Procedūra : 2021/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0117/2021

Pateikti tekstai :

B9-0117/2021

Debatai :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0054

<Date>{08/02/2021}8.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0117/2021</NoDocSe>
PDF 169kWORD 53k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Mianmare</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Jordi Solé, Alviina Alametsä, Niklas Nienaß</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

B9‑0117/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Mianmare

(2021/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir rohinjų padėties, visų pirma į 2016 m. liepos 7 d.[1], 2016 m. gruodžio 15 d.[2], 2017 m. rugsėjo 14 d.[3], 2018 m. birželio 14 d.[4], 2018 m. rugsėjo 13 d.[5] ir 2019 m. rugsėjo 19 d.[6] rezoliucijas,

 atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. gruodžio 10 d. išvadas dėl Mianmaro / Birmos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimą dar dvylikai mėnesių pratęsti dabar Mianmarui taikomas ribojamąsias priemones,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. vaizdo konferencijos formatu surengtą šeštąjį Europos Sąjungos ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas) pareiškimą ir 2021 m. vasario 3 d. G 7 užsienio reikalų ministrų pareiškimą dėl padėties Mianmare,

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. paskelbtą generalinio sekretoriaus pranešimą apie seksualinį smurtą, susijusį su konfliktu, JT Saugumo Tarybai (S/2018/250),

 atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 8 d. JT Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) ataskaitą (A/HRC/42/50) dėl išsamių nepriklausomos faktų nustatymo misijos Mianmare (UNIFFM) išvadų, 2018 m. spalio 3 d. JT ŽTT rezoliuciją dėl rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmare (A/HRC/RES/39/2), 2019 m. rugpjūčio 5 d. JT ŽTT ataskaitą dėl Mianmaro kariuomenės ekonominių interesų (A/HRC/42/CRP.3), 2019 m. rugpjūčio 7 d. JT ŽTT ataskaitą dėl JT nepriklausomo tyrimų mechanizmo Mianmare (A/HRC/42/66) ir 2020 m. rugsėjo 3 d. JT ŽTT ataskaitą dėl rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmare (A/HRC/45/5),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugpjūčio 22 d. UNIFFM ataskaitą dėl seksualinio smurto ir smurto dėl lyties Mianmare ir jo etninių konfliktų poveikį lytims (A/HRC/42/CRP.4),

 atsižvelgdamas į specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitas ir pagal TDO priežiūros mechanizmą parengtas ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Patariamojo komiteto Rachinų valstijos klausimais galutinę ataskaitą ir rekomendacijas (Anano ataskaita),

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 14 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo II ikiteisminio tyrimo kolegijos sprendimą dėl leidimo atlikti padėties tyrimą Bangladešo Liaudies Respublikoje / Mianmaro Sąjungos Respublikoje, priimtą pagal Romos statuto 15 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 23 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo nutartį dėl prašymo nurodyti laikinąsias priemones, kurias pateikė Gambijos Respublika byloje dėl prašymo taikyti Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (Gambija prieš Mianmarą),

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

 atsižvelgdamas į 1948 m. JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Mianmaro ginkluotosios pajėgos, dar vadinamos „Tatmadaw“, vykdydamos karinį perversmą prieš teisėtą Mianmaro civilinę valdžią, areštavo politinius lyderius ir pilietinės visuomenės aktyvistus, įskaitant valstybės patarėją Aung San Suu Kyi ir prezidentą Win Myintą; kadangi kariuomenė paskelbė metų trukmės nepaprastąją padėtį; kadangi tik Win Myint, kaip Mianmaro prezidentas, pagal Konstituciją turi įgaliojimus paskelbti nepaprastąją padėtį;

B. kadangi Mianmaro žmonių teisės, įskaitant žodžio, informacijos, susirinkimų ir asociacijų laisvę, apribotos dar labiau; kadangi vaikant protestus buvo neteisėtai naudojama jėga; kadangi protestai ir pilietinio nepaklusnumo kampanijos organizuojamos toliau; kadangi didelėje šalies teritorijoje internetas ir telefonų linijos buvo be reikalo ir neproporcingai apribotos, taip užkertant kelią informacijos srautui, žiniasklaidos priemonių veikimui ir pažeidžiant žmonių galimybes pareikšti politinę nuomonę; kadangi šiuo atžvilgiu interneto paslaugų teikėjai, remdamiesi verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais, privalo užkirsti kelią neigiamam poveikiui žmogaus teisėms;

C. kadangi pirmoji išrinkto Mianmaro parlamento sesija turėjo įvykti pirmąją 2021 m. vasario mėn. savaitę; kadangi nėra jokių įrodymų apie sisteminį rinkimų klastojimą per 2020 m. lapkričio mėn. įvykusius parlamento rinkimus; kadangi apytiksliai 1,5 mln. etninių mažumų rinkėjų konfliktinėse zonose, daugiausia rohinjams, nebuvo leista dalyvauti rinkimuose; kadangi pagal Mianmaro pilietybės įstatymą rohinjai laikomi „nepiliečiais“ arba „užsienio gyventojais“, taip jiems atimant pilietybę;

D. kadangi Mianmaras, kaip ir likęs pasaulis, kovoja su sveikatos krize ir jame iš viso nustatyta daugiau nei 140 000 COVID-19 atvejų; kadangi dabartinė Mianmaro sveikatos priežiūros sistema nėra išvystyta nes daug metų karinis režimas ja nesirūpino, ir ji iš esmės yra priklausoma nuo tarptautinių institucijų skiriamo išorės finansavimo; kadangi Mianmaro viduje perkeltiems asmenims gresia ypač didelė rizika susirgti koronavirusu; kadangi civilinės vyriausybės priemonės, susijusios su viduje perkeltų žmonių sveikata, nėra pakankamos, nes, pvz., jas taikant neatliekamas COVID-19 testavimas;

E. kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. daugiau nei 740 000 rohinjų persikėlė į saugų kaimyninį Bangladešą, gyvena antisanitarinėmis sąlygomis ir jiems kyla įvairios grėsmės perpildytose pabėgėlių stovyklose; kadangi bendras rohinjų pabėgėlių skaičius Bangladeše viršijo 1 milijoną; kadangi rohinjų žudymas, žaginimas ir jų kaimų Rachinų valstijoje deginimas, kurį vykdo Mianmaro ginkluotosios pajėgos, naudojami kaip priemonė visam laikui suardyti rohinjų socialinę sandarą ir traumuoti gyventojus;

F. kadangi skaičiuojama, kad Rachinų valstijoje tebėra apie 600 000 rohinjų, prieš kuriuos nuolat vykdoma diskriminacinė politika ir praktika, sistemingai pažeidžiamos jų pagrindinės teisės, jie savavališkai suimami, įkalinami perpildytose stovyklose, ribojama jų judėjimo laisvė ir itin ribojamos jų galimybės gauti išsilavinimą ir sveikatos priežiūros paslaugas;

G. kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo III ikiteisminio tyrimo kolegija 2019 m. lapkričio 14 d. nusprendė leisti atlikti rohinjų deportacijos iš Mianmaro į Bangladešą nusikaltimo tyrimą; kadangi, remiantis paskutine 2019 m. rugsėjo 16 d. UNIFFM ataskaita, Mianmaro vyriausybė toliau vykdo plataus masto ir sisteminius išpuolius prieš Rachinų valstijoje likusius rohinjus, kurie prilygsta persekiojimui ir kitiems nusikaltimams žmoniškumui;

H. kadangi Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) 2020 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtino laikinąsias priemones, taikomas byloje, susijusioje su Genocido konvencija ir rohinjais, kurią Gambija pradėjo prieš Mianmarą; kadangi Mianmaro vyriausybė, kurios interesus TTT gina Aung San Suu Kyi, kaltinimus dėl genocido pavadino klaidinančiais ir trukdančiais susidaryti faktinį vaizdą apie padėtį; kadangi Mianmaro vyriausybės veiksmai, siekiant kovoti su žmogaus teisių pažeidimais, buvo riboti ir susiję su keliomis prezidento direktyvomis; kadangi vyriausybė dar turi pakeisti arba panaikinti pagrindinius įstatymus, kuriais sudaromos palankios sąlygos diskriminacijai, įskaitant 1982 m. Pilietybės įstatymą;

I. kadangi Parlamentas labai daug kartų pasmerkė žmogaus teisių pažeidimus ir sisteminius bei plataus masto išpuolius prieš rohinjus; kadangi Mianmaro valdžios institucijos atsisako nuodugniai ištirti rohinjų žmogaus teisių pažeidimus ir patraukti jų vykdytojus atsakomybėn; kadangi aukščiausio rango karininkai, vadovavę išpuoliams prieš rohinjus, toliau eina savo pareigas; kadangi valdžios institucijos atsisako bendradarbiauti įgyvendinant JT mechanizmus; kadangi nebaudžiamumas yra giliai įsišaknijęs Mianmaro politinėje ir teisinėje sistemoje; kadangi nė viena ad hoc tyrimo komisija ir taryba, kurią sukūrė Mianmaro institucijos, neatitinka nešališko, nepriklausomo, veiksmingo ir išsamaus žmogaus teisių pažeidimų tyrimo standartų;

1. griežtai smerkia Mianmaro ginkluotųjų pajėgų karinį perversmą prieš civilinę vyriausybę, kuriuo bandoma nutraukti tvirtus Mianmaro liaudies ryšius su demokratija;

2. ragina Mianmaro kariuomenę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus areštuotus politinius lyderius ir pilietinės visuomenės aktyvistus; ragina nedelsiant nutraukti neteisėtai paskelbtą nepaprastąją padėtį ir sustabdyti nebaudžiamumą šalyje, atkurti civilinę vyriausybę, vėl pradėti žengti demokratijos keliu ir greitai atverti parlamentą, kuriame dalyvautų visi išrinkti atstovai, kaip nurodyta Konstitucijoje;

3. reiškia savo susirūpinimą dėl dabartinės Mianmaro konstitucijos, kurią Mianmaro liaudžiai primetė kariuomenė, taikydama procesą, kurs nebuvo nei sąžiningas, nei laisvas, ir kurioje neatsispindi žmonių valia ar interesai, o kariuomenei suteikiami išimtiniai ir nepagrįsti įgaliojimai, pvz., pastovus parlamento vietų skaičius, konkreti vyriausybės kontrolė tam tikrų ministerijų atžvilgiu, taip pat teisė blokuoti bet kokius konstitucinius pokyčius; ragina kariuomenę ir teisėtai išrinktą Miamaro vyriausybę, kuriai vadovauja prezidentas Win Myint, pradėti laisvą ir sąžiningą naujos konstitucijos rengimo ir įgyvendinimo procesą, kuriame dalyvautų Mianmaro liaudis, siekiant tikros demokratijos ir valstybės, kurioje svarbiausia būtų visų Mianmaro žmonių gerovė ir klestėjimas, visų pirma garantuojant visų etninių grupių Mianmare, įskaitant rohinjus, pripažinimą ir atstovavimą joms, ir kurioje būtų užtikrinamas visų saugumas, laisvė, darna ir taika;

4. reiškia rimtą susirūpinimą, kad Mianmaro liaudis dabar išgyvena ne tik humanitarinę krizę, kurios metu nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, ypač mažumų, pvz., rohinjų, teisės, ir sveikatos krizę, įskaitant didėjantį COVID-19 atvejų skaičių, bet ir politinę bei demokratinę krizę;

5. ragina ES delegaciją Mianmare ir valstybių narių ambasadas atidžiai stebėti žmogaus teisių ir sveikatos padėtį Mianmare, taip pat šiuo metu areštuotų politinių vadovų ir pilietinės visuomenės aktyvistų bylas; prašo ES diplomatinių misijų pasiūlyti paramą ir galimą apsaugą asmenims, kuriems kyla persekiojimo rizika, įskaitant saugaus prieglobsčio suteikimą ambasadose ir palengvinant atvykimą ieškant prieglobsčio arba laikinos pastogės; tikisi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) imsis vadovaujančio vaidmens koordinuojant tarptautines humanitarines ir neatidėliotinas priemones ekstremaliose sveikatai situacijose atsidūrusiems Mianmaro gyventojams;

6. mano, kad ASEAN gali būti naudojamas kaip tarptautinės bendruomenės Mianmarui teikiamos pagalbos kanalas, kaip tai buvo praėjus ciklonui „Nargis“, nuniokojusiam Mianmarą 2008 m.; be to, ragina ASEAN atlikti aktyvų tarpininko vaidmenį sprendžiant dabartinę krizę Mianmare; mano, kad rinkimų stebėjimo misijos gali būti veiksminga ASEAN priemonė, siekiant remti demokratijos stiprinimą jos valstybėse narėse, nes šios misijos papildomai sustiprina rinkimų proceso teisėtumą;

7. teigiamai vertina 2020 m. Tarybos sprendimą pratęsti ribojamąsias priemones Mianmarui papildomiems dvylikai mėnesių iki 2021 m. balandžio 30 d. ir iš dalies pakeisti asmenų bei subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą; ragina Tarybą pakeisti dabartinės ribojamųjų priemonių sistemos turinį, kad į jį būtų įtraukti demokratijos pažeidimai, ir praplėsti tikslines sankcijas visiems Mianmaro kariuomenės vadams, įskaitant vyriausiąjį generolą Min Aung Hlaingą, vyriausiojo generolo pavaduotoją Soe Winą ir visus kariniame perversme dalyvavusius vadus; be to, ragina Tarybą pakeisti dabartinę ribojamųjų priemonių sistemą numatant galimybę į sąrašą įtraukti įmones ir praplėsti tikslines sankcijas daugumai Mianmaro kariuomenės ir jos narių ekonominių bendrovių, kurios aprūpina kariuomenę savo pajamomis; šiuo atžvilgiu ragina ES skatinti tarptautinį koordinavimą ir daugiašalius veiksmus;

8. primena, kad Mianmarui 1997–2013 m. buvo uždrausta dalyvauti „Viskas, išskyrus ginklus“ sistemoje, tačiau 2013 m. jam sugrąžintas „Viskas, išskyrus ginklus“ sistemos paramos gavėjo statusas, remiantis šalies judėjimu demokratijos link; pažymi, kad jau 2018 m. buvo pradėtas tvirtesnis dalyvavimo procesas, kuriame daugiausia dėmesio skirta žmogaus teisių konvencijų ir darbuotojų teisių laikymuisi; pabrėžia, kad dėl karinio perversmo buvo atkurta iki demokratijos procesų buvusi padėtis, dėl kurios pažeidžiamos „Viskas, išskyrus ginklus“ sistemos lengvatų suteikimo sąlygos; ragina Komisiją greitai pradėti tyrimą pagal Bendrosios lengvatų sistemos (BSP) reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punktą, siekiant sustabdyti prekybos lengvatas, iš kurių tam tikruose sektoriuose pelnosi Mianmaras, visų pirma įmonės, kurios priklauso kariuomenės nariams, ir tinkamai informuoti Parlamentą apie veiksmus, kurių reikia imtis;

9. palankiai vertina 2019 m. rugpjūčio 5 d. JT žmogaus teisių tarybos ataskaitą A/HRC/42/CRP.3, kurioje nustatyta, kad įmonės, turinčios komercinių ryšių su Mianmaro kariuomene ir jos konglomeratais, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ir Myanmar Economic Corporation (MEC), įskaitant visas jų patronuojamąsias įmones, remia „Tatmadaw“ finansinius pajėgumus; šiuo atžvilgiu prašo ES ir jos valstybių narių remti rezoliucijos priėmimą kitame JT žmogaus teisių tarybos posėdyje, siekiant ištirti su kariniu perversmu susijusius pažeidimus ir riziką, ir prašyti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro sukurti verslo įmonių, kurios prisideda prie verslo sutarčių su Mianmaro kariuomene ir jos konglomeratais arba dėl tokių sutarčių gauna ekonominę naudą, duomenų bazę;

10. palankiai vertina tai, kad į 2021 m. Komisijos darbo programą įtraukta teisėkūros iniciatyva dėl privalomo išsamaus žmogaus teisių ir aplinkos tiekimo grandinės patikrinimo teisės aktų; laikosi nuomonės, kad, siekiant veiksmingai spręsti priverstinio darbo ir kitų žmogaus teisių pažeidimų įmonių tiekimo grandinėse problemą, į tokius teisės aktus taip pat turėtų būti įtrauktas draudimas pateikti atitinkamas prekes ES rinkai; ragina Komisiją skubiai paskelbti patarimus ES įsisteigusioms įmonėms perspėjant jas dėl žmogaus teisių, pavojaus reputacijai ir teisinės rizikos, kylančios palaikant verslo ryšius su Mianmaro kariuomene, taip pat padėti ES įsisteigusioms įmonėms nustatyti ir stiprinti ekonominius ryšius su privatiems civiliniams subjektams priklausančiomis įmonėmis; be to, primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad ES fondais nebūtų finansuojamos Mianmaro kariuomenės operacijos ir gerovė, kaip tai gali atsitikti dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl 2020 m. Azijos regiono metinės veiksmų programos finansavimo 2 dalies, pagal kurią Mianmaro vyriausybei suteikta galimybė spręsti Rachinų valstijos krizę, pasinaudojant Sąjungos įmone humanitarinės pagalbos, perkėlimo ir vystymosi Rachinų valstijos labui (UEHRD), taip suteikiant ekonominę naudą kariuomenei;

11. griežtai ragina ES įsisteigusias įmones atlikti išsamų žmogaus teisių patikrinimą ir užtikrinti, kad jos neturėtų jokių ryšių su Mianmaro saugumo pajėgomis, jų pavieniais nariais arba jiems priklausančiais ar jų kontroliuojamais subjektais, ir kad jie tiesiogiai ar netiesiogiai neprisidėtų prie kariuomenės vykdomo išpuolio prieš demokratiją ir žmogaus teises; ragina ES įsisteigusias įmones, įskaitant patronuojančiąsias bendroves ir patronuojamąsias įmones, skubiai iš naujo įvertinti savo verslo ryšius Mianmare ir sustabdyti bet kokius ryšius su įmonėmis, kurios yra susijusios su kariuomene; ragina ES įsisteigusias įmones viešai atskleisti visą susijusią informaciją, įskaitant vardus ir pavardes, adresus ir savininkus, patronuojamąsias įmones ir verslo partnerius Mianmare, kurie dalyvauja jų vertės grandinėje; šiuo atžvilgiu teigiamai vertina 2021 m. vasario 5 d. bendrovės Kirin Holdings Company Limited’s pareiškimą, kad nutrauks dabartinę bendrosios įmonės partnerystę su Mianmaro bendrove Economic Holdings Public Company Limited;

12. ragina ES ir valstybes nares skatinti tarptautinį koordinavimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam prekių eksportui iš Mianmaro, kai toks eksportas duos konkrečią ekonominę naudą kariuomenei, ir nutraukti neteisėtų prekių gamybą, ypač gamtos išteklių naudojimą, pvz., neteisėtai kertama mediena;

13. ragina Tarybą peržiūrėti ir galbūt pakeisti ES ginklų embargą Mianmarui, siekiant užtikrinti, kad embargas būtų taikomas visiems dvejopo naudojimo produktams ir įrangai, įskaitant priežiūros įrangą, kurią kariuomenė gali naudoti taikydama griežtas priemones teisėms ir nesutikimui;

14. ragina ES ir valstybes nares imtis lyderystės siekiant vieningos JT Saugumo Tarybos (JT ST) pozicijos pasmerkiant karinį perversmą Mianmare, o Kinijos Liaudies Respubliką ragina nutraukti šio klausimo blokadą; ragina JT ST nustatyti tikslines individualias sankcijas, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, tiems asmenims, kurie, kaip įtariama, yra atsakingi už karinį perversmą ir sunkius nusikaltimus tarptautinei teisei, ir nustatyti visuotinį visapusišką ginklų embargą Mianmarui, sustabdant visą tiesioginį ir netiesioginį bet kokių ginklų ir dvejopo naudojimo produktų, šaudmenų ir kitos karinės ir saugumo įrangos tiekimą, pardavimą arba perdavimą, įskaitant tranzitą ir perkrovimą, taip pat mokymų rengimą arba kitą karinę ir saugumo paramą;

15. teigiamai vertina Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) sprendimą leisti atlikti rohinjų deportacijos iš Mianmaro į Bangladešą tyrimą; dar kartą ragina Mianmarą tapti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalimi; ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl padėties Mianmare, įskaitant visus teismo jurisdikcijai priklausančius nusikaltimus prieš rohinjus, arba įsteigti ad hoc tarptautinį baudžiamąjį tribunolą; dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares imtis vadovaujamo vaidmens JT Saugumo Taryboje, kad dėl padėties Mianmare būtų kreiptasi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą; be to, teigiamai vertina Tarptautinio Teisingumo Teismo pradinę nutartį dėl laikinųjų priemonių nurodymo byloje dėl prašymo taikyti Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (Gambija prieš Mianmarą);

16. ypač palankiai vertina ES kaip lyderės vaidmenį kuriant Jungtinių Tautų Mianmarui skirtą nepriklausomą tyrimo mechanizmą, siekiant surinkti, sukaupti, išsaugoti ir išnagrinėti sunkiausių tarptautinių nusikaltimų ir pažeidimų, įvykdytų Mianmare nuo 2011 m., įrodymus; ragina Mianmarą bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, siekiant užtikrinti atskaitomybę, įskaitant tai, kad IIMM galiausiai būtų suteikta galimybė nekliudomai patekti į šalį; ragina ES, jos valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad mechanizmas turėtų reikiamą paramą, be kita ko, finansinę, kad galėtų vykdyti savo įgaliojimus;

17. nerimauja dėl 2020 m. rugsėjo 3 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro A/HRC/45/5 ataskaitos, kurioje aprašomi nuolatiniai ir žiaurūs rohinjų ir kitų mažumų teisių pažeidimai kai kuriose Mianmaro vietovėse; ragina Mianmaro vyriausybę imtis būtinų priemonių, siekiant kuo greičiau sustabdyti šiuos žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties;

18. primygtinai prašo, kad Mianmaro valdžios institucijos užtikrintų saugų, tvarkingą ir teisėtą rohinjų grąžinimą vadovaujant JT, kai tik bus įvykdytos grąžinimo sąlygos; patvirtina negrąžinimo principą ir primygtinai prašo negrąžinti pabėgėlių į Mianmarą per prievartą; ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant visapusiškai įgyvendinti Rachinų patariamosios komisijos rekomendacijas ir TBT nutartį, taip pat kuo greičiau paskirti įgyvendinimo įstaigą; ragina ES, Jungtines Tautas ir kitus tarptautinius subjektus remti šį procesą;

19. ragina Mianmarą pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; be to, ragina Mianmarą ratifikuoti keturias pagrindines TDO konvencijas, kurių jis dar neratifikavo, būtent 1949 m. Konvenciją dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo (Nr. 98), 1951 m. Konvencija dėl vienodo atlyginimo (Nr. 100), 1957 m. Konvenciją dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105) ir 1958 m. Konvenciją dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111); ragina Mianmarą greitai reaguoti į prašymus, pateiktus pagal TDO priežiūros mechanizmą, kuriuos Mianmaras per daugybę metų gavo ne kartą, visų pirma dėl priverstinio ir vaikų darbo ir laisvės jungtis į asociacijas;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją teisėtai Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Mianmaro prezidentui Win Myintui, Miamaro valstybės patarėjai Aung San Suu Kyi, Mianmaro „Tatmadaw“, vyriausiajam įgaliotiniui ir pirmininko pavaduotojui, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Jungtinių Tautų specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

[1] OL C 101, 2018 3 16, p. 134.

[2] OL C 238, 2018 7 6, p. 112.

[3] OL C 337, 2018 9 20, p. 109.

[4] OL C 28, 2020 1 27, p. 80.

[5] OL C 433, 2019 12 23, p. 124.

[6] Priimti tekstai, P9_TA(2019)0018.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika