Propunere de rezoluţie - B9-0359/2020/REV1Propunere de rezoluţie
B9-0359/2020/REV1

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile

18.11.2020 - (2020/2844(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0355/2020

Procedură : 2020/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0359/2020
Texte depuse :
B9-0359/2020
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0359/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile

(2020/2844(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere declarația sa din 14 februarie 2012 privind retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia[2],

 având în vedere declarația din 6 octombrie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la evoluțiile din Varosha,

 având în vedere declarația din 13 octombrie 2020 a VP/ÎR în numele UE cu privire la evoluțiile în legătură cu Varosha,

 având în vedere declarația comună din 20 octombrie 2020 a VP/ÎR și a comisarului Ferreira privind procesul electoral din comunitatea cipriotă turcă,

 având în vedere declarația din 15 noiembrie 2020 a VP/ÎR privind Varosha,

 având în vedere declarația din 6 octombrie 2020 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU referitoare la Varosha,

 având în vedere declarația din 9 octombrie 2020 a președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Cipru,

 având în vedere planul ONU de reunificare a Ciprului, cunoscut și sub numele de Planul Annan, care a fost respins prin referendum în 2004,

 având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 550 (1984) și Rezoluția 789 (1992),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 6 octombrie 2020, cu cinci zile înainte de alegerile din comunitatea cipriotă turcă, candidatul Ersin Tatar a anunțat că începând cu 8 octombrie 2020 vor fi deschise părți ale plajei cartierului Varosha și strada principală a orașului cipriot Famagusta; întrucât la 8 octombrie 2020 unele părți din Varosha au fost deschise publicului; întrucât Ersin Tatar a câștigat cea de-a doua rundă a alegerilor la 18 octombrie 2020;

B. întrucât în timpul tensiunilor dintre Grecia și Turcia din 1974 în urma invaziei militare a Ciprului de către Turcia, mii de ciprioți greci și ciprioți turci au fost strămutați sau forțați să își părăsească locuințele, inclusiv din Famagusta; întrucât atunci s-a interzis accesul la Varosha, care a rămas nelocuită și sub controlul direct al armatei turce;

C. întrucât Rezoluția 550 (1984) a CSONU consideră că „orice încercare de a popula orice parte a cartierului Varosha cu alte persoane decât locuitorii săi este inadmisibilă și solicită transferul acestei zone în administrarea Organizației Națiunilor Unite”; întrucât Rezoluția 789 (1992) a Consiliului de Securitate al ONU solicită ca „zona aflată sub controlul forței ONU de menținere a păcii în Cipru să fie extinsă pentru a include Varosha”;

D. întrucât retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia ar facilita eforturile de soluționare globală a problemei Ciprului;

E. întrucât guvernul Republicii Cipru a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să analizeze dacă deschiderea plajei de la Varosha este admisibilă în temeiul dreptului internațional;

F. întrucât la 3 noiembrie 2020 liderul cipriot grec, Nicos Anastasiades, și liderul cipriot turc, Ersin Tatar, s-au întâlnit în capitala Nicosia într-o întâlnire convocată de Organizația Națiunilor Unite și și-au exprimat hotărârea de a răspunde pozitiv la angajamentul Secretarului General al ONU de a convoca noi discuții cu privire la insulă;

G. întrucât la 15 noiembrie 2020 președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a vizitat Varosha în cadrul festivităților care au marcat cea de a 37-a aniversare a declarării unilaterale a independenței a Republicii Turce a Ciprului de Nord,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia de a începe deschiderea unei părți a zonei închise Varosha începând cu 8 octombrie 2020;

2. solicită anularea deciziei susmenționate și subliniază importanța respectării și punerii în aplicare a rezoluțiilor relevante ale CSONU și a evitării oricăror acțiuni unilaterale care ar putea conduce la noi tensiuni pe insulă;

3. invită guvernul turc să transfere ONU zona închisă a orașului Famagusta în conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a CSONU și să retrocedeze Varosha locuitorilor săi de drept, care trebuie să se reinstaleze în condiții de securitate și pace;

4. subliniază necesitatea urgentă a unei soluții pentru viitorul insulei; salută, în acest context, recenta întâlnire a celor doi lideri sub auspiciile Secretarului General al ONU și hotărârea lor de a se angaja în noi discuții privind reunificarea Ciprului;

5. invită UE să joace un rol mai activ în sprijinirea negocierilor, inclusiv prin numirea unui reprezentant pentru misiunea de bune oficii a ONU;

6. își reafirmă sprijinul pentru o soluție echitabilă, globală și viabilă, bazată pe o federație formată din două comunități și două zone cu o singură personalitate juridică internațională, o suveranitate unică și o singură cetățenie, cu cele două comunități în situație de egalitate politică, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale CSONU, în concordanță cu dreptul internațional și cu acquis-ul UE;

7. invită misiunea ONU în Cipru să își intensifice eforturile de monitorizare a evoluțiilor din Varosha;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei, Secretarului General al ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.

 

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate