<Date>{18/11/2020}18.11.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0365/2020</NoDocSe>
PDF 200kWORD 72k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους</Titre>

<DocRef>(D064660/06 – 2020/2771(RPS))</DocRef>


<Depute>Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky, Marco Zanni</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>


B9‑0365/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους (D064660/06),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ[1] («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

 έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 η οποία αναφέρεται στο άρθρο 133 του κανονισμού REACH,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Πεδίο εφαρμογής του περιορισμού

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) γνωμοδότηση στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (AEWA), με την οποία απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση σκαγιών μολύβδου για κυνήγι σε υγρότοπους το συντομότερο δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 κράτη μέλη διαθέτουν ήδη νομοθεσία σχετικά με τη χρήση σκαγιών από μόλυβδο σε υγρότοπους και ότι τα άλλα κράτη μέλη δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας· ενώ το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ ειδών θηραμάτων ή σκοπών για τη ρίψη πυροβολισμών, αντιθέτως διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού και εισάγει νέα στοιχεία που δεν εξετάστηκαν επαρκώς στη γνωμοδότηση του ECHA[3]·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας, και δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόμου στη σύλληψη κυνηγών κατά την πραγματική ρίψη των πυροβολισμών, ο περιορισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει την «κατοχή» σκαγιών από μόλυβδο κατά τη διάρκεια της θήρας σε υγρότοπο, ανεξάρτητα από το αν τα σκάγια χρησιμοποιούνται πράγματι σε υγρότοπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναπόφευκτο για πολλούς κυνηγούς ή σκοπευτές να διασχίζουν τους υγροτόπους κατά τη διάρκεια της ρίψης των σκαγιών, γεγονός με το οποίο ουσιαστικά επεκτείνεται η απαγόρευση πέραν των υγροτόπων με μόνη αιτιολογία την εκτελεστότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευκολία επιβολής του νόμου δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως λόγος για έναν αδικαιολόγητο περιορισμό που περιορίζει τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

Ορισμός των υγροτόπων

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των υγροτόπων αποτελεί βασικό παράγοντα για τον καθορισμό της εκτελεστότητας του προτεινόμενου περιορισμού και ότι το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού δεν θα πρέπει να είναι διφορούμενο ή δυσανάλογο σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των υγροτόπων που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό τοποθεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας (σύμβαση του Ραμσάρ) περιλαμβάνει όλες τις υδάτινες περιοχές, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του μόνιμου ή προσωρινού τους χαρακτήρα, του κατά πόσον είναι φυσικές ή τεχνητές, του αν είναι έλη, τέλματα ή περιοχές τύρφης, γεγονός που καθιστά υπερβολικά ευρύ και διφορούμενο τον περιορισμό μόλυβδου στα σκάγια, καθώς είναι απίθανο για έναν πυροβολητή να εντοπίσει αξιόπιστα τις εν λόγω υδάτινες περιοχές, ενώ βρίσκεται σε άγνωστο έδαφος, ή όταν το νερό δεν είναι ορατό ή μόνιμο, ή ενώ βρίσκεται σε περιοχή τύρφης, κ.λπ.·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 κράτη μέλη διαθέτουν ήδη νομοθεσία σχετικά με τη χρήση σκαγιών από μόλυβδο σε υγρότοπους και ότι κανένα δεν εφαρμόζει τον πλήρη ορισμό των υγροτόπων της σύμβασης Ραμσάρ λόγω των προβλημάτων με την επιβολή του νόμου και τη συμμόρφωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA δεν συνέστησε την εφαρμογή του πλήρους ορισμού των υγροτόπων της σύμβασης Ραμσάρ, καθώς η εφαρμογή του βάσει του κανονισμού REACH θα καθίστατο υπερβολικά δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός των υγροτόπων της σύμβασης Ραμσάρ για τον περιορισμό, χωρίς κατάλληλη αιτιολόγηση, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου στους πυροβολητές και περιπλέκοντας την επιβολή του περιορισμού και σε πολλές περιπτώσεις καθιστώντας τον περιορισμό εκ των πραγμάτων αποκλεισμό·

Ζώνες ασφαλείας πέραν των υγροτόπων

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ζώνες ασφαλείας, στις οποίες απαγορεύεται πλήρως η ρίψη σκαγιών, χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ λίγα κράτη μέλη σε σαφώς καθορισμένους υγρότοπους με σαφή όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA, στη γνώμη του, δεν συνέστησε ζώνες ασφαλείας, θεωρώντας ότι αρκεί να περιοριστεί η ρίψη μολύβδινων σκαγιών «όπου τα αναλωμένα σκάγια θα μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν υγροβιότοπο»· συνακόλουθα, η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του ECHA δεν αξιολόγησε τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ή την αναλογικότητα των ζωνών ασφαλείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε στο σχέδιο κανονισμού της, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, μια ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε σε ζώνη ασφαλείας 100 μέτρων, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο για έναν πυροβολητή να εντοπίσει ζώνες ασφαλείας όταν βρίσκεται σε άγνωστο έδαφος, όταν το νερό δεν είναι ορατό ή μόνιμο, κτλ. καθιστώντας τον περιορισμό δυσανάλογο και μετατρέποντας τον τελευταίο σε πολλές περιπτώσεις εκ των πραγμάτων σε απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας δημιουργεί νομική αβεβαιότητα τόσο για τους πυροβολητές όσο και για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, υπερβαίνοντας παράλληλα την εντολή που δόθηκε στον ECHA να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της απαγόρευσης των σκαγιών από μόλυβδο σε υγρότοπους·

Υπαίθρια σκοπευτήρια

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπαίθρια σκοπευτήρια που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί και οι σκοπευτές στόχων συνήθως βρίσκονται κοντά στο νερό, ενώ οι περιοχές αυτές δεν εξετάζονται επαρκώς στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές άδειες για τα υπαίθρια σκοπευτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί ότι οι οποιοιδήποτε κίνδυνοι για το περιβάλλον παρακολουθούνται και ελέγχονται, ενώ σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος ανάλογες άδειες απαιτούνται από τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, τα υπαίθρια σκοπευτήρια που βρίσκονται εντός της απαγορευμένης ζώνης δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του, γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση σχετικά με το κατά πόσον θα περιοριζόταν η εξάσκηση στην σκοποβολή σε υπαίθριο σκοπευτήριο, παρεμποδίζοντας στην περίπτωση αυτή ακόμη και τους επαγγελματίες και τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων από την εξάσκηση και τη συμμετοχή σε αγώνες στα αντίστοιχα αθλήματα σκοποβολής τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάσκηση στην σκοποβολή σε υπαίθριο σκοπευτήριο συνήθως συνεπάγεται τη ρίψη μεγάλου αριθμού πυροβολισμών, ο κίνδυνος μόλυνσης στις περιοχές αυτές ελέγχεται, ενώ το κόστος αντικατάστασης των σκαγιών από μόλυβδο με άλλα κατάλληλα υλικά θα ήταν δυσανάλογα υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση των σκαγιών από μόλυβδο με άλλα υλικά μπορεί να οδηγήσει σε ακούσιες περιβαλλοντικές συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς πριν τον περιορισμό χρήσης σκαγιών από μόλυβδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή σε σκάγια από χάλυβα θα απαιτούσε σημαντικές εργασίες υποδομής σε πολλά σκοπευτήρια και ότι το κόστος μιας τέτοιας αλλαγής δεν έχει αξιολογηθεί στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης των σκαγιών από μόλυβδο σε υπαίθρια σκοπευτήρια εντός της προτεινόμενης περιοχής ασφαλείας θα πρέπει να αξιολογούνται ενδελεχώς πριν από την απαγόρευση, προκειμένου να διαπιστώνεται η αναλογικότητα του περιορισμού·

Καλή μεταχείριση των ζώων και βιοποικιλότητα

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εναλλακτικά προϊόντα έχουν διαφορετική πυκνότητα και σκληρότητα, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο αποδοτικές μεταφορές κινητικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προκαλεί μη θανατηφόρα τραύματα ή τραύματα διάτρησης με αυξημένη ταλαιπωρία των ζώων που δεν συνάδει με την τέχνη και την πρακτική του κυνηγιού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βολφράμιο θεωρήθηκε αρχικά μη κινούμενο στο περιβάλλον, υποστηρίζοντας τη χρήση του ως εναλλακτικής λύσης αντί του μόλυβδου στα πυρομαχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες μελέτες αναφέρουν μετακίνηση και ανίχνευση βολφραμίου  στο έδαφος και σε πηγές πόσιμου νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινης έκθεσης[4] και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση σκαγιών από μόλυβδο σε υγρότοπους αποτελεί επί του παρόντος περίπου το 8-10 % όλων των ρίψεων σκαγιών με σκάγια από μόλυβδο στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυροβολισμών με σκάγια από μόλυβδο χρησιμοποιείται σε αθλητικούς πυροβολισμούς και στο κυνήγι σε χερσαία περιβάλλοντα, και ότι τα σημερινά αποθέματα θα εξακολουθήσουν να έχουν αξία για τα επόμενα χρόνια·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όπλα με λεία κάννη απαιτούν τη χρήση πλαστικού διαφράγματος με πυρομαχικά με βάση τον χάλυβα, το οποίο εκ των πραγμάτων βρίσκεται στο περιβάλλον·

Τεχνικοί προβληματισμοί

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όπλα που χρησιμοποιούν υποκατάστατα για τον μόλυβδο υπόκεινται σε μεγαλύτερη φθορά και πίεση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη χρήση περισσότερων πυρομαχικών, σε έλλειψη ακρίβειας με περισσότερα μη θανατηφόρα τραύματα και σε αυξημένο κόστος για τους ιδιοκτήτες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάγια από χάλυβα απαιτούν δαπανηρές και ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής, σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία χρήσης πύργων κατασκευής σκαγιών για την παραγωγή πυρομαχικών από μόλυβδο είναι καθαρή και η βάση της είναι κυρίως στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών θα πρέπει να θεωρείται στρατηγική με στόχο τη διατήρηση της παραγωγής και της απασχόλησης εντός της Ένωσης·

Έξοδα

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH, η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του περιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι τρέχουσες προσιτές τιμές για τα σκάγια μόλυβδου και χάλυβα είναι συγκρίσιμες, τα φυσίγγια με βισμούθιο και βολφράμιο είναι, και είναι πιθανόν να παραμείνουν, περίπου τέσσερις έως πέντε φορές ακριβότερα από τις εναλλακτικές λύσεις μόλυβδου και χάλυβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αναφέρει ότι «το κόστος του προτεινόμενου περιορισμού θα βαρύνει κυρίως τους κυνηγούς και ότι η αύξηση του κόστους για τους κυνηγούς ήταν εύλογη», αλλά δεν εξετάζει το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ούτε τον οικονομικό αντίκτυπο σε άλλες περιπτώσεις πυροβολισμών πλην της θήρας, αμφότερα εκ των οποίων μπορούν να καταστούν απαγορευτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από έκπληξη το γεγονός ότι η μελέτη τιμών που διενεργήθηκε στην έκθεση περιορισμού του παραρτήματος XV που συνέταξε ο ECHA βασίζεται αποκλειστικά στα προϊόντα των βρετανών κατασκευαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των τιμών των σκαγιών από χάλυβα η οποία προβλέπεται από τον ECHA στην εν λόγω έκθεση είναι απίθανο να συμβεί, διότι οι ποσότητες σκαγιών από χάλυβα θα παραμείνουν ασήμαντες σε σύγκριση με την αγορά χάλυβα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητές της σκοποβολής συνήθως πυροβολούν με μεγάλο αριθμό φυσιγγίων κατά την εξάσκηση στο άθλημα, καθώς και ότι η τιμή και η διαθεσιμότητα των υλικών αντικατάστασης σε σκάγια θα επηρέαζαν ιδίως αυτούς τους σκοπευτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση σκαγιών από χάλυβα δεν είναι πάντα δυνατή ή εφικτή και μάλιστα απαγορεύεται για συναγωνισμό σε ορισμένα αθλήματα σκοποβολής, αφήνοντας τους αθλητές αυτών των αθλημάτων σκοποβολής χωρίς οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση περιορισμού της χρήσης σκαγιών από μόλυβδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος αντικατάστασης των τουφεκίων που δεν μπορούν να τροποποιηθούν και, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθούν με σκάγια από χάλυβα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εκτίμηση του κόστους για τους αθλητές σκοποβολής που θίγονται από τον περιορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τροποποιήσεις σε ορισμένα υπαίθρια σκοπευτήρια προκειμένου να επιτραπεί η σκοποβολή με σκάγια από χάλυβα, η οποία είναι η μόνη οικονομικά προσιτή εναλλακτική στα σκάγια από μόλυβδο, ενώ ο χάλυβας μπορεί επίσης να καταστεί προβληματικός λόγω των επιπτώσεών του στο έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες και το κόστος επιβολής στα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση·

Μεταβατική περίοδος

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αναγνωρίζεται η ανάγκη να τροποποιηθούν ορισμένα τουφέκια λόγω του προτεινόμενου περιορισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η υποδομή για τη θωράκιση των τουφεκίων (οίκοι πιστοποίησης) είναι διαθέσιμη μόνο σε 11 ευρωπαϊκές χώρες[5]· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια επαρκώς μακρά μεταβατική περίοδος ώστε οι παραγωγοί να έχουν αρκετό χρόνο για να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα των εναλλακτικών σκαγιών, να πωλούν και να επιτρέπουν τη χρήση αποθεμάτων σκαγιών από μόλυβδο τα οποία βρίσκονται σε αποθήκευση και να τροποποιούν τα τουφέκια όταν χρειάζεται, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για τις τροποποιήσεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για περιβαλλοντικούς λόγους, η χρήση σκαγιών από χάλυβα απαγορεύεται σε πολλά σκοπευτήρια και ότι η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA πρότεινε μεταβατική περίοδο 36 μηνών, βάσει των παρατηρήσεων των συμφρεροντούχων, η οποία με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής μειώθηκε σε μόλις 24 μήνες·

Νομιμότητα και εκτελεστότητα

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει να είναι κατανοητό και εφαρμοστέο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πραγματική πιθανότητα αύξησης των ένδικων διαφορών που σχετίζονται τόσο με τη δυσκολία των φορέων εκμετάλλευσης να προσδιορίσουν σωστά τους υγρότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών ασφαλείας, όσο και με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη χρήση, αλλά και την κατοχή σκαγιών από μόλυβδο εντός και πέριξ των υγροτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τέτοιες συνθήκες αβεβαιότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων, θα υπήρχαν περισσότερες αβέβαιες και περίπλοκες καταστάσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης·

Κ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την διάταξη του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής η απαγόρευση της απλής κατοχής σκαγιών από μόλυβδο εντός της περιοχής περιορισμού θα παραβίαζε το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης που προτείνει η Επιτροπή είναι ασυμβίβαστη με την αρχή του κράτους δικαίου και, ως εκ τούτου, η πιθανή παραβίαση θα πρέπει στην πραγματικότητα να αναφέρεται στη χρήση και όχι σε υποθετική χρήση απαγορευμένων σκαγιών·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυνηγοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής συνέβαλαν στην εθελοντική διαχείριση της φύσης στα κράτη μέλη, θα αισθανθούν επίσης παρενοχλημένοι και ψευδώς κατηγορούμενοι από το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, στον βαθμό που απειλεί τη συνεργασία τους με τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των ξένων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες που ανατίθενται σε κυνηγούς σε πολλά κράτη μέλη·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης μόλυβδου για τους ανθρώπους και ότι ένας από τους στόχους του κανονισμού REACH είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας, η κατανάλωση του κρέατος θηραμάτων δεν απαγορεύεται πουθενά στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ τα σκάγια μπορεί να αφήνουν ίχνη μόλυβδου στο κρέας των θηραμάτων, το μέρος του κρέατος που έχει μολυνθεί από τα σκάγια γενικά αφαιρείται και δεν καταναλώνεται, γεγονός που καθιστά αμελητέο τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία·

1. αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός REACH·

3. θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας·

4. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

5. θεωρεί ότι κάθε νέος περιορισμός θα πρέπει να είναι πρακτικός και αναλογικός, να εξαιρεί τα σκοπευτήρια για τα οποία οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν ήδη ελεγχθεί και να περιλαμβάνει σαφή και ακριβή ορισμό των υγροτόπων, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής σε μόνιμα υδατικά συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η εκτελεστότητα·

6. θεωρεί ότι μια νέα εκτίμηση κινδύνου και μια διεξοδική κοινωνικοοικονομική ανάλυση πρέπει να συνοδεύουν τον οιονδήποτε νέο περιορισμό, εξετάζοντας το πλήρες πεδίο εφαρμογής του σχεδιαζόμενου περιορισμού, προκειμένου να εξακριβωθεί η αναλογικότητα του μέτρου·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

[2] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

[3] Γνωμοδότηση, της 9ης Μαρτίου 2018, της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) και γνωμοδότηση, της 14ης Ιουνίου 2018, της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) του ECHA σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς του μόλυβδου στα σκάγια, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

[4] Wasel, O., Freeman, J.L., «Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other Metals» («Συγκριτική Ανάλυση της τοξικότητας του βολφραμίου εν απουσία ή παρουσία άλλων μετάλλων»), Toxics 2018, 6 (4), 66.

[5] Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου