Предложение за резолюция - B9-0119/2021Предложение за резолюция
B9-0119/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

8.2.2021 - (2021/2539(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Мик Уолас
от името на групата The Left

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0119/2021

Процедура : 2021/2539(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0119/2021
Внесени текстове :
B9-0119/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0119/2021

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

(2021/2539(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен,

 като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН относно Йемен, включително изявлението му от 20 ноември 2020 г.,

 като взе предвид докладите, препоръките и изявленията на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти относно Йемен,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. и от 18 февруари 2019 г. относно Йемен,

 като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[1], и Договора за търговия с оръжие от 24 декември 2014 г.,

 като взе предвид изявленията на изпълнителния директор на Световната продоволствена програма Дейвид Бийзли, в т.ч. последното му изявление от 14 януари 2021 г. пред Съвета за сигурност на ООН,

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека,

 като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в Йемен,

 като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати[2],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности счита, че хуманитарната ситуация в Йемен е най-лошата в света; като има предвид, че от близо 28,8 милиона йеменци 24 милиона се нуждаят от хуманитарна закрила или помощ, в т.ч. 12,3 милиона деца; като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват всяка година от началото на войната насам;

Б. като има предвид, че според доклад на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) от 2019 г., между март 2015 г. и декември 2019 г. в резултат на конфликта са загинали над 233 000 души и че от началото на 2020 г. са се появили 14 нови фронтови линии; като има предвид, че Споразумението от Стокхолм, подписано през декември 2018 г., имаше за цел да доведе до прекратяване на враждебните действия в района на Червено море, включително в Таиз и Ходейда, и до безопасни коридори за движението на хора и доставки; като има предвид, че страните в конфликта редовно нарушават споразумението за прекратяване на огъня и продължават да участват във военни действия; като има предвид, че хиляди цивилни лица са убити в конфликта след подписването на споразумението; като има предвид, че между октомври и декември 2020 г. броят на децата жертви се е увеличил над два пъти в провинция Таиз, а в Ходейда също е нараснал в сравнение с началото и средата на 2020 г.;

В. като има предвид, че над 3,5 милиона души са вътрешно разселени, което превръща кризата в Йемен в четвъртата най-голяма криза в света, свързана с разселване;

Г. като има предвид, че протестите срещу неолибералните реформи в Йемен през 2010 г. и 2011 г. доведоха до свалянето на президента Али Абдула Салех на 25 февруари 2012 г. и до налагането на временна администрация, оглавявана от заместник-председателя на Салех, Абд Рабу Мансур Хади; като има предвид, че правителството на Хади продължи да прилага изключително непопулярните структурни корекции, реформите на Международния валутен фонд (МВФ), приватизацията, бюджетните ограничения и финансиализацията на йеменската икономика, които бяха започнати при президента Салех и прекъснати от въстанията през 2010 г. и 2011 г.; като има предвид, че през междинния период от 2012 до 2014 г. изпълнението на програмите за строги икономии на Световната банка и МВФ доведоха до масови размирици и нищета; като има предвид, че администрацията на Хади отказа множество договори за лизинг на активи в областта на селското стопанство, нефта, газа и рибарството, за да ги повери на саудитски и катарски дружества, съюзници на САЩ;

Д. като има предвид, че администрацията на Хади, с международната подкрепа на САЩ, Саудитска Арабия и Катар, даде свобода на действие на въоръжени групировки, свързани с Мюсюлманското братство; като има предвид, че тези групировки, както и членовете на обучени от САЩ специални звена в йеменската армия, чуждестранни бойци и местни поддръжници, преследваха и избиваха йеменски лидери, противопоставящи се на политическия и икономически проект, наложен на страната от Хади; като има предвид, че тези действия, съчетани с широко разпространеното схващане, че Хади обслужва чужди интереси, причиниха понижаване на жизнения стандарт, не задоволиха нито едно от исканията на движението 2010–2011 г. и доведоха до превземането на Сана и задържането на Хади под домашен арест от „Ансар Аллах“ в края на 2014 г.;

Е. като има предвид, че на 21 септември 2014 г., с помощта на назначения от ООН пратеник в Йемен Джамал Беномар, временният президент Хади подписа Споразумението за мир и национално партньорство с „Ансар Аллах“ и лидерите на всички основни политически партии; като има предвид, че с подписването на това споразумение се даде приоритет на провеждането на изборите, обещани от администрацията на Обама и Съвета за сътрудничество в Персийския залив през 2012 г.; като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия се противопостави на този преход към споделена власт в Йемен и реши да попречи на тези събития;

Ж. като има предвид, че продължаващата война, водена от Саудитска Арабия срещу Йемен, започнала през март 2015 г. под името „операция Решителна буря“ и преименувана месец по-късно на „операция Възстановяване на надеждата“, тласна страната към дълбока хуманитарна криза;

З. като има предвид, че ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включваща Обединените арабски емирства (ОАЕ), Судан, Сенегал, Кувейт, Йордания, Египет и Бахрейн, а също така Катар между 2015 и 2017 г. и Мароко между 2015 и 2019 г., носи отговорност за убийството на десетки хиляди цивилни лица чрез въздушни нападения и сили на място, включително наемници; като има предвид, че основната цел на тази намеса беше възстановяването на власт на всяка цена на неизбрания Абд Рабу Мансур Хади; като има предвид, че намесата е в пряко нарушение на член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации; като има предвид, че коалицията е извършила тежки нарушения на международното хуманитарно право, които представляват военни престъпления, включително нападения на жилищни райони, пазари, болници, училища, стопанства, съоръжения за производство на храни и водна инфраструктура;

И. като има предвид, че коалицията наложи блокада на пристанищата в Йемен и строги ограничения на въздушното пространство и извърши многократни атаки срещу инфраструктура, необходима за оцеляването на цивилното население, като това доведе до масов глад; като има предвид, че международното летище в Сана е затворено за търговски полети в продължение на вече над четири години, което означава, че йеменските граждани, живеещи в северните части на страната, не могат да летят оттам, включително тежко болните цивилни лица, нуждаещи се от животоспасяващо лечение; като има предвид, че летището често е затворено и за хуманитарни полети, което възпрепятства придвижването към и в рамките на Йемен на хуманитарни работници, оборудване, провизии и основни консумативи; като има предвид, че икономическата война доведе до цикличен и драматичен недостиг на гориво от февруари 2019 г. насам; като има предвид, че на корабите, превозващи гориво, не се разрешава да акостират и разтоварват в пристанището на Ал-Ходейда заради спора относно събирането на мита и данъци и използването на приходите от горивото; като има предвид, че недостигът на горива и газ наруши предоставянето на електроенергия и вода, санитарно-хигиенните условия и здравните услуги и увеличи цените на основните продукти; като има предвид, че поради недостига на гориво разселените и уязвимите хора срещат трудности, за да се доберат до пунктовете за разпределение и да получат съответната помощ;

Й. като има предвид, че продоволствената криза, породена от конфликта и изострена от блокадата и нападенията на коалицията, е най-голямата в света и според преценките води ежедневно до смъртта на над сто деца; като има предвид, че 13,5 милиона души живеят в условия на остра продоволствена несигурност и са застрашени от глад; като има предвид, че обявяването на „Ансар Аллах“ за терористична организация от страна на САЩ може допълнително да влоши това положение;

К. като има предвид, че здравните заведения не функционират и че проблемите с достъпа до вода и със санитарно-хигиенните условия се увеличават; като има предвид, че избухналата в Йемен епидемия от холера е най-голямата в най-новата история и е засегнала над половин милион души;

Л. като има предвид, че правителствата на Джибути, Еритрея и Сомалия предоставиха своето въздушно пространство и териториалните си води на разположение на коалицията; като има предвид, че Съединените щати и Обединеното кралство предоставиха логистична подкрепа на коалицията под формата на въздушна целева помощ, обмен на разузнавателни данни, подпомагане на прилагането на блокадата, обучение на силите, презареждане и поддръжка на автотранспортни и въздухоплавателни средства, а също така, както се посочва в писмо от Белия дом до Конгреса през юни 2018 г., и присъствие на военни части от САЩ на място;

М. като има предвид, че е документирано присъствието на наемници от американското частно дружество Academi (известно по-рано под името Blackwater); като има предвид твърденията, че ОАЕ са отговорни за включването в конфликта на тези наемници с произход предимно от Латинска Америка и Африканския рог; като има предвид, че след участието на Blackwater в конфликта в Ирак наети от това дружество лица са осъдени за убийство;

Н. като има предвид, че решението, обявено от президента на САЩ Байдън във връзка с военната помощ на САЩ за Саудитска Арабия по време на водената от Саудитска Арабия война в Йемен е ясно признание за дългата военна намеса и за престъпленията, извършени от САЩ в Йемен;

О. като има предвид, че държавите — членки на Европейския съюз, са сред основните доставчици на военно оборудване за тази война, включително оръжия, екипировка, боеприпаси, провеждане на обучения, поддръжка и други услуги; като има предвид, че различните видове въздухоплавателни средства, използвани за въздушни удари, като например използваните от Саудитска Арабия Eurofighter Typhoon и Tornado, се произвеждат от консорциум от различни британски дружества и дружества от ЕС; като има предвид, че използваният от ОАЕ Mirage 2000-9 е създаден във Франция; като има предвид, че използваният от Саудитска Арабия и от ОАЕ 1330 MRTT се произвежда в Испания и Франция; като има предвид, че саудитските кораби, използвани за осъществяването на блокадата, се произвеждат предимно в ЕС; като има предвид, че войските на място използват и материали с произход от ЕС, като например френски танкове Leclerc или финландски бронетранспортьори Patria AMV 8x8;

П. като има предвид, че италианското правителство обяви, че ще отнеме лицензите за продажба на бомби и ракети на воюващите страни в Йемен; като има предвид, че това решение все още не е изпълнено;

Р. като има предвид, че ООН и ЕС наложиха оръжейно ембарго на определени групировки, действащи в Йемен; като има предвид, че въпреки призивите на Европейския парламент такова ембарго не е наложено на Саудитска Арабия; като има предвид, че държави — членки на ЕС, като Франция и Испания, продължават да бъдат сред основните доставчици на оръжие за Саудитска Арабия и ОАЕ;

С. като има предвид, че в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета и в Договора за търговията с оръжие се предвижда, че изнасящите държави членки трябва да отказват лицензи за износ на такива военни технологии или оборудване, които могат да бъдат използвани за извършването на сериозни нарушения на международното право;

Т. като има предвид, че бойци на „Ансар Аллах“ са замесени в тежки нарушения, като например използването на противопехотни мини и обстрелването на цивилни обекти;

У. като има предвид наличието на тревожни сведения, че иранското правителство оказва на „Ансар Аллах“ военна и финансова подкрепа;

Ф. като има предвид, че значителна част от оръжията, продадени по време на конфликта от САЩ, Канада, Обединеното кралство, Франция, Германия, Швеция, Испания и Белгия, са били конфискувани или препродадени от ОАЕ и саудитските войски и наемници на други сили, участващи в конфликта, включително на „Ансар Аллах“;

Х. като има предвид твърденията, че всички страни в конфликта са извършвали екзекуции без съд и присъда и са отговорни също така за откази на достъп до хуманитарна помощ, произволни задържания, насилствено изчезване, изтезания, включително сексуално насилие, и други форми на малтретиране;

Ц. като има предвид, че конфликтът и причиненият от него вакуум по отношение на сигурността доведоха до увеличаването и консолидирането на присъствието на терористични групи в страната, включително Ансар ал-Шария, известни също като Ал-Кайда на Арабския полуостров, и т.нар. Йеменска провинция Даиш, които продължават да контролират малки части от територията;

Ч. като има предвид, че войната продължи да ескалира и през изминалата година и че насилието все повече се увеличава, включително въздушните удари от страна на коалицията в столицата Сана и провинция Ал Джауф; като има предвид, че „Ансар Аллах“ продължава да разширява контрола си на север и на изток; като има предвид, че от ноември 2020 г. до днес интензивните сражения в провинция Ал-Ходейда доведоха до смъртта на над 1 500 души, до разрушаването на стотици къщи и земеделски стопанства и до разселването на над 700 лица;

Ш. като има предвид, че Резолюция 2140 на Съвета за сигурност на ООН от 2014 г. налага целенасочени санкции на лица или образувания, посочени от Комитета на Съвета за сигурност за всеки отделен случай; като има предвид, че Съветът засили тези санкции и насочи вниманието си и към лица и образувания, които не са посочени от Комитета; като има предвид, че САЩ също разшириха тези санкции, последно през декември 2020 г., като включиха още петима ръководители на „Ансар Аллах“ — стъпка, която беше приветствана от подкрепящото Саудитска Арабия правителство на Хади;

Щ. като има предвид, че на 19 януари 2021 г. правителството на САЩ обяви „Ансар Аллах“ за терористична организация; като има предвид, че това ще има изключително обезпокоителни последици върху търговския и банковия сектор и върху възможността за внос на храни, горива и лекарства в страната; като има предвид, че вследствие на това предоставянето на помощ ще бъде в още по-голяма степен възпрепятствано и забавено и че ще се създадат още повече правни трудности и пречки пред агенциите за предоставяне на помощ; като има предвид, че президентът на САЩ Байдън заяви, че обявяването на „Ансар Аллах“ за терористична организация ще бъде отменено;

АА. като има предвид, че геополитическите последици от войната са сред основните елементи, които я подхранват, тъй като Саудитска Арабия и ОАЕ се стремят да разширят своето влияние в региона; като има предвид, че географското местоположение на Йемен в протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив, има стратегическо значение поради важните морски пътища, минаващи оттам, както и поради намиращите се там енергийни ресурси;

AБ. като има предвид, че Групата от водещи експерти за Йемен получи съществена информация, според която правителството на Хади, водените от коалицията сили и силите на „Ансар Аллах“ са вербували и включвали във въоръжените сили и групировки деца и са използвали активно тези деца във военните действия; като има предвид, че над 3 150 деца са убити от началото на войната; като има предвид, че от 2015 г. насам 380 училища са били бомбардирани, унищожени или окупирани от въоръжените групировки;

АВ. като има предвид, че в Йемен не съществува дългосрочна подкрепа за психическа и физическа рехабилитация, което означава, че в идните години оцелелите трябва сами да се справят с последиците от травмите; като има предвид, че според преценките 160 000 йеменски учители и училищен персонал не са получавали редовни заплати от 2016 г. насам; като има предвид, че бъдещето на цели поколения йеменски деца е изложено на риск;

АГ. като има предвид, че жените в Йемен по традиция са силно уязвими спрямо злоупотреби като детски бракове и насилие, тъй като в страната не съществува законна минимална възраст за изразяване на съгласие; като има предвид, че в сравнение с мъжете жените имат по-ограничен достъп до медицински грижи, собственост, образование и обучение; като има предвид, че положението им се влоши още повече в резултат на конфликта и пандемията от COVID-19, които изложиха още повече жени на риск от насилие, основано на пола, и още повече момичета на риск от сключване на брак в детска възраст; като има предвид, че около 30% от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че вече липсват лекарства за многобройни хронични болести и че Йемен е сред страните с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че за страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени вероятността да се заразят с холера е по-голяма и че те са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава вероятността от усложнения и смърт по време на раждане;

АД. като има предвид, че продължаващият конфликт доведе до още повече издевателства срещу защитници на правата на човека, журналисти, адвокати и активисти в Йемен, които продължават да бъдат обект на нападения, насилствени изчезвания, произволно задържане и други форми на тормоз и атаки от страна на страните в конфликта; като има предвид, че жените защитници на правата на човека в Йемен са репресирани по множество различни начини;

АЕ. като има предвид, че липсата на финансиране за Фонда на ООН за населението (UNFPA) застрашава приемствеността на програмите, борещи се с основаното на пола насилие, и че вследствие на това 350 000 жени са изложени на риск поради невъзможността за достъп до специализирана помощ и закрила;

АЖ. като има предвид, че от началото на конфликта жените отсъстват напълно от преговорните процеси, но въпреки това остават от основно значение за намирането на трайно решение на конфликта; като има предвид, че сформираното през декември 2020 г. правителство, което не беше избрано и което е разположено в Саудитска Арабия и се финансира от последната, не включва сред членовете си жени и че това е първият случай от над 20 години, в който в правителството не са включени жени;

АЗ. като има предвид, че в Йемен има близо 283 000 бежанци, 90 % от които идват от Сомалия; като има предвид, че това население е непропорционално засегнато от войната и произтичащата от нея хуманитарна криза и многократно е било подлагано на произволно задържане и на отказ от достъп до каквато и да е форма на социални услуги;

АИ. като има предвид, че през 2020 г. финансирането за плана за хуманитарна реакция рязко намаля, като бяха получени едва 50,1 % от сумата от 3,38 милиарда щатски долара, необходима за хуманитарната реакция в Йемен; като има предвид, че недостигът на финансиране доведе до намаляване на помощта с драматични последици за уязвимото население, тъй като продоволствената и здравна криза изостри въздействието на конфликта, а някои ключови програми бяха спрени или намалени; като има предвид, че наближава Конференцията на донорите за Йемен за 2021 г. и че това е критичен момент за увеличаване на международната финансова подкрепа за хората, засегнати от кризата;

АЙ. като има предвид, че йеменската икономика се е свила с над 45 % от 2015 г. насам; като има предвид, че в резултат на блокирането на пристанища от страна на Саудитска Арабия и на другите целенасочени мерки, предприети от страните в конфликта, в икономиката възникнаха сериозни сътресения, допълнително влошени от последиците от пандемията от COVID-19; като има предвид, че обезценяването на йеменския риал доведе до намаляване на капацитета за внос, което има много сериозни последици, тъй като Йемен внася 90% от необходимите хранителни продукти, както и повечето от необходимите лекарства и горива; като има предвид, че от август 2016 г. насам повечето от служителите в публичния сектор в Йемен – 1,25 милиона, както и лицата на тяхна издръжка – около 7 милиона, са останали без редовни доходи;

АК. като има предвид, че не са положени надеждни усилия за търсенето на отговорност за военни престъпления или за обезщетения на жертвите от страна на никоя враждуваща партия и че положението на безнаказаност продължава да насърчава нови и нови злоупотреби срещу народа на Йемен;

1. категорично осъжда продължаващото насилие в Йемен и всички нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура, включително болници, училища и водни системи, които тласнаха страната към настоящата хуманитарна криза; припомня, че тези нападения са тежко нарушение на международното хуманитарно право и се равняват на военни престъпления, което изисква извършителите да бъдат подведени под отговорност и да се предоставят обезщетения на жертвите; изразява солидарност със семействата и близките на жертвите, както и с целия народ на Йемен;

2. осъжда чуждестранната намеса в Йемен под формата на военни нападения, безразборни въздушни удари и присъствието на чуждестранни войски и наемници на място; призовава за незабавно изтегляне на всички чуждестранни сили, за да се улесни политическият диалог между йеменските действащи лица;

3. осъжда най-категорично използването на йеменската икономика за военни цели от страна на ръководената от Саудитска Арабия коалиция; признава, че настоящият икономически спад е един от основните фактори за изостряне на хуманитарните нужди в Йемен; отново заявява, че страните в конфликта трябва да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и да не подлагат цивилното население на глад като метод за водене на военни действия;

4. изразява съжаление относно опитите на Саудитска Арабия и ОАЕ да разширят своето влияние в региона, независимо от това за сметка на колко човешки животи ще стане това; припомня, че нападенията от страна на Саудитска Арабия и ОАЕ причиниха огромни страдания на йеменския народ и са основната причина за хуманитарната криза в страната; осъжда опитите им да продължат да разделят арабските народи и да наложат реакционни форми на управление;

5. настоятелно призовава държавите членки да се съобразят с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета и незабавно да прекратят износа на оръжия и военно оборудване за Саудитска Арабия и ОАЕ – като гарантират, че това няма да доведе до загуба на работни места в Европейския съюз – и да преустановят всяка друга форма на военно сътрудничество с тях; отново призовава Съвета да наложи в целия ЕС оръжейно ембарго за Саудитска Арабия и ОАЕ;

6. осъжда ролята на САЩ в конфликта, а именно да насърчава актове на насилие и активно да участва в такива; призовава държавите членки незабавно да прекратят всяка форма на техническа подкрепа или сътрудничество със страните, замесени в конфликта; изисква САЩ и техните съюзници, включително държавите — членки на ЕС, да прекратят всяка форма на подкрепа за войната срещу Йемен, включително продажби на оръжие в конфликта, обмен на разузнавателни данни, участие по какъвто и да е начин в осъществяването на блокадата, помощ при набелязването на въздушни цели, обучение на силите, поддръжка и зареждане с гориво и ремонт на автотранспортни и въздухоплавателни средства;

7. изразява загриженост относно присъствието на Ал-Кайда на Арабския полуостров и Даиш в страната, както и относно вредата за цивилното население вследствие на нападения с безпилотни летателни апарати и наземни нападения от страна на САЩ, за които се твърди, че са насочени срещу Ал-Кайда на Арабския полуостров; припомня, че тези терористични организации успяха да завоюват нови територии поради създалото се от войната положение, и осъжда всички техни действия;

8. осъжда блокадата на йеменските пристанища и ограниченията върху въздушното пространство на страната и призовава Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори незабавно да ги премахнат; призовава Саудитска Арабия да гарантира, че всички пристанища, включително тези от ключово значение в Аден и Ал-Ходейда, летището в Сана и сухопътният достъп към страната, са отворени, за да се позволи навлизането на така необходимата хуманитарна помощ; призовава „Ансар Аллах“ да спре всякакви нападения срещу хуманитарни работници и да премахне ограниченията и пречките пред потока на хуманитарна помощ в областите под неин контрол;

9. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да подкрепи инициативите на специалния пратеник на ООН за ангажиране на диалог с различните страни в конфликта с цел да се намери дългосрочно решение за горивата и другите видове търговски внос, както и да се гарантира, че приходите от пристанищата се използват за изплащане на заплатите на учителите, здравните работници и други служители от публичния сектор;

10. изразява съжаление от трудностите, пред които са изправени хуманитарните организации в страната, и припомня на всички участници в конфликта, и по-специално на Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори, задължението да спазват международното хуманитарно право, включително защитата на цивилното население, да се въздържат от нападения срещу цивилна инфраструктура и да гарантират на хуманитарните организации безопасен и безпрепятствен достъп до страната, независимо от напредъка, постигнат в политическите преговори;

11. изразява съжаление от неуспеха на всички усилия за насърчаване на национален диалог; подкрепя усилията на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен Мартин Грифитс за напредък в политическия процес и за постигане на незабавно примирие в цялата държава; призовава да се предостави на специалния пратеник пълен и безпрепятствен достъп до всички части от територията на Йемен; призовава ЗП/ВП и всички държави – членки на ЕС, да предоставят на г-н Грифитс политическа подкрепа с оглед на намирането на решение на конфликта посредством приобщаващи политически преговори; за тази цел призовава Съвета по външни работи да преразгледа и актуализира най-новите си заключения относно Йемен от 18 февруари 2019 г., така че да отразяват настоящото положение в страната;

12. припомня, че прекратяването на огъня не може да се използва като претекст за налагане на чуждестранен контрол върху части от Йемен или за поддържане на чуждестранно военно присъствие в страната;

13. подкрепя всички мерки, изграждащи доверие между страните в конфликта, с особено внимание към тези, които имат капацитет незабавно да смекчат хуманитарните нужди, като например отварянето на летището в Сана, възобновяването на изплащането на заплатите, прилагането на механизми, позволяващи непрекъснато функциониране на морските пристанища за улесняване на вноса на горива и храни, както и усилията за осигуряване на ресурси и подкрепа за Централната банка; ето защо призовава Европейския съюз и всички държави членки да се ангажират конструктивно със страните в конфликта за постигането на тази цел;

14. изразява дълбоката си загриженост относно хуманитарните последици от обявяването на „Ансар Аллах“ за чуждестранна терористична организация и нейното включване в списъка на лицата и образуванията, изрично определени като международни терористи, от страна на правителството на Съединените щати, в сила от 19 януари 2021 г.; призовава правителството на САЩ незабавно да приложи предизвестеното оттегляне на това обявяване, тъй като това е единственият ефективен начин за защита на йеменското цивилно население от евентуалните катастрофални хуманитарни последици от това обявяване, както беше подчертано от заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси на 14 януари 2021 г.;

15. изразява убеждението, че всяко дългосрочно решение следва да е съсредоточено върху първопричините за бедността и нестабилността в държавата и да задоволява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява подкрепата си за всички мирни политически усилия за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен;

16. осъжда липсата на внимание от страна на международната общност към хуманитарната катастрофа в Йемен; изразява дълбоко съжаление относно липсата на медийно внимание към различните военни престъпления, извършени в Йемен, което означава, че трагичните последици от войната, подкрепена от САЩ и държавите — членки на ЕС, са до голяма степен неизвестни на широката общественост;

17. осъжда мълчаливото одобрение и съучастничеството на ЕС към реакционните режими в региона; изразява силно критично отношение към ролята, която различните форми на намеса от страна на Запада играят през последните години за изострянето на конфликтите в региона; заявява, че не може да има военно решение на конфликтите в региона; отхвърля използването на понятието „отговорност за защита“, което служи и като претекст на различни страни в конфликта в Йемен, тъй като то представлява нарушение на международното право и не предлага подходяща правна база за обосноваване на едностранната употреба на сила;

18. призовава страните в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие спрямо цивилното население, включително сексуално и основано на пола насилие; осъжда категорично нарушенията на правата на децата; изразява дълбока загриженост във връзка с известията за използването на деца войници в конфликта и с ограничения достъп на децата до основни здравни грижи и образование; призовава за незабавното освобождаване на всички лица, подложени на произволно задържане;

19. призовава САЩ да включат Саудитска Арабия и ОАЕ в ежегодния си списък към Закона за предотвратяване на вербуването на деца-войници; осъжда факта, че през юни 2020 г. генералният секретар на ООН Антониу Гутериш премахна ръководената от Саудитска Арабия и ОАЕ военна коалиция от ежегодния черен списък на ООН на убийствата на деца; призовава за включването на Съединените щати и Обединеното кралство в черния списък на ООН на убийствата на деца заради тяхната роля в бомбардировките на Йемен;

20. призовава да бъдат подведени под отговорност лицата, отговорни за нарушения и злоупотреби с правото в областта на правата на човека или за нарушения на международното хуманитарно право, както и да бъдат предоставени обезщетения на жертвите сред цивилното население; призовава ЗП/ВП и държавите членки да предприемат ефективни мерки в подкрепа на създаването на разследващ орган, съсредоточен върху извършените престъпления, да сезират Международния наказателен съд за положението в Йемен и да подкрепят усилията за предоставяне на надеждни обезщетения за нарушенията на международното право в Йемен, в т.ч. от държави, които са участвали, подкрепили или подпомогнали незаконните действия, включително чрез доставка на оръжие и военна подкрепа;

21. подчертава, че Резолюция 2201 на Съвета за сигурност на ООН от 2015 г. има слаба или никаква връзка с настоящото положение на място в Йемен; отбелязва по-специално, че „Ансар Аллах“ вече не е бунтовническа група в северната част без своя територия, а разполага понастоящем с обществена подкрепа и контрол върху областите, в които живее 70 % от населението; призовава ЗП/ВП и държавите членки да се ангажират с други държави — членки на ООН, за създаване и подкрепа на нова резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която да отразява настоящата реалност на войната в Йемен, и подчертава значението на отчетността, в т.ч. наказателното правосъдие и обезщетенията, за постигането на устойчиво политическо решение;

22. призовава всички държави — членки на ООН, да зачитат суверенитета на Йемен, да се въздържат от намеса в делата на народа на Йемен, да позволят на този народ да решава собственото си бъдеще без влиянието на ръководената от Саудитска Арабия и ОАЕ коалиция и да признаят, че в Йемен не може да бъде установен траен мир, докато продължава външната намеса;

23. осъжда нарасналата роля на Израел в йеменския конфликт, и по-специално незаконното установяване на разузнавателна база на ОАЕ и Израел на окупирания йеменски остров Сокотра; настоятелно призовава ООН да разследва твърденията на йеменски длъжностни лица, че израелската администрация, в сътрудничество с ОАЕ, експлоатира природните ресурси на остров Сокотра; с оглед на тези нарушения, призовава ООН да гарантира, че са въведени предпазни мерки за защита на разположения в Арабско море отдалечен архипелаг, който е кандидат за обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО заради биологичното си разнообразие и природната си красота;

24. призовава всички страни в конфликта да прекратят вербуването и използването на деца за войници и другите извършвани спрямо децата тежки нарушения, погазващи приложимото международно право и стандарти; призовава всички страни да освободят вече вербуваните деца и да си сътрудничат с ООН за тяхната рехабилитация и реинтеграция в общностите им;

25. настоятелно призовава Европейския съюз и всички държави членки да се ангажират с адекватно и гъвкаво многогодишно финансиране на хуманитарната реакция в Йемен; изразява съжаление от факта, че недостигът на финансиране за Йемен нарасна на 50% през миналата година; припомня, че дискусиите по въпроса за финансирането на хуманитарната реакция следва да вземат за отправна точка мащаба и сериозността на хуманитарната криза в Йемен, по-специално влошаващото се положение с продоволствената сигурност; призовава ЕС и всички държави членки да осигурят също така подходящо финансиране за агенциите и организациите на ООН, които предоставят жизненоважни услуги в Йемен, включително програми, насочени към подпомагане на вътрешно разселените лица, децата в уязвимо положение и жените и момичетата, които са жертви на насилие, основано на пола; призовава ЕС и всички държави членки да продължат да подкрепят мандата на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен, включително като ѝ предоставят достатъчно ресурси, за да продължи работата си по документирането и докладването на нарушения на международното право в Йемен пред Съвета на ООН по правата на човека;

26. осъжда използването на безпилотни летателни апарати за извънтериториални операции от страна на САЩ, което се повиши при управлението на Обама и драстично нарасна при управлението на Тръмп; решително се противопоставя на използването на безпилотни летателни апарати за извънсъдебни и извънтериториални екзекуции; изисква забрана на използването на безпилотни летателни апарати за тези цели в съответствие с резолюцията от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, в чийто параграф 2, букви а) и б) се призовават ЗП/ВП, държавите членки и Съвета съответно „да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства“ и „да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави“;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на правителството на Йемен, на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на Съвета за сигурност на ООН, на Общото събрание на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти за Йемен.

 

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност