Procedură : 2020/2777(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0281/2020

Texte depuse :

B9-0281/2020

Dezbateri :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0281/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 46k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0280/2020

B9‑0281/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

(2020/2777(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special cea din 12 martie 2019 referitoare la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia[1], cea din 6 aprilie 2017 referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalnîi și a altor protestatari[2] și cea din 15 ianuarie 2015 referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalnîi[3],

 având în vedere declarația din 3 septembrie 2020 a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele UE, privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere declarațiile VP/ÎR din 2 septembrie 2020 privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi și cea din 24 august 2020 privind suspiciunile de otrăvire a lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere declarația miniștrilor de externe ai G7 din 8 septembrie 2020 cu privire la otrăvirea lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere Convenția privind armele chimice,

 având în vedere adoptarea în unanimitate a deciziilor C-24/DEC.4 și C-24/DEC.5 în cadrul celei de a 24-a sesiuni a Conferinței statelor părți la Convenția privind armele chimice din 27 noiembrie 2019, care a adăugat agenții neurotoxici organofosforici din categoria Novichok la tabelul 1 din anexa privind substanțele chimice la Convenție, precum și intrarea în vigoare a acestor decizii la 7 iunie 2020,

 având în vedere declarația directorului general al OIAC din 3 septembrie 2020 privind acuzațiile de utilizare a armelor chimice împotriva lui Alexei Navalnîi,

 având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau degradante, și la care Federația Rusă este parte,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Convenția privind armele chimice este în vigoare din 1997, iar OIAC, în calitate de organism responsabil cu punerea în aplicare a acesteia, a urmărit cu succes eforturile globale de eliminare permanentă a armelor chimice, rezultatul fiind că peste 98 % din toate stocurile de arme chimice declarate de state deținătoare au fost distruse sub controlul OIAC;

B. întrucât, în temeiul Convenției privind armele chimice, orice otrăvire a unei persoane prin utilizarea unui agent neurotoxic este considerată o utilizare a armelor chimice, iar utilizarea armelor chimice de către oricine în orice circumstanțe constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și a standardelor internaționale privind drepturile omului; întrucât, în urma adoptării în unanimitate a două propuneri în acest sens, inclusiv cea înaintată de Federația Rusă, Novichok a fost adăugată la lista de substanțe supuse controlului din Convenția privind armele chimice și, prin urmare, face obiectul celor mai stricte orientări în materie de control prevăzute de Convenție;

C. întrucât Alexei Navalnîi, un important politician rus al opoziției, a intrat în comă, potrivit relatărilor, la 20 august la bordul unui zbor intern rus, a fost transportat la un spital din orașul rus Tomsk și, la cererea familiei sale, primește, din 22 august, tratament medical la spitalul Charité din Berlin;

D. întrucât la 2 septembrie analiza toxicologică efectuată de un laborator specializat al forțelor armate germane a demonstrat că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent chimic neurotoxic de calitate militară din categoria „Novichok”, dezvoltat de Uniunea Sovietică și ulterior de Federația Rusă;

E. întrucât faptul că tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi a avut loc în perioada premergătoare alegerilor locale și regionale din Rusia trezește o îngrijorare deosebită în ceea ce privește situația democrației, a libertăților fundamentale și a drepturilor omului în această țară;

F. întrucât Consiliul a solicitat autorităților ruse să efectueze o anchetă amănunțită asupra tentativei de asasinare a lui Alexei Navalnîi, a solicitat un răspuns internațional comun și și-a rezervat dreptul de a lua măsuri adecvate, inclusiv măsuri restrictive,

1. condamnă cu fermitate tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi, care a fost otrăvit cu un agent chimic neurotoxic de calitate militară din categoria „Novichok”, și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la această utilizare repetată a unui agent chimic neurotoxic împotriva cetățenilor ruși, care amintește de cazul lui Serghei Skripal din 2018; reamintește că utilizarea armelor chimice în orice circumstanțe constituie o infracțiune condamnabilă în temeiul dreptului internațional, în special în temeiul Convenției privind armele chimice;

2. își exprimă convingerea că tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi a fost menită să reducă la tăcere pe unul dintre cei mai influenți activiști anticorupție și politicieni ai opoziției din Rusia, să descurajeze expunerea în continuare a corupției grave din cadrul regimului și să descurajeze opoziția politică din țară în general, în special pentru a influența alegerile locale și regionale parțiale din Rusia din 11-13 septembrie;

3. îndeamnă guvernul rus să ancheteze rapid, temeinic și transparent această infracțiune comisă împotriva unui cetățean rus care a fost otrăvit pe teritoriul Rusiei cu un agent chimic neurotoxic dezvoltat de Uniunea Sovietică și, mai târziu, de Federația Rusă și accesibil numai serviciilor militare și de informații ruse;

4. solicită autorităților ruse să aducă în fața justiției și să îi tragă la răspundere atât pe autorii acestui act nechibzuit, cât și pe cei responsabili cu facilitarea acestuia, care au furnizat făptuitorilor agentul chimic neurotoxic, și să coopereze pe deplin cu OIAC pentru a asigura o anchetă internațională imparțială;

5. invită autoritățile ruse să înceteze hărțuirea, intimidarea, violența și represiunea exercitate împotriva oponenților politici, punând capăt impunității dominante care a dus deja la pierderea vieților a numeroși jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și politicieni din opoziție și să se asigure că aceștia sunt în măsură să își desfășoare activitățile legitime și utile, fără a se teme pentru viața lor sau a membrilor familiei sau a prietenilor;

6. subliniază faptul că Federația Rusă, în calitate de membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, este angajată să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului și statul de drept, astfel cum sunt consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

7. subliniază datoria Federației Ruse, în calitate de membru al Consiliului de Securitate al ONU, de a respecta dreptul internațional, acordurile și convențiile relevante și de a-și respecta pe deplin angajamentele internaționale, inclusiv cooperarea cu OIAC în investigarea oricărei încălcări a convențiilor privind armele chimice;

8. felicită ÎR/VP pentru rolul activ în condamnarea otrăvirii dlui Navalnîi în termenii cei mai fermi și salută eforturile și contribuțiile Președinției germane vizând definirea unui răspuns comun al UE; invită Consiliul să continue să exercite presiune asupra Federației Ruse pentru a ancheta tentativa de asasinare prin otrăvire a lui Alexei Navalnîi; invită Consiliul Afaceri Externe să ia o poziție activă cu privire la această chestiune în cadrul reuniunii sale din 21 septembrie;

9. salută discuțiile în curs de desfășurare între statele membre cu privire la posibile măsuri restrictive ca răspuns la o lipsă de cooperare din partea Federației Ruse în cadrul eforturilor internaționale de investigare a otrăvirii lui Alexei Navalnîi prin utilizarea unei arme chimice care încalcă dreptul internațional; ia act de faptul că guvernul german și-a manifestat disponibilitatea de a-și reconsidera sprijinul acordat Nord Stream 2, având în vedere această tentativă de asasinare;

10. solicită impunerea de sancțiuni împotriva tuturor persoanelor care sunt responsabile de această infracțiune condamnabilă; invită Comisia și ÎR/VP să operaționalizeze rapid și să pună în aplicare regimul de sancțiuni al UE pentru încălcarea drepturilor omului;

11. invită SEAE condus de Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte să asigure continuarea coeziunii în jurul celor cinci principii directoare ale politicii UE față de Rusia și să elaboreze o nouă strategie cuprinzătoare pentru Rusia, cu o poziție fermă și principială, bazată pe necesitatea respectării dreptului internațional și a standardelor în materie de drepturi ale omului, care să vizeze consolidarea păcii și a securității;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, OSCE, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

[1] Texte adoptate, P8_TA(2019)0157.

[2] JO C 298, 23.8.2018, p. 56.

[3] JO C 300, 18.8.2016, p. 2.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate