Procedūra : 2021/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0120/2021

Pateikti tekstai :

B9-0120/2021

Debatai :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0054

<Date>{08/02/2021}8.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0120/2021</NoDocSe>
PDF 164kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Mianmare</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Marianne Vind, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

B9‑0120/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Mianmare

(2021/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro, ypač į 2015 m. gegužės 21 d.[1], 2016 m. liepos 7 d.[2], 2016 m. gruodžio 15 d.[3], 2017 m. rugsėjo 14 d.[4], 2018 m. birželio 14 d.[5], 2018 m. rugsėjo 13 d.[6] ir 2019 m. rugsėjo 19 d.[7] rezoliucijas,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas) deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Mianmaro,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo įgaliotinio ir pirmininko pavaduotojo pareiškimą dėl Mianmaro,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 3 d. G 7 užsienio reikalų ministrų pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 6 d. G 7 užsienio reikalų ministrų pranešimą, ypač į jo 41 dalį,

 atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 29 d. bendrą diplomatinių misijų Mianmare pareiškimą dėl paramos Mianmaro perėjimui prie demokratijos ir pastangoms skatinti taiką, žmogaus teises ir šalies vystymąsi,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2021 m. vasario 4 d. pranešimą spaudai dėl padėties Mianmare,

 atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimą 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai[8] ir paskesnius Tarybos sprendimus dėl sankcijų pratęsimo, įskaitant 2020 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/563, iš dalies keičiantį Sprendimą 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai[9], kuriuo priemonių galiojimas buvo pratęstas iki 2021 m. balandžio 30 d.,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 2 d. ES pranešimą, kad ji sustabdys 98 mln. JAV dolerių (134,6 mlrd. Mianmaro kijatų) Mianmaro skolos grąžinimą,

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. surengtą šeštąjį Europos Sąjungos ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) pirmininko pareiškimą dėl pokyčių Mianmaro Sąjungos Respublikoje,

 atsižvelgdamas į ASEAN chartijoje nustatytus principus, įskaitant demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo principų laikymąsi, taip pat pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir jų apsaugą,

 atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 31 d. JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą dėl Mianmaro,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 1 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais pranešimą ir jo 2021 m. vasario 1 d. pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 8 d. JT Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) ataskaitą dėl išsamių nepriklausomos faktų nustatymo misijos Mianmare (IIMMFF) išvadų, 2018 m. spalio 3 d. JT ŽTT rezoliuciją dėl rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmare, 2019 m. rugpjūčio 7 d. JT ŽTT ataskaitą dėl JT nepriklausomo tyrimų mechanizmo Mianmare ir 2019 m. rugpjūčio 5 d. JT ŽTT ataskaitą dėl Mianmaro kariuomenės ekonominių interesų,

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugpjūčio 22 d. JT ŽTT ataskaitą dėl seksualinio smurto ir smurto dėl lyties Mianmare ir jame vykstančių etninių konfliktų poveikio lyčių aspektui,

 atsižvelgdamas į 2008 m. Mianmaro Sąjungos Respublikos konstituciją,

 atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 28 d. Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Mianmare 2020 m. lapkričio 8 d. visuotiniai rinkimai buvo surengti atsižvelgiant į pažangą demokratijos srityje, kurią šalis padarė nuo to laiko, kai 2010 m. pasibaigė karinis valdymas; kadangi tai buvo antri tikrieji rinkimai po beveik 50 metų trukusios karinės diktatūros;

B. kadangi aktyvus rinkėjų dalyvavimas akivaizdžiai parodė Mianmaro liaudies paramą demokratijai;

C. kadangi valstybės patarėjos Aung San Suu Kyi vadovaujama Nacionalinės demokratijos lygos partija laimėjo 83,2 proc. rinkimų mandatų;

D. kadangi prieš rinkimus žmogaus teisių organizacijos nerimavo dėl to, kad pagal Konstituciją 25 proc. parlamento vietų abejuose Sąjungos Asamblėjos Rūmuose skirta Mianmaro ginkluotosioms pajėgoms („Tatmadaw“); kadangi pagal 2008 m. Konstituciją „Tatmadaw“ kontroliuoja, vidaus reikalų, sienų apsaugos ir gynybos ministerijas, skiria vieną iš dviejų pirmininko pavaduotojų ir jai netaikoma demokratinė priežiūra;

E. kadangi „Tatmadaw“ ir jo politinis įgaliotinis – Sąjungos solidarumo ir vystymosi partija (USDP) – pastarosiomis savaitėmis pateikė daugiau kaltinimų dėl rinkimų pažeidimų, ragindami įsikišti UEC; kadangi per 2020 m. lapkričio 8 d. rinkimus paaiškėjo, kad USDP toliau praranda rinkėjų paramą visoje šalyje; kadangi nėra jokių įrodymų, iš kurių būtų matomas ilgalaikis ir koordinuotas rinkimų klastojimas;

F. kadangi UEC patvirtino visuotinius rinkimus įvykus tinkamai ir paragino asmenis, kuriems kyla įtarimų dėl rinkimų klastojimo, savo teises ginti tinkamomis teisinėmis priemonėmis; kadangi 2021 m. sausio 29 d. UEC oficialiai atmetė „Tatmadaw“ reikalavimus dėl balsų klastojimo;

G. kadangi 2021 m. vasario 1 d. „Tatmadaw“, vadovaujama Mianmaro ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado generolo Min Aung Hlaingo, vieniems metams paskelbė nepaprastąją padėtį ir į savo rankas perėmė visus valdžios svertus šalyje, taip sustiprindami įstatymų leidžiamosios, teisminės ir vykdomosios valdžios kontrolę; kadangi taip „Tatmadaw“ užkirto kelią oficialiai naujai išrinkto Mianmaro Parlamento inauguracijai ir pirmininko bei pranešėjų išrinkimui 2021 m. vasario 1 d.;

H. kadangi šis karinis perversmas yra akivaizdus 2008 m. Mianmaro konstitucijos pažeidimas; kadangi pagal Konstituciją kariuomenei leidžiama laikinai perimti valdžią nepaprastosios padėties atveju, tik jeigu šiuo tikslu sprendimą priima Mianmaro prezidentas; kadangi Mianmaro prezidentas tokio sprendimo nepriėmė; kadangi 2021 m. sausio 28 d. generolas Min Aung Hlaing pasiūlė panaikinti Konstituciją;

I. kadangi po karinio perversmo „Tatmadaw“ karinio perversmo tikslu paskelbė UEC atkūrimą ir laisvų ir sąžiningų rinkimų organizavimą; kadangi 2021 m. vasario 3 d. „Tatmadaw“ sudarė naują šešių narių UEC;

J. kadangi civilinės valdžios lyderiai, įskaitant valstybės patarėją Aung San Suu Kyi ir prezidentą U Winą Myintą, buvo įkalinti ir jų buvimo vieta nežinoma;

K. kadangi valstybės patarėja Aung San Suu Kyii apkaltinta neteisėtai importuotų portatyvinių radijo stotelių disponavimu; kadangi prezidentas U Win Myint apkaltintas su koronavirusu susijusius apribojimus reglamentuojančių įstatymų pažeidimu; kadangi 2021 m. vasario 5 d. valstybės patarėjos vyriausiasis padėjėjas Win Htein buvo areštuotas po to, kai sukritikavo perversmą;

L. kadangi šimtai pareigūnų, naujo parlamento narių, Aung San Suu Kyi Nacionalinės demokratijos lygos partijos narių ir aktyvistų, remiantis pranešimais, buvo sulaikyti arba jiems skirtas namų areštas;

M. kadangi pranešta apie dideles policijos pajėgas Mianmaro sostinėje Jangone, o ryšių tinklų bei interneto ryšio Jangone ir Neipide, įskaitant mobiliuosius ir bevielio ryšio tinklus, veikimas iš esmės sutriko arba buvo nutrauktas; kadangi 2021 m. vasario 5 d. „Tatmadaw“, remdamosi skleidžiamomis melagienomis, liepė užblokuoti prieigą prie trijų pagrindinių socialinių tinklų platformų; kadangi nuo 2021 m. vasario 6 d. interneto ryšys buvo beveik visiškai nutrauktas;

N. kadangi dėl karinio perversmo kyla grėsmė sugriauti stiprėjančios Mianmaro demokratijos pamatus; kadangi nors „Tatmadaw“ toliau kontroliavo kai kuriuos Mianmaro vyriausybės narius, per paskutinius dešimt metų įvyko dveji demokratiški rinkimai, sumažinti žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės apribojimai ir į laisvę paleisti politiniai kaliniai;

O. kadangi per 2021 m. vasario 6 d. savaitgalį tūkstančiai žmonių prisijungė prie visuotinių protestų prieš karinį perversmą ir areštus; kadangi protestai per savaitę buvo numalšinti „Tatmadaw“ panaudojant brutalias represijas ir tai įvyko prieš šalies perėjimą prie demokratijos;

P. kadangi šis atsitraukimas nuo Mianmaro perėjimo prie demokratijos galėtų greitai sukelti platesnio masto destabilizuojančias pasekmes Pietryčių Azijos regione; kadangi 2021 m. vasario 5 d. Indonezijos prezidentas Joko Widodo ir Malaizijos ministras pirmininkas Muhyiddin Yassin paragino šiuo klausimu surengti specialių ASEAN posėdį;

Q. kadangi pastaraisiais metais kariuomenė, kaip įtariama, įvykdė šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir žiaurumų, įskaitant žaginimą ir karo nusikaltimus, Rachinų, Kačinų ir Šanų valstijose, dėl kurių Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) pradėjo tyrimą, susijusį būtent su rohinjų mažumos padėtimi; kadangi IIFFMM paragino atlikti tyrimą ir pradėti generolo Min Aung Hlaingo baudžiamąjį persekiojimą dėl genocido šiaurės Rachinų valstijoje, taip pat dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų Rachinų, Kačinų ir Šanų valstijose;

R. kadangi ES nuolat ragino traukti atsakomybėn už tokius nusikaltimus atsakingus asmenis ir parėmė JT ŽTT 2018 m. rugsėjo 27 d. ir JT Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto 2018 m. lapkričio 16 d. priimtas rezoliucijas; kadangi dauguma vyresniųjų kariuomenės pareigūnų, kurie prižiūrėjo išpuolius prieš rohinjus, toliau eina pareigas ir dalyvavo kariniame perversme;

S. kadangi Taryba 2020 m. balandžio 23 d. dar metams – iki 2021 m. balandžio 30 d. – paliko galioti ribojamąsias priemones, įskaitant turto įšaldymą ir draudimą keliauti 14 Mianmaro vyresniųjų karininkų, sienos apsaugos ir policijos pareigūnų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, padarytus prieš rohinjus, etninei mažumai priklausančius kaimų gyventojus ir civilius gyventojus Rachinų, Kačinų ir Šanų valstijose; kadangi generolui Min Aung Hlaingui arba generolo vyriausiajam pavaduotojui Soe Winui nenustatytos jokios ribojamosios priemonės;

T. kadangi „Tatmadaw“ pajamas gauna iš įvairių įmonių, įskaitant statybos, bankų, gamybos, turizmo ir gamtos išteklių sektorių įmones; kadangi „Tatmadaw“ vyresniajai vadovybei, įskaitant generolą Min Aung Hlaingą ir generolą Soe Winą, priklauso bendrovės Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ir Myanmar Economic Corporation (MEC), taip pat jų patronuojamosios bendrovės ir susijusias bendrovės ir ji jas kontroliuoja;

U. kadangi užsienio bendrovės, įskaitant ES bendroves, turi komercinių ryšių su „Tatmadaw“ įmonėmis; kadangi IIFFMM metu nustatyta, kad bet kokia užsienio verslo veikla, kurioje dalyvauja „Tatmadaw“ ir jos konglomeratai MEHL ir MEC, kelia didelį pavojų, kad bus prisidėta prie tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, arba kad tokia veikla bus susijusi su tokiais pažeidimais;

V. kadangi IIFFMM metu rekomenduota nustatyti tikslines finansines sankcijas visoms „Tatmadaw“ priklausančioms bendrovėms, visapusiškai atsižvelgiant į bet kokį galimą neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį civiliams gyventojams, taip pat taikyti Mianmarui visapusišką ginklų embargą;

1. griežtai smerkia 2021 m. vasario 1 d. karinį perversmą, kuriam vadovavo „Tatmadaw“ ir jo generolas Min Aung Hlaing; prieštarauja bet kokiems bandymams pakeisti 2020 m. lapkričio 8 d. teisėtų rinkimų rezultatus, kuriuose Mianmaro liaudis demokratiškai pareiškė savo valią, laikydamiesi 2008 m. šalies Konstitucijos;

2. ragina nedelsiant paleisti ir sugrąžinti į pareigas visus vyriausybės narius, pareigūnus ir išrinktus atstovus, kurie buvo sulaikyti ir areštuoti per karinį perversmą, įskaitant valstybės patarėją Aung San Suu Kyi, jos padėjėją Win Hteiną ir prezidentą U Win Myintą, ir panaikinti visus jiems mestus kaltinimus;

3. ragina ES ir jos valstybes nares, taip pat tarptautinę bendruomenę nepripažinti Mianmaro karinės vadovybės, įskaitant generolą Min Aung Hlaingą, generolą Soe Winą ir laikinai prezidento pareigas einantį Myint Swe, ir imtis atitinkamų veiksmų;

4. teigiamai vertina 2020 m. lapkričio 8 d. surengtus antruosius visuotinius demokratinius rinkimus ir ragina visas atitinkamas šalis griežtai paisyti Mianmaro liaudies valios; ragina visas šalis atnaujinti Mianmaro perėjimą prie demokratijos; primygtinai prašo nedelsiant sušaukti abejus Sąjungos Asamblėjos Rūmus ir inauguruoti jų narius bei paskirti aukščiausiąją šalies vadovybę, įskaitant prezidentą, viceprezidentus ir naują civilinę vyriausybę, laikantis visiško skaidrumo ir demokratijos principų;

5. reiškia savo solidarumą su Mianmaro žmonėmis ir visapusiškai remia jų aiškų sprendimą atsisakyti savo šalies karinės praeities ir siekti taikios demokratijos; laikosi nuomonės, kad jų teisė į taikius protestus prieš šį neteisėtą karinį perversmą negali būti pažeidžiama ir kad civiliams negali būti taikomos jokios represijos; ragina „Tatmadaw“ susilaikyti nuo jėgos ir smurto naudojimo ir savavališkų areštų, siekiant nuslopinti Mianmaro piliečių protestus, kuriuose prašoma sugrįžti prie demokratijos;

6. reiškia susirūpinimą dėl nuo 2021 m. vasario 6 d. blokuojamo interneto ryšio, nes taip varžoma Mianmaro gyventojų teisė gauti informaciją, be to, tai galėtų tapti smurtinių represijų, nukreiptų prieš taikius prodemokratiškus protestus, priedanga; ragina „Tatmadaw“ ir telekomunikacijų paslaugų teikėjus skubiai panaikinti interneto blokavimą ir atkurti visapusišką ryšį, įskaitant netrikdomą prieigą prie taikomųjų ryšių programų;

7. ragina „Tatmadaw“ gerbti 2020 m. lapkričio 8 d. visuotinių rinkimų rezultatus, kuo greičiau panaikinti nepaprastąją padėtį ir perduoti įgaliojimus išrinktoms civilinėms valdžios institucijoms; primena, kad bet kokie įtarimai dėl rinkimų pažeidimų turi būti pagrįsti įrodymais ir ištirti tinkamomis demokratinėmis priemonėmis, visapusiškai laikantis teisėtų institucijų sprendimo; mano, kad dabartinė „Tatmadaw“ 2021 m. vasario 3 d. paskirta UEC yra neteisėta ir negali patvirtinti jokių ankstesnių ir būsimų rinkimų rezultatų; primygtinai prašo nedelsiant atkurti ankstesnę UEC;

8. smerkia griežtas priemones, kurias „Tatmadaw“ nepriklausomiems aktyvistams, žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms taikė karinio perversmo išvakarėse; ragina nedelsiant paleisti visus areštuotus pilietinės visuomenės aktyvistus, vienuolius ir žurnalistus, kurie buvo areštuoti tik dėl to, kad išreiškė nesutikimą;

9. ragina ES delegaciją Mianmare ir valstybių narių nuolatines atstovybes stebėti valstybės patarėjos Aung San Suu Kyi, prezidento U Win Myinto ir visų kitų asmenų, sulaikytų vykdant karinį perversmą, teismo procesą, dalyvauti teismo posėdžiuose, kuriuose jie teisiami ir lankyti juos kalėjimuose arba namuose, kuriuose jie privalo būti arešto metu;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares dirbti su pasauliniais ir regioniniais demokratiniais partneriais, įskaitant regionines organizacijas, pvz., ASEAN, siekiant taikaus dabartinės padėties Mianmare sprendimo;

11. reiškia gilų susirūpinimą dėl Mianmaro piliečių, įskaitant rohinjus Rachinų valstijoje, ir asmenų, kuriems taikoma repatriacija, saugumo; primygtinai prašo nustatyti visas sąlygas, kad būtų užtikrintas saugus, savanoriškas ir orus perkeltų asmenų grąžinimas; ragina suteikti Mianmarui visapusišką ir nekliudomą prieigą prie humanitarinės pagalbos;

12. ragina tarptautinius humanitarinius stebėtojus, įskaitant ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais, JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais ir specialiosioms ŽTT Procedūroms nedelsiant suteikti nekliudomas galimybes patekti į visą Mianmaro teritoriją;

13. teigiamai vertina JT Saugumo Tarybos pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant paleisti visus sulaikytus asmenis; ragina JT Saugumo Tarybą pasitaikius pirmai progai priimti rezoliuciją, kurioje pasmerkiamas „Tatmadaw“ karinis perversmas ir nustatomos aiškios, privalomos ir įgyvendinamos pasekmės, jeigu „Tatmadaw“ toliau pažeidinėtų demokratinius procesus;

14. ragina ES ir jos valstybes nares remti rezoliucijos dėl Mianmaro priėmimą kitoje JT ŽTT sesijoje;

15. ragina ES ir jos valstybes nares daryti didesnį spaudimą „Tatmadaw“ ir imtis bet kokių turimų priemonių, siekiant užtikrinti, kad valdžia būtų grąžinta išrinktoms valdžios institucijoms; ragina visiems „Tatmadaw“ lyderiams taikyti tikslines sankcijas pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą; ragina ES Užsienio reikalų tarybą visiems „Tatmadaw“ verslo interesams taikyti tikslines finansines sankcijas ir tinkamai atsižvelgti į bet kokias neigiamas socialines ir ekonomines pasekmes Mianmaro gyventojams;

16. primena, kad Mianmaras privalo vykdyti savo pareigas ir įsipareigojimus, susijusius su demokratiniais principais ir žmogaus teisėmis, kurie yra esminė „Viskas, išskyrus ginklus“ sistemos dalis; tikisi, kad Komisija šiuo atžvilgiu pradės tyrimą, siekdama nustatyti konkrečius sektorius, kuriuose reikia atsisakyti lengvatų, kurios būtų nukreiptos į kariuomenę ir turėtų kuo mažesnį poveikį skurdžiausiems šalies gyventojams; apgailestauja, kad Komisija tokio tyrimo dar nepradėjo;

17. ragina ES tęsti pagalbos šalies piliečiams programas ir pradėti teikti paramą būtinais atvejais, atsižvelgiant į dabartinę krizę, įskaitant humanitarinę pagalbą ir demokratinės paramos iniciatyvas; smerkia 2020 m. liepos 1 d. Austrijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Suomijos ir Vokietijos sprendimą sustabdyti Mianmaro 98 mln. JAV dolerių skolos mokėjimą siekiant padėti šaliai valdyti sunkias COVID-19 pandemijos pasekmes; ragina valstybes nares užtikrinti, kad pagalba vystymuisi nebūtų teikiama per Mianmaro vyriausybės kanalus, kuriuos dabar kontroliuoja „Tatmadaw“;

18. yra įsipareigojęs priimti veiksmingą ES įmonių išsamaus patikrinimo teisės aktą, kuriame nustatomos išsamaus žmogaus teisių padėties patikrinimo prievolės ES įmonėms ir bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, taip užtikrinant, kad įmonės, kurios prisideda prie žmogaus teisių ir tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimų Mianmare arba yra su jais susijusios, būtų patrauktos atsakomybėn ir kad šių įmonių pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų nebūtų galima įsigyti bendrojoje rinkoje;

19. pakartoja, kad griežtai smerkia visus ankstesnius ir dabartinius žmogaus teisių pažeidimus ir sistemingus, plataus masto išpuolius, įskaitant žudymą, priekabiavimą, žaginimą ir turto naikinimą, kurie, remiantis IIFFMM ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, prilygsta genocidui, karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui, kuriuos įvykdė ginkluotosios pajėgos prieš rohinjus; pabrėžia, kad „Tatmadaw“ nuolat nesilaikė tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės;

20. teigiamai vertina tai, kad ES Užsienio reikalų taryba dar kartą nustatė ir išplėtė sankcijas „Tatmadaw“ kariniam personalui ir pareigūnams, sienos apsaugos ir policijos pareigūnams, atsakingiems už šiurkščius rohinjų žmogaus teisių pažeidimus, ir tikisi, kad šiems asmenims pagal sankcijų režimą bus taikoma nuolatinė peržiūra; dar kartą ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą nustatyti Mianmarui visapusišką ginklų embargą ir priimti tikslines sankcijas tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra atsakingi už karinį perversmą ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus;

21. pakartoja, kad remia TBT vyriausiojo prokuroro sprendimą pradėti preliminarų tyrimą dėl prieš rohinjus įvykdytų nusikaltimų ir bet kokią tinkamą iniciatyvą, kuria prisidedama prie asmenų, atsakingų už šiuos žiaurumus, įskaitant generolą Min Aung Hlaingą ir generolą Soe Weną, patraukimą atsakomybėn;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją teisėtam Mianmaro prezidentui ir vyriausybei, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir JT žmogaus teisių tarybai.

 

[1] OL C 353, 2016 9 27, p. 52.

[2] OL C 101, 2018 3 16, p. 134.

[3] OL C 238, 2018 7 6, p. 112.

[4] OL C 337, 2018 9 20, p. 109.

[5] OL C 28, 2020 1 27, p. 80.

[6] OL C 433, 2019 12 23, p. 124.

[7] Priimti tekstai P9_TA(2019)0018.

[8] OL L 111, 2013 4 23, p. 75.

[9] OL L 130, 2020 4 24, p. 25.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika