Πρόταση ψηφίσματος - B9-0284/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0284/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola, David Lega
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0280/2020

Διαδικασία : 2020/2777(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0284/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0284/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0284/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny

(2020/2777(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το κεφάλαιο 2 για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Josep Borrell, της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του νοσοκομείου Charité – Universitätsmedizin του Βερολίνου, της 24ης Αυγούστου 2020, σύμφωνα με την οποία ο Alexei Navalny υπήρξε θύμα δηλητηρίασης με χημικό νευροτοξικό παράγοντα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ζητείται επειγόντως από τη ρωσική κυβέρνηση να προβεί σε δήλωση σχετικά με το συμβάν και καταδικάζεται η επίθεση με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τους ισχυρισμούς για χρήση χημικών όπλων κατά του Alexei Navalny, σύμφωνα με την οποία, «βάσει της Σύμβασης για τα χημικά όπλα, οποιαδήποτε δηλητηρίαση ατόμου με τη χρήση νευροτοξικού παράγοντα θεωρείται χρήση χημικών όπλων»,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα της πλατείας Μπολότναγια[1], της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα την περίπτωση του Alexei Navalny[2], της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία[3], και της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη Ρωσία, τη σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών[4], καθώς και τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky[5],

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους, η οποία απαγορεύει τη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά χημικών όπλων,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ιδίως το άρθρο 29 για την προστασία της ελευθερίας του λόγου, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έχει αναλάβει η Ρωσία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του ΟΗΕ,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που αμφότερα ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στα οποία η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Memorial, αναγνωρισμένη ρωσική ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν περισσότεροι από 300 πολιτικοί και θρησκευτικοί κρατούμενοι στη Ρωσική Ομοσπονδία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny είναι ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Ρωσία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιδεικνύει αλληλεγγύη προς όλους τους αντιφρονούντες και τον ρωσικό λαό, οι οποίοι, παρά την απειλή για την ελευθερία και τη ζωή τους και την πίεση που δέχονται από το Κρεμλίνο και τις ρωσικές αρχές, εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny και η ομάδα του συμμετείχαν ενεργά στις προετοιμασίες για τις ρωσικές περιφερειακές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου 2020 και εισήγαγαν μια στρατηγική «έξυπνης ψηφοφορίας» προκειμένου να ηττηθούν οι υποψήφιοι του καθεστώτος του Putin·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny και οι συνεργάτες του διερευνούν διεξοδικά την εκτεταμένη διαφθορά των μελών των τοπικών και εθνικών κυβερνητικών ελίτ, η οποία αποτελεί μέρος του κλεπτοκρατικού καθεστώτος του Κρεμλίνου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακριβώς πριν από την απόπειρα δηλητηρίασής του, ο Alexei Navalny βρισκόταν στο Novosibirsk και στο Tomsk, όπου διερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς μεταξύ των τοπικών διοικητών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny, μέσω των δραστηριοτήτων του για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις περιφέρειες, αύξησε την ευαισθητοποίηση του τοπικού κοινού σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, αύξησε το ποσοστό συμμετοχής στις περιφερειακές εκλογές, κινητοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ψήφο της αντιπολίτευσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny έχει θεσπίσει σύστημα 40 περιφερειακών γραφείων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ελέγχουν τις τοπικές αρχές σε μόνιμη βάση, αλλά υπόκεινται επίσης σε εκφοβισμό και διώξεις από τις ρωσικές αρχές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του στους διαδηλωτές στο Khabarovsk και στη συνεχιζόμενη δημοκρατική επανάσταση στη Λευκορωσία, η οποία αποτελεί επίσης εθνική αναβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζήτησε στήριξη για τα θύματα του καθεστώτος Lukashenko και όσους συμμετείχαν στην εθνική απεργία της Λευκορωσίας και χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του στα μέσα ενημέρωσης για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ρηξικέλευθα γεγονότα και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες ανθρώπων που ζητούν την αλλαγή σε ολόκληρη τη Λευκορωσία, αλλά και σχετικά με την καταστολή και τα βασανιστήρια που έχει διαπράξει το καθεστώς Lukashenko εις βάρος των πολιτών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny είδε τις αλλαγές στη Λευκορωσία ως πηγή έμπνευσης για τον λαό της Ρωσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δολοφονίες και δηλητηριάσεις στη Ρωσία αποτελούν συστημικό όπλο του καθεστώτος που έχει εσκεμμένα ως στόχο την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω από την απροθυμία των αρχών να διερευνήσουν διεξοδικά τις πολιτικά υποκινούμενες δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας των Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza και άλλων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικά υποκινούμενες δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας από τη ρωσική μυστική υπηρεσία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, καθώς πολλές από αυτές λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι δράστες εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χρησιμοποιώντας παραποιημένα δεδομένα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νοσοκομείο Charité – Universitätsmedizin του Βερολίνου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Alexei Navalny δηλητηριάστηκε με αναστολέα της χολινεστεράσης, που είναι κοινώς γνωστός ως νευροτοξικός παράγοντας Novichok, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από πολλά ανεξάρτητα εργαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη ουσία είναι ουσία στρατιωτικής ποιότητας και χρησιμοποιήθηκε επίσης στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην αξιωματικού των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Sergei Skripal το 2018 στο Salisbury του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται από στρατιωτικές δομές στη Ρωσία, και ιδίως από την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών (GRU) και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας (FSB)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσίες αυτές ρυθμίζονται από τη ρωσική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok είναι χημικό όπλο που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε κρατικά στρατιωτικά εργαστήρια και δεν μπορεί να αποκτηθεί από ιδιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν ωστόσο συνέβαινε αυτό, θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών νομικών δεσμεύσεων της Ρωσίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ημέρα της απόπειρας δηλητηρίασης, η νομική ομάδα του Alexei Navalny υπέβαλε αμέσως καταγγελίες στην Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας βάσει των άρθρων 105 (απόπειρα ανθρωποκτονίας) και 277 (προσβολή της ζωής πολιτικού ή δημόσιου προσώπου, που διαπράχθηκε προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση άλλης πολιτικής του δραστηριότητας ή για λόγους εκδίκησης για την εν λόγω δραστηριότητα) του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ζήτησε από αυτήν να κινήσει κατάλληλη εγχώρια έρευνα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία που υποβλήθηκε στην επιτροπή ερευνών αντιμετωπίστηκε με αδράνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, η νομική ομάδα υπέβαλε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά στο Δικαστήριο Basmanny στη Μόσχα, σχετικά με την αδράνεια της επιτροπής ερευνών σε σχέση με το αίτημά της για την έναρξη ποινικής έρευνας σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny, η οποία επίσης απορρίφθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέτρα για την έναρξη ποινικής έρευνας από τις ρωσικές αρχές·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεγχόμενα από το ρωσικό κράτος κέντρα πληροφοριών προσπαθούν να καλύψουν τη συμμετοχή των ρωσικών αρχών στη δολοφονική απόπειρα κατά του Alexei Navalny, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και εκτρέποντας την προσοχή από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Ρωσία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου 2020 στη Ρωσία οδήγησαν σε πρωτοφανή αριθμό καταγγελιών σχετικά με την παραποίηση των αποτελεσμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις όπου βρέθηκε ο Alexei Navalny πριν από την απόπειρα δηλητηρίασής του (Novosibirsk και Tomsk), το σύστημα έξυπνης ψηφοφορίας που εισήγαγε αποδείχθηκε αποτελεσματικό και βοήθησε να ηττηθούν οι υποψήφιοι του Putin·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός, η σύλληψη και η φυλάκιση αλλοδαπών πολιτών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2018 Oleg Sentsov και πολλών άλλων, συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονική απόπειρα κατά του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok, καθώς και όλες τις προηγούμενες πολιτικά υποκινούμενες δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας Ρώσων πολιτών· θεωρεί ότι οι ρωσικές αρχές εμπλέκονται και ευθύνονται για αυτές τις δολοφονίες, γεγονός που αποδεικνύεται περαιτέρω από την απροθυμία τους να διενεργήσουν ενδελεχείς και γνήσιες έρευνες και τις προσπάθειές τους να προστατεύσουν όσους φέρουν την ευθύνη για τα εγκλήματα αυτά από τη δικαιοσύνη·

2. επαναλαμβάνει ότι η δολοφονική απόπειρα κατά του Alexei Navalny αποτελεί μέρος μιας συστημικής προσπάθειας εκφοβισμού και αποσιώπησης όλων των αντιφρονούντων στη Ρωσία· επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης, η οποία είχε σαφή κίνητρα να απαλλαγεί από έναν επιτυχημένο και τολμηρό ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο οποίος αποτελεί σοβαρή απειλή για το καθεστώς·

3. επαναλαμβάνει ότι η περίπτωση του Alexei Navalny είναι ένα από τα στοιχεία μιας σκόπιμης ρωσικής πολιτικής που έχει ως επίκεντρο την εξαπάτηση, την εξάπλωση της αστάθειας και του χάους, την αποκατάσταση της σφαίρας επιρροής και κυριαρχίας της και την υπονόμευση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης·

4. ζητεί την άμεση έναρξη διεθνούς έρευνας (με τη συμμετοχή της ΕΕ, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των συμμάχων τους και του ΟΑΧΟ) σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny (μαζί με έρευνα σχετικά με τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις της Λευκορωσίας (OMON)) και τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των υφιστάμενων δομών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής και καλεί τον Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων να δρομολογήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας στον τομέα αυτόν·

5. καλεί την ηγεσία και τις αρχές της Ρωσίας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της εγκληματικής δράσης και να συνεργαστούν με κάθε διεθνή έρευνα·

6. καλεί τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθούν σθεναρά σε αυτή την απόπειρα συστημικής δολοφονίας και τονίζει ότι η αδράνεια θα θεωρηθεί αδυναμία και θα προκαλέσει περαιτέρω βία, εκφοβισμό και επιθετικότητα από το Κρεμλίνο κατά των αξιών και των αρχών των δυτικών δημοκρατιών· τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να επαγρυπνεί όσον αφορά τον σκόπιμο κυνισμό του Κρεμλίνου, ο οποίος είναι συγκεκαλυμμένος ως έλλειψη προβλεψιμότητας·

7. ζητεί από την ΕΕ να καταρτίσει το συντομότερο δυνατό έναν κατάλογο εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας και να ενισχύσει τις υφιστάμενες κυρώσεις της κατά της Ρωσίας·

8. καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να θέσει τέλος στις τακτικές δικαστικής και πολιτικής καταστολής που χρησιμοποιούνται συχνά και να απελευθερώσει αμέσως τα μέλη και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τους πολιτικούς κρατούμενους, τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους αλλοδαπούς πολίτες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις θέσεις τους έναντι της Ρωσίας και να εκφράζονται με ενιαία φωνή στους διμερείς και πολυμερείς διαλόγους με τις ρωσικές αρχές·

10. επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά επείγον να δρομολογηθεί μια διεξοδική και στρατηγική επαναξιολόγηση των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές:

α. θα ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να προετοιμάσει την αναθεώρηση των πέντε αρχών της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Ρωσία και να προβεί σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση της στρατηγικής πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, η οποία θα εξαρτηθεί από τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ηγεσία και τις αρχές της Ρωσίας·

β. θα ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να απομονώσουν τη Ρωσία στα διεθνή φόρουμ (όπως η G7 και άλλες μορφές) και να επανεξετάσουν με κριτικό πνεύμα τη συνεργασία της ΕΕ με τη Ρωσία μέσω διαφόρων πλατφορμών εξωτερικής πολιτικής·

γ. θα ζητεί από το Συμβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην έγκριση του μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τύπου Magnitsky και στην εφαρμογή του στο εγγύς μέλλον, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατάλογο ατόμων και θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τομεακές κυρώσεις κατά του ρωσικού καθεστώτος·

δ. θα ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναστείλουν αμέσως το έργο Nord Stream 2 έως ότου η Ρωσία αλλάξει τις επιθετικές πολιτικές της στη διεθνή σκηνή και, εάν αυτό δεν συμβεί, να εγκαταλείψουν εντελώς το έργο·

ε. θα ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των Ρώσων αντιφρονούντων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης/δημοσιογράφων, αξιοποιώντας πλήρως τους μηχανισμούς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες για τους νέους Ρώσους να σπουδάσουν στην ΕΕ και συμβάλλοντας στην ίδρυση ενός ρωσικού πανεπιστημίου εξορίας σε ένα από τα κράτη μέλη·

στ. θα ζητεί από το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως τις προετοιμασίες και να εγκρίνει μια στρατηγική της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας προσφοράς κινήτρων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων προς την ελευθερία και τη δημοκρατία·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου