Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0281/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0281/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az oroszországi helyzetről: Alekszej Navalnij megmérgezése

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0280/2020

Eljárás : 2020/2777(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0281/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0281/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0281/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása az oroszországi helyzetről: Alekszej Navalnij megmérgezése

(2020/2777(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok helyzetéről szóló 2019. március 12-i állásfoglalására[1], az Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról szóló 2017. április 6-i állásfoglalására[2], valamint az Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről szóló 2015. január 15-i állásfoglalására[3],

 tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló, az Európai Unió nevében tett 2020. szeptember 3-i nyilatkozatára,

 tekintettel az alelnök/főképviselő Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló, 2020. szeptember 2-i és Alekszej Navalnij gyanítható megmérgezéséről szóló, 2020. augusztus 24-i nyilatkozataira,

 tekintettel a G7-ek külügyminisztereinek Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló 2020. szeptember 8-i nyilatkozatára,

 tekintettel a vegyifegyver-tilalmi egyezményre,

 tekintettel arra, hogy a vegyifegyver-tilalmi egyezmény részes államai konferenciájának 2019. november 27-i 24. ülésszakán egyhangúlag elfogadták a C-24/DEC.4 és a C-24/DEC.5 határozatot, felvéve az egyezmény vegyi anyagokról szóló mellékletének 1. jegyzékébe a szerves foszfort tartalmazó, Novicsokként ismert idegmérgeket, valamint hogy e határozatok 2020. június 7-én hatályba léptek,

 tekintettel az OPCW főigazgatójának a vegyi fegyverek Alekszej Navalnij elleni állítólagos használatáról szóló, 2020. szeptember 3-i nyilatkozatára,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikkére és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikkére, amelyek kimondják, hogy senkit nem lehet kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, és amelyeknek az Oroszországi Föderáció részes fele,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a vegyifegyver-tilalmi egyezmény 1997 óta hatályban van, és az OPCW – mint az annak végrehajtásáért felelős szerv – sikerrel tesz a vegyi fegyverek végleges felszámolására irányuló globális erőfeszítéseket, aminek eredményeként az ilyen fegyverekkel rendelkező államok által bejelentett vegyifegyver-készletek több mint 98%-át az OPCW ellenőrzése mellett megsemmisítették;

B. mivel a vegyifegyver-tilalmi egyezmény értelmében valamely személynek idegméreg használata révén történő mérgezése vegyi fegyverek használatának minősül, és a vegyi fegyverek bárki általi, bármely körülmények közötti használata a nemzetközi jog és a nemzetközi emberi jogi normák súlyos megsértésének minősül; mivel az erre irányuló két javaslat – köztük az Orosz Föderáció által előterjesztett javaslat – egyhangú elfogadását követően a Novicsokot felvették a vegyifegyver-tilalmi egyezmény szabályozott anyagokat tartalmazó jegyzékébe, és ezért arra az egyezmény szerinti legszigorúbb ellenőrzési iránymutatások vonatkoznak;

C. mivel a jelentések szerint Alekszej Navalnij, prominens orosz ellenzéki politikus augusztus 20-án egy orosz belföldi légi járaton kómába esett, és az orosz Tomszk város egyik kórházába szállították, augusztus 22. óta pedig, családja kérésére, a berlini Charité kórházban részesül orvosi kezelésben;

D. mivel szeptember 2-án a német fegyveres erők szakosodott laboratóriuma által végzett toxikológiai elemzés igazolta, hogy Alekszej Navalnijt-t a „novicsok”-csoportba tartozó katonai idegméreggel mérgezték meg, amelyet a Szovjetunió, majd később az Oroszországi Föderáció fejlesztett ki;

E. mivel az a tény, hogy az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérletre közvetlenül az oroszországi helyi és regionális választásokat megelőzően került sor, különösen aggályosnak mutatja a demokrácia, az alapvető szabadságok és az emberi jogok helyzetét az országban‑;

F. mivel a Tanács felszólította az orosz hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérletet, közös nemzetközi válaszlépésre szólított fel, és fenntartotta magának a jogot, hogy megfelelő lépéseket tegyen, beleértve a korlátozó intézkedéseket is;

1. határozottan elítéli az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérletet, akit a „novicsok”-csoportba tartozó katonai idegméreggel mérgeztek meg, és mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy orosz állampolgárok ellen több esetben is idegmérget alkalmaztak, ami Szergej Szkripal 2018-as esetét idézi; emlékeztet arra, hogy a vegyi fegyverek bármely körülmények között történő használata a nemzetközi jog, különösen a vegyifegyver-tilalmi egyezmény értelmében elítélendő bűncselekménynek minősül;

2. kinyilvánítja azon meggyőződését, hogy az Alekszej Navalnij elleni, szóban forgó gyilkossági kísérlet célja az volt, hogy elhallgattassa Oroszország egyik legbefolyásosabb, korrupcióellenes aktivistáját és ellenzéki politikusát, meggátolja a rezsimen belüli súlyos korrupció további feltárását, és általában elrettentse az országban a politikai ellenzéket, különösen azzal a céllal, hogy befolyást gyakoroljon a szeptember 11–13-i oroszországi helyi és regionális időközi választásokra;

3. sürgeti az orosz kormányt, hogy gyorsan, alaposan és átláthatóan vizsgálja ki ezt, az egy orosz állampolgár ellen irányuló bűncselekményt, akit Oroszország területén, a Szovjetunió, majd később az Oroszországi Föderáció által kifejlesztett idegméreggel mérgeztek meg, és amelyhez kizárólag az orosz katonai és hírszerző szolgálatok férnek hozzá;

4. felhívja az orosz hatóságokat, hogy állítsák bíróság elé és vonják felelősségre azokat, akik ezt a meggondolatlan cselekedetet elkövették, mind pedig azokat, akik az idegmérget az elkövetők rendelkezésére bocsátották, és ily módon elősegítették e bűncselekmény elkövetését, valamint hogy teljes mértékben működjenek együtt az OPCW-vel a pártatlan nemzetközi vizsgálat biztosítása érdekében;

5. felhívja az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget a politikai ellenfelek zaklatásának, megfélemlítésének, az ellenük elkövetett erőszakos cselekményeknek, valamint elnyomásának azáltal, hogy véget vetnek annak a büntetlenségnek, amely már számos újságíró, emberijog-védő és ellenzéki politikus halálához vezetett, valamint hogy biztosítsák, hogy az említettek törvényes és hasznos tevékenységeiket úgy végezhessék, hogy ne kelljen félteniük a saját vagy családtagjaik és barátaik életét;

6. hangsúlyozza, hogy az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagjaként elkötelezett az emberi jogok európai egyezményében (EJEE) és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR) foglalt alapvető szabadságok, emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása mellett;

7. hangsúlyozza az Oroszországi Föderációnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaként fennálló azon kötelezettségét, hogy tiszteletben tartsa a nemzetközi jogot, a vonatkozó megállapodásokat és egyezményeket, és teljes mértékben eleget tegyen nemzetközi kötelezettségvállalásainak, beleértve az OPCW-vel való együttműködést a vegyifegyver-tilalmi egyezmények megsértésének kivizsgálása során;

8. elismeréssel nyugtázza a főképviselő/alelnök aktív szerepvállalását a Navalnij úr megmérgezésének a lehető leghatározottabb módon való elítélésében, és üdvözli a német elnökség arra irányuló erőfeszítéseit és ahhoz való hozzájárulását, hogy közös uniós válasz szülessen; felhívja a Tanácsot, hogy továbbra is gyakoroljon nyomást az Oroszországi Föderációra az Alekszej Navalnij elleni, mérgezéses gyilkossági kísérlet kivizsgálása érdekében; felhívja a Külügyek Tanácsát, hogy szeptember 21-i ülésén aktívan foglaljon állást e kérdésben;

9. üdvözli az Alekszej Navalnij elleni, a nemzetközi jogot megsértve, vegyi fegyverrel elkövetett mérgezés kivizsgálására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben való orosz együttműködés hiányára válaszul meghozandó lehetséges korlátozó intézkedésekről folyó, tagállami megbeszéléseket; tudomásul veszi, hogy a német kormány jelezte, hogy e gyilkossági kísérlet fényében kész felülvizsgálni az Északi Áramlat 2 számára nyújtott támogatását;

10. kéri, hogy szabjanak ki szankciókat minden olyan személlyel szemben, aki felelős ezért az elítélendő bűncselekményért; felhívja a Bizottságot és a főképviselőt/alelnököt, hogy mielőbb tegyék működőképessé és hajtsák végre az uniós emberi jogi szankciórendszert;

11. felhívja az EKSZ-t, hogy a főképviselő/alelnök vezetésével biztosítsa a folyamatos kohéziót az EU Oroszországgal kapcsolatos politikájának öt vezérelve tekintetében, és dolgozzon ki egy Oroszországgal kapcsolatos új, átfogó stratégiát, amely olyan, szilárd és elveken alapuló állásponton nyugszik, amely a nemzetközi jog és az emberi jogi normák tiszteletben tartásának szükségességén alapul, és amelynek célja a béke és a biztonság megerősítése;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, valamint az Orosz Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat