Predlog resolucije - B9-0116/2021Predlog resolucije
B9-0116/2021

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Mjanmaru

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Marisa Matias
v imenu skupine The Left

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0116/2021

Postopek : 2021/2540(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0116/2021
Predložena besedila :
B9-0116/2021
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0116/2021

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Mjanmaru

(2021/2540(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru in položaju Rohingejcev,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je 31. januarja 2021 mjanmarska vojska prevzela oblast v Mjanmaru in utrdila nadzor nad zakonodajno, sodno in izvršilno vejo vlade; ker je vojska pridržala vodstvo civilnih vladnih organov, med njimi tudi državno svetnico Aung San Su Či, predsednika Vin Mjinta in glavne ministre U Phjo Min Theina, dr. Zav Mjint Maunga, dr. Aung Moe Njoja, Dav Nan Khin Thve Mjint in U Nji Puja;

B. ker je bilo za obdobje enega leta razglašeno izredno stanje, kot začasni predsednik pa imenovan podpredsednik in nekdanji generalpodpolkovnik Mjint Sve, ki je nemudoma predal oblast vrhovnemu poveljniku vojske generalu Min Aung Hlaingu; ker je misija OZN za ugotavljanje dejstev o Mjanmaru v letu 2018 pozvala k preiskavi in pregonu generala Min Aung Hlainga zaradi genocida, hudodelstva zoper človečnost in vojnih hudodelstev;

C. ker so vojaške oblasti pridržale na desetine aktivistov in uradnikov Nacionalne lige za demokracijo, ki nimajo stika z zunanjim svetom, kar vzbuja skrb glede slabega ravnanja z njimi v priporu;

D. ker so bile internetne in telefonske povezave po vsej državi prekinjene in prodemokratični aktivisti samovoljno aretirani, pri čemer se vrstijo poročila o vedno večjem številu pridržanih oseb; ker vojaki v oklepnih avtomobilih očitno krožijo v mestih Najpjidav in Jangon, kar vzbuja strah pred smrtonosnim nasiljem;

E. ker se je konec tedna na desettisoče ljudi, ki so zahtevali konec vojaškega udara in izpustitev Aung San Su Či, udeležilo najbolj množičnih demonstracij po letu 2007;

F. ker je 8. novembra 2020 Nacionalna liga za demokracijo pod vodstvom Aung San Su Či zmagala na volitvah in dobila več kot 80-odstotkov demokratično izvoljenih sedežev ter povečala svojo parlamentarno večino; ker je v času civilne, demokratično izvoljene vlade še vedno prihajalo do hudih kršitev človekovih pravic in pravne države, lahko sedanji dogodki državo vrnejo v obdobje represivne neposredne vojaške vladavine;

G. ker je mjanmarska vlada v preteklosti večkrat kršila temeljne državljanske, politične in socialne pravice ter ji ni uspelo, da bi državne varnostne sile odgovarjale za grozodejstva nad etničnimi manjšinami;

H. ker je konferenca predsednikov septembra 2020 uradno izključila Aung San Su Či iz vseh dejavnosti skupnosti prejemnikov nagrade Saharov zaradi njenega neukrepanja ob sedanjih zločinih nad rohinško skupnostjo in pristajanja na te zločine;

I. ker naj bi bilo 120.000 od 600.000 Rohingejcev, ki so ostali v zvezni državi Rakhine, zaprtih v taboriščih, kjer imajo zelo omejen dostop do osnovnega zdravstvenega varstva in izobraževanja ter se ne morejo niti prosto gibati; ker je vojska v času spopadov z etničnimi oboroženimi skupinami v državah Čin, Kačin, Karen, Rakhine in Šan redno zlorabljala civiliste; ker mjanmarska vlada ni sprejela nobenih resnih ukrepov, da bi vojaški poveljniki ali vojaki odgovarjali za svoja dejanja;

J. ker je Gambija leta 2019 pri Meddržavnem sodišču vložila tožbo proti Mjanmaru zaradi domnevnega kršenja konvencije o genocidu; ker je sodišče januarja 2020 Mjanmaru soglasno odredilo, naj prepreči genocid nad Rohingejci;

K. ker so mjanmarske oblasti na podlagi zelo široko in nejasno definiranih zakonov aretirale in preganjale med drugim na desetine zagovornikov človekovih pravic, aktivistov in novinarjev, ki so kritizirali vlado in vojsko ali mirno protestirali;

L. ker je pandemija covida-19 še zaostrila krizo za delavce v industrijskih conah Jangona, saj delodajalci uničujejo sindikate in masovno odpuščajo delavce;

M. ker je Svet 23. aprila 2020 podaljšal embargo EU na orožje za Mjanmar ter prepovedal zagotavljanje vojaškega usposabljanja mjanmarške vojske in vojaško sodelovanje z njo; ker je EU uvedla posamezne sankcije zoper 14 posameznikov zaradi hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešili nad pripadniki ljudstva Rohinga ter vaščani ali civilisti, ki pripadajo etnični manjšini v mjanmarskih zveznih državah Rakhine, Kačin in Šan, oziroma sodelovanja pri teh kršitvah;

1. obsoja vojaški udar v Mjanmaru in s tem povezano nasilje; poziva k takojšnji odpravi izrednih razmer v državi ter k ponovni vzpostavitvi demokracije in pravne države;

2. poziva vrhovnega poveljnika in vojsko, naj spoštujeta izide volitev, ki so potekale 8. novembra 2020; poziva k priznanju izvoljenega parlamenta Mjanmara in vztraja, da bi ta moral imeti možnost nadaljevati s svojim delom, izvoljeni poslanci pa neovirano opravljati svoj mandat;

3. poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Aung San Su Či, vladnih ministrov, glavnih regionalnih ministrov, prodemokratičnih aktivistov in vseh drugih civilistov, ki so bili aretirani med vojaškim udarom;

4. poziva, naj tisti, ki so odgovorni za oviranje demokratične tranzicije v Mjanmaru, odgovarjajo za svoja dejanja;

5. poziva, naj se uvede popoln globalni embargo na orožje za Mjanmar, s katerim se bodo prekinile vse neposredne in posredne dobave, prodaja ali prenos, vključno s tranzitom in pretovarjanjem vsega orožja, streliva in druge vojaške in varnostne opreme ter zagotavljanje usposabljanja ali druge pomoči na vojaškem in varnostnem področju;

6. globoko obžaluje, da je bila na seji Varnostnega sveta OZN, ki je potekala za zaprtimi vrati, izražena zgolj resna zaskrbljenost nad razmerami v Mjanmaru; poziva Varnostni svet OZN, naj se učinkovito odzove na vojaški udar, na primer z obsežnim embargom na orožje za Mjanmar in ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami za vrhovnega poveljnika mjanmarske vojske generala Min Aung Hlainga in druge vojaške voditelje, ki so odgovorni za grozodejstva nad Rohingejci in drugimi etničnimi skupinami v državi;

7. poziva EU, naj poleg obstoječega embarga na orožje uvede dodatne ciljno usmerjene sankcije proti vojaškim podjetjem in vojaškim sredstvom, ki so odgovorni za vojaški udar;

8. ponovno ostro obsoja vse pretekle in sedanje kršitve človekovih pravic ter vsesplošne sistematične napade, uboje, nadlegovanje, posilstva in uničevanje lastnine, ki jih po podatkih neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev o Mjanmaru in urada visoke komisarke OZN za človekove pravice izvajajo oborožene sile proti Rohingejcem in ki jih lahko enačimo z genocidom, vojnimi hudodelstvi in hudodelstvi proti človečnosti;

9. izraža globoko zaskrbljenost zaradi sedanje diskriminacije, strogih omejitev gibanja in pomanjkanja osnovnih storitev za preostalih 600.000 Rohingejcev, ki so zaprti v taboriščih in vaseh v zvezni državi Rakhine; poziva mjanmarske oblasti, naj zaščitijo vse civiliste brez razlike in prenehajo z neselektivnimi napadi in drugimi kršitvami mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah; poziva, da se je Mjanmar zavezal k spoštovanju začasnih ukrepov, ki jih je odredilo Meddržavno sodišče;

10. poziva mjanmarske oblasti, naj v celoti sodelujejo z OZN (vključno z neodvisnim preiskovalnim mehanizmom OZN za Mjanmar, neodvisno mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev o Mjanmaru, posebnim poročevalcem OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru in visoko komisarko OZN za človekove pravice) ter ji omogočijo neoviran dostop po vsej državi, da se lahko raziščejo vsa domnevna kazniva dejanja v skladu z mednarodnim pravom in kršitve človekovih pravic in zlorabe;

11. poudarja, da razmere v državi Rakhine in v državi kot celoti niso primerne za varno, prostovoljno, dostojanstveno in trajno vrnitev, ter vztraja, da se na vsak način ohrani načelo nevračanja; poziva k nadaljnji mednarodni podpori skupnostim, ki gostijo begunce iz države Rakhine, vključno z reševanjem domačih socialnih, izobraževalnih, gospodarskih in zdravstvenih izzivov;

12. obsoja ustrahovanje, nadlegovanje ali omejevanje svobode izražanja, zlasti s strani mjanmarskih vojaških in varnostnih sil ter drugih organov; poudarja, da sta svoboda medijev in kritično novinarstvo bistvena stebra demokracije, ki spodbujata dobro upravljanje, preglednost in odgovornost;

13. ponovno poziva mjanmarske oblasti, naj zagotovijo varnost in zaščito zagovornikov človekovih pravic ter odvetnikov, ki se jim grozi s smrtjo ali drugimi oblikami nadlegovanja in ustrahovanja;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Mjanmara, državam članicam Združenja držav jugovzhodne Azije ter generalnemu sekretarju in generalni skupščini OZN.

Zadnja posodobitev: 10. februar 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov