Procedūra : 2021/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0122/2021

Pateikti tekstai :

B9-0122/2021

Debatai :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0054

<Date>{08/02/2021}8.2.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0122/2021</NoDocSe>
PDF 155kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Mianmare</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}frakcijos „Renew Europe“ vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0116/2021

B9-0122/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Mianmare

(2021/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir rohinjų padėties, visų pirma į 2015 m. gegužės 21 d.[1], 2016 m. liepos 7 d.[2], 2016 m. gruodžio 15 d.[3], 2017 m. rugsėjo 14 d.[4], 2018 m. birželio 14 d.[5], 2018 m. rugsėjo 13 d.[6] ir 2019 m. rugsėjo 19 d.[7] rezoliucijas,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 1 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2021 m. vasario 1 d., pirmadienį, Mianmaro kariuomenė įvykdė valstybės perversmą ir perėmė šalies valdžią; kadangi šalies civilinė vadovė Aung San Suu Kyi ir daugybė kitų aukščiausių vyriausybės veikėjų, įskaitant Win Myintą, Han Tha Myintą ir U Nyan Winą, perversmo metu buvo sulaikyti; kadangi sulaikytieji kalinami savo oficialiose gyvenamosiose vietose sostinėje Neipide;

B. kadangi kariuomenė paskelbė, kad valdžia perduodama ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam vadui Min Aung Hlaingui ir kad vieniems metams skelbiama nacionalinė nepaprastoji padėtis;

C. kadangi perversmas įvykdytas po to, kai Suu Kyi partija – Nacionalinė demokratijos lyga – triuškinančia persvara laimėjo 2020 m. lapkričio mėn. vykusius rinkimus;

D. kadangi kariuomenės remiama Sąjungos solidarumo ir plėtros partija per rinkimus pasirodė prastai ir ragino sušaukti naujus rinkimus, teigdama, kad laimėjusi partija vykdė nesąžiningą kampaniją;

E. kadangi Min Aung Hlaing atliks balsavimo pažeidimų tyrimą; kadangi kariuomenė pareiškė, kad paskelbus rinkimų komisijos rezultatus bus surengti nauji rinkimai; kadangi nebuvo nurodyta jokia konkreti data ar laikotarpis, kada vyks nauji rinkimai;

F. kadangi visoje šalyje plačiu mastu blokuojamas internetas ir prieiga prie naujienų, dėl to daromas poveikis žmonių galimybėms gauti informacijos arba organizuoti atsakomuosius veiksmus socialinėje žiniasklaidoje; kadangi visoje šalyje taikomi socialinės žiniasklaidos apribojimai, o televizija transliuoja tik kariuomenės valdomą „Myawaddy“ televizijos kanalą;

G. kadangi Mianmare vyko protestai prieš valstybės perversmą; kadangi karinės pajėgos neleidžia rengti Nacionalinės demokratijos lygos palaikymo demonstracijų; kadangi karinės pajėgos organizuoja demonstracijas, per kurias remiama kariuomenė;

H. kadangi Suu Kyi apkaltinta importo ir eksporto įstatymų pažeidimu ir neteisėtų ryšio prietaisų disponavimu; kadangi, atrodo, jog minėti ryšio prietaisai yra radijo ryšio stotelės;

I. kadangi Suu Kyi buvo kritikuojama tarptautiniu mastu dėl to, kad nepasisakė kaltinimų rohinjų musulmonų genocidu vakarinėje Rachinų valstijoje klausimu; kadangi Suu Kyi nuolat rėmė kariuomenę, pavadindama kaltinimus „klaidinga informacija“;

J. kadangi šiuo metu Tarptautiniame Teisingumo Teisme vyriausybės ir kariuomenės atžvilgiu vykdomas tyrimas dėl kaltinimų genocidu, taip pat Tarptautiniame baudžiamajame teisme vykdomas tyrimas dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui;

K. kadangi Mianmare yra maždaug 135 pagrindinės etninės grupės ir septynios etninių mažumų valstybės; kadangi Mianmare kalbama daugiau kaip 100 kalbų; kadangi dabartinė ir ankstesnės Mianmaro vyriausybės ir valdžios institucijos sistemingai diskriminavo šalies mažumas; kadangi oficiali politika tam tikrų mažumų grupių atžvilgiu buvo apibūdinta kaip apartheidas ir genocidas; kadangi 2,6 mln. etninei mažumai priklausančių rinkėjų buvo neleista dalyvauti 2020 m. lapkričio mėn. vykusiuose rinkimuose;

1. yra nepaprastai susirūpinęs dėl padėties Mianmare; primygtinai ragina Mianmaro kariškius nedelsiant paleisti visus Nacionalinės demokratijos lygos politikus, kurie šiuo metu laikomi namų arešto sąlygomis, ir atkurti demokratiškai išrinktą vyriausybę;

2. yra sukrėstas dėl Mianmaro kariuomenės veiksmų; primena jos nuolat vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, autokratinius valdymo metodus ir apribojimus, kuriuos ji pritaikė teisėms į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisves;

3. primygtinai ragina Mianmare užtikrinti taikių protestuotojų apsaugą ir primygtinai ragina kariuomenę leisti rengti protestus; ragina Mianmaro kariuomenę nedelsiant paleisti visus šalies politinius kalinius;

4. yra labai susirūpinęs dėl išpuolių prieš žmogaus teisių gynėjus Mianmare; ragina paleisti visus Mianmare sulaikytus žmogaus teisių gynėjus;

5. ragina Tarybą taikyti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už valstybės perversmą, ir apsvarstyti kitas galimas priemones;

6. pabrėžia, kad šis valstybės perversmas neturėtų atitraukti dėmesio nuo asmenų, atsakingų už išpuolius prieš rohinjus, ir valdančiųjų, kurie leido tęsti žudymą, baudžiamojo persekiojimo; pakartoja, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo darbas turėtų būti atliekamas nešališkai, nepaisant politinės padėties vietoje;

7. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinės įvairių mažumų atstovų diskriminacijos šalyje, įskaitant tai, kad jiems neleista dalyvauti rinkimuose; primygtinai tvirtina, kad rinkėjų galimybė dalyvauti rinkimuose niekada negali ir neturi būti atimta dėl jų etninės kilmės;

8. yra labai susirūpinęs dėl to, kad kariuomenė užblokavo skaitmeninį ryšį siekdama apriboti komunikaciją ir neleisti informacijai pasiekti užsienio; primygtinai ragina nedelsiant atkurti internetą ir telefono ryšį šalyje; primygtinai ragina kariuomenę piliečiams, įskaitant šiuo metu namų arešto sąlygomis laikomus asmenis, užtikrinti visapusišką prieigą prie interneto ir telefono ryšio paslaugų; primygtinai ragina apsaugoti saviraiškos laisvę;

9. primygtinai ragina NVO, žurnalistams ir nepriklausomiems stebėtojams suteikti visapusiškas galimybes atvykti į šalį; pabrėžia, kad reikia teikti humanitarinę pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia; ragina kariuomenę nedelsiant leisti visoje šalyje teikti humanitarinę pagalbą;

10. pakartoja savo raginimą taikyti tikslines sankcijas tiems asmenims, kurie yra atsakingi už veiksmus, kurie gali būti laikomi rohinjų genocidu; be to, pakartoja savo raginimą Mianmaro valdžios institucijoms sukurti tiems rohinjams, kurie nori grįžti į gimtinę, saugaus, savanoriško, oraus ir tvaraus grąžinimo sąlygas ir garantijas, prižiūrint Jungtinėms Tautoms; pabrėžia, kad dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties šalyje reikia skubiai pradėti Mianmaro prekybos lengvatų pagal ES iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ panaikinimo procesą;

11. akcentuoja, kad visi už žmogaus teisių pažeidimus Mianmare atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

12. giria tuos, kurie pasisakė prieš valstybės perversmą Mianmare; ragina tarptautinę bendruomenę nustatyti naujas griežtas sankcijas Mianmaro kariškiams; giria Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Antonio Guterresą už jo griežtus žodžius dėl Mianmaro kariuomenės veiksmų ir ragina Komisiją kartu su Jungtinėmis Tautomis siekti rasti tvarų sprendimą Mianmare;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN ) generaliniam sekretoriui, ASEAN tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Jungtinių Tautų specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

 

[1] OL C 353, 2016 9 27, p. 52.

[2] OL C 101, 2018 3 16, p. 134.

[3] OL C 238, 2018 7 6, p. 112.

[4] OL C 337, 2018 9 20, p. 109.

[5] OL C 28, 2020 1 27, p. 80.

[6] OL C 433, 2019 12 23, p. 124.

[7] Priimti tekstai, P9_TA(2019)0018.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika