Menettely : 2020/2777(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0283/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0283/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0283/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0280/2020

B9‑0283/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä

(2020/2777(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU),

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

 ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus),

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka osapuoli Venäjän federaatio on,

 ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan 10. syyskuuta 2020 käymän keskustelun,

 ottaa huomioon kemiallisten aseiden kieltosopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Tulevaisuuden Venäjä -puolueen johtaja Aleksei Navalnyi joutui 20. elokuuta 2020 sairaalahoitoon ja jäi vakavaan mutta vakaaseen tilaan kärsittyään myrkytyksen, jota pidetään poliittisin perustein tehtynä hyökkäyksenä;

B. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi kuljetettiin 22. elokuuta 2020 Berliiniin lääketieteellisellä evakuointilennolla ja pantiin lääketieteellisesti aiheutettuun koomaan;

C. ottaa huomioon, että Saksan hallitus ilmoitti 2. syyskuuta 2020 kliinisen ja toksikologisen seulonnan jälkeen, että Aleksei Navalnyi myrkytettiin sotilaskäyttöön tarkoitetulla novichok-hermomyrkyllä;

D. ottaa huomioon, että EU:n alueella käytettiin samaan ryhmään kuuluvaa hermomyrkkyä Sergei ja Julija Skripaliin; ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tunnistivat kaksi Venäjän kansalaista, jotka käyttivät nimiä Alexander Petrov ja Ruslan Boshirov, epäillyiksi Skripalien myrkytyksestä ja väittivät, että he olivat Venäjän sotilastiedustelussa GRU:ssa toimivia upseereita;

E. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden mukaisesti ja Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsenenä Venäjän federaatio on sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia;

F. katsoo, että kemiallisten aseiden käyttö on aina täysin tuomittavaa ja että se rikkoo selvästi kemiallisten aseiden kieltosopimusta, on kansainvälisen oikeuden vastaista, muodostaa turvallisuusuhan meille kaikille ja heikentää sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä;

G. ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ja poliittiset johtajat jatkavat tukahduttavia ja autoritaarisia toimiaan kansalaisiaan, kansalaisyhteiskuntaa, poliittista oppositiota ja tiedotusvälineiden työntekijöitä kohtaan käyttäen heitä vastaan usein häirintää, valvontaa, fyysisiä hyökkäyksiä, uhkauksia, ratsioita ja etsintöjä toimistoissa ja kodeissa, mustamaalauskampanjoita, oikeudellista häirintää, mielivaltaisia pidätyksiä ja huonoa kohtelua sekä sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta koskevien oikeuksien loukkauksia;

H. toteaa, että Venäjän liukuminen autoritaariseen hallintoon on vaikuttanut kielteisesti EU:n ja Venäjän suhteisiin sekä vakauteen Euroopassa ja maailmassa ja pakottanut EU:n ja sen jäsenvaltiot omaksumaan yhtenäisemmän strategisen lähestymistavan Putinin Venäjään;

I. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyin myrkyttäminen on Putinin Venäjän käyttäytymismalli, josta ovat kärsineen monet johtavat oppositiohahmot, toimittajat, aktivistit ja ulkomaiset johtajat, kuten Boris Nemtsov (oppositiopoliitikko), Anna Politkovskaja (toimittaja ja kansalaisaktivisti), Sergei Protazanov (oppositiolehden työntekijä), Aleksander Litvinenko (loikkari) ja Viktor Juštšenko (Ukrainan kolmas presidentti);

J. ottaa huomioon, että valtion tukemat murhat ja oppositiojohtajien fyysinen likvidoiminen, kuten Boris Nemtsovin tapauksessa, ovat jääneet rankaisematta ja että Kreml on palkinnut näistä törkeistä rikoksista syytettyjä henkilöitä;

K. katsoo, että länsimaisten demokratioiden reaktiot näihin Venäjän federaation murhiin ja muihin aggressiivisiin toimiin eivät ole riittäneet ehkäisemään Kremliä jatkamasta näitä vihamielisiä ja sortavia toimia;

L. ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja totesi, että Euroopan unioni tuomitsi mahdollisimman jyrkästi myrkyttämisen, kun taas Nato kehotti Venäjää paljastamaan novichok-hermomyrkkyohjelmansa kansainvälisille tarkkailijoille ja vaati Venäjää noudattamaan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mukaisia sitoumuksiaan;

1. tuomitsee jyrkästi Venäjän johtavaan oppositiopoliitikkoon Aleksei Navalnyihin kohdistetun väkivallan;

2. ilmaisee myötätuntonsa Navalnyin perheelle ja toiveensa hänen nopeasta ja täydellisestä toipumisestaan;

3. katsoo, että hänen myrkyttämisensä on hyökkäys demokratiaa ja poliittista moniarvoisuutta vastaan Venäjän federaatiossa;

4. vaatii yhteistä ja riittävää kansainvälistä vastausta tähän tapaukseen; korostaa, että Navalnyin myrkyttämistä ei voida pitää Venäjän federaation sisäisenä asiana, koska kyseessä on rikos kansainvälistä oikeutta vastaan;

5. tuomitsee Venäjän kehittämän sotilaallisen hermomyrkyn käytön hyökkäämiseen ja korostaa, että Venäjä on viimevuosina aiemminkin käyttänyt hermomyrkkyjä toisinajattelijoita ja opposition edustajia vastaan;

6. kehottaa painokkaasti Eurooppa-neuvostoa hyväksymään rajoittavia toimia kemiallisten aineiden käytöstä ja leviämisestä vastuussa olevia vastaan;

7. pitää valitettavana ja tuomitsee Kremlin hybridisodankäyntitaktiikan ja kehottaa neuvostoa estämään Venäjän pääsyn SWIFT-järjestelmään ja ottamaan käyttöön lisää kohdennettuja pakotteita;

8. toistaa kantansa kiistanalaiseen Nord Stream 2 -kaasuputkeen, joka on poliittinen hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa EU:n riippuvuutta Venäjän kaasutoimituksista ja joka uhkaa EU:n sisämarkkinoita, koska se ei ole EU:n energiapolitiikan eikä EU:n strategisten etujen mukainen ja siksi se on pysäytettävä; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ja erityisesti kiistanalaiseen kaasuputkihankkeeseen osallistuvia jäsenvaltioita toimimaan tämän kannan mukaisesti solidaarisuuden hengessä ja vastustamaan Venäjän aggressiivista politiikkaa ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen tämän Venäjän strategisen hankkeen;

9. on huolissaan perustuslakimuutoksista, jotka hyväksyttiin äskettäin kyseenalaisessa kansanäänestyksessä; katsoo, että tällaiset Venäjän federaation perustuslain muutokset ovat toinen huolestuttava kehitys, joka osoittaa, että Kremlin politiikka sortaa edelleen Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja että sen tarkoituksena on osoittaa sen hallitseva asema Neuvostoliiton jälkeisessä maailmassa;

10. katsoo, että kun otetaan huomioon, että Venäjän federaatio jatkaa sortopolitiikkaansa ja aggressiivisia toimiaan kaikkialla maailmassa, myös Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Georgiassa, Syyriassa ja Libyassa, demokraattisen lännen olisi vahvistettava politiikkaansa ja toteutettava määrätietoisempia toimia vastatakseen asianmukaisesti kohtaamiimme haasteisiin;

11. kehottaa tekemään myrkytyksestä kansainvälisen tutkimuksen kemiallisten aseiden käytön rankaisemattomuutta torjuvan kansainvälisen kumppanuuden puitteissa ja toistaa, että Venäjän federaation on annettava avointa, nopeaa ja tehokasta tukea tutkimukselle, jolla selvitetään, kuka on vastuussa iskusta, ja antamaan kaikkea tarvittavaa tukea syyllisen saattamiseksi oikeuden eteen;

12. kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan vastuuvelvollisuuden paitsi Navalnyin tapauksessa myös tapauksissa, joissa epäillään, että Putinin hallinto on myrkyttänyt tai murhannut muita henkilöitä;

13. kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia oikeudellisia välineitä oppositiopoliitikkoihin ja kansalaisaktivisteihin kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi ja lopettamiseksi Magnitski-laki huomioon ottaen;

14. katsoo, että tällaisilla hyökkäyksillä pyritään todennäköisesti lopettamaan Venäjän federaation kansalaisaktivismi ja poliittinen aktivismi;

15. toistaa, että EU:n olisi osoitettava täyttä solidaarisuutta Venäjän kansalaisyhteiskuntaa kohtaan ja käytettävä Euroopan ihmisoikeusrikkomuksia koskevaa seuraamusjärjestelmää vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisemiseksi, ja kehottaa neuvostoa jatkamaan asian käsittelyä viipymättä; korostaa, että ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille henkilöille ei pitäisi myöntää EU:n viisumia eivätkä he saisi säilyttää omaisuuttaan EU:n jäsenvaltioissa;

16. kehottaa Venäjän federaatiota käsittelemään pikaisesti kansainvälisen yhteisön esille ottamia kysymyksiä ja julkistamaan välittömästi, täysimääräisesti ja täydellisesti novichok-ohjelmansa kemiallisten aseiden kieltojärjestölle;

17. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa keskittymään edelleen tiiviisti Navalnyin myrkytykseen ja sen vaikutuksiin Venäjällä, kunnes siitä vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation presidentin kanslialle ja ulkoasiainministeriölle sekä Venäjän duumalle.

 

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö