi, in-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill tal-Ewropa; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jikkooperaw bis-sħiħ mal-atturi internazzjonali b'mod trasparenti u imparzjali u jżommu responsabbli lill-awturi tar-reati;

5. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jieqfu milli jiffastidjaw, jintimidaw u jattakkaw lill-oppożizzjoni, lis-soċjetà ċivili, lill-midja, lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti oħra, u minflok jippermettu lill-poplu Russu jeżerċita l-libertajiet bażiċi u jsegwi attivitajiet politiċi u tas-soċjetà ċivili leġittimi; jikkundanna l-fatt li l-awtoritajiet Russi naqsu milli jipproteġu lil dawn l-atturi kontra l-attakki, il-fastidju u l-intimidazzjoni u milli jinvestigaw tali attakki kontrihom b'mod imparzjali;

6. Jistieden lill-Gvern Russu u lid-Duma tal-Istat jirrevedu l-qafas legali għall-elezzjonijiet u l-leġiżlazzjoni dwar l-aġenti barranin u l-organizzazzjonijiet mhux mixtieqa sabiex jiffaċilitaw il-pluraliżmu u l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti skont l-istandards internazzjonali u joħolqu kundizzjonijiet ekwi għall-kandidati tal-oppożizzjoni;

7. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill ifasslu strateġija ġdida għar-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja; jemmen li kwalunkwe strateġija bħal din jeħtiġilha tappoġġja aħjar l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu l-valuri demokratiċi, l-istat tad-dritt, il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja, inkluża l-Fondazzjoni Kontra l-Korruzzjoni ta' Navalny, u ssaħħaħ il-kuntatti bejn il-persuni maċ-ċittadini tar-Russja;

8. Jitlob lill-Kunsill u lill-VP/RGħ jadottaw malajr kemm jista' jkun reġim immirat ta' sanzjonijiet tal-UE kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li għandu jkun applikabbli għall-individwi jew l-entitajiet li jinsabu li kisru b'mod serju d-drittijiet tal-bniedem jew il-libertajiet essenzjali, b'mod partikolari dawk relatati mar-repressjoni tas-soċjetà ċivili, tal-attivisti tal-oppożizzjoni u tal-ġurnalisti; iħeġġeġ l-implimentazzjoni ta' tali mekkaniżmi ta' sanzjonijiet b'tali mod li jippermettu l-ġbir u l-iffriżar tal-assi Ewropej tal-individwi korrotti skont is-sejbiet tal-Fondazzjoni Kontra l-Korruzzjoni ta' Navalny; iqis li l-propagandisti fi ħdan il-Gvern Russu u l-midja favur il-gvern li jikkontribwixxu b'mod attiv għad-diżinformazzjoni u l-attakki ta' mibegħda fuq l-oppożizzjoni Russa u dwarha għandhom ikunu koperti wkoll minn tali sanzjonijiet;

9. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri kollha jwaqqfu t-tlestija tal-gassdott Nord Stream 2 sabiex jevitaw li tiżdied id-dipendenza tal-Ewropa mill-provvisti tal-enerġija Russi u sabiex jevitaw ukoll li r-Russja tkun tista' tibbenefika u tiffinanzja l-politika barranija aggressiva u l-interventi militari tagħha mill-introjtu minn tali esportazzjonijiet tal-enerġija lejn l-UE; jitlob rieżami sistematiku ta' proġetti bilaterali simili fl-UE li jdgħajfu l-prinċipju tas-solidarjetà, jappoġġjaw il-korruzzjoni jew iwasslu għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

10. Iħeġġeġ lill-UE tistieden lir-Russja b'mod kontinwu biex tirrevoka jew temenda l-liġijiet kollha li mhumiex kompatibbli mal-istandards internazzjonali; jistieden lir-Russja ssostni l-primat ta' tali normi internazzjonali, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15, Taqsima 4 tal-Kostituzzjoni Russa li ma jistax jiġi derogat, u biex ma tapplikax il-bidliet reċenti li ġew adottati illegalment fil-Kostituzzjoni Russa li jiddikjaraw l-oppost; jenfasizza li kwalunkwe djalogu mar-Russja jrid ikun ibbażat fuq ir-rispett tad-dritt internazzjonali;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll lill-President, lill-Gvern u lid-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

 

 

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza