Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0368/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0368/2020

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO dėl siūlymo skirti Julią Laffranque Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare

19.11.2020  - (2020/2238(INS))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį

Adrián Vázquez Lázara
Teisės reikalų komiteto vardu

Procedūra : 2020/2238(INS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0368/2020
Pateikti tekstai :
B9-0368/2020
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0368/2020

Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Julią Laffranque Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare

(2020/2238(INS))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnio antrą pastraipą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pasiūlymą,

A. kadangi Julia Laffranque atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnio antrojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus;

1. siūlo paskirti Julią Laffranque minėto komiteto nare;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Teisingumo Teismo pirmininkui.

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika