Predlog resolucije - B9-0360/2020Predlog resolucije
B9-0360/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

18.11.2020 - (2020/2844(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0355/2020

Postopek : 2020/2844(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0360/2020
Predložena besedila :
B9-0360/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0360/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

(2020/2844(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih z dne 17. septembra 2020 o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju[1], z dne 24. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo[2], z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji[3], z dne 8. februarja 2018 o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji[4], z dne 13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018[5], z dne 19. septembra 2019 o razmerah v Turčiji, zlasti razrešitvi izvoljenih županov[6], in z dne 13. novembra 2014 o turškem delovanju, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Ciper[7],

 ob upoštevanju svoje razprave dne 9. julija 2020 o stabilnosti in varnosti v vzhodnem Sredozemlju in negativnih posledicah enostranskih ukrepov Turčije v tej regiji,

 ob upoštevanju prejšnjih izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella, vključno z izjavo z dne 20. oktobra 2020 o volilnem procesu v turški skupnosti na Cipru, ter izjav z dne 6. oktobra, 13. oktobra in 15. novembra 2020 o dogodkih v Varoši,

 ob upoštevanju ustreznih sklepov Evropskega sveta o Turčiji, tudi z dne 1. in 2. oktobra 2020,

 ob upoštevanju pogodbe zveze Nato iz leta 1949,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Turčija od vojne leta 1974 zaseda del Cipra; ker sta se obe strani dogovorili o Annanovem načrtu OZN za ponovno združitev otoka, ki je bil leta 2004 predložen v glasovanje na referendumu; ker je grška skupnost na Cipru s 76 % glasovala proti Annanovemu načrtu, turška skupnost na Cipru pa je s 65 % glasovala za načrt; ker se je Ciper leta 2004 pridružil Evropski uniji; ker so se ponovno začeli pogovori o ponovni združitvi, pri čemer so se voditelji zavezali k miru na obeh straneh, vendar so od leta 2017 zastali, ker Turčija noče določiti datuma za dokončni umik svojih čet z otoka;

B. ker so v mestu Famagusta pred vojno leta 1974 večinoma prebivali grški Ciprčani; ker je to mesto zdaj zapuščeno in pod turškim vojaškim nadzorom; ker so nekdanji prebivalci zbežali na južni del otoka; ker je bila v okviru mirovnih pogajanj leta 2011 ustanovljena komisija za obravnavo premoženjskih zahtevkov nekdanjih prebivalcev, da bi jim omogočili, da zaprosijo za popolno vračilo ali zamenjavo svojega premoženja ali za odškodnino; ker so se številni grški Ciprčani od leta 2011 obrnili na to komisijo v pripravah na ponovno združitev otoka; ker je večina zaprosila za vračilo svojega premoženja v celoti; ker bi bilo treba vračila izvajati pod nadzorom OZN in ne Turčije;

C. ker je Turčija na tiskovni konferenci, ki sta jo 6. oktobra 2020 organizirala turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in turški ciprski predsedniški kandidat Ersin Tatar, napovedala ponovno odprtje simbolične soseske Varoše v mestu Famagusta; ker je turška vojska odločitev potrdila in sosesko 8. oktobra 2020 odprla za javnost, kljub mednarodnemu ogorčenju in protestom na Cipru; ker je bila pod turškim nadzorom med drugimi grškimi ciprskimi nepremičninami ponovno odprta tudi veleblagovnica;

D. ker je Turčija kršila resoluciji Varnostnega sveta OZN 550 (1984) in 789 (1992), ko je osebam, ki niso njeni prebivalci, omogočila dostop do soseske Varoša v Famagusti, da bi to območje promovirala za namene turizma; ker turški načrti za obnovo nepremičnin pod okriljem Turčije in ne OZN veljajo za provokacijo in kršitev dogovorjenih pravil o vračanju premoženja;

E. ker so regionalne sosede, vključno z Grčijo, Turčijo pozvale, naj ne nadaljuje s svojimi načrti;

F. ker je turška skupnost na Cipru 18. oktobra 2020 za novega voditelja izvolila Ersina Tatarja; ker je imel odhajajoči predsednik Mustafa Akinci pomembno, pozitivno in zgodovinsko vlogo pri spodbujanju miru in dialoga med obema skupnostma na otoku;

G. ker se je turški predsednik Erdoğan odločil, da bo v nedeljo, 15. novembra 2020 organiziral piknik na plaži Varoše, da bi obeležil 37. obletnico vojne, in je s tem sprožil proteste, tudi turških Ciprčanov, ki podpirajo ponovno združitev otoka;

H. ker je 10. novembra 2020 več tisoč turških Ciprčanov na severu Cipra v rekordnem številu protestiralo proti vmešavanju Turčije v Ciper, tudi v Varošo, in pozvalo k svobodi, demokraciji in spoštovanju pravic grških Ciprčanov iz Varoše; ker so na protestu sodelovali glavni voditelji opozicije, vključno z nekdanjim predsednikom Mustafo Akincijem;

I. ker je Turčija država kandidatka in pomembna partnerica EU in se zato od nje pričakuje, da bo spoštovala najvišje standarde demokracije, človekovih pravic in pravne države; ker EU jasno in odločno zagovarja svoje interese, izkazuje podporo Cipru in je solidarna z njim ter spoštuje načela OZN in mednarodnega prava;

1. odločno obsoja enostransko odločitev Turčije, da od 8. oktobra 2020 odpre dele soseske Varoša v mestu Famagusta; poziva Turčijo, naj ta ukrep nemudoma prekliče;

2. izraža globoko zaskrbljenost zaradi kršitve statusa Varoše, ki je izrecno zaščiten z resolucijama Varnostnega sveta OZN 550 in 789;

3. poziva vse strani, naj dejavno podprejo pogajanja za pravično, celovito in izvedljivo rešitev ciprskega vprašanja v okviru OZN ter v skladu z ustanovnimi načeli EU in mednarodnim pravom;

4. poziva EU, naj aktivno sodeluje pri spodbujanju nadaljevanja pogajanj pod okriljem OZN, med drugim tako, da imenuje predstavnika EU v misijo dobrih uslug OZN;

5. je trdno prepričan, da bi trajnostna rešitev ciprskega vprašanja koristila vsem državam v regiji, zlasti Cipru, Grčiji in Turčiji, pa tudi EU;

6. poudarja pomembnost konstruktivnega sodelovanja z novim predsednikom turške skupnosti na Cipru Ersinom Tatarjem, da bi dosegli celovito rešitev ter ponovno združitev, varnost in stabilnost na otoku in v regiji;

7. poziva k celoviti rešitvi na podlagi federacije dveh območij in dveh skupnosti v okviru OZN in v skladu z resolucijami Varnostnega sveta OZN;

8. spoštuje zgodovinsko vlogo, ki jo je imel nekdanji predsednik turške skupnosti na Cipru Mustafa Akinci pri prizadevanjih za celovito rešitev ciprskega vprašanja, in ji izreka priznanje;

9. obžaluje, da vse večje napetosti v vzhodnih sredozemskih vodah spodkopavajo možnosti za ponovni začetek neposrednih pogovorov o celoviti rešitvi ciprskega vprašanja, ki so še vedno najučinkovitejši način za možnosti razmejitve izključne ekonomske cone med Ciprom in Turčijo;

10. je zelo zaskrbljen zaradi aktualnega stanja odnosov med EU in Turčijo, zlasti glede nevzdržnih razmer na področju človekovih pravic v Turčiji ter spodkopavanja demokracije in pravne države; poudarja pretekli in sedanji negativni vpliv turških enostranskih zunanjepolitičnih pobud v širši regiji ter dejstvo, da se zaradi nezakonitih raziskovalnih dejavnosti in vrtanja Turčije v vzhodnem Sredozemlju odnosi med EU in Turčijo na splošno še slabšajo; poziva Turčijo in države članice EU, naj skupaj podprejo mirno rešitev konflikta in politični dialog v Libiji ter naj spoštujejo embargo OZN na orožje; obžaluje negativni vpliv, ki ga imajo sedanja turška zunanja politika in drugi ukrepi v Sredozemlju na stabilnost te regije;

11. zahteva, da se Turčija vzdrži ustrahovanja držav članic EU v vzhodnem Sredozemlju, in poziva Svet, naj ohrani enotno stališče glede ukrepov Turčije, ki zaostrujejo regionalna rivalstva, obenem pa preuči možnost uvedbe ciljno usmerjenih sankcij;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju zveze NATO, predsedniku, vladi in parlamentu Republike Turčije ter državam članicam EU.

Zadnja posodobitev: 23. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov