Prijedlog rezolucije - B9-0062/2021Prijedlog rezolucije
B9-0062/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o najnovijem razvoju događaja u vezi s Nacionalnom skupštinom Venezuele

18.1.2021 - (2021/2508(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Postupak : 2021/2508(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0062/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0062/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9-0062/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o najnovijem razvoju događaja u vezi s Nacionalnom skupštinom Venezuele

(2021/2508(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli, a posebno onu od 10. srpnja 2020. o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi[1], od 16. siječnja 2020. o stanju u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar)[2] i od 18. srpnja 2019. o stanju u Venezueli[3],

 uzimajući u obzir izjave o izborima za Nacionalnu skupštinu Venezuele koje je u ime EU-a dao potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 6. siječnja 2021. te njegova prethodnica 7. prosinca 2020.,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/2063 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli[4] te produljenje njezine primjene do studenoga 2021.,

 uzimajući u obzir izjave međunarodne kontaktne skupine za Venezuelu od 8. prosinca 2020. i 17. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir izjave Skupine iz Lime od 5. siječnja 2021. i 13. listopada 2020.,

 uzimajući u obzir izvješće Neovisne međunarodne misije UN-a za utvrđivanje činjenica o Bolivarijanskoj Republici Venezueli od 16. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 2. srpnja 2020. na 44. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava,

 uzimajući u obzir izvješće Međunarodnog kaznenog suda od 14. prosinca 2020. o preliminarnim aktivnostima ispitivanja (2020.) – Venezuela I,

 uzimajući u obzir Ustav Venezuele,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da izbori za Nacionalnu skupštinu Venezuele održani 6. prosinca 2020. nisu ispunili međunarodno prihvaćene uvjete koje su zatražili EU, međunarodna kontaktna skupina za Venezuelu, Skupina iz Lime i mnogi drugi međunarodni akteri; budući da izbori nisu ispunjavali ni uvjete propisane venezuelskim zakonima;

B. budući da je Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, koalicija provladinih političkih stranaka na čelu s Ujedinjenom socijalističkom strankom Venezuele (PSUV), pobijedila na izborima za Nacionalnu skupštinu održanima 6. prosinca 2020., pri čemu je dobila 68,4 % glasova te 240 od 277 mjesta; budući da su nevladine stranke dobile oko 30 % glasova i 20 mjesta (7 % ukupnog broja); budući da su izbori obilježeni povijesno niskim odazivom glasača od samo 30,5 %;

C. budući da većina oporbenih stranaka nije sudjelovala na izborima zbog nedostatka jamstava; budući da u tim okolnostima ni EU ni drugi međunarodni akteri nisu priznali rezultate tog izbornog postupka ni kao legitimne ni kao reprezentativne kad je riječ o izražavanju volje venezuelskog naroda;

D. budući da su glavne oporbene stranke pozvale na nacionalni referendum, Consulta Popular, održan između 7. i 12. prosinca 2020.; budući da je prema podacima nekih organizacija na tom referendumu sudjelovalo gotovo 6,5 milijuna Venezuelaca, što je 31,2 % birača, odnosno nešto više od broja birača koji su sudjelovali na parlamentarnim izborima; budući da se ti rezultati ne mogu potvrditi jer nije bilo vanjskog promatranja;

E. budući da se ionako kritično stanje u Venezueli dodatno pogoršalo zbog bolesti COVID-19; budući da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije Venezuela do 13. siječnja 2021. prijavila 116 983 oboljele osobe i 1 073 smrtna slučaja; budući da postoji vjerojatnost da je prijavljeni broj slučajeva manji od stvarnoga; budući da su kolaps zdravstvenog sustava, hiperinflacija, ozbiljna nestašica hrane i lijekova te teška humanitarna kriza primorale najmanje jednu šestinu stanovništva da napusti zemlju, a do kraja 2020. to je učinilo više od pet i pol milijuna Venezuelaca;

F. budući da je Neovisna misija UN-a za utvrđivanje činjenica o Bolivarijanskoj Republici Venezueli objavila izvješće 16. rujna 2020., budući da su u izvješću utvrđeni razlozi za vjerovanje da venezuelske vlasti i sigurnosne snage od 2014. planiraju i provode teška kršenja ljudskih prava, uključujući proizvoljna pogubljenja, izvansudska pogubljenja, prisilne nestanke, proizvoljno pritvaranje, mučenje i ostale oblike okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja koji bi se mogli smatrati zločinima protiv čovječnosti;

G. budući da je u listopadu 2020. Nacionalna ustavotvorna skupština donijela Zakon o borbi protiv blokade, čiji je cilj odbaciti sva zakonska ili regulatorna ograničenja koja su po mišljenju Skupštine nužna kako bi se izbjegle sankcije te ukinula ograničenja i parlamentarni nadzor nad izvozom minerala i druge strateške robe; budući da su, prema podacima visoke povjerenice UN-a za ljudska prava, radnici u venezuelskoj regiji Arco Minero del Orinoco žrtve izrabljivanja i visokih razina nasilja kriminalnih skupina koje kontroliraju rudnike u tom području;

H. budući da je Vijeće 12. studenog 2020. produljilo mjere ograničavanja do 14. studenog 2021.; budući da te mjere uključuju embargo na oružje i opremu za unutarnju represiju, kao i zabranu putovanja i zamrzavanje imovine 36 vođa i najviših dužnosnika Venezuele;

I. budući da je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava opetovano pozivala na ukidanje gospodarskih sankcija protiv Venezuele, kao što su sankcije za izvoz dizela, kako bi se olakšala raspodjela resursa tijekom pandemije; budući da su gospodarske sankcije koje je nametnuo SAD pogoršale posljedice te teške krize, a time i humanitarnu situaciju te imajući na umu da najveći dio devizne zarade proizlazi iz izvoza nafte, koji je u velikoj mjeri povezan s tržištem SAD-a;

J. budući da je u prosincu 2020. tužitelj Međunarodnog kaznenog suda zaključio svoju preliminarnu ocjenu predmeta i utvrdio da postoji razumna osnova za pretpostavku da su u Venezueli počinjena kaznena djela u nadležnosti Suda; budući da će se konačna odluka o tom pitanju donijeti tijekom prve polovice 2021. godine;

K. budući da od 2014. venezuelska oporba pojačava napore za promjenu vlade; budući da je oporba poprimila brojne oblike koji obuhvaćaju političko, građansko, diplomatsko i vojno djelovanje; budući da su u okviru operacije Sloboda u travnju 2019. i operacije Gideon u svibnju 2020. uloženi napori za svrgavanje predsjednika Madura uz vojnu potporu; budući da se tim mjerama ne gradi povjerenje među dionicima;

L. budući da je na temelju tvrdnji o korupciji i lošem postupanju otkriven veći broj predloženih dogovora koji uključuju vodstvo Nacionalne skupštine na odlasku; budući da te optužbe uključuju mogući ugovor s vladom Paragvaja u vezi s provizijom u iznosu od 26 milijuna USD koju treba platiti trećim stranama i još jedan propali dogovor za povrat imovine od britanske banke;

M. budući da 80,3 % sredstava odobrenih za 2020. u okviru Plana odgovora za Venezuelu Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) nije stavljeno na raspolaganje (samo 150,6 milijuna USD u odnosu na odobrenih 762,5 milijuna USD); budući da je kao rezultat međunarodne donatorske konferencije u znak solidarnosti s venezuelskim izbjeglicama i migrantima koja je održana u svibnju 2020. obećan iznos od 2,544 milijarde EUR; budući da još nisu dostupne javne informacije o iznosima koje su stvarno isplatile države ili regionalne organizacije; budući da paket potpore skupine Team Europe uključuje šest milijuna EUR za Venezuelu i dodatna sredstva za pomoć na podregionalnoj razini; budući da su 10. prosinca 2020. Međunarodna organizacija za migracije i UNHCR uputili poziv na preuzimanje obveze u iznosu od 1,4 milijarde USD tijekom 2021. kako bi se odgovorilo na potrebe venezuelskih izbjeglica i migrantsku krizu;

1. izražava solidarnost i punu podršku građanima Venezuele koji trpe posljedice teške humanitarne i političke krize, koja je trenutačno još teža zbog pandemije bolesti COVID-19; poziva na ukidanje raširenih gospodarskih sankcija protiv Venezuele, koje izravno utječu na stanovništvo i otežavaju borbu protiv pandemije, uključujući isporuku osnovne opreme i potrepština za borbu protiv koronavirusa i ograničavanje njegova širenja diljem svijeta;

2. i dalje je uvjeren da je mirno, političko i demokratsko rješenje jedini održivi izlaz iz krize u Venezueli i podsjeća da nasilje, uključujući svaki vojni ili nasilni ulazak u zemlju, nije opcija;

3. žali zbog činjenice da su venezuelski izbori za Nacionalnu skupštinu od 6. prosinca 2020. održani bez nacionalnog dogovora o izbornim uvjetima;

4. ističe da izbori nisu provedeni u skladu s međunarodnim standardima za vjerodostojan proces i da se venezuelski narod nije uspio potaknuti na sudjelovanje; podsjeća na to da zbog nedostatka političkog pluralizma te zbog načina na koji su izbori planirani i provedeni, među ostalim zbog diskvalifikacije oporbenih čelnika, EU ne može priznati taj izborni proces kao vjerodostojan, uključiv i transparentan te se rezultati izbora ne mogu smatrati reprezentativnima u smislu iskazivanja volje venezuelskog naroda;

5. duboko žali zbog činjenice da je Nacionalna skupština 5. siječnja 2021. započela svoj mandat na temelju tih nedemokratskih izbora;

6. potvrđuje svoje stajalište da se održivo rješenje duboke krize u Venezueli mora pronaći kako bi se okončao trenutačni zastoj uključivim dijalogom i pregovorima koji vode do vjerodostojnih, uključivih i demokratskih procesa, uključujući lokalne, predsjedničke i parlamentarne izbore pod međunarodnim promatranjem, potpuno neovisno državno izborno povjerenstvo i vrhovni sud, potpunu slobodu tiska i političko sudjelovanje svih Venezuelaca;

7. poziva EU da nastavi surađivati sa svim političkim akterima i akterima civilnog društva koji nastoje ponovno uspostaviti demokraciju u Venezueli, posebno s Juanom Guaidóom i drugim predstavnicima Nacionalne skupštine na odlasku izabranima 2015. godine, posljednji put kad su Venezuelci mogli slobodno sudjelovati u izbornom procesu;

8. ponovno ističe obvezu da se potpuno zajamči poštovanje i zaštita ljudskih prava u Venezueli te se obvezuje na to da će biti posebno oprezan u pogledu svakog represivnog djelovanja, posebno onoga protiv članova oporbe;

9. poziva venezuelske vlasti i čelnike da prednost daju interesima venezuelskog naroda te da se hitno udruže i pokrenu proces tranzicije koji će voditi sama Venezuela kako bi se pronašlo mirno, uključivo i održivo rješenje političke krize; podsjeća da je EU spreman podržati takav proces i poduzeti dodatne ciljane mjere;

10. prima na znanje da je EU jedini međunarodni akter koji može biti sugovornik za sve Venezuelce; izražava snažnu potporu potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u njegovoj ključnoj ulozi posrednika; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da djeluju jedinstveno i da postignu konsenzus s članicama Vijeća sigurnosti UN-a kako bi se zajamčila njihova potpora za dugoročno rješavanje krize;

11. podsjeća da se, kad je riječ o krizama, za rješavanje krize u Venezueli izdvaja najmanje financijskih sredstava u svijetu te poziva međunarodnu zajednicu da ispuni svoje financijske obveze i isplati iznose obećane za humanitarnu krizu u Venezueli;

12. ističe da je za borbu protiv teške humanitarne krize s kojom se zemlja suočava potrebno iskoristiti venezuelsku imovinu i resurse koji se nalaze u inozemstvu, i to pod pokroviteljstvom UN-a;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica Skupine iz Lime, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

 

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti