Prijedlog rezolucije - B9-0118/2021Prijedlog rezolucije
B9-0118/2021

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj i političkoj situaciji u Jemenu

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Unije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Jaak Madison
u ime Kluba zastupnika ID-a

Postupak : 2021/2539(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0118/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0118/2021
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0118/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj i političkoj situaciji u Jemenu

(2021/2539(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., a posebno njegov članak 1.,

 uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda iz 1998.,

 uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu,

 uzimajući u obzir izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 9. veljače 2021. o humanitarnoj i političkoj situaciji u Jemenu,

 uzimajući u obzir Sporazum iz Rijada od 5. studenoga 2019.,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je kriza u Jemenu jedna od najtežih humanitarnih kriza u svijetu; budući da Jemenci proživljavaju neopisive teškoće i patnju zbog aktualnog sukoba; budući da je prema izjavi Vijeća sigurnosti UN-a od 13. prosinca 2020. najmanje 13,5 milijuna ljudi u Jemenu izloženo riziku od gladi;

B. budući da dogmatski pristup međunarodne zajednice, kako je izražen u raznim rezolucijama i izjavama Vijeća sigurnosti UN-a, građanima Jemena uskraćuje pravo na istinsko samoodređenje;

C. budući da se predsjednik Jemena, zajedno sa svojom vladom, i dalje nalazi u Saudijskoj Arabiji te mora zatražiti dopuštenje za povratak u domovinu;

D. budući da je Sporazum iz Rijada najavljen uz mnogo pompe, ali nije uspio iznjedriti politički proces koji se može provesti u praksi;

E. budući da se u izjavi Vijeća sigurnosti UN-a od 13. prosinca 2020. poziva na pronalaženje jemenskog rješenja za jemenske probleme, iako i politički i vojni proces u stvarnosti diktiraju druge zemlje;

F. budući da je čelnik Južnog prijelaznog vijeća Aidarous al-Zubaidi izjavio da prema njegovu mišljenju Sporazum iz Rijada označava prijelazno razdoblje prije nego što se vlast preda Jugu;

1. izražava duboku zabrinutost zbog trenutačne humanitarne situacije u Jemenu; najoštrije osuđuje nasilje u Jemenu a naročito napade na civilno stanovništvo;

2. osuđuje politiku ignoriranja jemenskih političkih i građanskih skupina i prebacivanja pronalaženja političkih i sigurnosnih rješenja na druge države u regiji;

3. prepoznaje da je glavni razlog teške humanitarne situacije u Jemenu predanost teritorijalnoj cjelovitosti te zemlje i poziva Vijeće sigurnosti UN-a da ispita sve mogućnosti za političko rješenje, uključujući dvodržavno rješenje;

4. izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Vijeće sigurnosti UN-a dopušta trećim stranama da provode vlastitu politiku u Jemenu, čime se državama omogućuje da koriste unutarnji sukob za vođenje rata preko posrednika i s teškim posljedicama za jemenske civile;

5. zabrinut je da se obveze preuzete u okviru Sporazuma iz Rijada, a naročito vojni protokoli, rutinski zanemaruju i da je političko rješenje i dalje nedostižno, što milijune civila, uključujući djecu, osuđuje na gladovanje i bolesti;

6. ističe da se kriza ne može riješiti humanitarnim putem sve dok u Jemenu nema funkcionalne vlade te poziva Vijeće sigurnosti UN-a da osigura uspostavu transparentnog političkog procesa koji uključuje sve relevantne jemenske aktere, bez uplitanja trećih strana i njihovih posrednika;

7. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te vladi Republike Jemen.

 

Posljednje ažuriranje: 10. veljače 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti