Propunere de rezoluţie - B9-0280/2020Propunere de rezoluţie
B9-0280/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0280/2020

Procedură : 2020/2777(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0280/2020
Texte depuse :
B9-0280/2020
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0280/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

(2020/2777(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

 având în vedere Convenția ONU privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora,

 având în vedere declarațiile din 24 august 2020 și 2 septembrie 2020 Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi, precum și declarația sa făcută în numele UE la 3 septembrie 2020,

 având în vedere declarația din 8 septembrie 2020 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, prin care se solicita o anchetă independentă cu privire la otrăvirea lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere declarația miniștrilor de externe ai G7 din 8 septembrie 2020 cu privire la otrăvirea lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Alexei Navalnîi, avocat, blogger și activist anticorupție, a dezvăluit numeroase cazuri de corupție care implică întreprinderi comerciale și politicieni ruși și a condus mai multe proteste publice în toată Rusia, devenind unul dintre puținii lideri de succes ai opoziției ruse; întrucât anterior el a fost reținut, arestat și condamnat, în încercarea de a se pune capăt activităților sale politice și publice; întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat unele din aceste proceduri drept abuzive și contrare principiului unui proces cinstit; întrucât Navalnîi a fost atacat fizic în 2017 cu un dezinfectant medical, care aproape l-a orbit, existând zvonuri că s-a încercat otrăvirea lui în timpul detenției din 2019; întrucât în niciunul dintre aceste cazuri făptașii nu au fost aduși în fața justiției;

B. întrucât Navalnâi a leșinat în timpul unui zbor de la Tomsk la Moscova la 20 august 2020 și a fost pus în comă indusă timp de două săptămâni pentru a atenua pericolul grav în care se găsea; întrucât a fost transportat la spitalul Charité la Berlin la 22 august;

C. întrucât guvernul german a anunțat la 2 septembrie că testele clinice și toxicologice efectuate de un laborator militar german au arătat că Navalnîi a fost intoxicat cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok;

D. întrucât doctorii ruși au fost primii care l-au tratat de otrăvire ca mai apoi să afirme că nu au găsit urme de otravă în corpul său, încercând să împiedice transportarea sa în afara țării, și întrucât autoritățile ruse neagă orice legătură cu incidentul;

E. întrucât agenții neurotoxici, precum Noviciok, sunt substanțe sofisticate letale, extrem de complexe, iar originea lor este extrem de greu de detectat, pentru a-i fabrica fiind necesare laboratoare speciale despre care se știe că au existat în Uniunea Sovietică și mai târziu în Rusia; întrucât Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice a pus această substanță pe lista agenților chimici interziși;

F. întrucât a existat o serie de cazuri de otrăvire sau alte forme de asasinate țintite sau tentative de asasinare a unor opozanți ai regimului și jurnaliști independenți, fie în Rusia, fie pe teritoriu străin, în ultimele două decenii, printre care Anna Politkovskaia, Alexander Litvinenko, Serghei Skripal, Boris Nemțov, Piotr Verzilov și Vladimir Kara-Murza;

G. întrucât situația drepturilor omului și a statului de drept continuă să se strice în Rusia, cu eforturi sistematice din partea autorităților de a reduce la tăcere libertatea de exprimare, a limita libertatea de întrunire, a obstrucționa activitățile opoziției, a reacționa prin măsuri represive la adresa oricăror activități care vor să demaște corupția și a înăbuși activitățile societății civile din Rusia;

H. întrucât această reprimare neîncetată a manifestărilor de nemulțumire este agravată de impunitatea forțelor de poliție și de securitate, precum și de faptul că instanțele nu vor să îi urmărească penal pe autorii reali ai acestor infracțiuni;

I. întrucât reprezentanții opoziției sunt sistematic ținta unor atacuri verbale, atacuri la persoană și campanii de dezumanizare din partea guvernului sau a mass-media proguvernamentale;

J. întrucât drepturile la libertatea de gândire și de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică sunt consacrate în Constituția Federației Ruse;

K. întrucât Federația Rusă este semnatară a Declarației universale a drepturilor omului și a Convenției europene a drepturilor omului, precum și membră a Consiliului Europei și ca atare s-a angajat să respecte standardele și principiile internaționale care reglementează statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale;

L. întrucât aceste principii sunt piloni esențiali ai unei societăți reziliente și pluraliste; întrucât activitatea liberă și independentă a opoziției, a organizațiilor societății civile și a mass-mediei este o piatră de temelie a unei societăți democratice bazate pe statul de drept;

M. întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de starea democrației în Rusia, de nerespectarea sistematică a statului de drept și a drepturilor și principiilor fundamentale, precum și față de reducerea spațiului pentru actorii independenți și disidenți din Rusia;

N. întrucât Parlamentul a ajuns oficial la concluzia că Rusia nu mai poate fi considerată un „partener strategic”, aceasta și în contextul politicii sale externe antagoniste, care include intervenții militare și ocuparea ilegală a unor țări terțe;

1. îi urează cu toată sinceritatea lui Alexei Navalnîi, cel mai renumit reprezentant al opoziției din Rusia, să se vindece repede și complet;

2. condamnă în termeni duri încercarea de a-l asasina pe Alexei Navalnîi, precum și folosirea de arme chimice, care constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului;

3. își exprimă solidaritatea cu forțele democratice din Rusia, care militează pentru o societate deschisă și liberă, și sprijinul pentru toate persoanele și organizațiile care sunt ținta atacurilor și a represiunii;

4. invită VP/ÎR și Președinția germană a Consiliului să depună eforturi, împreună cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei, pentru lansarea unei anchete internaționale în legătură cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi; îndeamnă autoritățile ruse să coopereze pe deplin cu actorii internaționali într-un mod transparent și imparțial și să-i tragă la răspundere pe făptași;

5. îndeamnă autoritățile ruse să înceteze cu hărțuirea, intimidarea și atacarea opoziției, societății civile, mass-mediei, apărătorilor drepturilor omului și altor activiști, și, în schimb, să lase poporul rus să își exercite libertățile fundamentale, desfășurând activități politice și civice legitime; condamnă autoritățile ruse pentru că nu au reușit să îi protejeze pe acești actori de atacuri, hărțuiri și intimidări și nici să investigheze imparțial astfel de atacuri împotriva lor;

6. invită guvernul rus și Duma de Stat să revizuiască legea electorală și legislația privind agenții străini și organizațiile indezirabile, pentru a facilita pluralismul și organizarea de alegeri libere și corecte, în conformitate cu standardele internaționale, și a crea condiții egale pentru candidații opoziției;

7. invită VP/ÎR și Consiliul să elaboreze o nouă strategie pentru relațiile UE cu Rusia; consideră că orice astfel de strategie trebuie să sprijine mai bine organizațiile societății civile care promovează valorile democratice, statul de drept, libertățile fundamentale și drepturile omului în Rusia, inclusiv Fundația Anticorupție Navalnîi, și să se axeze pe consolidarea relațiilor interpersonale cu cetățenii ruși;

8. solicită Consiliului și VP/ÎR să adopte cât mai curând posibil un regim specific de sancțiuni la nivelul UE în cazul încălcării drepturilor omului, aplicabil persoanelor sau entităților care încalcă grav drepturile omului sau libertățile fundamentale, vizând în special reprimarea societății civile, a activiștilor opoziției și a jurnaliștilor; cere să se implementeze astfel de mecanisme de sancționare care să permită colectarea și înghețarea activelor europene ale persoanelor considerate corupte de Fundația anticorupție Navalnîi; consideră că propagandiștii din guvernul rus și mass-media proguvernamentală care contribuie în mod activ la dezinformare și exploziile de ură la adresa opoziției din Rusia ar trebui, de asemenea, să facă obiectul unor astfel de sancțiuni;

9. îndeamnă instituțiile UE și toate statele membre să oprească finalizarea conductei Nord Stream 2, pentru a evita creșterea dependenței Europei de aprovizionarea cu energie din Rusia și pentru a nu-i permite Rusiei să își finanțeze intervențiile militare și de politică externă agresive din încasările acestor exporturi de energie către UE; cere o revizuire sistematică a unor proiecte bilaterale similare în UE, care subminează principiul solidarității, sprijină corupția sau duc la încălcări ale drepturilor omului;

10. încurajează UE să lanseze neîncetat apeluri la adresa Rusiei, cerându-i să abroge sau să modifice toate legile incompatibile cu standardele internaționale; invită Rusia să mențină primatul unor astfel de norme internaționale, în conformitate cu dispozițiile nederogabile ale articolului 15, secțiunea 4 din Constituția Rusiei, și să nu aplice modificările ilegale aduse recent Constituției Rusiei, care afirmă contrariul; subliniază că orice dialog cu Rusia trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului internațional;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Consiliului Europei și președintelui, guvernului și Dumei de Stat ai Federației Ruse.

 

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate