Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0282/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0282/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Oroszországról, Alekszej Navalnij megmérgezéséről

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0280/2020

Eljárás : 2020/2777(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0282/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0282/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0282/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása Oroszországról, Alekszej Navalnij megmérgezéséről

(2020/2777(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira, különösen az Oroszországról, a Bolotnaja téri eseményekben részt vevő tüntetők elleni ítéletről szóló, 2014. március 13-i állásfoglalására[1], a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről szóló, a Tanácshoz intézett 2014. április 2-i ajánlására[2], az Oroszországról szóló, 2015. január 15-i állásfoglalásaira, különösen az Alekszej Navalnij ügyéről szóló állásfoglalására[3], az orosz ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és az oroszországi demokrácia helyzetéről szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására[4], valamint az Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatásáról szóló, 2017. április 6-i állásfoglalására[5],

 tekintettel a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményre (vegyifegyvertilalmi egyezmény), amely tiltja a vegyi fegyverek használatát, kifejlesztését, gyártását, felhalmozását és átadását,

 tekintettel Oroszország alkotmányára, különösen annak a szólásszabadságot védő 29. cikkére, valamint azokra a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekre, amelyeket Oroszország az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az ENSZ tagjaként vállalt,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikkére és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikkére, amelyek kimondják, hogy senkit nem lehet kínzásnak és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, és amelyeknek az Oroszországi Föderáció részes fele,

 tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 1998. december 9-én elfogadott, az emberi jogok védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozatra,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2020. augusztus 20-án Alekszej Navalnij egy Tomszkból Moszkvába tartó repülőjáraton rosszul lett és mérgezés jeleit mutatta; mivel Németországba történő szállítását követően a német kormány szeptember 2-án hivatalosan bejelentette, hogy az orvosszakértők és egy német szaklaboratórium által végzett toxikológiai elemzés kétséget kizáróan bizonyította, hogy Alekszej Navalnijt megmérgezték egy, a novicsok-csoportba tartozó idegméreggel;

B. mivel Alekszej Navalnij egy berlini kórházban intenzív ellátásban részesül és súlyos állapotban van;

C. mivel a novicsok-csoportba tartozó idegmérgek a Szovjetunió és az Oroszországi Föderáció által kifejlesztett, katonai fokozatú idegmérgek, és a közelmúltban ezeket használták a volt orosz hírszerző tiszt, Szergej Szkripal és lánya, Julija ellen az egyesült királyságbeli Salisburyben, 2018 márciusában elkövetett támadás során; mivel a támadás Dawn Sturgess amesburyi lakos véletlen halálát is okozta;

D. mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács teljes jogú tagjaként, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezmény aláírójaként elkötelezte magát a demokrácia elvei, a jogállamiság, valamint az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; mivel az Európai Unió több ízben nyújtott kiegészítő támogatást és szakértői segítséget ahhoz, hogy Oroszország az Európa Tanács normáival összhangban korszerűsítse és betartsa alkotmányos és jogrendjét;

E. mivel a vegyifegyvertilalmi egyezmény – amelynek az Oroszországi Föderáció is részes fele – tiltja a vegyi fegyverek és prekurzoraik gyártását, felhalmozását és használatát;

F. mivel ez a közelmúltbeli gyilkossági kísérlet csak a legutóbbi példa az emberi jogok védelme, valamint a közösen elfogadott demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartása terén az Oroszországi Föderációban tapasztalható igen súlyos visszaesésre;

G. mivel szeptember 8-án Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa arra sürgette az Oroszországi Föderáció kormányát, hogy végezzen alapos, átlátható, független és pártatlan vizsgálatot, illetve teljes mértékben működjön együtt azzal;

H. mivel a G7-ek külügyminiszterei elítélték Alekszej Navalnij bizonyított megmérgezését, és felszólították Oroszországot, hogy sürgősen és teljes átláthatóság mellett állapítsa meg, ki volt a felelős a merényletért;

I. mivel a Memorial emberi jogi központ szerint az Oroszországi Föderációban legalább 60 politikai fogoly van, míg mások – noha nem kerülnek börtönbe – üldözést szenvednek el;

J. mivel 2020. június 25. és július 1. között Oroszország népszavazást tartott az alkotmányos reformról, amelyet a Covid19-világjárvány idején nagy sietséggel bonyolítottak le, és amely a Golos nevű orosz választásmegfigyelő szervezet szerint nem felelt meg az orosz, illetve nemzetközi normáknak, és azt számos szabálytalanság kísérte a népszavazást megelőzően, annak folyamán, valamint a szavazatszámlálás során is;

K. mivel Oroszországban nincsenek szabad és tisztességes választások, és mivel az ellenzéki pártokat és jelölteket folyamatosan üldözik, megfélemlítik és kizárják a politikai részvételből; mivel 2020. szeptember 7-én a Jabloko párt 13 jelöltjét kizárták Oszinovo város helyhatósági választásaiból a Dioxinovo mozgalomban való aktív részvételük miatt, amely mozgalom egy hulladékégető megépítése ellen tiltakozik; mivel a következő napon a Jabloko párt városi tanácsokba, illetve regionális parlamentekbe jelölt három politikusának (Ruszlan Zinatullin, Irina Malceva és Szergej Makszimenko) lakásán  házkutatást tartottak és kihallgatásra vitték őket;

L. mivel a 2020. évi „Freedom in the World” jelentés szerint Oroszországban nincs független média, és az orosz újságírók folyamatos fenyegetésnek, zaklatásnak, megfélemlítésnek, letartóztatásoknak és életveszélyes támadásoknak vannak kitéve, és azzal bélyegzik meg őket, hogy külföldi titkosügynökök; mivel a „Justice for Journalists” nemzetközi nem kormányzati szervezet szerint az újságírók ellen elkövetett, nyilvánosságra hozott nem fizikai kibertámadások és fenyegetések száma a 2017. évi 70-ről 2019-ben több mint 160-ra növekedett; mivel 2020. július 23-án Dmitrij Nyizovcevet a Stab Navalnogo – egy Alekszej Navalnij tulajdonában lévő YouTube-hírcsatorna – tudósítóját megtámadták a kelet-oroszországi Habarovszk városában található otthonában, miután élőben közvetítette a városban zajló tüntetéseket;

M. mivel Oroszország mind belföldön, mind külföldön az Európai Unió és tagállamai ellen irányuló tömeges dezinformációs és propagandakampányt folytat, amelynek révén igyekszik aláásni a demokratikus párbeszédet, növelni a társadalom polarizálódását, előmozdítani a történelmi revizionizmust és saját magát jobb fényben feltüntetni a Covid19-járvány kapcsán;

1. a lehető leghatározottabban elítéli az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérletet;

2. felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy alapos, átlátható és pártatlan módon vizsgálja ki az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérletet, és állítsa bíróság elé a felelősöket, bárkié is legyen a végső felelősség;

3. felhívja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW), hogy folytasson vizsgálatot az Alekszej Navalnij megmérgezése során használt vegyi fegyverekkel kapcsolatban, továbbá felhívja az orosz kormányt, hogy teljes mértékben működjön együtt a vizsgálat során, és nyújtson azonnali és teljes körű tájékoztatást novicsok-programjáról az OPCW-nek; e tekintetben kiemeli az OPCW 2019 decemberében hozott azon döntését, hogy a novicsok-mérgeket felveszi a szigorúan ellenőrzött anyagok jegyzékébe, amely döntést az Oroszországi Föderáció is támogatta;

4. teljes szolidaritását fejezi ki Alekszej Navalnijjal; elítéli az orosz hatóságok arra irányuló állandó kísérleteit, hogy elhallgattassák őt és akadályozzák szervezetének annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy felhívja a figyelmet a közintézményekben, a politikai képviseleti intézményekben és a közhivatalokat betöltők körében elterjedt korrupcióra, illetve küzdjön az ellen;

5. felszólítja a tagállamokat és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy az orosz intézmények azonnali együttműködésének hiányában teljes mértékben használják ki a rendelkezésükre álló eszközöket a vegyi fegyverek használatával és elterjedésével szembeni fellépésre, beleértve a korlátozó intézkedések alkalmazását is;

6. elítéli Oroszország egyre kiterjedtebb dezinformációs és propagandakampányát, és hangsúlyozza az ellenintézkedéseknek, valamint a tévhitek hatékony eloszlatásának fontosságát;

7. felhívja az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget a politikai ellenzék, az újságírók, valamint a politikai és civil társadalmi aktivisták ellen irányuló valamennyi – többek között bírósági úton kifejtett – zaklatásnak az Oroszországi Föderációban, és minden körülmények között biztosítsák, hogy e szereplők akadályoztatás nélkül végezhessék jogszerű tevékenységeiket;

8. emlékeztet arra, hogy a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadsága nem privilégium, hanem jog, és ez a jog – a békés célú gyülekezés és a másokkal való egyesülés szabadságával egyetemben – döntő szerepet játszik egy hatékony demokratikus rendszer kialakulásában és fennállásában;

9. emlékeztet annak fontosságára, hogy Oroszország teljes mértékben tartsa be nemzetközi jogi kötelezettségeit a vegyifegyvertilalmi egyezmény részes feleként, valamint az Európa Tanács és az EBESZ tagjaként, és tartsa tiszteletben az emberi jogok európai egyezményében és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában rögzített alapvető emberi jogokat és jogállamiságot; emlékeztet arra, hogy miután Oroszország jogellenesen annektálta a Krím-félszigetet, öt évre – 2019 júniusáig – felfüggesztették szavazati jogát az Európa Tanácsban;  felhívja az Európa Tanácsot, hogy függessze fel újra az Oroszországi Föderáció szavazati jogát mindaddig, amíg a Navalnij-ügy megfelelően kivizsgálásra nem kerül;

10. felhívja a Tanácsot, a tagállamokat és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy az európai szintű Magnyickij-törvény révén gyorsítsák fel egy ambiciózus emberi jogi szankciórendszer létrehozását;

11. felhívja a tagállamokat, hogy amennyiben Oroszország nem folytat hiteles vizsgálatot az Alekszej Navalnij elleni gyilkossági kísérlet ügyében, fontolják meg további korlátozó intézkedések bevezetését az Oroszországi Föderációval szemben;

12. felhívja az érintett tagállamokat, hogy vonuljanak ki az „Északi Áramlat 2” gázvezeték-projektből, amennyiben az Oroszországi Föderáció nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy pártatlanul és ténylegesen kivizsgálja az Alekszej Navalnij elleni bűncselekményt;

13. felhívja az alelnököt/főképviselőt és az EKSZ-t, hogy biztosítsák, hogy amint újraindul az EU–Oroszország emberi jogi konzultáció, ennek során vessék fel valamennyi, politikai okokból bíróság elé állított személy ügyét, és hivatalosan kérjék, hogy Oroszország e konzultációkon részt vevő képviselői minden ügyben adjanak megfelelő választ; felhívja a Tanács és a Bizottság elnökét, valamint az alelnököt/főképviselőt, hogy továbbra is kísérjék szoros figyelemmel ezeket az ügyeket, vessék fel a kérdéskört az Oroszországgal közös különböző fórumokon és találkozókon, és tegyenek jelentést a Parlamentnek az orosz hatóságokkal folytatott párbeszédről;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat