Postup : 2020/2777(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0283/2020

Předložené texty :

B9-0283/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0283/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Rusku: otrávení Alexeje Navalného</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

B9-0283/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku: otrávení Alexeje Navalného

(2020/2777(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU),

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

 s ohledem na Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech),

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, jíž je Ruská federace smluvní stranou,

 s ohledem na ústavu Ruské federace, zejména na kapitolu 2 o právech a svobodách lidí a občanů,

 s ohledem na rozpravu ve Výboru pro zahraniční věci ze dne 10. září 2020,

 s ohledem na Úmluvu o chemických zbraních,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 20. srpna 2020 byl vedoucí představitel strany „Russia of the Future“ Alexej Navalnyj hospitalizován ve vážném, ale stabilním stavu po otravě, která je považována za politicky motivovaný útok;

B. vzhledem k tomu, že dne 22. srpna 2020 byl Alexej Navalnyj letecky přepraven do Berlína a uveden do umělého spánku;

C. vzhledem k tomu, že německá vláda dne 2. září 2020 po klinickém a toxikologickém vyšetření oznámila, že Navalnyj byl otráven nervovou látkou vojenského původu „novičok“;

D. vzhledem k tomu, že nervová látka ze stejné skupiny látek byla na území EU použita k otravě Sergeje Skripala a Julie Skripalové; vzhledem k tomu, že britské orgány označily dva ruské státní příslušníky, kteří používali jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, jako podezřelé z otravy Skripalových, a uvedly, že jsou aktivními důstojníky ruských vojenských zpravodajských služeb (GRU);

E. vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto signatář Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech a jako řádný člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv;

F. vzhledem k tomu, že používání chemických zbraní kýmkoliv za jakýchkoli okolností je zcela nepřijatelné a je jasným porušením Úmluvy o chemických zbraních, porušením mezinárodního práva a představuje pro nás bezpečnostní hrozbu, která podkopává mezinárodní řád založený na pravidlech;

G. vzhledem k tomu, že ruské orgány a politické vedení pokračují ve svém represivním a autoritářském režimu vůči svým občanům, občanské společnosti, politické opozici a mediálním pracovníkům, kteří jsou často vystaveni obtěžování, sledování, fyzickým útokům, hrozbám, zátahům a prohledáváním svých kanceláří a domovů, pomlouvačným a špinavým kampaním, obtěžování ze strany soudní moci, svévolnému zadržování a špatnému zacházení, jakož i porušování práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování;

H. vzhledem k tomu, že posun Ruska k autoritářské vládě má negativní dopad na vztahy mezi EU a Ruskem a na stabilitu v Evropě a ve světě, čímž byly EU a členské státy donuceny k jednotnějšímu a strategičtějšímu přístupu, pokud jde o Putinovo Rusko;

I. vzhledem k tomu, že otrava Alexeje Navalného představuje vzorec jednání Putinova Ruska, který zasáhl několik předních opozičních osob, novinářů, aktivistů a zahraničních vedoucích představitelů, mimo jiné Borise Němcova (opoziční politik), Annu Politkovskou (novinářka a občanská aktivistka), Sergeje Protazanova (zaměstnanec opozičních novin), Alexandra Litviněnka (přeběhlík) a Viktora Juščenka (třetí prezident Ukrajiny);

J. vzhledem k tomu, že státem sponzorované vraždy a fyzická likvidace vůdců opozice, stejně jako v případě Borise Němcova, nebyly potrestány a osoby obviněné ze spáchání těchto hrozných trestných činů byly Kremlem oceněny;

K. vzhledem k tomu, že reakce západních demokracií na tyto nájemné vraždy a jiné agresivní kroky Ruské federace nestačily k tomu, aby Kreml odradily pokračování v nepřátelské a útlakové politice;

L. vzhledem k tomu, že vysoký představitel Unie a místopředseda Komise Borrell uvedl, že Evropská unie otravu co nejdůrazněji odsuzuje, zatímco NATO vyzvalo Rusko, aby mezinárodním pozorovatelům odtajnilo svůj program nervových činitelů skupiny novičok, a trvalo na tom, aby Rusko dodržovalo své závazky vyplývající z Úmluvy o chemických zbraních,

1. důrazně odsuzuje násilí namířené proti vedoucímu představiteli ruské opozici Alexeji Navalnému;

2. vyjadřuje solidaritu s rodinou Alexeje Navalného a doufá, že se rychle a zcela zotaví;

3. považuje jeho otrávení za útok na demokracii a politickou pluralitu v Ruské federaci;

4. požaduje společnou a odpovídající mezinárodní reakci na tento případ; zdůrazňuje, že otravu Alexeje Navalného nelze klasifikovat jako interní záležitost Ruské federace, neboť tento trestný čin porušuje mezinárodní právo;

5. odsuzuje ofenzivní využívání jakékoliv vojenské nervové látky vyvinuté Ruskem a zdůrazňuje, že v posledních letech to není poprvé, kdy Rusko využilo nervovou látku proti disidentům a opozičním představitelům;

6. naléhavě žádá Evropskou radu, aby přijala omezující opatření proti osobám odpovědným za používání a šíření chemických zbraní;

7. odsuzuje hybridní bojovou taktiku Kremlu a vyzývá Radu, aby zablokovala přístup Ruska k systému SWIFT a zavedla další cílené sankce;

8. opakuje svůj postoj ke kontroverznímu plynovodu Nord Stream-2, který je politickým projektem, jehož cílem je posílit závislost EU na dodávkách ruského plynu a ohrožuje vnitřní trh EU, neboť není v souladu s energetickou politikou EU nebo s našimi strategickými zájmy, a proto je třeba jej zastavit; vyzývá orgány EU a členské státy, zejména ty, které se podílí na sporném plynovodu, aby naplnily tento postoj v duchu solidarity a protestu proti ruským agresivním politikám a přijaly veškerá nezbytná opatření k zablokování tohoto strategického projektu Kremlu;

9. je znepokojen ústavními změnami, které byly nedávno přijaty ve sporném referendu; je toho názoru, že takové změny Ústavy Ruské federace představují další znepokojující vývoj, který prokazuje, že politika Kremlu bude nadále utlačovat ruskou občanskou společnost a bude navržena tak, aby ukázala svou dominanci nad světem v éře po rozpadu Sovětského svazu;

10. je toho názoru, že vzhledem k tomu, že Ruská federace pokračuje v útlakových domácích politikách a agresivních opatřeních na celém světě, a to i na Ukrajině, v Bělorusku, Gruzii, Sýrii a Libyi, měl by demokratický západ posílit své politiky a přijmout rozhodnější opatření odpovídající výzvám, jimž čelíme;

11. naléhavě vyzývá k mezinárodnímu vyšetřování otravy pod záštitou Mezinárodního partnerství proti beztrestnosti za použití chemických zbraní a znovu opakuje odpovědnost Ruské federace za poskytování transparentní, rychlé a účinné podpory při vyšetřování toho, kdo má útok na svědomí, a za poskytnutí veškeré nezbytné pomoci, aby byly tyto osoby předvedeny spravedlnosti;

12. apeluje na ruské orgány, aby zajistily odpovědnost nejen v případě Alexeje Navalného, ale i v případě všech osob, u nichž je podezření na otravu nebo zavraždění Putinovým režimem;

13. vyzývá mezinárodní společenství, aby v souvislosti s tzv. Magnitského zákonem přijalo vhodné právní kroky a využilo veškeré dostupné právní nástroje s cílem zamezit útokům proti opozičním politikům a civilním aktivistům a zastavit je;

14. domnívá se, že taková opatření mají pravděpodobně v úmyslu bránit občanskému a politickému aktivismu v Ruské federaci;

15. opakuje, že EU by měla zůstat plně solidární s ruskou občanskou společností a využívat evropský režim sankcí za porušování lidských práv k postihování pachatelů závažného porušování lidských práv, a vyzývá Radu, aby v této věci bezodkladně pokračovala; zdůrazňuje, že osobám, které se dopouštějí porušování lidských práv, by neměla být udělována unijní víza a že by tyto osoby neměly mít možnost vlastnit majetek v členských státech EU;

16. naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby se neprodleně vyjádřila k otázkám vzneseným mezinárodním společenstvím a Organizaci pro zákaz chemických zbraní okamžitě a úplně zpřístupnila svůj program „Novičok“;

17. vyzývá vysokého představitele Unie a místopředsedu Komise, aby se nadále důkladně zaměřoval na otravu pana Navalného a její důsledky v Rusku, dokud nebudou odpovědné osoby postaveny před soud;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, prezidentskému výkonnému úřadu, ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace a ruské Státní dumě.

 

 

Poslední aktualizace: 16. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí