Предложение за резолюция - B9-0284/2020Предложение за резолюция
B9-0284/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Галер, Андрюс Кубилюс, Сандра Калниете, Анджей Халицки, Антонио Лопес‑Истурис Уайт, Раса Юкнявичиене, Еуджен Томак, Радослав Шикорски, Мириам Лексман, Роберта Мецола, Давид Лега
от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0280/2020

Процедура : 2020/2777(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0284/2020
Внесени текстове :
B9-0284/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0284/2020

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални

(2020/2777(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

 като взе предвид Конституцията на Руската федерация и по-специално глава 2 относно правата и свободите на човека и гражданина,

 като взе предвид изявлението от 2 септември 2020 г. на Жозеп Борел, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно отравянето на Алексей Навални,

 като взе предвид изявлението на болница „Charité – Universitätsmedizin“ в Берлин от 24 август 2020 г., според което Алексей Навални е жертва на отравяне с нервнопаралитично вещество,

 като взе предвид декларацията на германското федерално правителство от 2 септември 2020 г., в която руското правителство настоятелно се призовава да направи изявление относно инцидента и да осъди възможно най-категорично нападението,

 като взе предвид изявлението на генералния директор на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) от 3 септември 2020 г. относно твърденията за използване на химическо оръжие срещу Алексей Навални, според което „съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие всяко отравяне на дадено лице чрез употребата на нервнопаралитично вещество се счита за използване на химическо оръжие“,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, по-специално резолюцията си от 13 март 2014 г. относно Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“[1], от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални[2], от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия[3], и от 6 април 2017 г. относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи[4], както и своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски[5],

 като взе предвид Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, която забранява употребата, разработването, производството, складирането и преноса на химическо оръжие,

 като взе предвид Конституцията на Руската федерация, по-специално член 29, който защитава свободата на словото, както и международните задължения в областта на правата на човека, с които Русия се е ангажирала като член на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН,

 като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, които предвиждат, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по които страна е и Руската федерация,

 като взе предвид Декларацията за правото и отговорността на лица, групи и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1998 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че според „Мемориал“ – известно руско общество, активно в областта на правата на човека – в Руската федерация има над 300 политически и религиозни затворници;

Б. като има предвид, че Алексей Навални е един от най-изявените лидери на опозицията в Русия;

В. като има предвид, че ЕС проявява солидарност с всички дисиденти и с руския народ, които въпреки заплахата за свободата и живота си и натиска от страна на Кремъл и руските органи продължават да се борят за свобода, права на човека и демокрация;

Г. като има предвид, че Алексей Навални и неговият екип участваха активно в подготовката за регионалните избори в Русия на 13 септември 2020 г. и въведоха стратегия за „интелигентно гласуване“, за да бъдат победени кандидатите на режима на Путин;

Д. като има предвид, че Алексей Навални и неговите сътрудници щателно разследват повсеместната корупция на членове на местните и националните управленски елити, които са част от клептократския режим на Кремъл;

Е. като има предвид, че непосредствено преди опита за отравяне Алексей Навални е бил в Новосибирск и Томск, където е разследвал случаи на корупция сред местните губернатори;

Ж. като има предвид, че чрез своите дейности за борба с корупцията в регионите Алексей Навални повиши осведомеността за такива случаи сред местната общественост и в резултат на това увеличи избирателната активност в регионалните избори, като по този начин мобилизира избирателите от опозицията;

З. като има предвид, че Алексей Навални създаде система от четиресет регионални офиса в държавата, които упражняват постоянен контрол върху местните органи, но също така са подложени на сплашвания и преследвания от страна на руските органи;

И. като има предвид, че Алексей Навални изрази силната си подкрепа за протестиращите в Хабаровск и за продължаващата демократична революция в Беларус, която също така представлява национално възраждане в държавата; като има предвид, че той призова за подкрепа за жертвите на режима на Лукашенко и за участващите в националната стачка на Беларус и използва медийната си платформа за повишаване на обществената осведоменост относно безпрецедентните събития и мирните протести на хората, които изискват промени в цялата държава, но също така и относно репресиите и изтезанията, извършвани от режима на Лукашенко върху неговите граждани; като има предвид, че според Алексей Навални промените в Беларус са вдъхновение за народа на Русия;

Й. като има предвид, че в Русия политическите убийства и отравянето са системно използвано от режима оръжие, умишлено насочено срещу опозицията; като има предвид, че това допълнително се изостря от нежеланието на органите да разследват задълбочено политически мотивираните убийства и опитите за убийство на Анна Политковская, Борис Немцов, Владимир Караш-Мурса и други  ;

К. като има предвид, че политически мотивираните убийства и опитите за убийства от страна на руските тайни служби имат пряко въздействие върху вътрешната сигурност на ЕС, тъй като много от тях се извършват на европейска територия; като има предвид, че според разследванията извършителите влизат в Шенгенското пространство, като използват фалшифицирани данни;

Л. като има предвид, че според заключенията на болница „Charité – Universitätsmedizin“ в Берлин Алексей Навални е отровен с холинестеразен инхибитор, по-известен като нервнопаралитичното вещество „Новичок“, като този резултат е потвърден и от множество независими лаборатории; като има предвид, че това конкретно вещество е вещество за военни цели и е използвано също така в опита за убийство на бившия служител на военното разузнаване Сергей Скрипал през 2018 г. в Солсбъри в Обединеното кралство;

Н. като има предвид, че нервнопаралитичното вещество „Новичок“ е инструмент, използван от военните структури в Русия, по-специално от Главна дирекция „Разузнаване“ (ГРУ) и Федералната служба за сигурност (ФСБ); като има предвид, че тези вещества се регулират от руското законодателство; като има предвид, че нервнопаралитичното вещество „Новичок“ е химическо оръжие, което може да бъде разработено само в държавни военни лаборатории и не може да бъде придобито от частни лица; като има предвид, че ако все пак случаят е такъв, това е нарушение на международните правни задължения на Русия;

О. като има предвид, че в деня на опита за отравяне правният екип на Алексей Навални незабавно е подал жалби до Комитета за разследванията в Русия въз основа на член 105 (опит за убийство) и член 277 (посегателство върху живота на държавно или обществено лице, извършено с цел прекратяване на държавната му или друга политическа дейност или като отмъщение за такава дейност) от Наказателния кодекс на Руската федерация и е поискал от този комитет да започне надлежно разследване на национално равнище;

П. като има предвид, че жалбата, подадена в Комитета за разследванията, е била посрещната с бездействие; като има предвид, че на 4 септември 2020 г. правният екип е внесъл още една жалба, този път до съда в Басмани, Москва, относно бездействието на Комитета за разследванията във връзка с искането на екипа за започване на наказателно разследване на отравянето на Алексей Навални, която също е била отхвърлена; като има предвид, че по този начин са изчерпани всички налични правни мерки за започване на наказателно разследване от страна на руските органи;

Р. като има предвид, че руските държавни информационни центрове се опитват да прикрият участието на руските органи в опитите за убийство на Алексей Навални чрез разпространяване на дезинформация и отклоняване на вниманието от продължаващите нарушения на правата на човека и демокрацията от страна на Русия;

С. като има предвид, че регионалните избори в Русия на 13 септември 2020 г. доведоха до рекорден брой жалби относно фалшифицирането на резултати; като има предвид, че в градовете, в които Алексей Навални е присъствал преди опита да бъде отровен (Новосибирск и Томск), неговата интелигентна система за гласуване се е оказала ефективна и е помогнала да бъдат победени кандидатите на Путин;

Т. като има предвид, че сплашването, задържането и лишаването от свобода на чужди граждани в Русия, включително на носителя на наградата „Сахаров“ за 2018 г. Олег Сенцов и много други, представляват нарушения на международното право;

1. остро осъжда опита за убийство на Алексей Навални с нервнопаралитичното вещество за военни цели „Новичок“, както и всички предишни политически мотивирани убийства и опити за убийства на руски граждани; счита, че руските органи са замесени и отговорни за тези убийства, което се потвърждава допълнително от тяхното нежелание да провеждат задълбочени и действителни разследвания и от техните усилия да защитават от правосъдието лицата, отговорни за тези престъпления;

2. повтаря, че опитът за убийство на Алексей Навални е част от системното усилие за сплашване и заглушаване на всяко несъгласие в Русия; посочва, че съществуват сериозни основания да се смята, че този конкретен случай е бил планиран предварително на най-високо равнище на администрацията, която е имала ясен мотив да се отърве от успешен и изявен опозиционен лидер, представляващ сериозна заплаха за режима;

3. отново заявява, че случаят с Алексей Навални е един от елементите на съзнателна руска политика, насочена към измама, разпространяване на нестабилност и хаос, възстановяване на обсега на собственото си влияние и господство, както и към подкопаване на основания на правила международен ред;

4. призовава за незабавно започване на международно разследване (с участието на ЕС, ООН, Съвета на Европа, техните съюзници и ОЗХО) относно отравянето на Алексей Навални (заедно с разследване относно специалните полицейски сили на Беларус) и за създаване на платформа в Европейския парламент в рамките на съществуващите структури за улесняване на този процес; също така призовава Организацията за забрана на химическото оръжие да започне подробно разследване на нарушенията от страна на Русия на своите международни задължения в тази област;

5. призовава руските ръководители и органи да се изправят пред последиците от това престъпление и да сътрудничат при всички международни разследвания;

6. призовава държавите членки и международната общност енергично да реагират на този системен опит за убийство и подчертава, че бездействието ще се разглежда като слабост и ще провокира допълнително насилие, сплашване и агресия от страна на Кремъл срещу ценностите и принципите на западните демокрации; подчертава, че международната общност трябва да проявява бдителност по отношение на умишления цинизъм на Кремъл, който е прикрит като непредсказуемост;

7. изисква от ЕС във възможно най-кратък срок да изготви списък с широкообхватни ограничителни мерки по отношение на Русия и да укрепи вече съществуващите санкции спрямо Русия;

8. призовава руското правителство да сложи край на често използваните тактики на съдебни и политически репресии и незабавно да освободи членовете и лидерите на опозицията, политическите затворници, независимите журналисти, представителите на гражданското общество и чуждестранните граждани;

9. призовава държавите членки да координират позициите си спрямо Русия и да изразяват единна позиция в двустранните и многостранните диалози с руските органи;

10. отново заявява, че е крайно неотложно да се пристъпи към цялостна и стратегическа преоценка на отношенията на ЕС с Русия, която да включва следните принципи:

а. да се призове заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да подготви преразглеждането на петте принципа на ЕС за отношенията с Русия и да направи задълбочен преглед на стратегическата политика на ЕС по отношение на Русия, която ще зависи от по-нататъшното развитие в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека от страна на руското ръководство и органи;

б. да се призоват държавите членки да продължат да изолират Русия на международни форуми (например Г-7 и други формати) и да направят критичен преглед на сътрудничеството на ЕС с Русия чрез различни външнополитически платформи;

в. да се призове Съветът да приоритизира одобряването на механизъм за санкции от страна на ЕС от типа „Магнитски“ в областта на правата на човека, както и прилагането на този механизъм в близко бъдеще, като последният следва да включва списък с лица и евентуално секторни санкции, насочени към руския режим;

г. да се призоват държавите членки и институциите на ЕС незабавно да спрат проекта „Северен поток II“ до момента, в който Русия промени своите агресивни политики на международната сцена, а ако това не се случи – изцяло да прекрати проекта;

д. да се призове Съветът да приеме стратегия на ЕС за подкрепа на руски дисиденти, неправителствени организации и организации на гражданското общество, както и независими медии/репортери, като използва пълноценно механизмите за защитниците на правата на човека, създава допълнителни възможности за младите руснаци да учат в ЕС и оказва съдействие за създаването на руски университет в изгнание в една от държавите членки;

е. да се призове Съветът незабавно да започне подготовка и да приеме стратегия на ЕС за бъдещите отношения с една демократична Русия, включително много стимули и условия да се засилят вътрешните тенденции за свобода и демокрация;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

 

Последно осъвременяване: 16 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност