Päätöslauselmaesitys - B9-0284/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0284/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola, David Lega
PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0280/2020

Menettely : 2020/2777(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0284/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0284/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0284/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä

(2020/2777(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 20. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

 ottaa huomioon Charité – Universitätsmedizin Berlin -sairaalan 24. elokuuta 2020 antaman lausunnon, jonka mukaan Aleksei Navalnyi oli myrkytetty hermomyrkyllä,

 ottaa huomioon Saksan hallituksen 2. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa se kehotti Venäjän hallitusta kiireellisesti ottamaan kantaa tapahtuneeseen ja tuomitsi iskun mitä jyrkimmin sanakääntein,

 ottaa huomioon Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) pääjohtajan 3. syyskuuta 2020 antaman lausunnon, joka koski väitettyä kemiallisten aseiden käyttöä Aleksei Navalnyita vastaan ja jonka mukaan ”henkilön myrkyttämistä hermomyrkyllä pidetään kemiallisten aseiden kieltosopimuksen nojalla kemiallisten aseiden käyttönä”,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja etenkin 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta[1], 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta[2], 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta[3] ja 6. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä[4] sekä 2. huhtikuuta 2014 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta[5],

 ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen, jossa kielletään kemiallisten aseiden käyttö, kehittäminen, tuotanto, varastointi ja siirto,

 ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja etenkin sen 29 pykälän, jolla suojellaan sananvapautta, ja kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja YK:n jäsenenä sitoutunut,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, joiden mukaan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla, ja toteaa, että Venäjä on niiden osapuoli,

 ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväksytyn julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että tunnetun venäläisen ihmisoikeusjärjestön Memorialin mukaan Venäjän federaatiossa on yli 300 poliittista ja uskonnollista vankia;

B. toteaa, että Aleksei Navalnyi on yksi Venäjän näkyvimmistä oppositiojohtajista;

C. toteaa, että EU osoittaa solidaarisuuttaan kaikille toisinajattelijoille ja venäläisille, jotka vapautensa ja henkensä uhalla ja Kremlin ja Venäjän viranomaisten painostuksesta huolimatta jatkavat taistelua vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta;

D. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi ja hänen avustajansa osallistuivat aktiivisesti Venäjällä 13. syyskuuta 2020 pidettyjen aluevaalien valmisteluun ja ottivat käyttöön nk. älykästä äänestystä koskevan strategian Putinin hallinnon ehdokkaiden kukistamiseksi;

E. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi ja hänen yhteistyökumppaninsa tutkivat perusteellisesti kaikkialle paikallis- ja valtakunnanhallinnon eliitin jäsenten keskuuteen levinnyttä korruptiota, joka on osa Kremlin kleptokraattista järjestelmää;

F. huomauttaa, että juuri ennen häneen kohdistunutta myrkytysyritystä Aleksei Navalnyi oli Novosibirskissä ja Tomskissa, missä hän tutki korruptiota paikallisten kuvernöörien keskuudessa;

G. toteaa, että korruptionvastaisella toiminnallaan eri alueilla Aleksei Navalnyi lisäsi tietoisuutta tällaisista tapauksista paikallisväestön keskuudessa ja onnistui näin lisäämään äänestysaktiivisuutta aluevaaleissa ja siten saamaan ääniä oppositiolle;

H. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on perustanut eri puolille maata 40 aluetoimiston verkoston, joka seuraa vakiintuneesti paikallisviranomaisten toimintaa mutta on myös joutunut Venäjän viranomaisten pelottelun ja vainon kohteeksi;

I. huomauttaa, että Aleksei Navalnyi on ilmaissut vahvan tukensa mielenosoittajille Habarovskissa sekä Valko-Venäjällä meneillään olevalle demokraattiselle vallankumoukselle, joka merkitsee samalla maan kansallista heräämistä; ottaa huomioon, että hän kehotti tukemaan Lukašenkan hallinnon uhreja ja Valko-Venäjän yleislakkoon osallistuvia sekä käytti medianäkyvyyttään tuodakseen yleisön tietoon Valko-Venäjän ennennäkemättömät tapahtumat ja muutosta vaativien ihmisten rauhanomaiset mielenosoitukset kaikkialla maassa mutta myös sen, miten Lukašenkan hallinto sortaa ja kiduttaa kansalaisiaan; huomauttaa, että Aleksei Navalnyi on pitänyt Valko-Venäjän muutoksia innoituksen lähteenä Venäjän kansalle;

J. toteaa, että poliittiset salamurhat ja myrkytykset ovat Venäjällä hallinnon järjestelmällisesti käyttämä ase, jonka maalitauluna on tarkoituksellisesti oppositio; huomauttaa, että tilannetta pahentaa entisestään viranomaisten haluttomuus tutkia perusteellisesti poliittisista syistä tehdyt Anna Politkovskajan, Boris Nemtsovin, Vladimir Kara-Murzan ja muiden henkilöiden murhat ja murhayritykset;

K. katsoo, että poliittisista syistä tehdyillä murhilla ja murhayrityksillä, joiden takana on Venäjän salainen palvelu, on suora vaikutus EU:n sisäiseen turvallisuuteen, sillä monet niistä toteutetaan Euroopassa; huomauttaa, että tutkimusten mukaan tällaisten murhien ja murhayritysten tekijät pääsevät Schengen-alueelle väärennettyjen asiakirjojen turvin;

L. ottaa huomioon, että Charité – Universitätsmedizin Berlin -sairaala tuli siihen johtopäätökseen, että Aleksei Navalnyi yritettiin myrkyttää Novitšok-hermomyrkkynä yleisesti tunnetulla kolinesteraasin estäjällä, ja että tämä on myös vahvistettu monessa riippumattomassa laboratoriossa; toteaa, että kyseessä on sotilaskäyttöön tarkoitettu aine, jota käytettiin myös entisen sotilastiedustelu-upseerin Sergei Skripalin murhayrityksessä vuonna 2018 Salisburyssä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

N. ottaa huomioon, että Novitšok-hermomyrkky on Venäjän federaation sotilaallisten rakenteiden ja erityisesti tiedusteluosaston (GRU) ja turvallisuuspalvelun (FSB) käyttämä väline; huomauttaa, että tällaisia aineita säännellään Venäjän laissa; toteaa, että Novitšok-hermomyrkky on kemiallinen ase, jota voidaan kehittää ainoastaan valtion omistamissa sotilaslaboratorioissa ja jota yksityishenkilöt eivät voi hankkia; toteaa, että jos näin olisi kuitenkin käynyt, kyse on Venäjän kansainvälisten oikeudellisten sitoumusten rikkomisesta;

O. ottaa huomioon, että heti samana päivänä, jona myrkytysyritys oli tehty, Aleksei Navalnyin oikeudelliset avustajat tekivät Venäjän federaation tutkintakomitealle valituksen Venäjän federaation rikoslain 105 §:n (murhayritys) ja 277 §:n (valtiomiehen tai julkisuuden henkilön henkeen kohdistuva päällekarkaus, joka tehdään hänen valtiollisen tai muun poliittisen toimintansa lopettamiseksi taikka kostona tällaisesta toiminnasta) perusteella ja pyysivät sitä käynnistämään asianmukaisen esitutkinnan;

P. ottaa huomioon, että tutkintakomitealle tehty valitus ei johtanut toimiin; ottaa huomioon, että oikeudelliset avustajat tekivät 4. syyskuuta 2020 uuden valituksen, tällä kertaa Moskovassa sijaitsevalle Basmannyin tuomioistuimelle, siitä, että tutkintakomitea ei ollut ryhtynyt toimiin heidän pyydettyään sitä aloittamaan Aleksei Navalnyin myrkytyksen johdosta rikostutkinnan, mutta tämäkin valitus hylättiin; toteaa, että kaikki saatavilla olevat lakisääteiset keinot venäläisviranomaisten tekemän rikostutkinnan aloittamiseksi on siten käytetty;

Q. ottaa huomioon, että Venäjän valtion valvonnassa olevat tiedotusvälineet yrittävät peitellä Venäjän viranomaisten osallisuutta Aleksei Navalnyin tappoyritykseen levittämällä disinformaatiota ja kääntämällä huomion pois jatkuvasta ihmisoikeuksien ja demokratian polkemisesta Venäjällä;

R. toteaa, että Venäjällä 13. syyskuuta 2020 pidetyissä aluevaaleissa tehtiin ennätysmäärä valituksia vaalitulosten väärentämisestä; huomauttaa, että niissä kaupungeissa, joissa Aleksei Navalnyi kävi ennen häneen kohdistunutta myrkytysyritystä (Novosibirsk ja Tomsk), hänen älykästä äänestystä koskeva järjestelmänsä osoittautui tulokselliseksi ja auttoi kukistamaan Putinin ehdokkaat;

S. toteaa, että ulkomaiden kansalaisten, kuten vuoden 2018 Saharov-palkinnon saajan Oleg Sentsovin ja monien muiden, pelottelu, pidättäminen ja vangitseminen Venäjällä on kansainvälisen oikeuden vastaista;

1. tuomitsee jyrkästi yrityksen tappaa Aleksei Navalnyi sotilaskäyttöön tarkoitetulla Novitšok-hermomyrkyllä samoin kuin kaikki aiemmat poliittisin perustein tehdyt Venäjän kansalaisten murhat ja murhayritykset; katsoo, että Venäjän viranomaiset ovat osallisina näissä murhissa ja vastuussa niistä, mistä ovat lisäosoituksena niiden haluttomuus tehdä asiasta perusteellinen ja todellinen tutkinta sekä niiden yritykset suojella näistä rikoksista vastuussa olevia oikeuden eteen joutumiselta;

2. toistaa, että yritys tappaa Aleksei Navalnyi on osa järjestelmällistä pyrkimystä pelotella kaikkia Venäjän toisinajattelijoita ja vaientaa heidät; huomauttaa, että on painavia syitä epäillä, että tämä nimenomainen tapaus suunniteltiin etukäteen ja ylimmillä hallinnon tasoilla, joilla oli selkeä motiivi hankkiutua eroon menestyksekkäästä ja suorapuheisesta oppositiojohtajasta, joka on hallinnolle vakava uhka;

3. toistaa, että Aleksei Navalnyin tapaus on yksi esimerkki Venäjän harjoittamasta harkitusta harhauttamispolitiikasta, jolla pyritään levittämään epävakautta ja kaaosta, vakiinnuttamaan sen sanelu- ja määräysvalta ja horjuttamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä;

4. pyytää käynnistämään välittömästi kansainvälisen tutkinnan (jossa ovat mukana EU, YK, Euroopan neuvosto ja niiden liittolaiset sekä OPCW) Aleksei Navalnyin myrkytyksestä (yhdessä Valko-Venäjän poliisin erikoisjoukkoja (OMON) koskevan tutkinnan kanssa) ja perustamaan Euroopan parlamenttiin olemassa olevien rakenteiden yhteyteen foorumin tämän prosessin helpottamiseksi ja kehottaa Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä aloittamaan yksityiskohtaisen tutkinnan, jossa selvitetään, onko Venäjän tätä alaa koskevia kansainvälisiä sitoumuksia rikottu;

5. kehottaa Venäjän johtoa ja viranomaisia kantamaan tämän rikollisen teon seuraukset ja tekemään yhteistyötä missä tahansa kansainvälisessä tutkinnassa;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä reagoimaan painokkaasti tähän järjestelmälliseen murhayritykseen ja korostaa, että toimimatta jättäminen nähdään heikkoutena ja se provosoi Kremliä uudelleen väkivaltaan, pelotteluun ja hyökkäykseen läntisten demokratioiden arvoja ja periaatteita vastaan; korostaa, että kansainvälisen yhteisön on syytä olla valppaana ennakoimattomuuden kaapuun verhotun Kremlin laskelmoidun kyynisyyden edessä;

7. vaatii, että EU laatii mahdollisimman pian luettelon Venäjään sovellettavista pitkälle ulottuvista rajoittavista toimenpiteistä ja lujittaa voimassa olevia Venäjän vastaisia pakotteitaan;

8. kehottaa Venäjän hallitusta lopettamaan usein käytetyn oikeudellisen ja poliittisen sorron taktiikan ja vapauttamaan välittömästi opposition edustajat ja johtajat, poliittiset vangit, riippumattomat toimittajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja ulkomaiden kansalaiset;

9. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan kantojaan suhteessa Venäjään ja puhumaan yhtenäisesti yhdellä äänellä kahden- ja monenvälisessä vuoropuhelussa Venäjän viranomaisten kanssa;

10. toistaa, että on kiireellisesti käynnistettävä EU:n Venäjän-suhteiden perusteellinen ja strateginen uudelleenarviointi, joka sisältäisi seuraavat periaatteet:

a. kehotetaan varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa laatimaan suhteissa Venäjään sovellettavien EU:n viiden periaatteen tarkistus ja toteuttamaan EU:n strategisen Venäjän-politiikan perusteellinen uudelleentarkastelu, jonka ehdoksi asetetaan Venäjän johdon ja viranomaisten demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla toteuttamat toimet;

b. kehotetaan jäsenvaltioita edelleenkin eristämään Venäjä kansainvälisissä yhteyksissä (kuten G7-ryhmässä ja muissa kokoonpanoissa) ja tarkastelemaan kriittisesti EU:n yhteistyötä Venäjän kanssa erilaisilla ulkopoliittisilla foorumeilla;

c. kehotetaan neuvostoa ensisijaisesti hyväksymään EU:n Magnitski-tyyppinen ihmisoikeusloukkauksia koskeva pakotemekanismi, joka sisältää luettelon pakotteiden kohteena olevista henkilöistä ja johon voisi sisältyä myös Venäjän hallintoon kohdennettuja alakohtaisia pakotteita, ja panemaan se täytäntöön lähitulevaisuudessa;

d. kehotetaan jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä välittömästi keskeyttämään Nord Stream 2 -hanke, kunnes Venäjä muuttaa kansainvälisellä tasolla harjoittamaansa aggressiivista politiikkaa, ja, jollei näin tapahdu, luopumaan hankkeesta kokonaan;

e. kehotetaan neuvostoa hyväksymään EU:n strategia venäläisten toisinajattelijoiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen sekä riippumattomien tiedotusvälineiden ja toimittajien tukemiseksi hyödyntämällä kaikilta osin ihmisoikeuksien puolustajia koskevia mekanismeja, luomalla nuorille venäläisille uusia mahdollisuuksia opiskella EU:ssa ja avustamalla maanpaossa toimivan venäläisen yliopiston perustamisessa jossakin jäsenvaltioista;

f. kehotetaan neuvostoa välittömästi aloittamaan valmistelut ja hyväksymään tulevia suhteita demokraattiseen Venäjään koskeva EU:n strategia, johon sisältyy laaja valikoima kannustimia ja ehtoja, joilla voimistetaan maan sisäisiä suuntauksia kohti vapautta ja demokratiaa;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö