Rezolūcijas priekšlikums - B9-0122/2021Rezolūcijas priekšlikums
B9-0122/2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Mjanmā

8.2.2021 - (2021/2540(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Urmas Paet, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
grupas “Renew” vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0116/2021

Procedūra : 2021/2540(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0122/2021
Iesniegtie teksti :
B9-0122/2021
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0122/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Mjanmā

(2021/2540(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu un rohindžu stāvokli, jo īpaši rezolūcijas, kas pieņemtas 2015. gada 21. maijā[1], 2016. gada 7. jūlijā[2], 2016. gada 15. decembrī[3], 2017. gada 14. septembrī[4], 2018. gada 14. jūnijā[5], 2018. gada 13. septembrī[6] un 2019. gada 19. septembrī[7],

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela 2021. gada 1. februāra paziņojumu,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2021. gada 1. februāra paziņojumu,

 ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Antoniu Gutērreša 2021. gada 1. februāra paziņojumu,

 ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolus,

 ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā pirmdien, 2021. gada 1. februārī, Mjanmas armija ar valsts apvērsumu sagrāba varu valstī; tā kā valsts apvērsuma laikā tika aizturēta valsts civilā līdere Auna San Su Čži un daudzas citas valdības amatpersonas, tostarp Vins Mjins, Hans Ta Mjins un U Njans Vins; tā kā aizturētie tiek turēti viņu oficiālajās dzīvesvietās Mjanmas galvaspilsētā Nepjido;

B. tā kā armija ir paziņojusi, ka vara ir nodota bruņoto spēku virspavēlniekam Minam Aunam Hlainam un ka tā uz vienu gadu izsludina valstī ārkārtas stāvokli;

C. tā kā valsts apvērsums notika pēc Su Čži partijas, Nacionālās demokrātijas līgas (NLD), pārliecinošās uzvaras 2020. gada novembra vēlēšanās;

D. tā kā armijas atbalstītā Savienības solidaritātes un attīstības partija (USDP) vēlēšanās ieguva ļoti maz balsu un aicināja rīkot jaunas vēlēšanas, apgalvojot, ka uzvarētāja partija ir rīkojusi netaisnīgu kampaņu;

E. tā kā Mins Auns Hlains veiks balsošanas pārkāpumu izmeklēšanu; tā kā armija ir paziņojusi, ka pēc vēlēšanu komisijas rezultātiem tiks rīkotas jaunas vēlēšanas; tā kā nav minēts konkrēts datums vai laikposms, kad jaunās vēlēšanas notiks;

F. tā kā visā valstī lielā mērā ir traucēta piekļuve internetam un ziņām, kas ietekmē cilvēku spēju saņemt informāciju vai organizēt atbildes reakciju sociālajos medijos; tā kā ir ieviesti valsts mēroga sociālo mediju ierobežojumi un televīzija pārraida tikai armijai piederošo televīzijas kanālu “Myawaddy”;

G. tā kā pret apvērsumu Mjanmā ir notikuši protesti; tā kā armija neļauj rīkot demonstrācijas NLD atbalstam; tā kā militārie spēki rīko demonstrācijas armijas atbalstam;

H. tā kā Su Čži ir apsūdzēta par importa un eksporta tiesību aktu pārkāpšanu un nelikumīgu sakaru ierīču glabāšanu; tā kā šķiet, ka šīs sakaru ierīces ir rācijas;

I. tā kā Su Čži tika kritizēta starptautiskā mērogā par to, ka viņa nevērsās pret apsūdzībām genocīdā, kas tika izvirzītas pret rohindžu musulmaņiem Rakhainas štatā valsts rietumos; tā kā Su Čži nepārtraukti atbalstīja armiju, norādot, ka apsūdzības ir nepatiesa informācija;

J. tā kā Starptautiskajā Tiesā (ICJ) notiek izmeklēšana, kurā valdībai un armijai ir izvirzītas apsūdzības par genocīdu, un Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT) notiek izmeklēšanā saistībā ar apsūdzībām noziegumos pret cilvēci;

K. tā kā Mjanmā dzīvo aptuveni 135 lielas etniskās grupas un septiņos štatos dzīvo etniskās minoritātes; tā kā Mjanmā runā vairāk nekā 100 valodās; tā kā pašreizējās un iepriekšējās Mjanmas valdības un varas iestādes ir sistemātiski diskriminējušas minoritātes valstī; tā kā oficiālā politika attiecībā uz atsevišķām minoritāšu grupām ir raksturota kā aparteīds un genocīds; tā kā 2,6 miljoni etnisko minoritāšu vēlētāju tika izslēgti no dalības 2020. gada novembra vēlēšanās,

1. pauž ļoti nopietnas bažas par stāvokli Mjanmā; mudina Mjanmas armiju nekavējoties atbrīvot visus NLD politiķus, kuri pašlaik atrodas mājas arestā, un atjaunot demokrātiski ievēlēto valdību;

2. pauž sašutumu par Mjanmas armijas rīcību; atgādina par smagajiem un pastāvīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kādus tā ir izdarījusi, autokrātiskajām pārvaldības metodēm un ierobežojumiem, ko tā ir noteikusi attiecībā uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību;

3. pieprasa Mjanmā aizsargāt miermīlīgus protestētājus un mudina armiju atļaut rīkot protestus; aicina Mjanmas armiju nekavējoties atbrīvot visus valsts politieslodzītos;

4. pauž ļoti nopietnas bažas par uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem Mjanmā; aicina atbrīvot visus Mjanmā aizturētos cilvēktiesību aizstāvjus;

5. aicina Padomi noteikt mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas par apvērsumu, un apsvērt citus iespējamos pasākumus;

6. uzsver, ka šim valsts apvērsumam nevajadzētu novērst uzmanību no kriminālvajāšanas pret tiem, kas ir atbildīgi par uzbrukumiem rohindžu iedzīvotājiem, un tiem, kuri pieļāva, ka slepkavības turpinās; atkārtoti norāda, ka SKT darbam būtu jānotiek objektīvi un neatkarīgi no politiskās situācijas uz vietas;

7. pauž dziļas bažas par pastāvīgo diskrimināciju pret dažādām minoritātēm valstī, tostarp par to izslēgšanu no dalības vēlēšanās; uzstāj, ka vēlēšanās nedrīkst un nekad nevajadzētu izslēgt vēlētājus viņu etniskās piederības dēļ;

8. pauž dziļas bažas par armijas radīto digitālo atslēgumu nolūkā ierobežot saziņu un nepieļaut, ka informācija izplatās ārpus valsts; steidzami aicina nekavējoties atjaunot internetu un telefona savienojumus valstī; mudina armiju garantēt valsts iedzīvotājiem, tostarp tiem, kas pašlaik atrodas mājas arestā, pilnīgu piekļuvi internetam un telefona pakalpojumiem; uzstāj, ka ir jāaizsargā vārda brīvība;

9. pieprasa ļaut NVO, žurnālistiem un neatkarīgajiem novērotājiem netraucēti ierasties valstī; uzsver nepieciešamību nodrošināt humāno palīdzību tiem, kuriem tā ir visvairāk vajadzīga; aicina armiju nekavējoties atļaut sniegt humāno palīdzību visā valstī;

10. atkārtoti aicina piemērot mērķtiecīgas sankcijas tiem, kuri ir atbildīgi par to, kas varētu būt genocīds pret rohindžu tautu; turklāt atkārtoti aicina Mjanmas varas iestādes izveidot apstākļus un garantijas, lai ANO pārraudzībā būtu iespējams īstenot to rohindžu drošu, brīvprātīgu, cieņpilnu un ilgtspējīgu atgriešanos, kuri vēlas atgriezties savā dzimtajā zemē; uzsver, ka steidzami jāsāk Mjanmas tirdzniecības preferenču atcelšanas process saskaņā ar ES režīmu “Viss, izņemot ieročus”, jo valstī pastāvīgi pasliktinās cilvēktiesību stāvoklis;

11. uzsver, ka visi tie, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem Mjanmā, ir jāsauc pie atbildības;

12. pauž atzinību tiem, kuri ir izteikušies pret apvērsumu Mjanmā; aicina starptautisko sabiedrību ieviest jaunas stingras sankcijas pret Mjanmas armiju; pauž atzinību ANO ģenerālsekretāram Antoniu Gutērrešam par viņa pausto stingro nostāju saistībā ar Mjanmas armijas rīcību un aicina Komisiju kopā ar ANO censties Mjanmā rast ilgtspējīgu risinājumu;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Mjanmas valdībai un parlamentam, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību cilvēktiesību komisijai, ANO īpašajam referentam par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, ANO Augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika