Postopek : 2020/2777(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0281/2020

Predložena besedila :

B9-0281/2020

Razprave :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0281/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 45k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0280/2020

B9-0281/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega

(2020/2777(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji, zlasti resolucije z dne 12. marca 2019 o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo[1], z dne 6. aprila 2017 o Rusiji, aretaciji Alekseja Navalnega in drugih protestnikov[2] ter z dne 15. januarja 2015 o Rusiji, zlasti o zadevi Alekseja Navalnega[3],

 ob upoštevanju izjave o zastrupitvi Alekseja Navalnega, ki jo je 3. septembra 2020 v imenu EU podal visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

 ob upoštevanju izjave o zastrupitvi Alekseja Navalnega, ki jo je podal podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 2. septembra 2020, in njegove izjave o domnevni zastrupitvi Alekseja Navalnega, ki jo podal 24. avgusta 2020,

 ob upoštevanju izjave o zastrupitvi Alekseja Navalnega, ki so jo podali zunanji ministri skupine G7 8. septembra 2020,

 ob upoštevanju Konvencije o kemičnem orožju,

 ob upoštevanju, da sta bila na 24. zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o kemičnem orožju z dne 27. novembra 2019 soglasno sprejeta sklepa C-24/DEC.4 in C-24/DEC.5 o vključitvi organofosfornih živčnih strupov novičok na seznam 1 Priloge k tej konvenciji o kemikalijah in da sta sklepa začela veljati 7. junija 2020,

 ob upoštevanju izjave o domnevni uporabi kemičnega orožja proti Alekseju Navalnemu, ki jo 3. septembra 2020 podal generalni direktor Organizacije za prepoved kemičnega orožja,

 ob upoštevanju člena 5 Splošne deklaracije človekovih pravic in člena 7 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki določata, da nihče ne sme biti izpostavljen mučenju ali krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, in katerih pogodbenica je Ruska federacija,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Konvencija o kemičnem orožju velja od leta 1997 in ker Organizacija za prepoved kemičnega orožja, ki je odgovorna za njeno izvajanje, uspešno uresničuje svetovna prizadevanja za trajno odpravo kemičnega orožja, tako da je bilo v okviru njenega preverjanja uničenih več kot 98 % vseh zalog kemičnega orožja, ki so jih prijavile države imetnice;

B. ker se v skladu s Konvencijo o kemičnem orožju vsaka zastrupitev posameznika z živčnim strupom šteje za uporabo kemičnega orožja in ker vsakdo, ki v kakršnih koli okoliščinah uporablja kemično orožje, resno krši mednarodno pravo in mednarodne standarde človekovih pravic; ker je bil po soglasnem sprejetju dveh predlogov v zvezi s tem – od katerih je enega vložila Ruska federacija – novičok dodan na seznam nadzorovanih snovi v okviru Konvencije o kemičnem orožju in zato v skladu s konvencijo zanj veljajo najstrožje smernice za nadzor;

C. ker naj bi Aleksej Navalni, znan ruski opozicijski politik, 20. avgusta padel v komo na ruskem domačem letu in so ga nato odpeljali v bolnišnico v ruskem mestu Tomsk, na zahtevo njegove družine pa je bil 22. avgusta premeščen v bolnišnico Charité v Berlinu, kjer prejema zdravniško oskrbo;

D. ker je 2. septembra toksikološka analiza, ki jo je izvedel specializirani laboratorij nemških oboroženih sil, pokazala, da je bil Aleksej Navalni zastrupljen s kemičnim živčnim strupom za vojaško uporabo iz skupine „novičok“, ki ga je razvijala Sovjetska zveza in pozneje Ruska federacija;

E. ker je za stanje demokracije, temeljnih svoboščin in človekovih pravic v državi še posebej zaskrbljujoče to, da je bil poskus atentata na Alekseja Navalnega izveden v času pred ruskimi lokalnimi in regionalnimi volitvami;

F. ker je Svet pozval ruske oblasti, naj izvedejo temeljito preiskavo o poskusu atentata na Alekseja Navalnega, in se zavzel za skupen mednarodni odziv, hkrati pa si je pridržal pravico, da sprejme ustrezne ukrepe, vključno z omejevalnimi;

1. ostro obsoja poskus atentata na Alekseja Navalnega, ki je bil zastrupljen s kemičnim živčnim strupom za vojaško uporabo iz skupine novičok, in izraža globoko zaskrbljenost glede ponovne uporabe kemičnega živčnega strupa proti ruskim državljanom, saj se je leta 2018 to že zgodilo v primeru Sergeja Skripala; opozarja, da je uporaba kemičnega orožja v vseh okoliščinah nizkotno dejanje, ki je kaznivo po mednarodnem pravu, zlasti po Konvenciji o kemičnem orožju;

2. meni, da se je želelo z atentatom na Alekseja Navalnega utišati enega najbolj vplivnih ruskih protikorupcijskih aktivistov in opozicijskih politikov, zavreti nadaljnje razkrivanje hude korupcije režima in nasploh ohromiti politično opozicijo v državi, in sicer zlasti z namenom vplivanja na ruske nadomestne lokalne in regionalne volitve 11. in 13. septembra;

3. poziva rusko vlado, naj hitro, temeljito in pregledno razišče to kaznivo dejanje zoper ruskega državljana, ki je bil na ruskem ozemlju zastrupljen s kemičnim živčnim strupom, ki ga je razvijala Sovjetska zveza in pozneje Ruska federacija ter je dostopen le ruskim vojaškim in obveščevalnim službam;

4. poziva ruske oblasti, naj pred sodišče privedejo tako storilce tega nerazumnega dejanja kot tiste, ki so ga omogočili s tem, da so storilcem zagotovili kemični živčni strup, ter poskrbijo, da bodo za svoja dejanja odgovarjali, poleg tega pa naj polno sodelujejo z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja in tako zagotovijo nepristransko mednarodno preiskavo;

5. poziva ruske oblasti, naj odpravijo razširjeno nekaznovanost, zaradi katere so že izgubili življenje številni novinarji, zagovorniki človekovih pravic in opozicijski politiki, ter tako ustavijo nadlegovanje, ustrahovanje in zatiranje svojih političnih nasprotnikov ter nasilje nad njimi, poleg tega pa naj zagotovijo, da bodo lahko svoje legitimne in koristne dejavnosti opravljali brez strahu za svoje življenje ali življenja svojih družinskih članov ali prijateljev;

6. opozarja, da je Ruska federacija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi zavezana spoštovanju temeljnih svoboščin, človekovih pravic in pravne države, kot je to zapisano v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah;

7. poudarja, da je Ruska federacija kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov dolžna spoštovati mednarodno pravo, ustrezne sporazume in konvencije ter v celoti izpolnjevati mednarodne obveznosti, kar vključuje tudi sodelovanje z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja pri preiskovanju morebitnih kršitev Konvencij o kemičnem orožju;

8. odobrava dejavno vlogo visokega predstavnika/podpredsednika pri odločni obsodbi zastrupitve Alekseja Navalnega ter pozdravlja prizadevanja in prispevek nemškega predsedstva v zvezi z oblikovanjem skupnega odziva EU; poziva Svet, naj še naprej izvaja pritisk na Rusko federacijo, da bi raziskala poskus atentata na Alekseja Navalnega z zastrupitvijo; poziva Svet za zunanje zadeve, naj na seji 21. septembra zavzame dejavno stališče glede te zadeve;

9. pozdravlja, da med državami članicami poteka razprava o morebitnih omejevalnih ukrepih, s katerimi bi se odzvali na nesodelovanje Ruske federacije pri mednarodnih prizadevanjih za preiskavo o zastrupitvi Alekseja Navalnega z uporabo kemičnega orožja, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom; je seznanjen s stališčem nemške vlade, da je v luči tega poskusa atentata pripravljena ponovno razmisliti o svoji podpori za Severni tok 2;

10. poziva, naj se uvedejo sankcije za vse posameznike, ki so odgovorni za to nizkotno kaznivo dejanje; poziva Komisijo in visokega predstavnika/podpredsednika, naj hitro operacionalizirata in začneta izvajati sistem sankcij EU za kršitve človekovih pravic;

11. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pod vodstvom visokega predstavnika/podpredsednika zagotovi nadaljnjo usklajenost v zvezi s petimi vodilnimi načeli politike EU do Rusije in oblikuje celovito novo strategijo do Rusije, ki bo temeljila na odločnem in načelnem stališču, da je treba spoštovati mednarodno pravo in standarde človekovih pravic, in ki bo namenjena krepitvi miru in varnosti;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku Komisije in visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

[1] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0157.

[2] UL C 298, 23.8.2018, str. 56.

[3] UL C 300, 18.8.2016, str. 2.

Zadnja posodobitev: 16. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov