Предложение за резолюция - B9-0116/2021Предложение за резолюция
B9-0116/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Мианмар

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Мариза Матиаш
от името на групата The Left

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0116/2021

Процедура : 2021/2540(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0116/2021
Внесени текстове :
B9-0116/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0116/2021

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Мианмар

(2021/2540(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар и положението на общността рохингия,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 31 януари 2021 г. военните сили на Мианмар завзеха всички лостове на властта в Мианмар, като консолидираха контрола си над законодателната, съдебната и изпълнителната власт на правителството; като има предвид, че военните задържаха ръководството на гражданските правителствени органи, включително държавния съветник Аун Сан Су Чи, президента Ю Уин Минт и главните министри Ю Файо Мин Тейн, д-р Зау Минт Мон , д-р Онг Mo Нио, До Нан Кин Туей Майнт и Ю Ни Пю;

Б. като има предвид, че беше обявено извънредно положение с продължителност една година, като за изпълняващ длъжността президент беше назначен вицепрезидента и бивш генерал-лейтенант Майнт Суе, който незабавно предаде властта на главнокомандващ генерал Мин Он Хайн; като има предвид, че мисията на ООН за установяване на фактите в Мианмар от 2018 г. призова старши генерал Мин Он Хайн да бъде разследван и преследван за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

В. като има предвид, че военните органи държат в изолация десетки активисти и служители на Националната лига за демокрация (НЛД), като по този начин предизвикват загриженост по отношение на евентуалното им малтретиране в ареста;

Г. като има предвид, че интернет връзките и телефонните линии в цялата страна бяха прекъснати и активисти в подкрепа на демокрацията бяха произволно задържани, като постъпващите сведения са за все повече задържани лица; като има предвид, че войници в бронирани коли открито обикалят в Найпидо и Янгон, което поражда страхове от смъртоносно насилие;

Д. като има предвид, че в най-голямата демонстрация от 2007 г. насам десетки хиляди души се събраха в Мианмар през уикенда, като поискаха край на военния преврат и освобождаването на Аун Сан Су Чи;

Е. като има предвид, че НЛД, ръководена от Аун Сан Су Чи, спечели победа на общите избори от 8 ноември 2020 г., като спечели над 80% от демократично оспорваните места и увеличи парламентарното си мнозинство; като има предвид, че въпреки че много сериозни нарушения на правата на човека и принципите на правовата държава продължиха през годините на демократично избраното гражданско правителство, неотдавнашните събития рискуват страната да се върне в епохата на репресивно пряко военно управление;

Ж. като има предвид, че в миналото правителството на Мианмар многократно е нарушавало основни граждански, политически и социални права и не е успяло да потърси отговорност от силите за сигурност на страната за жестокостите, извършени срещу етнически малцинства;

З. като има предвид, че през септември 2020 г. Председателският съвет реши официално да изключи Аун Сан Су Чи от всички дейности на общността на лауреатите на наградата „Сахаров“ в отговор на бездействието ѝ и приемането от нейна страна на продължаващите престъпления срещу общността рохингия;

И. като има предвид, че според сведенията от 600 000 души от общността рохингия, които остават в щата Рахин, 120 000 са затворени в лагери и имат много ограничен достъп до основни здравни грижи и образование и дори не могат да се движат свободно; като има предвид, че военните редовно извършват злоупотреби срещу цивилни лица по време на сблъсъците с етнически въоръжени групировки в щатите Чин, Качин, Карен, Рахин и Шан; като има предвид, че правителството на Мианмар не е предприело сериозни действия, за да потърси отговорност от военните командири или войници, извършили злоупотреби;

Й. като има предвид, че през 2019 г. Гамбия заведе дело срещу Мианмар пред Международния съд, с твърдението, че са извършени нарушения на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид; като има предвид, че през януари 2020 г. Съдът единодушно нареди на Мианмар да предотврати геноцида срещу общността рохингия;

К. като има предвид, че органите на Мианмар са използвали прекалено широки и неясно формулирани закони за арестуване и наказателно преследване, наред с другото, на десетки защитници на правата на човека, активисти, журналисти, за критика на правителството и военни или за мирни протести;

Л. като има предвид, че пандемията от COVID-19 засили кризата за работниците в промишлените зони на Янгон, тъй като работодателите предприеха антисиндикални дейности и извършиха масови съкращения;

М. като има предвид, че на 23 април 2020 г. Съветът разшири оръжейното ембарго на ЕС срещу Мианмар и забрани предоставянето на военно обучение на въоръжените сили на Мианмар и военното сътрудничество с тях. като има предвид, че ЕС наложи индивидуални санкции по отношение на 14 физически лица за сериозни нарушения на правата на човека или съучастие в такива нарушения, извършени срещу населението от общността рохингия, жители на етнически малцинства или цивилни граждани в щатите Рахин, Качин и Шан.

1. осъжда военния преврат в Мианмар и свързаното с него насилие; призовава за незабавно прекратяване на извънредното положение и за възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава в страната;

2. настоятелно призовава главнокомандващия и военните да зачитат резултатите от изборите от 8 ноември 2020 г.; призовава за признаването на избрания парламент на Мианмар и настоява, че той следва да има възможността да възобнови работа и избраните депутати да изпълнят мандата си без пречки;

3. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Аун Сан Су Чи, министрите от правителството, регионални главни министри, активисти в подкрепа на демокрацията и всички други цивилни граждани, арестувани по време на преврата;

4. призовава отговорните за преустановяването на демократичния преход в Мианмар да бъдат подведени под отговорност;

5. призовава за всеобщо и всеобхватно оръжейно ембарго на Мианмар, което да преустанови всички преки и непреки доставки, продажби или трансфер, включително транзит и трансбордиране на всякакви оръжия, боеприпаси и друго военно и охранително оборудване, както и предоставянето на обучение и други видове военна помощ или техническо подпомагане в областта на сигурността;

6. изразява дълбокото си съжаление, че заседанието при закрити врата на Съвета за сигурност на ООН стигна единствено до заключението, че се отбелязва сериозна загриженост относно положението в Мианмар призовава Съвета за сигурност на ООН да вземе решение за ефективен отговор на военния преврат, като например всеобхватно оръжейно ембарго срещу Мианмар и целенасочени финансови санкции срещу главнокомандващия армията на Мианмар генерал Мин Он Хайн и други военни ръководители, отговорни за жестоките престъпления срещу общността рохингия и други етнически малцинства в цялата страна;

7. призовава ЕС да наложи, в допълнение към съществуващото оръжейно ембарго, допълнителни целенасочени санкции срещу военните предприятия и военните среди, отговорни за военния преврат;

8. отново осъжда категорично всички минали и настоящи нарушения на правата на човека, както и системните и широко разпространени нападения, включително убийства, тормоз, изнасилване и разрушаване на собственост, които според регистрите на мисията на ООН за установяване на фактите и на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека представляват актове на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани от въоръжените сили срещу населението от общността рохингия;

9. изразява дълбоката си загриженост относно продължаващата дискриминация, строгите ограничения на движението и лишаването от основни услуги, наложени на останалите 600 000 души от общността рохингия, затворени в лагери и села в щата Рахин; призовава органите на Мианмар да защитават всички цивилни граждани без дискриминация и да прекратят безразборните нападения и други нарушения на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека; припомня, че Мианмар е задължена да спазва определението за временни мерки на Международния съд;

10. настоятелно призовава органите на Мианмар да сътрудничат изцяло с ООН (включително Независимия механизъм за разследване на Мианмар, мисията на ООН за установяване на фактите в Мианмар, специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Мианмар и Върховния комисар на ООН по правата на човека), включително като позволят безпрепятствен достъп в цялата страна, така че те да могат да разследват всички твърдения за престъпления съгласно международното право и нарушения и злоупотреби с правата на човека;

11. подчертава, че условията в щата Рахин и в страната като цяло не благоприятстват безопасното, доброволно, достойно и устойчиво връщане и настоява принципът на забрана за връщане да бъде спазван при всички обстоятелства; призовава за предоставяне на допълнителна международна подкрепа за общностите, които приемат бежанци от щата Рахин, в това число като се посрещнат вътрешните социални, образователни, икономически и свързани със здравеопазването предизвикателства;

12. осъжда всички актове на сплашване, тормоз или ограничаване на свободата на изразяване, по-специално от страна на военните сили и силите за сигурност на Мианмар, както и от други органи; подчертава, че свободата на медиите и критичната журналистика са основни стълбове на демокрацията и са от ключово значение за насърчаването на доброто управление, прозрачността и отчетността;

13. отново призовава органите на Мианмар да гарантират безопасността и закрилата на защитниците на правата на човека и адвокатите, които получават смъртни заплахи и други форми на тормоз и сплашване;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството на Мианмар, както и на държавите от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, на генералния секретар на ООН и на Общото събрание на ООН.

 

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност