Propunere de rezoluţie - B9-0283/2020Propunere de rezoluţie
B9-0283/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0280/2020

Procedură : 2020/2777(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0283/2020
Texte depuse :
B9-0283/2020
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0283/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi

(2020/2777(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

 având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția europeană a drepturilor omului),

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

 având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, la care Federația Rusă este parte,

 având în vedere Constituția Federației Ruse, în special capitolul 2 privind drepturile și libertățile individuale și cetățenești,

 având în vedere dezbaterea organizată de Comisia pentru afaceri externe la 10 septembrie 2020,

 având în vedere Convenția privind armele chimice,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 20 august 2020, liderul partidului „Rusia viitorului”, Alexei Navalnîi, a fost spitalizat în stare gravă, dar stabilă, după ce a fost otrăvit în ceea ce se crede a fi un atac motivat politic;

B. întrucât, la 22 august 2020, Alexei Navalnîi a fost transportat la Berlin cu un zbor medical de urgență și indus medical în comă;

C. întrucât, la 2 septembrie 2020, guvernul german, în urma unei examinări clinice și toxicologice, a anunțat că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic cunoscut ca „Novichok”;

D. întrucât un agent neurotoxic similar a fost utilizat pe teritoriul UE pentru a-i otrăvi pe Serghei Skripal și Iulia Skripal; întrucât autoritățile britanice au identificat doi cetățeni ruși, sub numele de Alexandr Petrov și Ruslan Boșirov, ca suspecți în spatele otrăvirii familiei Skripal și au afirmat că erau ofițeri activi în cadrul serviciilor secrete militare ale Rusiei (GRU);

E. întrucât Federația Rusă, obligată prin Declarația universală a drepturilor omului și Convenția europeană a drepturilor omului și în calitate de membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, s-a angajat să respecte principiile democrației și ale statului de drept și să respecte libertățile fundamentale și drepturile omului;

F. întrucât utilizarea armelor chimice de către oricine și în orice circumstanțe este complet inacceptabilă și constituie o încălcare evidentă a Convenției privind armele chimice, o încălcare a dreptului internațional, constituie o amenințare la adresa securității generale și subminează ordinea de drept internațională;

G. întrucât autoritățile ruse și conducerea politică își continuă regimul represiv și autoritar împotriva propriilor cetățeni, a societății civile, a opoziției politice și a jurnaliștilor, care sunt adesea supuși unor acte de hărțuire, de supraveghere, de atacuri fizice, de amenințări, de razii și de percheziționare a birourilor și locuințelor lor, unor campanii de calomniere și defăimare, de hărțuire judiciară, de detenție arbitrară și de rele tratamente, precum și unor încălcări ale drepturilor la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire;

H. întrucât revenirea Rusiei la un regim autoritar a avut un impact negativ asupra relațiilor dintre UE și această țară și asupra stabilității în Europa și în lume și a obligat UE și statele sale membre să ajungă la o abordare mai comună și strategică în ceea ce privește relațiile cu „Rusia lui Putin”;

I. întrucât otrăvirea lui Alexei Navalnîi se încadrează într-un model de evoluție a „Rusiei lui Putin” care a vizat mai multe personalități din opoziție, jurnaliști, activiști și lideri străini, printre care Boris Nemțov (politician din opoziție), Anna Politkovskaia (jurnalistă și activistă pentru societatea civilă), Sergei Protazanov (jurnalist la un ziar de opoziție), Alexandr Litvinenko (care a părăsit țara) și Victor Iușcenko (al treilea președinte al Ucrainei);

J. întrucât asasinatele politice și eliminarea fizică a liderilor opoziției, ca în cazul lui Boris Nemțov, au rămas nesancționate, iar persoanele acuzate de comiterea acestor crime revoltătoare au fost recompensate de Kremlin;

K. întrucât reacțiile democrațiilor occidentale la aceste asasinate și la alte acțiuni agresive ale Federației Ruse nu au fost suficiente pentru a împiedica Kremlinul să își continue politicile ostile și opresive;

L. întrucât VP/ÎR a afirmat că Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi otrăvirea, în timp ce NATO a solicitat Rusiei să permită accesul unor observatori internaționali la programul său privind agentul neurotoxic Novichok și a insistat asupra respectării de către Rusia a angajamentelor asumate în temeiul Convenției privind armele chimice,

1. condamnă ferm actele de violență îndreptate împotriva principalului reprezentant al opoziției ruse, Alexei Navalnîi;

2. își exprimă compasiunea față de familia domnului Navalnîi și speranța că recuperarea sa va fi rapidă și completă;

3. consideră că otrăvirea sa constituie un atac împotriva democrației și a pluralismului politic în Federația Rusă;

4. solicită o reacție internațională unită și pe măsură; subliniază că otrăvirea dlui Navalnîi nu poate fi clasificată drept chestiune de ordin intern pentru Federația Rusă, deoarece această infracțiune încalcă dreptul internațional;

5. condamnă utilizarea agresivă a oricărui agent neurotoxic dezvoltat de către Rusia și subliniază că aceasta nu este prima dată în ultimii ani în care Rusia a utilizat agenți neurotoxici împotriva dizidenților și a reprezentanților opoziției;

6. îndeamnă Consiliul European să adopte măsuri restrictive împotriva celor responsabili pentru utilizarea și proliferarea armelor chimice;

7. deplânge și condamnă tacticile de război hibride ale Kremlinului și solicită Consiliului să blocheze accesul Rusiei la sistemul SWIFT și să introducă noi sancțiuni specifice;

8. își reiterează poziția referitoare la controversata conductă Nord Stream 2, care este un proiect politic menit să consolideze dependența UE față de aprovizionarea cu gaz rusesc și amenință piața internă a UE, deoarece nu respectă nici politica energetică a UE, și nici interesele strategice europene și, prin urmare, acest proiect trebuie oprit; invită instituțiile UE și statele membre, în special cele implicate în acest proiect controversat, să adere la această poziție într-un spirit de solidaritate și de protest față de politicile agresive ale Rusiei și să ia toate măsurile necesare pentru a bloca acest proiect strategic dorit de Kremlin;

9. se declară preocupat de modificările aduse recent constituției, printr-un referendum discutabil; consideră că acestea constituie un alt semnal îngrijorător, care demonstrează că politica Kremlinului va rămâne una opresivă față de societatea civilă rusă și că este concepută astfel încât să își proiecteze poziția dominantă în lumea post-sovietică;

10. este de părere că, dat fiind că Federația Rusă își continuă politicile interne opresive și acțiunile agresive pe plan internațional, cum ar fi în Ucraina, Belarus, Georgia, Siria și Libia, Occidentul democratic ar trebui să își întărească politicile și să ia măsuri mai hotărâte pentru a răspunde în mod adecvat provocărilor cu care ne confruntăm;

11. solicită insistent o anchetă internațională privind această otrăvire, desfășurată sub auspiciile Parteneriatului internațional împotriva impunității pentru utilizarea armelor chimice și reiterează responsabilitatea Federației Ruse de a oferi investigației un sprijin transparent, prompt și eficient, pentru a afla cui îi revine responsabilitatea atacului și să ofere tot sprijinul necesar pentru ca vinovații să fie aduși în fața instanței;

12. îndeamnă autoritățile ruse să asigure tragerea la răspundere a făptașilor nu numai în cazul lui Navalnîi, ci și în cazurile în care se suspectează că victimele au fost otrăvite sau asasinate de către regimul lui Putin;

13. invită comunitatea internațională să ia măsurile legale adecvate și să utilizeze toate instrumentele juridice la îndemână, având în vedere Legea Magnițki, pentru a preveni și a pune capăt atacurilor îndreptate împotriva politicienilor din opoziție și a activiștilor civili;

14. consideră că astfel de acțiuni sunt cel mai probabil menite să elimine activismul civil și politic în Federația Rusă;

15. reiterează faptul că UE ar trebui să dea dovadă de maximă solidaritate cu societatea civilă din Rusia și să recurgă la regimul european de sancțiuni în cazul încălcării drepturilor omului pentru a sancționa făptașii și invită Consiliul să își continue activitatea pe această temă fără întârziere; subliniază că cei care au săvârșit încălcări ale drepturilor omului nu ar trebui să primească vize UE și nici să poată deține active în statele membre;

16. solicită insistent Federației Ruse să abordeze de urgență chestiunile ridicate de comunitatea internațională și să furnizeze informații imediate și complete către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice privind programul său „Novichok”;

17. invită VP/ÎR să urmărească îndeaproape otrăvirea dlui Navalnîi și implicațiile acesteia în Rusia până când cei responsabili sunt aduși în fața justiției;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Biroului executiv prezidențial, Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse și Dumei de Stat a Rusiei.

 

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate