Предложение за резолюция - B9-0120/2021Предложение за резолюция
B9-0120/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Мианмар

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Кати Пири, Мариане Винд, Тонино Пицула
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0116/2021

Процедура : 2021/2540(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0120/2021
Внесени текстове :
B9-0120/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0120/2021

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Мианмар

(2021/2540(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Мианмар, по-специално тези от 21 май 2015 г.[1], 7 юли 2016 г.[2], 15 декември 2016 г.[3], 14 септември 2017 г.[4], 14 юни 2018 г.[5], 13 септември 2018 г.[6] и 19 септември 2019 г.[7],

 като взе предвид изявлението относно Мианмар от 2 февруари 2021 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на Европейския съюз,

 като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 1 февруари 2021 г. относно Мианмар,

 като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 3 февруари 2021 г.,

 като взе предвид комюникето на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 6 април 2019 г., и по-специално параграф 41 от него,

 като взе предвид съвместното изявление на дипломатическите мисии в Мианмар от 29 януари 2021 г. относно подкрепата за демократичния преход на Мианмар и усилията за насърчаване на мира, правата на човека и развитието в страната,

 като взе предвид изявлението за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 4 февруари 2021 г. относно положението в Мианмар,

 като взе предвид Решение № 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Мианмар/ Бирма[8] и последващите решения на Съвета за удължаване на срока на санкциите, включително Решение (ОВППС) 2020/563 на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Решение № 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма[9], което удължи срока на действие на мерките до 30 април 2021 г.,

 като взе предвид съобщението на ЕС от 2 юли 2020 г., че ще суспендира дълг в размер на 98 милиона щатски долара (134,6 милиарда MMK) за Мианмар,

 като взе предвид шестия кръг на диалога за правата на човека между Европейския съюз и Мианмар, проведен на 14 октомври 2020 г.,

 като взе предвид изявлението на председателя на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) от 1 февруари 2021 г. относно събитията в Република Съюз Мианмар,

 като взе предвид принципите, залегнали в Хартата на АСЕАН, включително придържането към принципите на демокрацията, правовата държава и доброто управление, както и зачитането и защитата на правата на човека и основните свободи,

 като взе предвид изявлението относно Мианмар от 31 януари 2021 г. на говорителя на генералния секретар на ООН,

 като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 1 септември 2020 г. относно положението с правата на човека в Мианмар и неговото изявление от 1 февруари 2021 г.,

 като взе предвид доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 8 август 2018 г. относно подробните констатации на независимата международна мисия за установяване на фактите относно Мианмар (IIFFMM), резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 3 октомври 2018 г. относно положението с правата на човека на мюсюлманите от общността рохингия и други малцинства в Мианмар, доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 7 август 2019 г. относно независимия механизъм на ООН за разследване за Мианмар и доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 5 август 2019 г. относно икономическите интереси на военните сили на Мианмар,

 като взе предвид доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 22 август 2019 г. относно сексуалното и основаното на пола насилие в Мианмар и свързаното с пола въздействие на  етническите конфликти в него,

 като взе предвид Конституцията на Република Съюз Мианмар,

 като взе предвид изявлението на избирателната комисия на Съюза (UEC) на Мианмар от 28 януари 2021 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 8 ноември 2020 г. в Мианмар бяха проведени общи избори в съответствие с демократичния напредък, постигнат от страната след края на военното управление през 2010 г.; като има предвид, че това бяха вторите истински състезателни избори след почти 50 години военна диктатура;

Б. като има предвид, че силната избирателна активност недвусмислено показа подкрепата на народа на Мианмар за демокрацията;

В. като има предвид, че партията „Национална лига за демокрация“, ръководена от държавния съветник Аун Сан Су Чи, спечели 83,2 % от местата за избори;

Г. като има предвид, че преди изборите организациите за защита на правата на човека изразиха загриженост относно конституционното разпределение на 25 % от парламентарните места в двете камари на Събранието на Съюза на въоръжените сили на Мианмар („Татмадау“); като има предвид, че съгласно Конституцията от 2008 г. Татмадау контролира министерствата на вътрешните работи, на граничните въпроси и на отбраната, назначава един от двамата вицепрезиденти на страната и не подлежи на демократичен контрол;

Д. като има предвид, че Татмадау и неговият политически представител, партията Солидарност и развитие на Съюза (USDP), увеличиха твърденията си за изборни нередности през последните седмици, като призоваха UEC да се намеси; като има предвид, че изборите от 8 ноември 2020 г. показаха допълнителната загуба на избирателна подкрепа за USDP в цялата страна; като има предвид, че не бяха представени доказателства за трайни и координирани изборни измами;

Е. като има предвид, че UEC потвърди редовността на общите избори, като прикани онези, които имат опасения относно възможни изборни измами, да търсят средства за правна защита по съответните законни канали; като има предвид, че на 29 януари 2021 г. UEC официално отхвърли твърденията на Татмадау за изборни измами;

Ж. като има предвид, че на 1 февруари 2021 г. Татмадау, под ръководството на главнокомандващия на въоръжените сили на Мианмар, генерал Мин Аун Хланг, обяви извънредно положение за една година и иззе всички лостове на властта в страната, като консолидира контрола над законодателната, съдебната и изпълнителната власт на правителството; като има предвид, че по този начин Татмадау попречи на официалното откриване на новоизбрания Парламент на Мианмар и избирането на председателя и председателите на камарите на 1 февруари 2021 г.;

З. като има предвид, че този държавен преврат представлява явно нарушение на Конституцията на Мианмар от 2008 г.; като има предвид, че конституцията позволява временно поемане на властта от военните в извънредно положение само ако президентът на Мианмар вземе решение в този смисъл; като има предвид, че президентът на Мианмар не е издал такова решение; като има предвид, че на 28 януари 2021 г. генерал Мин Аун Хланг предложи конституцията да бъде отменена;

И. като има предвид, че след държавния преврат Татмадау обяви, че целта на поемането на властта от него е възстановяването на UEC и организирането на свободни и честни избори; като има предвид, че на 3 февруари 2021 г. Татмадау назначи нова UEC от шестима членове;

Й. като има предвид, че лидерите на гражданското правителство, включително държавният съветник Аун Сан Су Чи и президентът Ю Уин Минт, бяха лишени от свобода и местонахождението им е неясно;

К. като има предвид, че държавният съветник Аун Сан Су Чи е обвинена в притежаване на незаконно внесени радиостанции; като има предвид, че на президента Ю Уин Минт е повдигнато обвинение в нарушаване на законите за ограничаване на коронавируса; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. главният помощник на държавния съветник Уин Хтеин беше арестуван, след като той критикува преврата;

Л. като има предвид, че според сведенията стотици длъжностни лица, членове на новия парламент, членове на партията на Аун Сан Су Чи Национална лига за демокрация и активисти са задържани или държани под домашен арест;

М. като има предвид, че се съобщава за тежко полицейско присъствие около столицата на Мианмар – Янгон, а комуникационните мрежи и свързаността с интернет в Янгон и Найпидо, включително мобилните и Wi-Fi мрежи, до голяма степен са прекъснати или спрени; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. Татмадау, позовавайки се на разпространението на „фалшиви новини“, нареди блокиране на достъпа до три основни платформи на социалните медии; като има предвид, че на 6 февруари 2021 г. беше наложено почти пълно прекъсване на интернет;

Н. като има предвид, че военният преврат заплашва да причини вреден удар на зараждащата се демократична консолидация на Мианмар; като има предвид, че въпреки че Татмадау продължи да оказва натиск върху части от правителството на Мианмар, през последното десетилетие бяха проведени на два пъти демократични избори, ограниченията за медиите и гражданското общество бяха облекчени и политическите затворници бяха освободени;

О. като има предвид, че хиляди хора се присъединиха към народни протести срещу придобиването на власт от армията и арестите  през уикенда на 6 февруари 2021 г.; като има предвид, че протестите бяха осуетени през цялата седмица в духа на бруталните репресии на Татмадау преди демократичния преход в страната;

П. като има предвид, че това отдалечаване от демократичния преход на Мианмар би могло бързо да има дестабилизиращи последици за по-широкия регион на Югоизточна Азия; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. индонезийският президент Джоко Видодо и министър-председателят на Малайзия Мухидин Ясин призоваха за специална среща на АСЕАН по този въпрос;

Р. като има предвид, че се твърди, че през последните години военните са извършили сериозни нарушения на правата на човека и жестокости, включително изнасилвания и военни престъпления, в щатовете Рахин, Качин и Шан, с което са накарали Международния наказателен съд (МНС) да започне разследване конкретно по отношение на положението на малцинството рохингия; като има предвид, че IIFFMM призова за разследване и наказателно преследване на генерал Мин Аун Хланг за геноцид в северната част на щата Рахин, както и за престъпления срещу човечеството и военни престъпления в щатите Рахин, Качин и Шан;

С. като има предвид, че ЕС непрекъснато призовава за подвеждане под отговорност на лицата, отговорни за тези престъпления, както и че Съюзът подкрепи резолюциите, приети на 27 септември 2018 г. от Съвета на ООН по правата на човека и на 16 ноември 2018 г. от Третия комитет на Общото събрание на ООН; като има предвид, че най-висшите военни фигури, които са осъществявали надзор над нападенията срещу общността рохингия, остават на постовете си и са участвали в преврата;

Т. като има предвид, че на 23 април 2020 г. Съветът удължи срока на действие на ограничителните мерки спрямо Мианмар с една година – до 30 април 2021 г., включително замразяване на активите и издаване на забрани за пътуване на 14 висши военни, гранични и полицейски служители от Мианмар, отговорни за нарушения на правата на човека, извършени спрямо населението от общността рохингия, както и спрямо селяни и цивилни граждани от етническите малцинства в щатите Рахин, Качин и Шан; като има предвид, че не са наложени ограничителни мерки на генерал Мин Аун Хланг или заместник главнокомандващия генерал Сьо Уин;

У. като има предвид, че Татмадау получава приходите си от широк кръг предприятия, включително в секторите на строителството, банковото дело, производството, туризма и природните ресурси; като има предвид, че висшето ръководство на Татмадау, включително генерал Мин Аун Хланг и генерал Сьо Уин, притежават и оказват влияние върху Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), както и техните дъщерни дружества и свързани дружества;

Ф. като има предвид, че чуждестранните дружества, включително дружества от ЕС, имат търговски отношения с предприятията на Татмадау; като има предвид, че IIFFMM установи, че всяка чуждестранна стопанска дейност, в която участват Татмадау и неговите  конгломерати MEHL и MEC, представлява висок риск да допринася за или да бъде свързана с нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

Х. като има предвид, че IIFFMM препоръча налагането на целенасочени финансови санкции срещу всички дружества, собственост на Татмадау, като се отчита в пълна степен всяко потенциално отрицателно социално-икономическо въздействие върху гражданското население, както и всеобхватно оръжейно ембарго върху Мианмар;

1. категорично осъжда военния преврат от 1 февруари 2021 г., организиран от Татмадау, под ръководството на генерал Мин Аун Хланг, като държавен преврат; противопоставя се на всякакви опити за промяна на резултатите от законните избори от 8 ноември 2020 г., които представляваха демократичен израз на волята на народа на Мианмар в съответствие с Конституцията на страната от 2008 г.;

2. призовава за незабавното освобождаване и възстановяване на всички членове на правителството, длъжностни лица и представители на изборни длъжности, задържани и арестувани по време на преврата, включително държавния съветник Аун Сан Су Чи, нейния помощник Уин Хтеин и президента Ю Уин Минт, както и за оттегляне на всички обвинения срещу тях;

3. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки и международната общност да откажат да признаят военното управление на Мианмар, включително генерал Мин Аун Хланг, генерал Сьо Уин и изпълняващия длъжността президент Минт Суе, и да предприемат съответни действия;

4. приветства организирането на вторите демократични общи избори в Мианмар на 8 ноември 2020 г. и призовава всички заинтересовани страни стриктно да зачитат волята на народа на Мианмар; настоятелно призовава всички страни да възобновят демократичния преход в Мианмар;  настоява двете камари на Събранието на Съюза да бъдат свикани незабавно, за да се даде възможност за тяхното встъпване в длъжност и назначаването на най-високото ръководство на страната, включително президента, вицепрезидентите и новото гражданско правителство, по напълно прозрачен и демократичен начин;

5. изразява своята солидарност с народа на Мианмар и напълно подкрепя неговия недвусмислен избор да се отдалечи от военното минало на страната и да избере мирно демокрацията; настоява, че правото му на мирен протест срещу този незаконен преврат не може да бъде възпрепятствано и че цивилното население не може да бъде подлагано на репресии под каквато и да е форма; настоятелно призовава Татмадау да се въздържа от използването на сила, насилие и произволни арести с цел ограничаване на протестите на гражданите на Мианмар, които искат връщане към демокрацията;

6. изразява загриженост, че прекъсването на интернет, наложено на 6 февруари 2021 г., възпрепятства правото на информация на населението на Мианмар и би могло да осигури прикритие за жестоките репресии срещу мирните протести в подкрепа на демокрацията; призовава Татмадау и доставчиците на телекомуникации спешно да сложат край на прекъсването на интернет и да възстановят пълната свързаност, включително безпрепятствения достъп до комуникационни приложения;

7. призовава Татмадау да зачете резултатите от общите избори от 8 ноември 2020 г., незабавно да прекрати извънредното положение и да предаде властта на избраните граждански органи; припомня, че всички твърдения за изборни нередности трябва да бъдат подкрепени с доказателства и разследвани по съответните демократични канали, при пълно зачитане на решението на законните органи; счита, че настоящата UEC, определена от Татмадау на 3 февруари 2021 г., е нелегитимна и не може да удостовери каквито и да било минали и бъдещи изборни резултати; настоява, че предишната UEC трябва да бъде възстановена незабавно;

8. осъжда репресиите на Татмадау срещу независимите активисти, медиите и организациите на гражданското общество след преврата; призовава за незабавното освобождаване на всички задържани активисти на гражданското общество, монаси и журналисти, задържани единствено заради изразяване на несъгласие;

9. призовава делегацията на ЕС в Мианмар и постоянните представителства на държавите членки да наблюдават съдебните производства на държавния съветник Аун Сан Су Чи, президента Ю Уин Минт и всички други лица, задържани във връзка с преврата, да присъстват на съдебните им процеси и да ги посещават в затвора или в домовете, в които остават под арест;

10. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят с демократични партньори както в световен мащаб, така и в рамките на региона, включително регионални организации като АСЕАН, за мирно разрешаване на текущото положение в Мианмар;

11. изразява дълбока загриженост относно безопасността на всички граждани на Мианмар, включително на общността рохингия в щата Рахин и на тези, които са в процес на репатриране; настоява да бъдат въведени всички условия, за да се гарантира безопасното, доброволно и достойно завръщане на разселените лица;  призовава за пълен и безпрепятствен хуманитарен достъп до Мианмар;

12. призовава за това, международните хуманитарни наблюдатели, включително специалният представител на ЕС за правата на човека, специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Мианмар и специалните процедури на Съвета по правата на човека, да получат незабавен и безпрепятствен достъп до цялата територия на Мианмар;

13. приветства изявлението на Съвета за сигурност на ООН, в което се призовава за незабавното освобождаване на всички задържани; призовава Съвета за сигурност на ООН да приеме възможно най-скоро резолюция, с която се осъжда преврата, извършен от Татмадау, и се налагат ясни, обвързващи и приложими последици, ако Татмадау продължи да нарушава демократичните процеси;

14. призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат приемането на резолюция относно Мианмар на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

15. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да засилят натиска върху Татмадау и да предприемат всички мерки, с които разполагат, за да гарантират връщането на властта на избраните органи; призовава за приемането на целенасочени санкции срещу всички ръководители на Татмадау в рамките на глобалния режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека; призовава Съвета на ЕС по външни работи да наложи целенасочени финансови санкции на всички бизнес интереси на Татмадау, като надлежно отчита всички потенциални неблагоприятни социално-икономически последици за населението на Мианмар;

16. припомня, че Мианмар трябва да изпълнява своите задължения и ангажименти във връзка с демократичните принципи и правата на човека, които са съществен елемент от схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); очаква Комисията да започне разследване в тази връзка, за да определи конкретни сектори за оттеглянето на преференции, които биха били насочени срещу военните сили, с минимално икономическо въздействие върху най-бедните в страната; изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията все още не е започнала подобно разследване;

17. призовава ЕС да продължи програмите, които помагат на гражданите на страната, и при необходимост да засили подкрепата с оглед на настоящата криза, включително хуманитарна помощ и инициативи за подкрепа на демокрацията; приветства решението от 1 юли 2020 г. на Австрия, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия и Полша да се преустанови изплащането на дълга от Мианмар в размер на 98 милиона щатски долара, за да се помогне на страната да се справи с тежките последици от пандемията от COVID-19; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че помощта за развитие не се финансира чрез правителствените канали на Мианмар, които понастоящем са в ръцете на Татмадау;

18. ангажира се с приемането на ефективно законодателство на ЕС за корпоративна надлежна проверка, с което се налагат задължения за надлежна проверка в областта на правата на човека на дружества от ЕС и дружества, извършващи дейност на единния пазар, като се гарантира, че дружествата, които допринасят или имат връзки с нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Мианмар, се подвеждат под отговорност и че продуктите и услугите, произвеждани от тези дружества, не могат да бъдат закупувани на единния пазар;

19. отново осъжда категорично всички минали и настоящи нарушения на правата на човека, както и системните и широко разпространени нападения, включително убийства, тормоз, изнасилване и разрушаване на собственост, които според регистрите на IIFFMM и на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека представляват актове на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани от въоръжените сили срещу населението от общността рохингия; подчертава, че Татмадау постоянно нарушава международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

20. приветства повторното въвеждане и удължаване на срока на действие на санкции от страна на Съвета по външни работи на ЕС срещу военни служители и длъжностни лица от Татмадау, от граничната охрана и полицията, които са отговорни за тежки нарушения на правата на човека срещу населението от общността рохингия, и очаква тези лица да бъдат обект на постоянен контрол в рамките на режима на санкции; отново призовава Съвета за сигурност на ООН да наложи всеобхватно оръжейно ембарго на Мианмар и да приеме целенасочени санкции срещу онези физически и юридически лица, които са отговорни за държавния преврат и за тежки нарушения на правата на човека;

21. отново изразява подкрепата си за решението на главния прокурор на МНС да започне предварително разследване на престъпленията, извършени срещу населението от общността рохингия, и за всяка подходяща инициатива, която допринася за търсенето на отговорност от лицата, отговорни за жестокостите, включително генерал Мин Аун Хланг и генерал Сьо Уин;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на законните президент и правителство на Мианмар, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

 

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност