Prijedlog rezolucije - B9-0417/2020Prijedlog rezolucije
B9-0417/2020

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. studenog 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu

09.12.2020 - (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))

u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Nadležna zastupnica: Anna Cavazzini 

Postupak : 2020/2890(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0417/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0417/2020
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0417/2020

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. studenog 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu

(C(2020)08072 – (2020/2890(DEA))

Europski parlament,

 

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)08072),

  uzimajući u obzir pismo Komisije od 26. studenog 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije[1], a posebno njezine članke 131. točku (b), članak 265. točku (a) te članak 284. stavak 5.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije[2],

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

A. budući da se delegiranom uredbom utvrđuju rokovi u okviru kojih gospodarski subjekti moraju carinskim tijelima država članica dostaviti određene podatke o sigurnosti i zaštiti kretanja robe morem s podrijetlom ili odredištem u Ujedinjenoj Kraljevini;

B. budući da pregovori o budućem trgovinskom sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom do datuma odobrenja delegirane uredbe nisu rezultirali sporazumom o ukidanju obveze podnošenja naprednih sigurnosnih podataka o robi koja će se kretati morem i koja ima porijeklo ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini;

C. budući da je u tu svrhu 19. prosinca 2018. Komisija donijela delegiranu uredbu[3] u svrhu pripreme na eventualnu situaciju nepostizanja sporazuma o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, iako je sklapanjem sporazuma o povlačenju taj tekst postao suvišan;

D. budući da bi delegirana uredba trebala stupiti na snagu što je prije moguće kako bi se osigurao neometan rad carinske uprave i gospodarskih subjekata na dnevnoj bazi nakon kraja prijelaznog razdoblja;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu,

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

Posljednje ažuriranje: 14. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti