Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0404/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0404/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

9.12.2020 - (2020/2896(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2020/2896(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0404/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0404/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0404/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről

(2020/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

 tekintettel az EUMSZ 223. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az EUMSZ 240. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel a Tanácshoz intézett, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről szóló, szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000054/2020 – B9‑0025/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EUMSZ rendelkezései szerint elsősorban a Parlament és a Tanács felel saját belső munkaszervezéséért;

B. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapértéke, és ezért horizontális elvként kell kifejezni, amelyet az EU valamennyi tevékenységében követ;

1. megjegyzi, hogy mivel az EUMSZ kimondja, hogy az Unió valamennyi tevékenységén belül köteles megszüntetni a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket, a Tanács valamennyi ágazati politikai munkát folytató formációjának követnie kell ezt a fent említett horizontális elvet;

2. hangsúlyozza, hogy a tanácsi formációk igen kiterjedtek és átfogó módon hozzák őket létre, lehetővé téve valamennyi tagállam számára, hogy belső kormányzati struktúráikat egyetemesen hozzáigazítsák a Tanács formációihoz;

3. hangsúlyozza, hogy a kizárólag a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósításának céljával foglalkozó hivatalos formáció és vitafórum hiánya nem jelenti automatikusan az elkötelezettség hiányát ezen a területen; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a Tanács és a tagállamok nem kényszeríthetők arra, hogy szervezeti struktúráikat összhangba hozzák a Bizottság és a Parlament szervezeti struktúráival, mivel ezek a szervek alapvető jellegüket és működési céljukat tekintve eltérőek;

4. úgy véli, hogy a Tanácsnak a tagállamok képviselőivel együtt függetlennek kell lennie, és szabadon kell döntenie saját szervezeti felépítéséről és szakpolitikai munkát folytató formációiról;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

Utolsó frissítés: 2020. december 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat