Predlog resolucije - B9-0280/2020Predlog resolucije
B9-0280/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro
v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0280/2020

Postopek : 2020/2777(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0280/2020
Predložena besedila :
B9-0280/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0280/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega

(2020/2777(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji ter o odnosih med EU in Rusijo,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

 ob upoštevanju Konvencije OZN o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja in o njegovem uničenju,

 ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella o zastrupitvi Alekseja Navalnega z dne 24. avgusta 2020 in 2. septembra 2020, kot tudi njegove izjave v imenu EU z dne 3. septembra 2020,

 ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z dne 8. septembra 2020, v kateri je pozvala k neodvisni preiskavi zastrupitve Alekseja Navalnega,

 ob upoštevanju izjave o zastrupitvi Alekseja Navalnega, ki so jo podali zunanji ministri skupine G7 8. septembra 2020,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je Aleksej Navalni kot odvetnik, bloger in protikorupcijski aktivist razkril številne korupcijske afere, v katere so bila vpletena podjetja in ruski politiki, vodil je več javnih protestov po vsej Rusiji in je postal eden od redkih učinkovitih voditeljev ruske opozicije; ker je bil že prej priprt, aretiran in obsojen, vse v poskusu, da bi ustavili njegove politične in javne dejavnosti; ker je Evropsko sodišče za človekove pravice več teh postopkov razglasilo za nepoštene in v nasprotju z načelom poštenega sojenja; ker so Navalnega leta 2017 fizično napadli z medicinskim razkužilom, zaradi katerega je ostal skoraj slep, med njegovim priporom leta 2019 pa so ga domnevno zastrupili; ne v enem ne v drugem primeru storilci niso bili privedeni pred sodišče;

B. ker se je Navalni med letom iz Tomska v Moskvo 20. avgusta 2020 onesvestil in so ga morali dati v umetno komo za dva tedna, da bi preprečili resno grožnjo za njegovo življenje; ker so ga 22. avgusta prepeljali v bolnišnico Charité v Berlinu;

C. ker je nemška vlada 2. septembra 2020 sporočila, da so klinični in toksikološki testi, opravljeni v nemškem vojaškem laboratoriju, pokazali, da je bil Navalni zastrupljen z enim od živčnih strupov razreda novičok;

D. ker so bili ruski zdravniki prvi, ki so ga začeli zdraviti zaradi zastrupitve, pozneje pa so trdili, da v njegovem telesu ni sledov strupov, in skušali preprečiti, da bi ga prepeljali v tujino, in ker ruske oblasti zanikajo vsakršno povezavo z dogodkom;

E. ker so živčni strupi, kot je novičok, izpopolnjene snovi, ki so smrtonosne, zelo kompleksne in jih je zelo težko pridobivati, za kar so potrebni posebni laboratoriji, za njih pa je znano, da jih je razvila Sovjetska zveza in kasneje Rusija; ker je Organizacija za prepoved kemičnega orožja to snov uvrstila na seznam prepovedanih kemičnih snovi;

F. ker je v zadnjih dveh desetletjih prišlo do številnih primerov zastrupitve ali drugih oblik atentatov oziroma poskusov atentatov na nasprotnike režima in neodvisne novinarjev v Rusiji ali na tujih tleh, med žrtvami pa so Ana Politkovska, Aleksander Litvinenko, Sergej Skripal, Boris Nemcov, Pjotr Verzilov in Vladimir Kara-Murza;

G. ker se razmere na področju človekovih pravic in pravne države v Rusiji še naprej slabšajo, oblasti pa si sistematično prizadevajo utišati svobodo govora, omejiti svobodo zbiranja, ovirati opozicijske dejavnosti, se z represijo odzivati na vse dejavnosti, namenjene razkrivanju korupcije, ter zadušiti dejavnosti ruske civilne družbe;

H. ker je to neprestano zatiranje nestrinjanja v družbi še hujše zaradi nekaznovanja policije in varnostnih sil ter nepripravljenosti sodišč, da bi preganjala dejanske storilce teh zločinov;

I. ker so predstavniki opozicije tarča sistematičnih verbalnih napadov, kampanj osebne očrnitve slovesa in razčlovečenja s strani vlade ali provladnih medijev;

J. ker je pravica do svobode misli in izražanja, združevanja in mirnega zbiranja zapisana v ustavi Ruske federacije;

K. ker je Ruska federacija podpisnica Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o človekovih pravicah ter članica Sveta Evrope, zato se je zavezala mednarodnim standardom in načelom pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

L. ker so ta načela ključni stebri odporne in pluralistične družbe; ker je svobodno in neodvisno delo opozicije, organizacij civilne družbe in medijev osnova demokratične družbe, ki temelji na pravni državi;

M. ker je Parlament ob številnih priložnostih izrazil zaskrbljenost zaradi stanja demokracije v Rusiji, sistematičnega nespoštovanja pravne države, temeljnih pravic in načel ter krčenja prostora za neodvisne akterje in oporečnike v Rusiji;

N. ker je Parlament uradno prišel do zaključka, da Rusije ni več mogoče obravnavati kot „strateške partnerice“, tudi glede na njeno kljubovalno zunanjo politiko, vključno z vojaškimi intervencijami in nezakonito zasedbo tretjih držav;

1. izraža iskrene želje za hitro in popolno okrevanje Alekseja Navalnega, najbolj znane ruske opozicijske osebnosti;

2. strogo obsoja poskus atentata na Alekseja Navalnega in uporabo kemičnih orožij, kar je huda kršitev mednarodnega prava in mednarodnih standardov na področju človekovih pravic;

3. izraža solidarnost z demokratičnimi silami v Rusiji, ki so zavezane odprti in svobodni družbi, ter izraža podporo vsem posameznikom in organizacijam, ki so tarče napadov in represije;

4. poziva podpredsednika/visokega predstavnika in nemško predsedstvo Sveta, naj si prizadevata za mednarodno preiskavo zastrupitve Alekseja Navalnega skupaj z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja, Organizacijo združenih narodov in Svetom Evrope; poziva ruske oblasti, naj pregledno in nepristransko v celoti sodelujejo z mednarodnimi akterji in zagotovijo, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja;

5. poziva ruske oblasti, naj prenehajo z nadlegovanjem, ustrahovanjem in napadanjem opozicije, civilne družbe, medijev, zagovornikov človekovih pravic in drugih aktivistov, namesto tega pa naj ruskemu prebivalstvu omogočijo uveljavljanje temeljnih svoboščin ter izvajanje legitimnih političnih dejavnosti in dejavnosti civilne družbe; obsoja ruske oblasti, ki teh akterjev ne zaščitijo in ne opravijo nepristranskih preiskav, kadar so omenjeni akterji tarča napadov, nadlegovanja ali ustrahovanja;

6. poziva rusko vlado in državno dumo, naj pregledata pravni okvir za volitve ter zakonodajo o tujih agentih in nezaželenih organizacijah, da bi omogočila pluralizem ter svobodne in poštene volitve v skladu z mednarodnimi standardi in ustvarila enake konkurenčne pogoje za kandidate opozicije;

7. poziva podpredsednika/visokega predstavnika in Svet, naj oblikujeta novo strategijo za odnose EU z Rusijo; meni, da mora nova strategija bolje podpirati organizacije civilne družbe, ki spodbujajo demokratične vrednote, pravno državo, temeljne svoboščine in človekove pravice v Rusiji, tudi Fundacijo za boj proti korupciji, ki jo vodi Aleksej Navalni, mora pa tudi krepiti medosebne stike z ruskimi državljani;

8. poziva Svet in podpredsednika/visokega predstavnika, naj čim prej sprejmeta usmerjen režim sankcij EU za kršitve človekovih pravic, ki bo veljal za posameznike ali subjekte, ki bodo huje kršili človekove pravice ali bistvene svoboščine, zlasti v zvezi z zatiranjem civilne družbe, opozicijskih aktivistov in novinarjev; poziva k uvedbi mehanizmov sankcij, ki bodo omogočili zbiranje in zamrznitev evropskih sredstev koruptivnih posameznikov v skladu z ugotovitvami Fundacije za boj proti korupciji, ki jo vodi Navalni; meni, da bi morale te sankcije veljati tudi za propagandiste v ruski vladi in provladnih medijih, ki dejavno prispevajo k dezinformacijam o ruski opoziciji in sovražnim napadom nanjo;

9. poziva institucije EU in vse države članice, naj zaustavijo dokončanje plinovoda Severni tok 2, da bi preprečili še večjo odvisnost Evrope od ruske oskrbe z energijo, s tem pa preprečili Rusiji, da izkoristi in financira agresivno zunanjo politiko in vojaške intervencije iz prihodkov od izvoza energije v EU; poziva k sistematičnemu pregledu podobnih dvostranskih projektov v EU, ki spodkopavajo načelo solidarnosti, podpirajo korupcijo ali vodijo v kršitve človekovih pravic;

10. spodbuja EU, naj Rusijo še naprej poziva k razveljavitvi ali spremembi vseh zakonov, ki niso v skladu z mednarodnimi standardi; poziva Rusijo, naj ohrani veljavnost mednarodnih norm v skladu z določbami četrtega pododstavka 15. člena ruske ustave, od katerega ni mogoče odstopati, in naj ne uporablja nedavnih nezakonito sprejetih sprememb ruske ustave, ki navajajo nasprotno; poudarja, da mora dialog z Rusijo vedno temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ter predsedniku, vladi in državni dumi Ruske federacije.

 

Zadnja posodobitev: 16. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov