Predlog resolucije - B9-0359/2020/REV1Predlog resolucije
B9-0359/2020/REV1

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

18.11.2020 - (2020/2844(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Anna Fotyga
v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0355/2020

Postopek : 2020/2844(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0359/2020
Predložena besedila :
B9-0359/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0359/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

(2020/2844(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svoje izjave z dne 14. februarja 2012 o vrnitvi zaprtega območja Famaguste njegovim zakonitim prebivalcem[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018[2],

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik/visoki predstavnik) z dne 6. oktobra 2020 o najnovejših dogodkih na območju Varoše,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika/visokega predstavnika z dne 13. oktobra 2020 v imenu Evropske unije o najnovejših dogodkih na območju Varoše,

 ob upoštevanju skupne izjave podpredsednika/visokega predstavnika in komisarke Elise Ferreira z dne 20. oktobra 2020 o volilnem procesu v turški skupnosti na Cipru,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika/visokega predstavnika z dne 15. novembra 2020 o Varoši,

 ob upoštevanju izjave, ki jo je 6. oktobra 2020 o Varoši podal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja OZN,

 ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 9. oktobra 2020 o razmerah na Cipru,

 ob upoštevanju načrta OZN za ponovno združitev Cipra, znanega tudi kot Annanov načrt, ki je bil zavrnjen na referendumu leta 2004,

 ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta OZN o Cipru, zlasti resolucij 550 (1984) in 789 (1992),

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je kandidat na volitvah Ersin Tatar 6. oktobra 2020, pet dni pred volitvami v turški skupnosti na Cipru, napovedal odprtje delov plaže v Varoši in glavne ulice v ciprskem mestu Famagusta 8. oktobra 2020; ker so bili 8. oktobra 2020 deli Varoše odprti za vse; ker je Ersin Tatar 18. oktobra 2020 zmagal v drugem krogu volitev za vodstvo skupnosti;

B. ker je bilo v času napetosti med Grčijo in Turčijo leta 1974 po vojaški invaziji Turčije na Ciper na tisoče grških in turških Ciprčanov razseljenih ali prisiljenih zapustiti svoje domove, tudi v Famagusti; ker je turška vojska nato onemogočila dostop na območje Varoše in ga zaprla ter je od takrat nenaseljeno in pod neposrednim nadzorom turške vojske;

C. ker varnostni svet OZN v Resoluciji 550 (1984) meni, da so poskusi, da se v kateri koli del Varoše naselijo ljudje, ki niso njeni prebivalci, nesprejemljivi, in poziva k premestitvi tega območja pod upravo OZN; ker varnostni svet OZN v Resoluciji 789 (1992) zahteva, da se območje, ki je trenutno pod nadzorom mirovnih sil OZN na Cipru, razširi na območje Varoše;

D. ker bi vrnitev zaprtega območja Varoše njegovim zakonitim prebivalcem olajšala prizadevanja za celovito rešitev ciprskega vprašanja;

E. ker je vlada Republike Cipra varnostni svet OZN pozvala, naj obravnava vprašanje, ali je odprtje plaže v Varoši dopustno po mednarodnem pravu;

F. ker sta se vodja grških Ciprčanov Nikos Anastasiades in vodja turških Ciprčanov Ersin Tatar 3. novembra 2020 sestala v prestolnici Nikoziji na srečanju, ki ga je organizirala OZN, in izrazila odločenost, da se pozitivno odzoveta na zavezo generalnega sekretarja OZN, da bo sklical nove pogovore o otoku;

G. ker je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan 15. novembra 2020 obiskal Varošo kot del slovesnosti ob 37. obletnici enostranske razglasitve neodvisnosti Turške republike Severni Ciper;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi odločitve o odprtju dela ograjenega območja Varoše 8. oktobra 2020;

2. poziva k razveljavitvi te odločitve ter poudarja, da je treba spoštovati in izvajati ustrezne resolucije varnostnega sveta OZN in se izogibati enostranskim ukrepom, ki bi lahko privedli do dodatnih napetosti na otoku;

3. poziva turško vlado, naj v skladu z Resolucijo varnostnega sveta OZN 550 (1984) zaprto območje Famaguste preda OZN in Varošo vrne zakonitim prebivalcem, ki se morajo ponovno naseliti v varnih in mirnih pogojih;

4. poudarja, da se je nujno treba dogovoriti o prihodnosti otoka; v zvezi s tem pozdravlja nedavno srečanje med voditeljema pod okriljem generalnega sekretarja OZN in njuno odločenost, da začneta nove pogovore o ponovni združitvi Cipra;

5. poziva EU, naj bolj aktivno sodeluje pri podpori pogajanjem, med drugim tako, da imenuje predstavnika v misijo dobrih uslug OZN;

6. ponovno izraža podporo pravični, celoviti in izvedljivi rešitvi na podlagi federacije dveh skupnosti in dveh območij z enotno mednarodno pravno osebnostjo, enotno suverenostjo in enotnim državljanstvom ter s politično enakostjo obeh skupnosti, kot je opredeljeno z ustreznimi resolucijami varnostnega sveta OZN, v skladu z mednarodnim pravom in pravnim redom EU;

7. poziva misijo OZN na Cipru, naj si intenzivneje prizadeva za spremljanje razvoja dogodkov v Varoši;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, Komisiji, generalnemu sekretarju OZN, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.

 

Zadnja posodobitev: 23. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov