Предложение за резолюция - B9-0094/2021Предложение за резолюция
B9-0094/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно задържането на Алексей Навални

  19.1.2021 - (2021/2513(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Оливие Шастел, Каталин Чех, Бернар Гета, Карин Карлсбро, Клемен Грошел, Мориц Кьорнер, Илхан Кючюк, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Михал Шимечка, Драгош Тудораке, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу
  от името на групата Renew

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0090/2021

  Процедура : 2021/2513(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0094/2021
  Внесени текстове :
  B9-0094/2021
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0094/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно задържането на Алексей Навални

  (2021/2513(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално резолюцията от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-специално случая с Алексей Навални[1],  от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия[2], от 6 април 2017 г. относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи[3] и от 17 септември 2020 г. относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални[4],

   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ),

   като взе предвид Конституцията на Руската федерация, по-специално глава 2, и по-конкретно член 29, който защитава свободата на словото, както и международните задължения в областта на правата на човека, които Русия се е ангажирала да спазва като член на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН,

   като взе предвид изявленията на председателя на Европейския съвет и на заместник- председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 17 януари 2021 г. след задържането на Алексей Навални,

   като взе предвид изявлението на председателя на Европейската комисия от 18 януари 2021 г. след задържането на Алексей Навални,

   като взе предвид изявленията на ЗП/ВП от 24 август и 2 септември 2020 г. във връзка с отравянето на Алексей Навални и декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 3 септември 2020 г. във връзка с отравянето на Алексей Навални,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

  А. като има предвид, че на 17 януари 2021 г. Алексей Навални, водещ руски политик от опозицията, адвокат, блогър и активист в областта на борбата срещу корупцията, беше задържан на международното летище „Шереметиево“ в Москва при завръщането си в Русия от Германия, където беше получил медицинско лечение, и му беше отказан достъп до неговите адвокати;

  Б. като има предвид, че на 18 януари 2021 г. Алексей Навални беше осъден на 30 дни лишаване от свобода, в очакване на съдебен процес, в рамките на безпрецедентно и набързо организирано производство за разпит, което се проведе в полицейски участък в отсъствие на адвоката на Навални;

  В. като има предвид, че Алексей Навални беше превозен до Германия в кома, за да получи медицинско лечение, след като е бил отровен на 20 август 2020 г. от членове на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация;

  Г. като има предвид, че в Университетската болница „Шарите“ в Берлин заключиха, че Алексей Навални е бил отровен с нервнопаралитично вещество от групата „Новичок“, включваща нервнопаралитични вещества за военни цели, разработени от Съветския съюз и Руската федерация, до които имат достъп само военните структури и тайните служби в Русия; като има предвид, че естеството на отравянето беше потвърдено от множество лаборатории;

  Д. като има предвид, че съгласно Конвенцията за забрана на химическото оръжие всяко отравяне на лице чрез употребата на нервнопаралитично вещество се счита за използване на химическо оръжие, както и че употребата на химически оръжия от когото и да било, при каквито и да е обстоятелства, представлява сериозно нарушение на международното право и международните стандарти в областта на правата на човека;

  Е. като има предвид, че  руската Федерална служба за изпълнение на наказанията обяви, че Алексей Навални е задържан в очакване на съдебно заседание, тъй като е нарушил условията на наложено му по-рано наказание с отложено изпълнение във връзка с т.нар. дело Ив Роше;

  Ж. като има предвид, че в решение от 17 октомври 2017 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Алексей Навални и неговият брат Олег са несправедливо осъдени за финансови престъпления по т.нар. дело Ив Роше през 2014 г. и че руските съдилища са взели „произволни и явно несъстоятелни“ решения по делото, и разпореди Руската федерация да изплати на двамата братя над 80 000 евро за вреди и разходи;

  З. като има предвид, че на 25 април 2018 г., след като преразгледа делото вследствие на искане от страна на ЕСПЧ, Върховният съд на Руската федерация потвърди присъдата срещу Алексей Навални и неговия брат Олег в т.нар. дело Ив Роше;

  И. като има предвид, че Алексей Навални вече е бил нападан, задържан, арестуван и осъждан, в опити да се спрат политическите и обществените му дейности;

  Й. като има предвид, че руските прокурори започнаха нови наказателни производства срещу Алексей Навални и използваха политически мотивираните присъди, за да му попречат да се кандидатира на президентските избори в Русия през 2018 г.;

  К. като има предвид, че около 70 души са били задържани, докато са чакали завръщането на Алексей Навални, според съобщения на OVD-Info, независим медиен проект относно правата на човека и политическите преследвания в Русия;

  Л. като има предвид, че неотдавнашният опит за убийство и задържането на Алексей Навални са само най-пресните примери за много сериозното отстъпление по отношение на защитата на правата на човека и зачитането на демократичните принципи и принципите на правовата държава в Руската федерация;

  М. като има предвид, че според известната руска организация за защита на правата на човека „Мемориал“ в Руската федерация има над 300 затворници по политически и религиозни причини;

  Н. като има предвид, че правата на свобода на мисълта и на словото, на сдружаване и на мирни събрания са залегнали в Конституцията на Руската федерация;

  О. като има предвид, че многобройните опити за убийство чрез отравяне с нервнопаралитични вещества за военни цели и други средства, както и отказът да се сътрудничи по съдебното дело във връзка със свалянето на полет MH17 доведоха до исторически спад в отношенията на ЕС и Запада с Руската федерация;

  1. призовава за незабавното освобождаване на Алексей Навални и на всички лица, задържани във връзка с неговото завръщане в Русия;

  2. осъжда задържането на Алексей Навални и политически мотивираната репресия срещу него от страна на руските органи, включително чрез използването на съдебната система;

  3. призовава руските органи да сложат край на тормоза, сплашването, насилието и репресиите срещу политически опоненти;

  4. осъжда най-категорично действията на Руската федерация и счита, че те са неподобаващи за член на Съвета на Европа и ОССЕ, който е поел ангажименти да зачита основните свободи, правата на човека и принципите на правовата държава, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права; насърчава Съвета на Европа и ОССЕ да предприемат подходящи мерки за оценка на нарушенията на ангажиментите, поети от Руската федерация;

  5. подчертава, че задържането на Алексей Навални и опитът за убийството му са част от системни усилия за заглушаване на гласа му и на гласовете на други дисиденти и за възпиране на политическата опозиция в страната; изразява своята солидарност с демократичните сили в Русия, които са радетели за отворено и свободно общество;

  6. осъжда многократното използване от страна на Руската федерация на химически нервнопаралитични вещества срещу руски граждани и припомня, че използването на химическо оръжие при каквито и да е обстоятелства представлява престъпление, наказуемо съгласно международното право;

  7. отново призовава Руската федерация да предостави пълна и подробна информация за своята програма „Новичок“ на Организацията за забрана на химическото оръжие и да подведе под отговорност извършителите на престъплението срещу Алексей Навални, както и за международно разследване на нарушенията на Русия на международните ангажименти, които е поела в областта на химическите оръжия;

  8. призовава Европейския съвет и Съвета по външни работи да заемат активна позиция по този въпрос на следващите си заседания и значително да засилят ограничителните мерки на ЕС спрямо Русия, включително чрез санкциониране на физическите и юридическите лица, участвали в решението за задържане и лишаване от свобода на Алексей Навални;

  9. призовава държавите членки да направят критичен преглед на сътрудничеството на ЕС с Русия чрез различни външнополитически платформи и проекти като „Северен поток 2“;

  10. призовава ЕС да увеличи подкрепата си за руските дисиденти, неправителствените организации и организациите на гражданското общество, както и за независимите медии и репортери;

  11. изразява съжаление, че на Алексей Навални няма да се позволи да говори пред Комисията по правни въпроси и права на човека на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), което беше предвидено да стане на 19 януари 2021 г., а същевременно на руската парламентарна делегация наскоро беше разрешено да се завърне в ПАСЕ;

  12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

  Последно осъвременяване: 20 януари 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност