Πρόταση ψηφίσματος - B9-0283/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0283/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0280/2020

Διαδικασία : 2020/2777(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0283/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0283/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0283/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

(2020/2777(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR), στην οποία η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες του Ανθρώπου και του Πολίτη,

 έχοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξήγαγε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Αυγούστου 2020, ο ηγέτης του κόμματος «Ρωσία του μέλλοντος», Alexei Navalny, νοσηλεύθηκε σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση μετά από δηλητηρίαση σε μια επίθεση που θεωρείται ότι είχε πολιτικά κίνητρα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Αυγούστου 2020, ο Alexei Navalny μεταφέρθηκε στο Βερολίνο με πτήση υγειονομικής εκκένωσης και τοποθετήθηκε σε ιατρικώς επαγόμενο κώμα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, η γερμανική κυβέρνηση, μετά από κλινική και τοξικολογική εξέταση, ανακοίνωσε ότι ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με νευρoτοξικό παράγοντα Novichok στρατιωτικής ποιότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκε νευροτοξικός παράγοντας από την ίδια οικογένεια στην επικράτεια της ΕΕ, κατά τις δηλητηριάσεις των Sergei Skripal και Yulia Skripal· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βρετανικές αρχές εντόπισαν ως υπόπτους για τη δηλητηρίαση της οικογένειας Skripal, δύο Ρώσους υπηκόους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ονόματα Alexander Petrov και Ruslan Boshirov, για τους οποίους εικάζουν ότι ήταν εν ενεργεία αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών (GRU)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Ρωσική Ομοσπονδία, βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου και να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση χημικών όπλων από οποιονδήποτε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι εντελώς απαράδεκτη και συνιστά σαφή παραβίαση της Σύμβασης για τα χημικά όπλα, μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αποτελεί δε απειλή κατά της ασφάλειας για όλους μας και υπονομεύει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές και η ρωσική πολιτική ηγεσία συνεχίζουν μια καταπιεστική και αυταρχική διακυβέρνηση ως προς τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, την αντιπολίτευση και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι συχνά υπόκεινται σε παρενοχλήσεις, παρακολούθηση, σωματικές επιθέσεις, απειλές, επιδρομές και έρευνες στα γραφεία και τις οικίες τους, συκοφαντίες και εκστρατείες δυσφήμισης, δικαστική παρενόχληση, αυθαίρετη κράτηση και κακομεταχείριση, ενώ παραβιάζονται και το δικαίωμά τους της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διολίσθηση της Ρωσίας σε αυταρχικό καθεστώς είχε αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και στη σταθερότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και ανάγκασε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε μια πιο κοινή, στρατηγική προσέγγιση για τη Ρωσία του Πούτιν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny αποτελεί έναν τρόπο δράσης της Ρωσίας του Πούτιν που έχει πλήξει πολλές ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, ακτιβιστές και ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι Boris Nemtsov (πολιτικός της αντιπολίτευσης), Anna Politkovskaya (δημοσιογράφος και πολιτική ακτιβίστρια), Sergei Protazanov (εργαζόμενος σε εφημερίδα της αντιπολίτευσης), Alexander Litvinenko (αποστάτης) and Viktor Yushchenko (τρίτος Πρόεδρος της Ουκρανίας)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δολοφονίες και η φυσική εξόντωση των ηγετών της αντιπολίτευσης, όπως στην περίπτωση του Boris Nemtsov, έχουν παραμείνει ατιμώρητες και στους κατηγορούμενους για τη διάπραξη αυτών των εξωφρενικών εγκλημάτων έχουν απονεμηθεί διακρίσεις από το Κρεμλίνο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις των δυτικών δημοκρατιών σε αυτές τις δολοφονίες και σε άλλες επιθετικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν το Κρεμλίνο από το να συνεχίσει τις εχθρικές και καταπιεστικές πολιτικές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΠ/ΥΕ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε απερίφραστα τη δηλητηρίαση, ενώ το ΝΑΤΟ κάλεσε τη Ρωσία να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα νευροτοξικών παραγόντων σχετικά με το Novichok σε διεθνείς παρατηρητές και επέμεινε ότι η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα χημικά όπλα·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη βία εναντίον του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Alexei Navalny·

2. εκφράζει τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του κ. Navalny και ελπίζει γρήγορα να αναρρώσει πλήρως·

3. θεωρεί ότι η δηλητηρίασή του συνιστά επίθεση κατά της δημοκρατίας και του πολιτικού πλουραλισμού στη Ρωσική Ομοσπονδία·

4. ζητεί να υπάρξει μια κοινή και επαρκής διεθνή απάντηση στην υπόθεση αυτή· τονίζει ότι η δηλητηρίαση του κ. Navalny δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα εσωτερικό ζήτημα για τη Ρωσική Ομοσπονδία, δεδομένου ότι το εν λόγω έγκλημα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·

5. καταδικάζει την επιθετική χρήση οποιουδήποτε νευροτοξικού παράγοντα στρατιωτικής ποιότητας που έχει αναπτυχθεί από τη Ρωσία και υπογραμμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια που η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει νευροτοξικούς παράγοντες εναντίον αντιφρονούντων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης·

6. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα κατά των υπευθύνων για τη χρήση και τη διάδοση χημικών όπλων·

7. αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις τακτικές υβριδικού πολέμου που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο και ζητεί από το Συμβούλιο να εμποδίσει την πρόσβαση της Ρωσίας στο σύστημα SWIFT και να επιβάλει περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις·

8. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τον αμφιλεγόμενο αγωγό Nord Stream 2, που είναι ένα πολιτικό έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξάρτησης της ΕΕ από τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τη Ρωσία και απειλεί την εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς δεν συνάδει ούτε με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ούτε με τα στρατηγικά μας συμφέροντα, και, ως εκ τούτου, πρέπει να σταματήσει· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που εμπλέκονται στον επίμαχο αγωγό, να κάνουν πράξη τη θέση αυτή με πνεύμα αλληλεγγύης και εναντίωσης στις επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν αυτό το στρατηγικό σχέδιο του Κρεμλίνου·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα σε ένα αμφισβητήσιμο δημοψήφισμα· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω αλλαγές στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελούν μια ακόμη ανησυχητική εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η πολιτική του Κρεμλίνου θα παραμείνει καταπιεστική απέναντι στη ρωσική κοινωνία των πολιτών και έχει σχεδιαστεί για να προβάλει την κυριαρχία του στον μετασοβιετικό κόσμο·

10. θεωρεί ότι, ενόψει της συνέχισης εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας των καταπιεστικών εσωτερικών πολιτικών και των επιθετικών ενεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Συρία και τη Λιβύη, η δημοκρατική Δύση θα πρέπει να ενισχύσει τις πολιτικές της και να αναλάβει πιο αποφασιστικές δράσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε·

11. ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με τη δηλητηρίαση, υπό την αιγίδα της διεθνούς σύμπραξης κατά της ατιμωρησίας για τη χρήση χημικών όπλων, και επαναλαμβάνει την ευθύνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παροχή διαφανούς, ταχείας και αποτελεσματικής στήριξης των ερευνών για τους υπεύθυνους της επίθεσης και την παροχή της αναγκαίας συνδρομής για την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

12. παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τη λογοδοσία, όχι μόνο για την περίπτωση του κ. Navalny, αλλά και για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες δηλητηρίασης ή δολοφονίας από το καθεστώς Πούτιν·

13. καλεί τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα, ενόψει του νόμου Magnitsky, για την πρόληψη και τον τερματισμό των επιθέσεων κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης και πολιτικών ακτιβιστών·

14. θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να έχουν ως στόχο την εξολόθρευση του αστικού και πολιτικού ακτιβισμού στη Ρωσική Ομοσπονδία·

15. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει πλήρως αλληλέγγυα προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να χρησιμοποιήσει το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να επιβάλλει κυρώσεις στους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του επί του θέματος χωρίς καθυστερήσεις· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα λαμβάνουν θεωρήσεις κρατών μελών της ΕΕ ούτε θα έχουν δικαίωμα να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία σε κράτη μέλη της ΕΕ·

16. παροτρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα που έθεσε η διεθνής κοινότητα και να παράσχει άμεση, πλήρη και σε βάθος κοινοποίηση των πληροφοριών για το πρόγραμμά της για τον Novichok, στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων·

17. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να παραμείνει επικεντρωμένος στο ζήτημα της δηλητηρίασης του κ. Navalny και στις επιπτώσεις της στη Ρωσία, έως ότου οι υπεύθυνοι προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Προεδρικό εκτελεστικό γραφείο, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στη Ρωσική Δούμα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου