Predlog resolucije - B9-0283/2020Predlog resolucije
B9-0283/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0280/2020

Postopek : 2020/2777(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0283/2020
Predložena besedila :
B9-0283/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0283/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja Navalnega

(2020/2777(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

 ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Evropska konvencija o človekovih pravicah),

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic, katere pogodbenica je Ruska federacija,

 ob upoštevanju ustave Ruske federacije, zlasti drugega poglavja o človekovih in državljanskih pravicah in svoboščinah,

 ob upoštevanju razprave 10. septembra 2020 v Odboru za zunanje zadeve,

 ob upoštevanju Konvencije o prepovedi kemičnega orožja,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je bil voditelj stranke Rusija prihodnosti Aleksej Navalni 20. avgusta 2020 sprejet v bolnišnico, njegovo stanje po zastrupitvi v domnevno politično motiviranem napadu pa je resno, a stabilno;

B. ker so Alekseja Navalnega 22. avgusta 2020 z letalom z medicinsko opremo prepeljali v Berlin in sprožili umetno komo;

C. ker je nemška vlada 2. septembra 2020 po kliničnem in toksikološkem pregledu sporočila, da je bil Aleksej Navalni zastrupljen z živčnim strupom za vojaško uporabo novičok;

D. ker je bil živčni strup iz iste družine uporabljen tudi na ozemlju EU pri zastrupitvi Sergeja in Julije Skripal; ker so britanske oblasti dva ruska državljana, ki sta uporabljala imeni Aleksander Petrov in Ruslan Boširov, osumile odgovornosti za zastrupitev Sergeja in Julije Skripal in domnevale, da gre za aktivna častnika ruske vojaške obveščevalne službe (GRU);

E. ker se je Ruska federacija kot podpisnica Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o človekovih pravicah ter kot polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi zavezala načelom demokracije, pravne države in spoštovanju temeljnih svoboščin in človekovih pravic;

F. ker je uporaba kemičnega orožja v kakršnih koli okoliščinah povsem nesprejemljiva in pomeni očitno kršitev Konvencije o kemičnem orožju, kršitev mednarodnega prava, predstavlja varnostno grožnjo za vse in ogroža mednarodni red, ki temelji na pravilih;

G. ker ruski organi in politično vodstvo vztrajajo pri represivnem in avtoritarnem režimu proti lastnim državljanom, civilni družbi, politični opoziciji in medijskim delavcem, ki so pogosto žrtve nadlegovanja, nadzora, fizičnih napadov, groženj, racij in preiskav v svojih pisarnah in domovih ter klevetanja in kampanj blatenja, pravosodnega nadlegovanja, samovoljnega pridržanja in slabega ravnanja, pa tudi kršitev pravic do svobode izražanja, združevanja in zbiranja;

H. ker drsenje Rusije v avtoritarni režim negativno vpliva na njene odnose z EU ter stabilnost v Evropi in po svetu, Evropska unija in države članice pa morajo zato pripraviti bolj enoten, strateški pristop k Putinovi Rusiji;

I. ker zastrupitev Alekseja Navalnega kaže vedenjski vzorec Putinove Rusije, katerega žrtve so opozicijski voditelji, novinarji, aktivisti in tuji voditelji, med njimi tudi opozicijski politik Boris Nemcov, novinarka in aktivistka civilne družbe Ana Politkovska, sodelavec opozicijskega časopisa Sergej Protazanov, prebežnik Aleksander Litvinenko in tretji ukrajinski predsednik Viktor Juščenko;

J. ker umori pod pokroviteljstvom države in fizično odstranjevanje opozicijskih voditeljev, npr. Borisa Nemcova, ostajajo nekaznovani, obtoženci za te grozovite zločine pa prejemajo nagrade Kremlja;

K. ker odziv zahodnih demokracij na te umore in druga agresivna dejanja Ruske federacije ni bil dovolj, da bi Kremelj odvrnili od nadaljevanja sovražne in zatiralne politike;

L. ker je podpredsednik/visoki predstavnik izjavil, da Evropska unija najostreje obsoja zastrupitev, NATO pa je pozval Rusijo, naj mednarodnim opazovalcem razkrije svoj program za živčni strup novičok, in vztrajal, naj Rusija spoštuje svoje zaveze na podlagi Konvencije o kemičnem orožju;

1. ostro obsoja nasilje nad ruskim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim;

2. iskreno sočustvuje z njegovo družino in upa, da bo hitro in popolnoma okreval;

3. meni, da je zastrupitev Alekseja Navalnega napad na demokracijo in politično pluralnost v Ruski federaciji;

4. poziva k skupnemu in ustreznemu mednarodnemu odzivu v tem primeru; poudarja, da zastrupitve Navalnega ni mogoče obravnavati kot notranjo zadevo Ruske federacije, saj je s tem kaznivim dejanjem kršeno mednarodno pravo;

5. obsoja ofenzivno uporabo kakršnega koli bojnega živčnega strupa in poudarja, da to v zadnjih letih ni prvi primer, ko je Rusija uporabila živčni strup proti disidentom in opozicijskim politikom;

6. poziva Evropski svet, naj sprejme omejitvene ukrepe proti odgovornim za uporabo in širjenje kemičnega orožja;

7. obžaluje in obsoja taktiko hibridnega vojskovanja, ki jo uporablja Kremelj, ter poziva Svet, naj Rusiji onemogoči dostop do sistema SWIFT in uvede nove ciljno usmerjene sankcije;

8. ponavlja svoje stališče o spornem plinovodu Severni tok 2, kjer gre za političen projekt, ki bi okrepil odvisnost EU od oskrbe z ruskim plinom, hkrati pa ogroža notranji trg EU, saj ni v skladu z energetsko politiko EU niti njenimi strateškimi interesi in ga je zato treba ustaviti; poziva institucije EU in države članice, zlasti tiste, ki sodelujejo pri spornem plinovodu, naj to stališče sprejmejo v duhu solidarnosti in nasprotovanja napadalni ruski politiki ter ukrenejo vse potrebno za ustavitev tega strateškega projekta iz Kremlja;

9. izraža zaskrbljenost zaradi ustavnih sprememb, nedavno sprejetih na vprašljivem referendumu; meni, da take spremembe ustave Ruske federacije pomenijo nov zaskrbljujoč korak, ki dokazuje, da bo Kremelj ohranil zatiralno politiko do ruske civilne družbe, cilj te politike pa je prevlada Kremlja v posovjetskem svetu;

10. glede na to, da Ruska federacija nadaljuje zatiralno notranjo politiko in agresivna dejanja po svetu, tudi v Ukrajini, Belorusiji, Gruziji, Siriji in Libiji, meni, da bi moral demokratični Zahod okrepiti svojo politiko in uvesti odločnejše ukrepe, da bi se ustrezno odzval na izzive, s katerimi se soočamo;

11. poziva k mednarodni preiskavi zastrupitve pod okriljem mednarodnega partnerstva proti nekaznovanju uporabe kemičnega orožja in ponovno opozarja na odgovornost Ruske federacije, da nudi pregledno, takojšnjo in učinkovito podporo pri raziskavi o odgovornosti za napad ter zagotovi vso pomoč, da se storilci privedejo pred sodišče;

12. poziva ruske oblasti, naj poskrbijo za prevzemanje odgovornosti, ne le v primeru Alekseja Navalnega, ampak tudi v vseh ostalih primerih, kjer obstaja sum na zastrupitev ali umor po naročilu Putinovega režima;

13. poziva mednarodno skupnost, naj sprejme ustrezne pravne ukrepe in uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva po zgledu zakona Magnickega, da se preprečijo in zaustavijo napadi na opozicijske politike in aktiviste civilne družbe;

14. meni, da so taka dejanja najverjetneje namenjena predvsem zadušitvi civilnega in političnega aktivizma v Ruski federaciji;

15. meni, da bi morala Unija pokazati popolno solidarnost z rusko civilno družbo ter za kaznovanje storilcev hudih kršitev človekovih pravic uporabiti evropski sistem sankcij za kršitve človekovih pravic, hkrati pa poziva Svet, naj se nemudoma posveti delu na tem področju; poudarja, da kršiteljem človekovih pravic ne bi smeli izdajati vizumov EU in tudi ne bi smeli hraniti premoženja v državah članicah;

16. poziva Rusko federacijo, naj nemudoma odgovori na vprašanja mednarodne skupnosti ter Organizaciji za prepoved kemičnega orožja takoj razkrije celoten program za novičok;

17. poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj se še naprej osredotoča na zastrupitev Alekseja Navalnega in posledice tega v Rusiji, dokler ne bodo odgovorni privedeni pred sodišče;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, uradu predsednika, ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije in ruski državni dumi.

 

Zadnja posodobitev: 16. september 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov