<Date>{28/01/2021}28.1.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0101/2021</NoDocSe>
PDF 134kWORD 42k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o prenasledovaní kresťanov vo svete</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0101/2021

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o prenasledovaní kresťanov vo svete

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže organizácia Open Doors uverejnila 12. januára 2021 svetový index prenasledovania kresťanov za rok 2020, podľa ktorého je „340 miliónov kresťanov na celom svete vážne prenasledovaných alebo diskriminovaných z dôvodu svojej viery,“ pričom počet kresťanov, ktorí boli zabití, sa zvýšil z 2 983 na 4 761, čo predstavuje nárast o 60 % za jeden rok[1];

B. keďže 91 % kresťanov bolo zabitých v Afrike, najmä v Nigérii, kde bolo zavraždených 3 520 kresťanov;

C. keďže podľa správy predloženej Jeremymu Huntovi, vtedajšiemu britskému ministrovi zahraničných vecí, boli kresťania v roku 2019 najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete a „možno povedať, že v niektorých oblastiach sa úroveň a povaha prenasledovania blíži k medzinárodnému vymedzeniu genocídy, ktoré prijala Organizácia Spojených národov“[2];

1. vyzýva Komisiu, aby oficiálne odsúdila prenasledovanie kresťanov, a to najmä zo strany islamistických skupín, a aby sa touto otázkou zaoberala vo svojom bilaterálnom dialógu s dotknutými štátmi.

 

Posledná úprava: 10. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia