Procedūra : 2021/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0116/2021

Pateikti tekstai :

B9-0116/2021

Debatai :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0054

<Date>{08/02/2021}8.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0116/2021</NoDocSe>
PDF 146kWORD 47k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Mianmare</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}The Left frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

B9‑0116/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Mianmare

(2021/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir rohinjų padėties,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2021 m. sausio 31 d. Mianmaro kariuomenė perėmė visus Mianmaro valdžios svertus ir taip įtvirtino Mianmaro įstatymų leidžiamosios, teisminės ir vykdomosios valdžios kontrolę; kadangi kariuomenė sulaikė civilinių vyriausybinių institucijų vadovybę, įskaitant valstybės patarėją Aung San Suu Kyii, prezidentą U Win Myin ir vyriausiuosius ministrus U Phyo Min Thein, Zaw Myint Maung, Aung Moe Nyo, Daw Nan Khin Htwe Myint ir U Nyi Pu;

B. kadangi paskelbta metų trukmės nepaprastoji padėtis, paskiriant viceprezidentą ir buvusį generolą leitenantą Myint Swe laikinai eiti prezidento pareigas ir jis nedelsdamas perdavė įgaliojimus vyriausiajam vadui ir vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing; kadangi 2018 m. Jungtinių Tautų faktų nustatymo misijos Mianmare (UNIFFM) komisija paragino ištirti vyriausiojo generolo Min Aung Hlaing veiklą ir patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn už genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus;

C. kadangi karinės valdžios institucijos laiko dešimtis aktyvistų ir Nacionalinės demokratijos lygos (NLD) narių sulaikytus be galimybės su kuo nors susisiekti, todėl kyla susirūpinimas dėl galimo netinkamo elgesio su jais kalinimo vietose;

D. kadangi visoje šalyje sutrikdytas interneto ryšys ir telefono linijų veikimas, o demokratiją propaguojantys aktyvistai buvo savavališkai suimti ir gaunama pranešimų apie tai, kad vis daugiau ir daugiau žmonių sulaikoma; kadangi Neipide ir Jangone demonstratyviai kursuoja kareiviai su šarvuota technika, kurstydami mirtino smurto baimę;

E. kadangi per didžiausią demonstraciją nuo 2007 m. dešimtys tūkstančių žmonių, susibūrusių Mianmare savaitgalį, pareikalavo nutraukti karinį perversmą ir išlaisvinti Aung San Suu Kyi;

F. kadangi NLD, vadovaujama Aung San Suu Kyi, laimėjo pergalę per 2020 m. lapkričio 8 d. vykusius visuotinius rinkimus – ji gavo daugiau kaip 80 proc. vietų, dėl kurių demokratiškai rungėsi, ir padidino savo parlamentinę daugumą; kadangi civilių vadovaujamos demokratiškai išrinktos vyriausybės valdymo metais tebebuvo daug šiurkščių žmogaus teisių ir teisinės valstybės pažeidimų, tačiau dėl pastarojo meto įvykių kyla pavojus, kad šalis vėl panirs į represinio tiesioginio karinio valdymo laikus;

G. kadangi praeityje Mianmaro vyriausybė ne kartą pažeidinėjo pagrindines pilietines, politines ir socialines teises ir neužtikrino šalies saugumo pajėgų atsakomybės už žiaurius nusikaltimus prieš etnines mažumas;

H. kadangi 2020 m. rugsėjo mėn. Pirmininkų sueiga nusprendė oficialiai neleisti Aung San Suu Kyi dalyvauti jokioje Sacharovo premijos laureatų bendruomenės veikloje, reaguodama į tai, kad ji nesiima veiksmų ir sutinka su tebevykdomais nusikaltimais prieš rohinjų bendruomenę;

I. kadangi, kaip pranešama, iš 600 000 rohinjų, kurie tebėra Rachinų valstijoje, 120 000 uždaryti į stovyklas, turi labai ribotas galimybes naudotis pagrindinėmis sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugomis ir net negali laisvai judėti; kadangi karinės pajėgos, kovodamos su etninėmis ginkluotomis grupuotėmis Činų, Kačinų, Karenų, Rachinų ir Šanų valstijose, nuolat vykdė smurtą prieš civilius; kadangi Mianmaro vyriausybė nesiėmė jokių rimtų veiksmų, kad už pažeidimus atsakinga karinė vadovybė ar kariai būtų patraukti atsakomybėn;

J. kadangi 2019 m. Gambija Tarptautiniame Teisingumo Teisme iškėlė Mianmarui bylą, kaltindama jį pažeidus Konvenciją dėl genocido; kadangi 2020 m. sausio mėn. teismas vienbalsiai nurodė Mianmarui užkirsti kelią rohinjų genocidui;

K. kadangi Mianmaro valdžios institucijos taikė pernelyg plačiai ir neaiškiai suformuluotus įstatymus, kad suimtų ir persekiotų, be kita ko, dešimtis žmogaus teisių gynėjų, aktyvistų ir žurnalistų už vyriausybės ir kariuomenės kritiką ar taikius protestus;

L. kadangi COVID-19 pandemija padidino darbininkų patiriamą krizę Jangono pramoniniuose rajonuose, nes darbdaviai ėmėsi veiksmų, kad išsklaidytų profesines sąjungas, ir masinio atleidimo iš darbo;

M. kadangi 2020 m. balandžio 23 d. Taryba pratęsė ir sustiprino ES taikomą ginklų embargą Mianmarui ir uždraudė teikti Mianmaro kariuomenei karinius mokymus ir vykdyti karinį bendradarbiavimą su ja; kadangi ES nustatė individualias sankcijas 14 asmenų, įvykdžiusių šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų arba susijusių su tokiais pažeidimais, padarytais prieš rohinjus, etninei mažumai priklausančius kaimų gyventojus arba civilius gyventojus Rachinų, Kačinų ir Šanų valstijose;

1. smerkia karinį perversmą Mianmare ir su juo susijusį smurtą; ragina nedelsiant nutraukti nepaprastąją padėtį ir atkurti demokratiją ir teisinę valstybę šalyje;

2. primygtinai ragina vyriausiąjį vadą ir kariuomenę gerbti 2020 m. lapkričio 8 d. rinkimų rezultatus; ragina pripažinti išrinktą Mianmaro parlamentą ir primygtinai reikalauja, kad jam būtų suteikta galimybė atnaujinti savo veiklą, o išrinktiems parlamento nariams be kliūčių vykdyti savo įgaliojimus;

3. ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti Aung San Suu Kyi, vyriausybės ministrus, regionų vyriausiuosius ministrus, demokratiją remiančius aktyvistus ir visus kitus perversmo metu suimtus civilius gyventojus;

4. ragina patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už demokratinių permainų Mianmare nutraukimą;

5. ragina nustatyti Mianmarui pasaulinį visų ginklų embargą ir sustabdyti visą tiesioginį ir netiesioginį visų ginklų, amunicijos ir kitos karinės ir saugumo įrangos tiekimą, pardavimą arba perdavimą, įskaitant tranzitą ir persiuntimą, taip pat mokymo kursų rengimą ar kitos karinės ir saugumo paramos tiekimą;

6. reiškia didelį apgailestavimą dėl to, kad uždaras Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis baigėsi tik tuo, kad buvo atkreiptas dėmesys į didelį susirūpinimą dėl padėties Mianmare; ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą priimti sprendimą dėl veiksmingo atsako į karinį perversmą, pvz., nustatyti pasaulinį ginklų embargą Mianmarui ir tikslines finansines sankcijas Mianmaro kariuomenės vyriausiajam vadui generolui Min Aung Hlaing ir kitiems karinės vadovybės nariams, atsakingiems už žiaurius nusikaltimus prieš rohinjus ir kitas etnines mažumas visoje šalyje;

7. ragina ES, be esamo ginklų embargo, nustatyti papildomas tikslines sankcijas karinėms įmonėms ir kariniams ištekliams, atsakingiems už karinį perversmą;

8. pakartoja, kad griežtai smerkia visus ankstesnius ir dabartinius žmogaus teisių pažeidimus ir sistemingus, plataus masto išpuolius, įskaitant žudymą, priekabiavimą, žaginimą ir turto naikinimą, kurie, remiantis UNIFFM ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, prilygsta genocidui, karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui, kuriuos įvykdė ginkluotosios pajėgos prieš rohinjus;

9. reiškia didelį susirūpinimą dėl tebesitęsiančios diskriminacijos, griežtų judėjimo apribojimų ir galimybės gauti pagrindinių paslaugų atėmimo – visa tai taikoma likusiems 600 000 rohinjų Rachinų valstijos stovyklose ir kaimuose; ragina Mianmaro valdžios institucijas nediskriminuojant apsaugoti visus civilius gyventojus ir nutraukti beatodairiškus išpuolius ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus; primena, kad Mianmaras privalo laikytis Tarptautinio Teisingumo Teismo nutarties dėl laikinųjų priemonių;

10. primygtinai ragina Mianmaro valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis (įskaitant nepriklausomą tyrimo mechanizmą Mianmarui, UNIFFM, Jungtinių Tautų specialiąją pranešėją žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais ir UNHCHR), be kita ko, sudarant sąlygas nevaržomai patekti į visas šalies vietoves, kad būtų galima ištirti visus įtarimus dėl nusikaltimų pagal tarptautinę teisę ir žmogaus teisių pažeidimų bei smurto;

11. pabrėžia, kad sąlygos Rachinų valstijoje ir visoje šalyje nėra palankios saugiam, savanoriškam, oriam ir tvariam grįžimui, ir primygtinai reikalauja, kad visais atvejais būtų laikomasi negrąžinimo principo; ragina toliau teikti tarptautinę paramą pabėgėlius iš Rachinų valstijos priimančioms bendruomenėms, be kita ko, spręsti jų vidaus socialinius, švietimo, ekonominius ir sveikatos priežiūros iššūkius;

12. smerkia visus bauginimo, priekabiavimo ar saviraiškos laisvės apribojimo veiksmus, konkrečiai vykdomus Mianmaro karinių ir saugumo pajėgų bei kitų valdžios institucijų; pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvė ir kritinė žurnalistika yra pagrindiniai demokratijos ramsčiai ir esminiai siekiant skatinti gerą valdymą, skaidrumą ir atskaitomybę;

13. pakartoja savo raginimą Mianmaro valdžios institucijoms užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir teisininkų saugumą ir apsaugą nuo gaunamų grasinimų mirtimi ir kitų formų priekabiavimo ir bauginimo;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Mianmaro vyriausybei, Pietryčių Azijos valstybių asociacijai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai.

 

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika