<Date>{06/10/2020}6.10.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0336/2020</NoDocSe>
PDF 128kWORD 41k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de nominatie van Donald Trump, de president van de VS, voor de Nobelprijs voor de vrede</Titre>


<Depute>Derk Jan Eppink, Robert Roos, Rob Rooken</Depute>


B9‑0336/2020

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de nominatie van Donald Trump, de president van de VS, voor de Nobelprijs voor de vrede

Het Europees Parlement,

 gezien de ontwerpresolutie van het Europees Parlement getiteld “Nominatie van Donald Trump, de president van de VS, voor de Nobelprijs voor de vrede”, ingediend door Christine Anderson en Joachim Kuhs, leden van het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 143 van het Reglement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat Donald Trump, de president van de Verenigde Staten van Amerika, geen nieuwe militaire conflicten is begonnen of andere landen is binnengevallen, in tegenstelling tot zijn voorgangers;

B. overwegende dat president Trump vredesakkoorden tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein tot stand heeft gebracht en dat dit de eerste vredesakkoorden in hun soort zijn in meer dan 25 jaar;

C. overwegende dat president Trump ook met succes politieke en economische akkoorden tot stand heeft gebracht tussen Servië en Kosovo;

D. overwegende dat president Trump hard heeft gewerkt aan een vredesverdrag met Noord-Korea en in 2018 een ontmoeting heeft gehad met Kim Jong-Un, de eerste ontmoeting ooit tussen een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider;

E. overwegende dat Amerikaanse troepen een rol hebben gespeeld bij het definitief verslaan van de Islamitische Staat in Syrië in 2019;

1. stelt voor Donald Trump, de president van de VS, te nomineren voor de Nobelprijs voor de vrede;

2. verzoekt de Raad en de Commissie dit voorstel te ondersteunen namens de Europese Unie.

 

Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid