Forslag til beslutning - B9-0089/2021Forslag til beslutning
B9-0089/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's sanktioner mod Cambodja

18.1.2021

jf. forretningsordenens artikel 143

Thierry Mariani

B9‑0089/2021

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om sanktioner mod Cambodja

Europa-Parlamentet,

 der henviser til ikrafttrædelsen af aftalen mellem EU og Vietnam af 1. august 2020,

 der henviser til de handelssanktioner, der blev indført over for Cambodja fra og med den 12. august 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at der er et vanskeligt forhold mellem nabolandene Cambodja og Vietnam;

B. der henviser til, at Vietnam i vid udstrækning nyder godt af den aftale, der er indgået med EU, og at handelsbalancen mellem Vietnam og EU-medlemsstaterne i vid udstrækning er til Vietnams fordel;

C. der henviser til, at der har været alvorlige krænkelser af religionsfriheden i Vietnam[1];

D. der henviser til, at det er lige så ønskeligt at forbedre arbejdsvilkårene i Vietnam som i Cambodja[2][3];

1. bekræfter, at denne politik med dobbelte standarder i alvorlig grad undergraver troværdigheden af Den Europæiske Unions medlemsstater, navnlig med hensyn til udenrigs- og handelspolitik;

2. opfordrer til ophævelse af sanktionerne mod Cambodja, som ikke giver resultater, og som er urimelige i forhold til den aftale, som EU har undertegnet med Vietnam;

3. minder om, at sanktionsmekanismerne ofte viser sig at være ineffektive og komplicerer medlemsstaternes diplomatiske forbindelser med tredjelande.

 

Seneste opdatering: 2. februar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik