Predlog resolucije - B9-0404/2020Predlog resolucije
B9-0404/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o potrebi po namenski sestavi Sveta za enakost spolov

9.12.2020 - (2020/2896(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR

Postopek : 2020/2896(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0404/2020
Predložena besedila :
B9-0404/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0404/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o potrebi po namenski sestavi Sveta za enakost spolov

(2020/2896(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju člena 223(2) PDEU,

 ob upoštevanju člena 240(3) PDEU,

 ob upoštevanju vprašanja Svetu z naslovom Potrebna je namenska sestava Sveta za enakost spolov (O-000054/2020 – B9-0025/2020),

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker sta v skladu z določbami PDEU tako Parlament kot Svet v prvi vrsti odgovorna za svojo organizacijo notranjega dela;

B. ker je enakost spolov ena od temeljnih vrednot Evropske unije in bi se morala odražati kot horizontalno načelo, ki ga EU izvaja v vseh svojih dejavnostih;

1. ugotavlja, da morajo, glede na to, da PDEU določa, da mora Unija odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami v vseh svojih dejavnostih, vse delovne sestave Sveta za sektorske politike upoštevati to prej omenjeno horizontalno načelo;

2. poudarja, da so sestave Sveta zelo obsežne in oblikovane na celovit način, ki vsem državam članicam omogoča, da svoje notranje vladne strukture prilagodijo sestavam Sveta;

3. poudarja, da odsotnost formalne sestave in foruma za razpravo, ki bi bil namenjen izključno doseganju enakosti spolov, samodejno ne pomeni pomanjkanja zavezanosti na tem področju; v zvezi s tem ugotavlja, da Sveta in držav članic ni mogoče prisiliti, da svoje organizacijske strukture uskladijo s strukturami Komisije in Parlamenta, saj se po svoji osnovni naravi in vlogi razlikujejo;

4. meni, da bi moral biti Svet skupaj s predstavniki držav članic neodvisen in prosto odločati o lastni organizacijski strukturi in delovnih sestavah za sektorske politike;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 14. december 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov