Procedūra : 2021/2540(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0116/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0116/2021

Debates :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0054

<Date>{08/02/2021}8.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0116/2021</NoDocSe>
PDF 163kWORD 46k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par stāvokli Mjanmā</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}grupas “The Left” vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0116/2021

B9-0116/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Mjanmā

(2021/2540(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu/Birmu un par rohindžu situāciju,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2021. gada 31. janvārī Mjanmas bruņotie spēki sagrāba Mjanmā varu visos līmeņos, tā iegūstot stingri vienotu kontroli pār valsts likumdevējas, tiesu varas un izpildvaras funkcijām; tā kā bruņotie spēki aizturēja civilās valdības amatpersonas, tostarp valdības vadītāju Aung San Suu Kyii, valsts prezidentu U Win Myin un galvenos ministrus U Phyo Min Thein, Dr Zaw Myint Maung, Dr Aung Moe Nyo, Daw Nan Khin Htwe Myint un U Nyi Pu;

B. tā kā uz gadu tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, par prezidenta pienākumu izpildītāju ieceļot viceprezidentu un bijušo armijas ģenerālleitnantu Myint Swe, kurš varu uzreiz nodeva bruņoto spēku virspavēlniekam ģenerālisimusam Min Aung Hlaing; tā kā 2018. gada ANO faktu vākšanas misija Mjanmā (UNFFM) pieprasīja veikt izmeklēšanu pret ģenerālisimusu Min Aung Hlaing un viņu sodīt par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem;

C. tā kā militārās iestādes bez tiesībām sazināties tur desmitiem aktīvistu un Nacionālās līgas par demokrātiju amatpersonu, un tas rada bažas par iespējamu sliktu izturēšanos pret apcietinātajiem;

D. tā kā visā valstī ir pārtraukta interneta savienojumu un tālruņa līniju darbība un ir patvaļīgi apcietināti demokrātiski noskaņotie aktīvisti, turklāt joprojām tiek saņemtas ziņas par to, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēku tiek aizturēti; tā kā pa Nepjido (Naypyitaw) un Jangonu (Yangon) atklāti siro karavīri bruņutransportieros, iedvešot bailes no nāvējošas vardarbības;

E. tā kā nedēļas nogalē Mjanmā notika kopš 2007. gada lielākā demonstrācija, kurā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, pieprasot izbeigt militāro apvērsumu un atbrīvot Auung San Suu Kyi;

F. tā kā Nacionālā līga par demokrātiju Auung San Suu Kyi vadībā uzvarēja 2020. gada 8. novembra vispārējās demokrātiskās parlamenta vēlēšanās, iegūstot vairāk nekā 80 % vietu un palielinot savu vairākumu parlamentā; tā kā pat demokrātiski ievēlētās civilpersonu vadītās valdības gados bija vērojami daudzi nopietni cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpumi, tomēr neseno notikumu rezultātā valstī atkal var iestāties represīva un tieša militārā režīma ēra;

G. tā kā jau iepriekš Mjanmas valdība ne reizi vien ir pārkāpusi pilsoniskās, politiskās un sociālās pamattiesības un nav spējusi saukt pie atbildības valsts drošības spēkus par nežēlīgajiem noziegumiem, kas pastrādāti pret etniskajām minoritātēm;

H. tā kā 2020. gada septembrī Priekšsēdētāju konference nolēma oficiāli liegt Auung San Suu Kyi piedalīties Saharova balvas laureātu kopīgajos pasākumos, jo viņa nerīkojās un pieļāva, ka turpinās noziegumi pret rohindžu kopienu;

I. tā kā tiek ziņots, ka 120 000 no 600 000 rohindžām, kas palikuši Rakhainas (Rakhine) pavalstī, atrodas nometnēs, un viņiem ir stipri ierobežota veselības pamataprūpes un izglītības pieejamība, turklāt viņi pat nevar brīvi pārvietoties; tā kā militāristi regulāri pielietoja spēku pret civiliedzīvotājiem laikā, kad Činas (Chin), Kačinas (Kachin), Karenu (Karen), Rakhainas un Šanas (Shan) pavalstīs notika cīņas ar bruņotiem etniskiem grupējumiem; tā kā Mjanmas valdība neko nopietnu nav darījusi, lai sauktu pie atbildības militāros komandierus un karavīrus, kas rīkojušies ļaunprātīgi;

J. tā kā 2019. gadā Gambija vērsās pret Mjanmu Starptautiskajā Tiesā, apgalvojot, ka Mjanma ir pārkāpusi Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to; tā kā 2020. gada janvārī minētā tiesa vienprātīgi pieņēma spriedumu, saskaņā ar kuru Mjanmai ir jānodrošina, ka netiek pieļauts genocīds pret rohindžām;

K. tā kā Mjanmas iestādes izmantoja pārāk plaši un neskaidri formulētus tiesību aktus, lai arestētu un sodītu cita starpā arī desmitiem cilvēktiesību aizstāvju, aktīvistu un žurnālistu par valdības un militārpersonu kritizēšanu vai par miermīlīgu protestēšanu;

L. tā kā Covid-19 pandēmijas apstākļos ir saasinājusies krīze, kurā nonākuši Jangonas rūpnieciskajās zonās strādājošie, jo darba devēji ķērās pie arodbiedrību iznīcināšanas un masveidā atlaida cilvēkus no darba;

M. tā kā 2020. gada 23. aprīlī ES Padome plašāk noteica ES ieroču embargo pret Mjanmu un aizliedza sniegt militāru apmācību Mjanmas armijai un īstenot ar to militāru sadarbību; tā kā ES ir noteikusi individuālas sankcijas pret 14 personām par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai par saistību ar šādiem pārkāpumiem, kas notikuši pret rohindžu tautības iedzīvotājiem, etnisko minoritāšu ciematu iedzīvotājiem vai civiliedzīvotājiem Rakhainas, Kačinas un Šanas pavalstīs,

1. nosoda militāro apvērsumu Mjanmā un ar to saistīto vardarbību; prasa nekavējoties izbeigt ārkārtas stāvokli un atjaunot demokrātiju un tiesiskumu valstī;

2. mudina bruņoto spēku virspavēlnieku un militārpersonas respektēt 2020. gada 8. novembra vēlēšanu rezultātus; prasa atzīt ievēlēto Mjanmas parlamentu un uzstāj, ka ir jādod iespēja, neliekot šķēršļus, parlamentam atsākt darbu un ievēlētajiem deputātiem pildīt savas pilnvaras;

3. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Auung San Suu Kyi, valdības ministrus, reģionu galvenos ministrus, demokrātiski noskaņotos aktīvistus un visas pārējās apvērsuma laikā aizturētās civilpersonas;

4. prasa saukt pie atbildības tos, kuru vainas dēļ ir noticis apvērsums Mjanmas pārejas procesā uz demokrātiju;

5. prasa noteikt globālu un vispusīgu ieroču embargo pret Mjanmu, ar ko tiek apturēta jebkādu ieroču, munīcijas un cita militārā un drošības ekipējuma tieša vai netieša piegāde, tirdzniecība vai nodošana, cita starpā arī tranzīts un pārkraušana, un ar ko tiek apturēta arī apmācību un cita militāra un ar drošību saistīta atbalsta sniegšana;

6. pauž dziļu nožēlu, jo ANO Drošības padome slēgtā sanāksmē to vien secināja, ka ir nopietnas bažas par stāvokli Mjanmā; aicina ANO Drošības padomi lemt par to, kā efektīvi reaģēt uz militāro apvērsumu, piemēram, noteikt vispusīgu ieroču embargo pret Mjanmu un ar konkrētām finanšu sankcijām vērsties pret Mjanmas armijas virspavēlnieku ģenerālisimusu Min Aung Hlaing un citiem militārajiem vadītājiem, kas atbildīgi par nežēlīgajiem noziegumiem, kuri visā valstī ir pastrādāti pret rohindžām un citām etniskajām minoritātēm;

7. prasa, lai papildus spēkā esošajam ieroču embargo ES noteiktu arī sankcijas pret konkrētiem militārajiem uzņēmumiem un militārajiem līdzekļiem, kas atbildīgi par militāro apvērsumu;

8. atkārtoti norāda, ka stingri nosoda visus iepriekš un patlaban notikušos cilvēktiesību pārkāpumus un uzbrukumus, kas ir sistemātiski un vērsušies plašumā, tostarp slepkavības, vajāšanu, izvarošanu un īpašuma iznīcināšanu, un kas, spriežot pēc UNFFM un ANO augstās cilvēktiesību komisāres biroja (UNHCHR) datiem, ir uzskatāmi par genocīdu, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, un ko bruņotie spēki ir pastrādājuši pret rohindžu tautības iedzīvotājiem;

9. ir stipri nobažījies par to, ka palikušie 600 000 rohindžas, kas atrodas nometnēs un ciematos Rakhainas pavalstī, tiek nemitīgi diskriminēti un ka viņiem ir noteikti stingri pārvietošanās ierobežojumi un liegta iespēja saņemt pamatpakalpojumus; aicina Mjanmas iestādes nediskriminējot aizsargāt visas civilpersonas un izbeigt neselektīvus uzbrukumus un citus starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību normu pārkāpumus; atgādina, ka Mjanmai ir pienākums pildīt ar Starptautiskās Tiesas spriedumu noteiktos pagaidu pasākumus;

10. mudina Mjanmas iestādes pilnībā sadarboties ar ANO (arī ar Neatkarīgo Mjanmas lietu izmeklēšanas mehānismu, UNFFM un ANO īpašo referenti par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā un ar UNHCHR) un tādēļ cita starpā nodrošināt neierobežotu piekļuvi visai valsts teritorijai, lai minētās struktūras varētu izmeklēt visus gadījumus, kuros, iespējams, ir pastrādāti starptautiski noziegumi un nav ievērotas vai ir ļaunprātīgi pārkāptas cilvēktiesības;

11. uzsver — situācija Rakhainas pavalstī un valstī kopumā neliecina, ka cilvēki varētu droši, brīvprātīgi un ar cieņu atgriezties uz palikšanu, un uzstāj, ka jebkādos apstākļos ir jāievēro neizraidīšanas princips; pieprasa sniegt lielāku starptautisko atbalstu kopienām, kuras uzņēmušas bēgļus no Rakhainas pavalsts, un tādēļ cita starpā risināt problēmas, kas vietējā līmenī ir aktuālas sociālajā, izglītības, ekonomikas un veselības aprūpes jomā;

12. nosoda jebkādu iebiedēšanu, vajāšanu un vārda brīvības ierobežošanu, ko īstenojuši tieši Mjanmas bruņotie un drošības spēki, kā arī citas iestādes; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un kritiska žurnālistika ir demokrātijas pamatu pamats un galvenais elements, kas veicina labu pārvaldību, pārredzamību un pārskatatbildību;

13. atkārtoti aicina Mjanmas iestādes garantēt drošību un aizsardzību cilvēktiesību aizstāvjiem un juristiem, kuri saņem nāves draudus un tiek arī citādi vajāti un iebiedēti;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Mjanmas valdībai, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai asamblejai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika