<Date>{15/10/2020}15.10.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0340/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 44k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 143. cikke alapján</TitreRecueil>


<Titre>gazdaságunk külföldi felvásárlásokkal szembeni védelméről</Titre>


<Depute>Gerolf Annemans, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Filip De Man, Roman Haider, Jaak Madison, Tom Vandendriessche</Depute>


B9‑0340/2020

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány gazdaságunk külföldi felvásárlásokkal szembeni védelméről

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

 tekintettel a külföldi támogatások tekintetében az egyenlő versenyfeltételek biztosításáról szóló, 2020. június 17-i bizottsági fehér könyvre (COM(2020)0253),

 tekintettel eljárási szabályzata 143. cikkére,

A. mivel a koronavírus okozta válság a pénzügyi nehézségek folytán számos európai vállalatot kiszolgáltatott helyzetbe hozott; mivel a nem piacgazdasággal rendelkező országokban a világjárvány társadalmi-gazdasági következményei csekélyebbek lesznek, mint az uniós tagállamokban[2];

B. tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet által a piacgazdasági elbánás és a dömpingellenes intézkedések tekintetében Kínával szemben indított vitarendezési eljárás eredményére;

C. mivel az afrikai külföldi felvásárlások példái az infrastrukturális hálózatok által uralt geopolitikai stratégiára utalnak, amely bizonyos nyersanyagok mesterséges hiányát idézi elő, és országokat bizonyos harmadik országoktól való hátrányos függésbe kényszerít;

1. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy tiltsák meg a harmadik országbeli, állami tulajdonú vagy államilag támogatott vállalatok által az uniós piacon folytatott agresszív felvásárlást, különös tekintettel a stratégiai ágazatokra;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

 

[1] HL L 791., 2019.3.21., 1. o.

[2] Az OECD szerint a GDP 2020-ra előre jelzett változása az euróövezetben -9,1% (Olaszországban -11,4%, Franciaországban -11,3%, Spanyolországban -11,1%), míg Kínában -2,6%. Lásd: https://www.oecd.org/economic-outlook/.

Utolsó frissítés: 2020. október 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat