Forslag til beslutning - B9-0053/2021Forslag til beslutning
B9-0053/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om et krav om, at vedtægterne for børsnoterede selskaber i Unionen og offentligt kontrollerede selskaber skal sikre kønsbalance og ligebehandling i de ledende og kontrollerende organer

13.1.2021

jf. forretningsordenens artikel 143

Anna Bonfrisco

B9‑0053/2021

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om et krav om, at vedtægterne for børsnoterede selskaber i Unionen og offentligt kontrollerede selskaber skal sikre kønsbalance og ligebehandling i de ledende og kontrollerende organer

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at børsnoterede selskaber og offentligt kontrollerede selskaber bør tilskyndes til at have flere kvinder i ledende stillinger med henblik på at gennemføre principperne om kønsbalance og ligestilling;

B. der henviser til, at dette ikke synes at ske uden en lovgivningsmæssig bestemmelse, og at talrige nationale systemer, der er baseret på frivillige forpligtelser til at opnå ligestilling mellem kønnene, ikke har formået at skabe kønsbalance i disse samfund;

C. der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel er ulovlig og umoralsk, og at der i stedet bør sikres lige løn for samme type arbejde;

D. der henviser til, at kvinder i børsnoterede selskaber og offentligt kontrollerede selskaber oftere ansættes i mindre betydningsfulde og lavere betalte stillinger, og at denne virkelighed fastholder en status quo med ulighed;

1. opfordrer Rådet og Parlamentet til at udarbejde en forordning, der indfører et krav om, at vedtægterne for børsnoterede selskaber i Unionen og offentligt kontrollede selskaber skal sikre kønsbalance og ligebehandling i de ledende og kontrollerende organer.

 

Seneste opdatering: 28. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik