Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0418/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0418/2020

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére

9.12.2020 - (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva

Jogi Bizottság
Illetékes képviselő: Gilles Lebreton

Eljárás : 2020/2865(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0418/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0418/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0418/2020

Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére

(C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)7523),

 tekintettel a Bizottság 2020. november 18-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

 tekintettel a Jogi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. december 4-i levélre,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

 tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] és különösen annak 4. cikke (7) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottsághoz 2020. június 18-án benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

 tekintettel a Jogi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

A. mivel az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet meghatározza a kibocsátók által éves pénzügyi jelentésük elkészítése során használandó, a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett egységes elektronikus beszámolási formátumot;

B. mivel az egységes elektronikus beszámolási formátumhoz használandó alapvető taxonómia a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) taxonómiáján alapul és annak kiterjesztése; az IFRS Alapítvány évente aktualizálja az IFRS taxonómiáját, hogy figyelembe vegye többek között az új IFRS-eket vagy a meglévő IFRS-ek módosításait, az általában a gyakorlatban továbbított információk elemzését, valamint az adott taxonómia vagy az alkalmazott technológia általános tartalmának javulását;

C. mivel a 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet előírja, hogy a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évek pénzügyi kimutatásait tartalmazó éves pénzügyi beszámolókra kell alkalmazni; mivel a kibocsátók a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre alkalmazhatják az említett rendeletben meghatározott taxonómiát;

D. mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról szóló értesítéstől számítva három hónap áll a Parlament és a Tanács rendelkezésére e jogi aktus kifogásolására;

E. mivel a Bizottság 2020. november 6-án értesítést küldött a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, és ezért a Parlament vagy a Tanács esetleges kifogásaira rendelkezésre álló három hónapos időszak 2021. január 1-je, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésére meghatározott időpont után jár le;

F. mivel semmi nem indokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogást;

1. kijelenti, hogy felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

Utolsó frissítés: 2020. december 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat