Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0360/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0360/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a feszültségek fokozódásáról Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően, és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szükségéről

18.11.2020 - (2020/2844(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
a Renew képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0355/2020

Eljárás : 2020/2844(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0360/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0360/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0360/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a feszültségek fokozódásáról Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően, és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szükségéről

(2020/2844(RSP))

 

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel korábbi, Törökországról szóló állásfoglalásaira, különösen a Földközi-tenger keleti térségében a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére összpontosító rendkívüli európai tanácsi ülés előkészítéséről szóló, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására[1], az EU és Törökország közötti kapcsolatokról szóló, 2016. november 24-i állásfoglalására[2], az újságírók törökországi helyzetéről szóló, 2016. október 27-i állásfoglalására[3], az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről szóló, 2018. február 8-i állásfoglalására[4], a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről szóló, 2019. március 13-i állásfoglalására[5], a törökországi helyzetről, különösen a megválasztott polgármesterek elmozdításáról szóló 2019. szeptember 19-i állásfoglalására[6], valamint a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről szóló 2014. november 13-i állásfoglalására[7],

 tekintettel a Földközi-tenger keleti térségének stabilitásáról és biztonságáról, valamint Törökország egyoldalú fellépéseinek a régióra gyakorolt negatív hatásáról folytatott, 2020. július 9-i vitájára,

 tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő), Josep Borell korábbi nyilatkozataira, többek között a ciprusi török közösség választási folyamatáról szóló, 2020. október 20-i nyilatkozatára, valamint a varósziai fejleményekről szóló, 2020. október 6-i, október 13-i és november 15-i nyilatkozatára,

 tekintettel az Európai Tanács Törökországról szóló releváns következtetéseire, köztük a 2020. október 1-jeire és 2-aira,

 tekintettel a 1949. évi NATO-szerződésre,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az 1974-es háború óta Törökország részben megszállta Ciprust; mivel az ENSZ-nek a sziget újraegyesítésére vonatkozó Annan-féle tervét mindkét fél elfogadta, és 2004-ben népszavazásra bocsátották; mivel a ciprusi görög közösség 76%-a az Annan-terv ellen, míg a ciprusi török közösség 65%-a a terv mellett szavazott; mivel Ciprus 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz; mivel az újraegyesítésről szóló tárgyalások újrakezdődtek, úgy, hogy a vezetők mindkét oldalon elkötelezték magukat a béke mellett, de 2017 óta a tárgyalások holtponton vesztegelnek, mivel Törökország nem tűzött ki időpontot csapatainak a szigetről való végleges kivonására;

B. mivel Famagusta városát az 1974-es háború előtt nagyrészt ciprusi görögök lakták; mivel a város ma török katonai ellenőrzés alatt álló szellemváros; mivel korábbi lakosai a sziget déli felére menekültek; mivel a béketárgyalások keretében 2011-ben bizottságot hoztak létre a volt lakosok tulajdoni követeléseinek feldolgozására, lehetővé téve számukra, hogy ingatlan javaik teljes visszaszolgáltatását vagy cseréjét kérjék, illetve kártérítést kérjenek; mivel 2011 óta számos ciprusi görög fordult e bizottsághoz a sziget újraegyesítésének előkészítése során; mivel legtöbben a tulajdonuk teljes visszaszolgáltatását kérték; mivel a visszaszolgáltatásokat nem Törökország, hanem az ENSZ felügyelete alatt kell végrehajtani;

C. mivel a Recep Tayyip Erdoğan török elnök, majd pedig Ersin Tatar ciprusi török elnökjelölt 2020. október 6-i sajtókonferenciáján Törökország bejelentette, hogy újra megnyitja Varószia szimbolikus környékét Famagusta városában; mivel a török katonaság megerősítette a határozatot, és a nemzetközi felháborodás és ciprusi tiltakozások ellenére 2020. október 8-án megnyitotta azt a nyilvánosság előtt; mivel egy áruházat – más ciprusi görög ingatlanok mellett – Törökország ellenőrzése alatt újra megnyitottak;

D. mivel Törökország megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának 550. (1984) és 789. (1992) sz. határozatát azzal, hogy a famagustai Varószia városrészbe beengedett olyan személyeket, akik nem rendelkeznek ott lakóhellyel, abból a célból, hogy az idegenforgalom számára népszerűsítse a területet; mivel Törökország terve, hogy az ENSZ helyett Törökország égisze alatt állítsa helyre az ingatlanokat, provokációnak és az ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozóan elfogadott szabályok megsértésének minősül;

E. mivel a regionális szomszédok, köztük Görögország, felszólították Törökországot, hogy ne folytassa terveit;

F. mivel a ciprusi török közösség 2020. október 18-án Ersin Tatart választotta új vezetőjévé; mivel Mustafa Akinci leköszönő elnök fontos, pozitív és történelmi szerepet játszott a sziget két közössége közötti béke és párbeszéd előmozdításában;

G. mivel Erdoğan török elnök úgy határozott, hogy 2020. november 15-én, vasárnap pikniket tart a varósziai strandon, hogy megemlékezzen a háború 37. évfordulójáról, tiltakozásokat váltva ki, többek között a sziget újraegyesítését támogató ciprusi törökök részéről is;

H. mivel 2020. november 10-én Ciprus északi részén rekordszámban összegyűlt ciprusi törökök ezrei tiltakoztak Törökország Cipruson, többek között Varósziában történő beavatkozása ellen, szabadságot, demokráciát és a varósziai ciprusi görögök jogainak tiszteletben tartását követelve; mivel a tiltakozáson részt vettek az ellenzék fő vezetői, köztük Mustafa Akinci korábbi elnök is;

I. mivel Törökország az EU fontos partnere, és tagjelölt országként elvárás vele szemben, hogy a legmagasabb szinten érvényesítse a demokráciát és biztosítsa az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását; mivel az EU egyértelműen és eltökélten védelmezi az EU érdekeit, szilárd támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja Ciprust, valamint tiszteletben tartja az ENSZ elveit és a nemzetközi jogot;

1. határozottan elítéli Törökország azon egyoldalú döntését, hogy 2020. október 8-től Famagusta városában megnyitja Varószia egyes részeit; felszólítja Törökországot, hogy ezt a fellépést azonnal vonja vissza;

2. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy megsértették Varószia jogállását, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 550. és 789. sz. határozata kifejezetten véd;

3. sürgeti az összes felet, hogy aktívan támogassák a ciprusi kérdés igazságos, átfogó és életképes rendezésére irányuló tárgyalásokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataiban meghatározott keretek között, az EU alapelveivel és a nemzetközi joggal összhangban;

4. felhívja az EU-t, hogy töltsön be aktív szerepet az ENSZ égisze alatti tárgyalások újrakezdésének előmozdításában, többek között azzal, hogy képviselőt nevez ki az ENSZ jószolgálati missziója mellé;

5. határozottan úgy véli, hogy a ciprusi probléma fenntartható megoldása a régió minden országa – elsősorban pedig Ciprus, Görögország és Törökország – számára, valamint az EU számára is előnyös lenne;

6. hangsúlyozza a konstruktív együttműködés fontosságát Ersin Tatar új ciprusi török elnökkel az átfogó rendezés elérése, valamint a sziget és a régió újraegyesítése, biztonsága és stabilitása érdekében;

7. átfogó rendezésre szólít fel, amely az ENSZ keretében és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival összhangban kétzónás, két közösséget tömörítő föderáción alapul;

8. dicsérettel és elismeréssel adózik annak a történelmi szerepnek, amelyet Mustafa Akinci volt ciprusi török elnök játszott a ciprusi probléma átfogó rendezésében;

9. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Földközi-tenger keleti vizein a feszültség fokozódása aláássa a ciprusi probléma átfogó megoldásáról szóló közvetlen tárgyalások újrakezdésének kilátásait, holott továbbra is ez a leghatékonyabb út Ciprus és Törökország között a kizárólagos gazdasági övezetek elhatárolása tekintetében;

10. súlyos aggodalmát fejezi ki az EU és Törökország közötti kapcsolatok jelenlegi helyzete miatt, főként a törökországi súlyos emberi jogi helyzettel, valamint a demokrácia és a jogállamiság gyengülésével kapcsolatban; hangsúlyozza Törökország egyoldalú külpolitikai kezdeményezéseinek a tágabb régióra gyakorolt múltbeli és jelenlegi negatív hatásait, és hogy a Földközi-tenger keleti térségében Törökország által végzett jogellenes feltárási és fúrási tevékenységek tovább súlyosbítják az EU és Törökország közötti kapcsolatok általános romlását; felszólítja Törökországot és az uniós tagállamokat, hogy működjenek együtt a konfliktus békés megoldásának és a líbiai politikai párbeszédnek a támogatásában, és tartsák be az ENSZ általi fegyverembargót; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi török külpolitika és a földközi-tengeri térségben folytatott egyéb fellépések negatív hatást gyakorolnak a régió stabilitására;

11. kéri, hogy Törökország tartózkodjék attól, hogy megfélemlítse a Földközi-tenger keleti térségében található uniós tagállamokat, és felszólítja a Tanácsot, hogy tartsa fenn egységes álláspontját a Törökország által végrehajtott, a regionális rivalizálást súlyosbító intézkedésekkel kapcsolatban, mérlegelve ugyanakkor a célzott szankciók bevezetésének lehetőségét;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a NATO Parlamenti Közgyűlésének és főtitkárának, a Török Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az uniós tagállamoknak.

Utolsó frissítés: 2020. november 23.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat