Resolutsiooni ettepanek - B9-0368/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0368/2020

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS ettepaneku kohta nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

19.11.2020 - (2020/2238(INS))

vastavalt kodukorra artiklile 128

Adrián Vázquez Lázara
õiguskomisjoni nimel

Menetlus : 2020/2238(INS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0368/2020
Esitatud tekstid :
B9-0368/2020
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0368/2020

Euroopa Parlamendi otsus ettepaneku kohta nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

(2020/2238(INS))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 teist lõiku,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 128,

 võttes arvesse õiguskomisjoni ettepanekut,

A. arvestades, et Julia Laffranque vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 teises lõigus esitatud tingimustele,

1. teeb ettepaneku nimetada Julia Laffranque komitee liikmeks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kohtu presidendile.

Viimane päevakajastamine: 23. november 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika